Saints Raphael, Nicholas and Irene Greek Orthodox Church of Cumming GA, USA

October 10, 2011
CUMMING, Ga. – Saints Raphael, Nicholas and Irene Greek Orthodox Church of Cumming announced its annual Greek Festival, which will take place from 11 a.m. to 10 p.m. on Oct. 15 and 11 a.m. until 7 p.m. Oct.16.


Ιερά Μονή Εσφιγμένου : Τότε και Τώρα....


Αγιορείται οικουμενισταί, μας γυρίσατε στους χρόνους του Λατινόφρονος Οικ. Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βέκκου, ο οποίος συνοδευόμενος από δειλοκάρδιους Αγιορείτας Μοναχούς ήλθον εις την  Ιεράν Μονήν Ζωγράφου με σκοπόν να καταστρέψουν το θεμελιώδες τούτο στήριγμα της Ορθοδοξίας. Κατ’ εκείνον δε τον φρικτόν και φοβερόν διά το Άγιον Όρος καιρόν, η έφορος του Αγίου Όρους Κυρία Θεοτόκος γνωστοποίησε στούς Πατέρες της Μονής Ζωγράφου την άφιξιν των εχθρών του Υιού της, όπως ακριβώς ελέχθη από τα πάναγνα χείλη Της. Όταν οι Λατίνοι με τους λατινόφρονας πλησίασαν, παρεκίνουν τους Πατέρες δι’ όλης της δυνάμεως και της ρητορικής τέχνης να κοινωνήσουν μαζί των. Τους ομίλησαν για υπακοή στην ανωτάτη πνευματική τους ηγεσία. Έκαναν γνωστόν στους Πατέρες της Μονής Ζωγράφου ότι η ακοινωνησία τους αυτή έχει ως αποτέλεσμα την παράβασιν θεμελιωδών διατάξεων της εκκλησιαστικής τάξεως γενικά και της Αγιορειτικής παραδόσεως ειδικώτερα. Ότι η ακοινωνησία τους αυτή είναι προσβολή της πνευματικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ότι είναι προσβολή της θεμελιώδους αρχής της εκκλησιαστικής ενότητος του Αγίου Όρους. Ότι είναι εμπλοκή συνόλου του διοικητικού συστήματος του Αγίου Όρους. Ότι…, Ότι… Ότι...  Ο επίλογος της προσπαθείας των λατινοφρόνων είναι γνωστός: Εικοσιέξ Οσιομάρτυρες Ζωγραφίται, οι ελέγξαντες τον λατινόφρονα Πατριάρχην Βέκκον, επάνωθεν του Πύργου πυρί τελειούνται.

Cherubic Hymn-Theodoros Vasilikos-Our Home

Η αληθής μετάνοια Κλήρου και λαού δύναται να θεραπεύση το κακό.

Η σημερινή κρίσις, η οποία απειλεί με καταστροφή τον ελληνισμό σημαίνει θερισμόν των καρπών του υλιστικού τρόπου ζην και σκέπτεσθαι των Νεοελλήνων, μακράν των ζωογόνων υδάτων της Ορθοδοξίας, η οποία θα έδει να διαποτίζη την καθημερινήν ζωή μας. Ο ατομισμός, το συμφέρον και ο εγωκεντρισμός, ο καταναλωτισμός και ο ευδαιμονισμός, η παρακμή των πνευματικών και ηθικών αξιών είναι τα γνωρίσματα της κακοδαιμονίας και μόνον η αληθής μετάνοια Κλήρου και λαού δύναται να θεραπεύση το κακό και ο Ελληνισμός να επανεύρη τον δρόμον του.

Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church, Reading, PA, USA

The blessed Synkletike :

The blessed Synkletike related to the Sisters that, "those who begin the life in God encounter much toil and struggles in the beginning, afterwards, however, finding indescribable joy.

"For," she said, "just as those who wish to light a fire are at first choked by smoke and their eyes water from the fumes, yet later succeed at their task, so we who wish to light the divine fire within us must know that we will succeed at this only by many struggles and toil; for the Lord also says, 'I came to cast fire upon the earth, and what else do I wish if the fire be more greatly kindled?'

"Indeed some," the blessed one continues, "while tolerating the bother and hindrance of the smoke in order to do a little work at the beginning, nonetheless, out of laziness, did not light a fire; for they went away quickly and did not have the forbearance to persist to the end."

Άγ. Ι. Χρυσόστομος : περί του Αντιχρίστου

«Μή τις υμάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσαι, αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστί Θεόν».
Εδώ ομιλεί περί του
Aντιχρίστου και αποκαλύπτει μεγάλα μυστήρια. Τι είναι η αποστασία;

H συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο :   Read more

The beginning of the Church

Βy Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos

It is a teaching of the holy Fathers that with the creation of the angels we have the emergence of the first Church. And it can be seen in the writings of the Fathers of the Church that the angels too are members of the Church. Moreover, God the Father is the creator of "all things visible and invisible". Among the invisible are listed the angels, who sing in praise of God. In the book of Job this witness is preserved: "when the stars were born all the angels in a loud voice sang in praise of me" (Job 38,7).

«Δικαίω νόμος ού κείται»

ΔΕΚΑ μίλια από την πόλη Αιγαιές της Κιλικίας, στο χωριό Μάρδαρδος, κατοικούσε ένας γέροντας λευίτης, φημισμένος για την αρετή του
Κάποτε όμως οι χωρικοί πήγαν και παραπονέθεικαν στον επίσκοπο Αιγαιών λέγοντας:
Πάρε αυτόν τον ιερέα από το χωριό μας, γιατί μας στενοχωρεί.
Κάθε Κυριακή τελεί τη θεία λειτουργία στις 3 το απόγευμα και δεν τηρεί την καθιερωμένη τάξη.
Καλεί αμέσως ο επίσκοπος τον εφημέριο και του λέει ιδιαιτέρως:
Γιατί, γέροντα, κάνεις τέτοιο πράγμα; Δεν γνωρίζεις την τάξη της Εκκλησίας μας;
Τη γνωρίζω, δέσποτα, κι έχεις δίκιο. Αλλά νά τι συμβαίνει:
Μετά τη νυχτερινή ακολουθία της Κυριακής, κάθόμαι κοντά στο άγιο θυσιαστήριο περιμένοντας την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος.
Κι όταν δω τον Παράκλητο νά το επισκιάζει, τότε αρχίζω τη λειτουργία.
Ο επίσκοπος θαύμασε την αρετή του γέροντα και πληροφόρησε σχετικά τούς χωρικούς, πού έφυγαν ειρηνικά δοξάζοντας το Θεό.

Copts congregate at cathedral ahead of victims’ funeral


10/10/2011
Thousands of Copts protested against the ruling military council on Monday, after violence Sunday night left 24 killed during a march, mostly of Copts, to the Maspiro state TV building area.
At the St. Mark of Alexandria Coptic Cathedral, scores of Copts congregated ahead of an anticipated funeral of the deceased victims from the previous night’s violence.

Patriarch Kirill of Moscow and All Russia

10 October 2011, 16:57

Patriarch Kirill calls on people of Moldavia to keep Orthodox faith

Chisinau, October 10, Interfax - Patriarch Kirill of Moscow and All Russia has called on the people of Mold to keep Orthodox faith.

"We tie the revival of the nations living on the territories in the care of the Russian [Orthodox] Church with a revival of faith," the Patriarch told hundreds of believers after consecration of the church in Kurkyevsky Monastery, 60 kilometers from Chisinau.

"We are telling our compatriots: learn to combine faith and prayer with education, work, and science and you will avoid repeating the mistakes of the past, mistakes made by those who now see spiritual emptiness and a tragic human crisis in outwardly prosperous countries," he said.

Patriarch Kirill recalled that Moldavia has had "difficult years of testing and an era of theomachism together with the entire Church," but Orthodox faith was not conquered.

The Patriarch wished to all people of Moldavia to feel the presence of God in their lives and to have "a live and strong faith."

Patriarch Kirill was accompanied by Moldavian acting president Marian Lupu, ex-president Vladimir Voronin and Metropolitan of Chisinau and All Moldavia Vladimir.

Aγ. Ιωάν. Δαμασκηνός

Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως
Ότι το θείο είναι ακατάληπτο και ότι δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους αγίους προφήτες και αποστόλους και ευαγγελιστές. «Τον Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός, που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά, του Πατέρα του, αυτός μας τον γνώρισε». Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο.

H συνέχεια στο : Read more

Ἐγκύκλιος περί ἐκλογῆς Μητροπολίτου Κυρηνείας

Οκτώβριος 10. 2011 13:14
† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,
καί Τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κυρηνείας,
Τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας,
Χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.
 Μετά τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κυρηνείας Παύλου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυρηνείας ἔμεινεν ἄνευ κανονικοῦ ποιμένος καί προεστῶτος.
 Διά τήν πλήρωσιν τοῦ θρόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας ἐνεργοῦντες, κατά τά διατεταγμένα ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀπολύομεν τήν παροῦσαν Ἐγκύκλιον,

Η συνέχεια, κλικ στο  : Read more

Πατριαρχείο ΑλεξανδρείαςΣυνάντηση με τον Προκαθήμενο της Αγγλικανικής Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρυ Δρ Ρόουαν Ουΐλιαμς, είχε το βράδυ της Κυριακής, 9ης Οκτωβρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ στο Χαράρε, καθώς συνέπεσε και οι δύο εκκλησιαστικοί ηγέτες να πραγματοποιούν περιοδεία στο Ζιμπάμπουε αυτές τις ημέρες.

     Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος έτυχε θερμής υποδοχής από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρυ στην οικία του αγγλικανού Επισκόπου του Χαράρε και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνεργασία που έχουν οι δύο Εκκλησίες στην νοτιοαφρικανική αυτή χώρα, ενώ προσκάλεσε τον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο να επισκεφθεί και πάλι την έδρα του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια.

     Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Σεβ Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ.Σεραφείμ και ο αγγλικανός Επίσκοπος του Χαράρε.  

Serbian Orthodox Church

10. October 2011
His Holiness Irinej, Serbian Patriarch officiated at the Divine Liturgy and consecrated a newly built church of the Intercession of the Most Holy Theotokos in Modrica's  suburb of Visnjik. On this occasion the President of the Republic of Srpska Mr. Milorad Dodik honored Patriarch Irinej with the Order of the Republic of Srpska on the ribbon.

Mount Athos


Greek Orthodox Ecumenical Patriarch Bartholomew leads mass in a church in Karyes, administrative centre of the all-male Orthodox monastic community of Mount Athos October 9, 2011. The community on the northern Greek peninsula of Halkidiki dates back more than 1,000 years and is off-limits to women.

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Η ΑΘΜ ΕΟΡΤΑΣΕ ΣΤΟ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ

  Την συμπλήρωση επτά ετών από την εκλογή Του στον περίπυστο Αποστολικό και Πατριαρχικό Θρόνο του Αγίου Μάρκου (9 Οκτωβρίου 2004 - 9 Oκτωβρίου 2011)  εόρτασε η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Βʼ στό Χαράρε του Ζιμπάμπουε, στην χώρα την οποία διεποίμανε για τέσσερα έτη (2002-2004) ως Μητροπολίτης και από την οποία εκλήθη, Χάριτι Θεού, να αναλάβει την πηδαλιουχία της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

     Ο Μακαριώτατος ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Χαράρε, συλλειτουργούντων του Σεβ.Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ.Σεραφείμ και του Θεοφιλ. Επισκόπου Νιτρίας κ.Νικοδήμου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, του ιερού κλήρου, ως και των Εξάρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο νότιο Σουδάν και την Κύπρο π. Ιννοκέντιο και π.Αθηνόδωρο.