ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἀκούσαμε στό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὅτι οἱ Ἀπόστολοι, γνωρίζοντας τίς προφητεῖες περί ἀποστασίας τοῦ Ἰούδα καί ὅτι τήν ἐπισκοπή του θά τήν λάμβανε ἕτερος, ἐπέλεξαν δύο καί τούς ἔστησαν, ἐν τῷ μέσῳ τῆς συνάξεώς τους καί προσευχήθηκαν νά ἀναδείξει τόν ἕναν, τό Πνεῦμα τό Ἁγιο, τό ὁποῖο ἐτάζει νεφρούς καί καρδίας.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό ἐγνώριζε, ποιός ἦταν ἐκεῖνος πού θά ἔφτανε μέχρι τό τέλος, τό μαρτύριο δηλαδή, ὀμολογώντας στόν κόσμο, τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Κοιτᾶχτε ὅμως τώρα, λέει καί οἱ δύο αὐτοί πού ἐπιλέγουν οἱ Ἀπόστολοι, νά ἔχουνε ζήσει λέει, ὅλες τίς φάσεις τοῦ Χριστοῦ, τῆς πορείας Του στή γῆ. Νά γνωρίζουν δηλαδή τή Γέννηση, τήν Ἐνηλικίωση, τά Θαύματα, τό Μαρτύριο, καί κυρίως τήν Ἀνάσταση. Γιά νά μποροῦν ἀπό αὐτούς νά ἐπιλέξουν, ὥστε νά ἔχουν, νά εἶναι αὐτόπται μάρτυρες καί αὐτήκοοι, πού θά ὁμολογοῦσαν ἀκριβῶς τό φοβερό αὐτό μυστήριο, τῆς Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, τό μυστήριο δηλαδή τῆς θείας οἰκονομίας μέ τέλος τήν Ἀνάσταση, τήν Ἀνάληψη καί βέβαια τήν Ἁγία Πεντηκοστή.

Ω φτώχεια , πλούτου πηγή!

 

Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος :


Τι λες , Ιουδαίε; Εσύ που ήσουν πρώτος έγινες τρίτος; Οι Αιγύπτιοι και οι Ασσύριοι μπήκαν μπροστά , και ο πρωτότοκος Ισραήλ πήγε πίσω;
Ναι. Έτσι είναι. Οι Ασσύριοι θα γίνουν πρώτοι, επειδή αυτοί πρώτοι με τους μάγους τους προσκύνησαν τον Κύριο. Πίσω τους οι Αιγύπτιοι, που Τον δέχτηκαν, όταν κατέφυγε στα μέρη τους, για ν’ αποφύγει την επιβουλή του Ηρώδη. Τρίτος και τελευταίος ο Ισραηλιτικός λαός, που γνώρισε τον Κύριο από τους αποστόλους, μετά τη βάπτισή Του στον Ιορδάνη.
Τί άλλο μένει να πω;
Δημιουργό και φάτνη βλέπω. .. Βρέφος και σπάργανα… Λεχώνα παρθένα , περιφρονημένη. Φτώχεια πολλή… Ανέχεια πολλή…
Είδες όμως τί πλούτος μέσα στη μεγάλη φτώχεια; Ο Πλούσιος έγινε φτωχός για χάρη μας. Δεν έχει ούτε κρεβάτι ούτε στρώμα. Μέσα σε ταπεινό παχνί Τον έχουν αποθέσει…
Ω φτώχεια , πλούτου πηγή!
Ω πλούτε αμέτρητε, κρυμμένε μες στη φτώχεια!
Μέσα στη φάτνη κείτεσαι και την οικουμένη σαλεύεις.
Μέσα σε σπάργανα τυλίγεσαι και σπας τα δεσμά της αμαρτίας.
Λέξη ακόμα δεν άρθρωσες και δίδαξες στους μάγους τη θεογνωσία.