Ομιλία στους Αγίους Πρωτοκορυφαίους Πέτρο & Παύλο


«Εορτή χαρμόσυνος επέλαμψε τοις πέρασι σήμερον, η πάνσεπτος μνήμη των σοφωτάτων Αποστόλων και κορυφαίων Πέτρου και Παύλου» ψάλαμε στον εσπερινό της εορτής.
Στη λίμνη της Γεννησαρέτ βρήκε ο Κύριος τον Πέτρο να ασχολείται με τα δίχτυα τού μικρού του αλιευτικού πλοίου.
Τον προσκάλεσε λέγοντάς του «δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» και εκείνος με απλότητα, αν και ήταν επιφορτισμένος με οικογενειακά βάρη και υποχρεώσεις, βρήκε τη δύναμη με τη χάρη του Θεού να αρνηθεί τον εαυτό του, το πλοίο του και την οικογένειά του ακολουθώντας την εντολή του Χριστού «Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι», και ακολούθησε ανεπιφύλακτα τον αλιέα των ψυχών.

"Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός"


Ύμνοι των Αγίων Αποστόλων ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ -- Orthodox Hymns


Τη ΚΘ΄ (29η) Ιουνίου μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων ΠΕΤΡΟΥ και ΠΑΥΛΟΥ.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Σάββατο, 29  Ιουνίου 2019                                                                            

Πέτρος ο Κορυφαίος Απόστολος του Κυρίου ήτο αδελφός Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, καταγόμενος εκ πόλεως ευτελούς και μικράς, της Βηθσαϊδά, υιός Ιωνά, εκ της φυλής του Πατριάρχου Συμεών, κατά τους χρόνους Υρκανού Αρχιερέως των Ιουδαίων, ζων εν εσχάτη πενία, και δια των ιδίων αυτού χειρών ποριζόμενος τα προς το ζην αναγκαία. Αφού δε ο πατήρ του Ιωνάς ετελεύτησεν, ο μεν Πέτρος έλαβεν εις γυναίκα την θυγατέρα Αριστοβούλου, αδελφού Βαρνάβα του Αποστόλου και απέκτησε τέκνα, ο δε Ανδρέας έμεινεν εν παρθενία.

ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ -- Οι εκλογές στην Ελλάδα είναι σαν το ποίημα του Σεφέρη «Αρνηση»

Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου*

Το 1981 θέλαμε απεγνωσμένα να φύγει η κακιά Δεξιά να έρθει ο καλός σοσιαλισμός και ψηφίζαμε Αντρέα με χέρια και με πόδια. Μερικά χρόνια μετά δεν μας έκανε ο Αντρέας, πολλά σκάνδαλα είχαν γίνει, είχαμε την ανάγκη για κάθαρση, να φύγουν αυτοί να έρθουν άλλοι, και βρεθήκαμε να συγκυβερνά η Δεξιά με το ΚΚΕ. Η δεκαετία του ’90 χαρακτηρίζεται από πολιτική αφασία, καθότι έχουμε να αχοληθούμε με το lifestyle, η πολιτική δεν μας λέει κάτι και ζούμε τον μύθο μας.
Ο Σημίτης ψηφίζεται το 2000 κυρίως για να μας εκσυγχρονίσει, το 2004 ο Καραμανλής ψηφίζεται για να επανιδρύσει το κράτος, και ο Γιώργος Παπανδρέου ψηφίζεται το 2009, γιατί δεν μπορούμε άλλο Καραμανλή, θέλουμε κάτι πιο σοσιαλιστικό, πιο πράσινη ανάπτυξη, πιο μεταρρυθμιστικό. Ως μεταρρύθμιση φέρνει το Μνημόνιο και το ΔΝΤ και οι Ελληνες ψηφίζουν πάλι Ν.Δ. το 2012. Αγανακτισμένοι και με τη συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν το 2015 την ελπίδα που έρχεται. Αντί να έρθει η ελπίδα, έρχεται η τρελοπαρέα της πενθήμερης και διαλύει το σύμπαν. Απηυδισμένοι τώρα οι Ελληνες θα ψηφίσουν τον επόμενο, στον οποίο έχουν εναποθέσει όλες τους τις ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Ενα αύριο που για τον καθένα έχει άλλο νόημα.

Ψυχολογική εμβάθυνση στην παραβολή του ασώτου. -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών

Η παραβολή του Ασώτου εκτιμάται ιδιαιτέρως υπό του πληρώματος εν γένει της Εκκλησίας. Η ευσπλαγχνία και η απεριόριστος αγάπη του ουρανίου Πατρός προς τον αμαρτωλόν άνθρωπον, η τονιζομένη μεγαλειωδώς εις την όλην ευαγγελικήν περικοπήν, προκαλεί έντονον αίσθησιν εις τας ψυχάς των πιστών. 
Λόγω δε της τοιαύτης εντυπώσεως, την οποίαν η παραβολή του Aσώτου δημιουργεί, εξισούται αύτη, ως γνωστόν, πολλάκις πλήρως προς το λοιπόν περιεχόμενον της Αγίας Γραφής. Ούτως αναγνωρίζεται ότι η παραβολή αύτη είναι μεστή σωτηριολογικών νοημάτων και ότι εν αυτή εύρηται συμπεπυκνωμένη η όλη χριστιανική διδασκαλία περί της σωτηρίας του ανθρώπου δια της εν Χριστώ Θείας Αποκαλύψεως.

Αλλ' επίσης και εκ της επόψεως των ψυχολογικών διαδικασιών η παραβολή του Ασώτου αποτελεί ασφαλώς ανεξάντλητον μεταλλείον.