Αφήνομεν κραυγήν πόνου δια το κατάντημά μας

Μόνον τυφλοί τον νουν δεν δύνανται να ίδουν την απερίγραπτον ζημίαν που προσγίνεται εις την αδαμαντίνην Ορθοδοξίαν μας, επί μειώσει του γοήτρου της, επί συγχύσει των συνειδήσεων, επί στραβλώσει της αληθείας, από τας φιλενωτικάς ενεργείας από Ορθοδόξου πλευράς. Εις ποίου αγίου Πατρός της Ορθοδόξου Εκκλησίας τον νουν ηδύνατο να χωρέση η ιδέα της ενώσεως ή ενότητος, των Λατίνων εμμενόντων εις τας χωριζούσας από τον Θεόν αιρέσεις των; Ακόμη και οι ίδιοι οι Λατίνοι δεν δύνανται να πιστεύουν, ότι οι τοσάκις απωθηθέντες υπό των Ορθοδόξων, ότε τους εκάλουν πονήρως προς υποταγήν, τώρα, αντιστρεφομένων των όρων, ικετεύονται δια προσέγγισιν, ενότητα, ένωσιν, αγάπην! Και πότε όλα αυτά; Όταν οι πολυτρόπως καταστάντες αιρετικοί Κατόλικοι, είναι τόσον ευαίσθητοι εις τας «αληθείας» της «Εκκλησίας» των και δηλούν, ότι δεν πρόκειται εις το ελάχιστον να αποστούν εκ των γραμμών των! Αφήνομεν κραυγήν πόνου δια το κατάντημά μας. Εις τόσην καθίζησιν ορθοδόξου φρονήματος εφθάσαμεν, εις τόσην αφιλοτιμίαν, ώστε σπανίως να ακούεται μία φωνή διαμαρτυρίας, μία φωνή, ένα σφύριγμα ορθοδόξου ποιμένος, εν όψει επιδρομής των κατολίκων; Γνωρίζουν οι ημέτεροι, ότι οι Λατίνοι πανηγυρίζουν τον εκλατινισμόν μας;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ -- Αθωνικά άνθη

Χαράς τα πάντα πεπλήρωται, της Αναστάσεως την πείραν ειληφότα…                                                                                             

Εις τον νουν και την καρδίαν του ιερού Υμνογράφου, «τα πάντα», ως γεγονός υπερφυσικόν, ως μέθεξις εις την Ανάστασιν του Χριστού, ως μεταμόρφωσις της αοράτου και ορατής κτίσεως, περιλαμβάνουν τους Αγγέλους, τους ανθρώπους, τον φυτικόν και τον ζωϊκόν έλογον κόσμον. «Χαράς τα πάντα πεπλήρωται», ως μεθέξαντα εις την Ανάστασιν του Χριστού. Χαρά εις τους Αγγέλους, χαρά εις τους ανθρώπους, χαρά εις τον ουρανόν, χαρά εις την γην, χαρά εις τους αστέρας, χαρά εις τα άνθη, χαρά εις τον κτιστόν φως, χαρά εις τα δάση, χαρά εις τας θαλάσσας, χαρά εις «τα θηρία και πάντα τα κτήνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά», χαρά εις όλην την κτίσιν, εις όλας τας αβύσσους, διότι «και αυτή η κτίσις ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού» (Ρωμ. η΄, 21).

O Bill Gates προειδοποιεί ότι έρχεται η "Επόμενη Πανδημία" μετά τον Κορωνοϊό και πως αντιμετωπίζεται


 

Η εργαλειοποίηση του μουσικού διαγωνισμού της Γιουροβίζιον για την προώθηση της νεοταξίτικης ατζέντας --- Γράφουν οι: Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης / Δημήτριος Νικ. Δασκαλάκης

 Όποιος ψεκασμένος, διάβαζε ανάποδα: ψαγμένος, αναλυτής των όσων συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο παρακολουθήσει το επίσημο βίντεο-κλιπ του ελληνικού τραγουδιού “Die Together” με το οποίο η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό της Γιουροβίζιον (και πάλι με αγγλικούς στίχους), θα μπει στον μεγάλο πειρασμό να σκεφθεί τα εξής:

Πέρα από τις λέξεις-κλειδιά που υπάρχουν στους στίχους (control, hell, fear), οι οποίες συνδέονται με την κτηνωδία της υγειονομικής δικτατορίας που βιώνουμε για τρίτη χρονιά, το θανατολαγνικό μήνυμα (if we die together now, take my heart and rip it out), περιέχει την επικίνδυνη φράση: bring it to the other side!

ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΥΤΟΥ


 

Τη Γ΄ (3η) Μαϊου, μνήμη των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων ΤΙΜΟΘΕΟΥ και ΜΑΥΡΑΣ.

Τιμόθεος και Μαύρα το αγιώτατον ζεύγος, η ξυνωρίς των Μαρτύρων η ένθεος, κατήγοντο εκ της Θηβαϊδος της Αιγύπτου, ήθλησαν δε επί της βασιλείας Διοκλητιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπδ΄ -  τε΄  (284 – 305) και Αρριανού ηγεμονεύοντος της εν Αιγύπτω Θηβαϊδος. Τούτων των πανενδόξων Αγίων Μαρτύρων το υπέρ του αληθινού Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πανευφρόσυνον Μαρτύριον παραθέτομεν σήμερον εις την αγάπην σας. Μεγάλην πράγματι πρόνοιαν και ανεκδιήγητον κηδεμονίαν, αγαπητοί μου ακροαταί, έδειξεν ο μεγαλόδωρος Κύριος προς ημάς τους ανθρώπους, οίτινες ευρισκόμεθα υπό τον ήλιον ως και καθ’ ημέραν δεικνύει, καθώς ημπορούμεν να εννοήσωμεν και εξ αυτής της συνθέσεως των ουρανίων σωμάτων, εκ της απαθούς ουσίας και από της ακαταπαύστου κυκλικής κινήσεως. Όλα δε ταύτα μετέχουν τρόπον τινά της αιωνιότητος Αυτού, μεταδίδοντα μεταξύ των την αρμονίαν δια να μη έλθωσι λόγω του χρόνου εις τελείαν φθοράν.

Λαβρόφ και Εβραίοι -- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ισραήλ: Απαιτεί συγγνώμη από τη Ρωσία για τις δηλώσεις Λαβρόφ σχετικά με την εβραϊκή καταγωγή του Χίτλερ

Ώστε έτσι λοιπόν ; Οι Εβραίοι δέν μισούνται μεταξύ τους ; Άς κάνουν τότε τόν κόπο, νά διαβάσουν τήν Π. Διαθήκη, γιά νά δούν τί έγινε μεταξύ των, όταν διχάστηκε τό βασίλειο τού Ισραήλ σε βόρειο καί νότιο, από τούς διαδόχους δύο γιούς τού Σολομώντα : Τόν Ροβοάμ καί τόν Ιεροβοάμ. Τό μίσος μεταξύ τών δέκα βορείων φυλών καί τών υπολοίπων δύο (Βενιαμίν καί Ιούδα) συνεχίζεται ακατάπαυστα μέχρι σήμερα. Διακρίνεται στήν "φυλή" τών γνήσιων Ιουδαίων καί τήν "φυλή" τών αφομοιωμένων εκ τής φυλής Εφραίμ : Ισραηλίτες, Εβραίοι, Σαμαρίτες. Δηλαδή, όσοι προήλθαν από επιμειξίες (μικτοί γάμοι). Σέ γενικές γραμμές τά ίδια λένε καί οι Προφήτες, τά βιβλία τών Μακκαβαίων, αλλά καί σήμερα - πρίν από μερικά χρόνια - τά ίδια είπε καί νο ηθοποιός Μέλ Γκίμπσον. Είπε ότι οι πόλεμοι, είναι πόλεμοι μεταξύ αντιμαχομένων ιουδαϊκών φυλών.

 Δέν είναι δικά μου αυτά. Ούτε τά γραπτά τής Π. Διαθήκης, ούτε αυτά που είπε - δημοσιεύθηκαν σέ αμερικανικές εφημερίδες καί τηλεοπτικά δίκτυα - ο ηθοποιός Μέλ Γκίμπσον, ούτε αυτά τού Σεργκέϊ Λαβρόφ. Oι αντιπαραθέσεις μεταξύ τών Εβραίων, Σιωνιστών καί Ιουδαίων, είναι υπαρκτές, δέν κρύβονται.

 https://www.in.gr/2022/05/02/world/israil-apaitei-sygnomi-apo-ti-rosia-gia-tis-diloseis-lavrof-sxetika-tin-evraiki-katagogi-tou-xitler/amp/

Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει, Ανδρίζεσθαι και Κραταιούσθε! -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο αντεστραμμένος «Οργουελιανός» κόσμος όπου η αλήθεια διώκεται δια Νόμου απηνώς και θεσπίζεται το ψέμα ως επιβεβλημένος και καθολικός τρόπος του νοείν, συνιστά μείζονα έκφανση της καταιγιστικής και πολύπτυχης φαιάς προπαγάνδας η οποία καταλαμβάνει άπαντα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, προς σκοπό ασφυκτικού ελέγχου της πληροφορήσεως, ούτως ώστε να ελέγχεται κυκλωτερώς και να διυλίζεται οιαδήποτε πληροφορία και είδηση.

Σήμερον λοιπόν, παγιώθηκε δια της εγκαθιδρυθείσας υγειονομικής δικτατορίας και εκ των ων ούκ άνευ, νομιμοποιήθηκε η διασπορά ψευδών ειδήσεως κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση από τα εξωνημένα και έμμισθα φερέφωνα της κυβερνήσεως, ήτοι τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα οποία ασκούν εκστρατεία ιδεολογικής τρομοκρατίας δια να καταπείσουν περί της ψευδολογίας τους, την υδαρή μάζα, προβάλλοντας συστηματικά κατασκευασμένα επιχειρήματα.

Που βαδίζουμε αλήθεια, οι σημερινοί Ορθόδοξοι;

Ο χριστιανός ο οποίος θέλει να είναι ευθύς απέναντι του Θεού, οφείλει να διερωτηθή: Μήπως υπηρετώ το κακώς εννοούμενο προσωπικόν μου συμφέρον και όχι αυτό που ορίζει η Εκκλησία μου; Μήπως υπηρετώ άθελά μου τις σκοτεινές δυνάμεις και όχι την αλήθεια; Απάντηση εις το ερώτημα αυτό θα μπορέση να πάρη, αν αφήση ελεύθερη τη συνείδησίν του να ομιλήση ανεπηρέαστη από το πάθος και την πλάνη, με βάσιν την αλήθειαν και τον Νόμον του Θεού. Νοείται άραγε ένας χριστιανός να ενεργή εις την ζωήν του με κριτήρια αντίθετα προς το Νόμον και τας εντολάς του Θεού, αντίθετα προς τας Παραδόσεις και τους Ιερούς Κανόνας που εστήριξαν δια μέσου των αιώνων την Πίστιν μας; Κενοί περιεχομένου λοιπόν είναι εις την εποχήν μας οι Ιεροί Κανόνες και Παραδόσεις της Εκκλησίας μας; Που βαδίζουμε αλήθεια, οι σημερινοί Ορθόδοξοι; Μήπως στήνεται ήδη ο τάπης δια την υποδοχήν του Αντιχρίστου; Μήπως επαληθεύονται εις τας ημέρας μας τα λόγια του Προφήτου: «Τετύφλωκεν αυτών τους οφθαλμούς και πεπώρωκεν αυτών την καρδίαν, ίνα μη ίδωσι τοις οφθαλμοίς και νοήσωσι τη καρδία και επιστραφώσι και ιάσομαι αυτούς»; Θα αγνοήσουμε λοιπόν, αδελφοί αυτά που γίνονται από τους Οικουμενιστές, γεγονότα καταλυτικά της Πίστεώς μας, και δια της σιωπής και αδιαφορίας θα επιβραβεύσουμε την προδοσία της Πίστεώς μας;