''ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ'' Ψάλλει ο βυζαντινός χορός των Αγιοκυπριανιτών Πατέρων (2005)


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.

Απάντηση στις αμφιβολίες

Το μοναστήρι του Αγίου Παύλου δεσπόζει μεγαλόπρεπο και επιβλητικό στους πρόποδες του Άθωνα. 

Το έτος 1839 ήταν πολύ σημαντικό για τη μονή: Έγινε η μετατροπή της από ιδιόρρυθμη σε κοινοβιακή . Ακολούθησαν ταραχές και σκάνδαλα . Κάποιος μοναχός αμφέβαλε, αν ήταν ευάρεστη στον Θεό μια τόσο απότομη μετατροπή. Επιπλέον δεν έβλεπε με καλό μάτι τους άλλους μοναχούς να ελεούν απλόχερα τους φτωχούς, τη στιγμή που η μονή είχε μεγάλες ανάγκες και πολλά χρέη. 
Η Παναγία όμως θέλησε να διαλύσει τις αμφιβολίες του και να τον πληροφορήσει ότι η κοινοβιοποίηση ήταν θέλημα Θεού και ότι για τις ανάγκες της μονής και των μοναχών προνοεί η Ίδια.
 

Μάικλ Γίντον: Η άχρηστη μέθοδος PCR και το ψέμα της ασυμπτωματικής μετάδοσης έχτισαν τον μύθο της «πανδημίας» κόβιντ-19.

 Ένα σχόλιο του Dr Michael Yeadon, στο κανάλι του στο Telegram, φωτίζει για μια ακόμα φορά, το πώς δημιουργήθηκαν οι δύο μεγάλοι μύθοι που δημιούργησαν την τρομερή «πανδημία COVID-19».

 ***************************

Αυτή είναι η μελέτη με τις περισσότερες παραπομπές που υποστηρίζει την ασυμπτωματική μετάδοση: Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany
Υπάρχουν πολλά προβλήματα με αυτήν τη μελέτη.
Το κυριότερο, που προφανώς δημοσιεύθηκε στα κύρια γερμανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο ισχυρισμός ότι η ασθενής ήταν «καλά και χωρίς συμπτώματα» κατά την επίσκεψή της στη Γερμανία.

---------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Διαβάζοντας αὐτό τό ἄρθρον καί ἔχοντας ὑπ' ὄψιν ὅτι ὁ Δικηγόρος Reiner Fuellmich ἔχει καταγγείλει ὅτι τό 97% τῶν θετικῶν PCR tests εἶναι ψευδῶς θετικά, διότι εἶναι ρυθμισμένα σέ πολλούς κύκλους (35-45), μοῦ δημιουργήθηκε ἡ ἀπορία, ΓΙΑΤΙ οἱ «εἰδικοί» δέν ἔχουν ἀπαιτήσει ἀπό τά μικροβιολογικά ἐργαστήρια νά τό ρυθμίζουν στούς 20-25 κύκλους. Ἐξ ὅσων γνωρίζω, οὔτε ὁ κ. Ἰωαννίδης ἔχει ἀναφέρει ποτέ κάτι τέτοιο, ἀλλ' ἀντιθέτως ἔχει ἐπαινέσει ἐπανειλλημένως τήν Κύπρον πού ἔκαμνε «πολλά τέστς». Τά πολλά, ἀλλ' ἀναξιόπιστα, τέστς παράγουν πολλά «κρούσματα» κι ἔτσι βγαίνουν οἱ ἀπατεῶνες καί ζητοῦν «αἷμα»! Τελικῶς, πόσοι εἶναι στό κόλπο τῆς «πανδημίας», μέ ποῖα ἀνταλλάγματα καί μέ ποίους ἀνιέρους σκοπούς;

-------------------------------

Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Επί τού πιεστηρίου ...

Η Αυστρία, ο Πρόεδρος αυτής, ενέκρινε τόν υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όποιος αρνείται τό εμβόλιο θανάτου, πρόστιμο € 3.000 ! Είμαστε κι εμείς εδώ έτοιμοι : Πρόστιμο € 100 κάθε μήνα. Ετησίως € 1200. Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. Όποιον δέν τόν πιάνει ο κοροναίος (covid-19), τόν πιάνουν τά πρόστιμα τών πρόστυχων. Όπως τού Πορτοσάλτε : "Θέλεις σύνταξη ; Δώσε τό QR εμβολιασμού. Δέν τό έχεις, δέν λαμβάνεις τά δεδουλευμένα σου".

Προβλέπω νά ζούμε μέ επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Τετρακόσια ευρώ μηνιαίως γιά νά μήν "ψοφάμε" στούς δρόμους, όπως στά χρόνια τής Κατοχής.