Αναμορφωταί μεταμορφωμένοι -- Του αειμνήστου Στεργίου Ν. Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Αν η Ανάσταση υπήρξε το γεγονός, που πιστοποίησε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος, η Μεταμόρφωση του Χριστού έδειξε πόσο λαμπρή είναι η Θεότητά Του και πόσο «καλή» η θέωση, στην οποία ο Κύριος μάς καλεί. Και παρ’ όλο που η Ανάσταση αποτελεί το πρώτο και βασικό γεγονός της πίστεως, εν τούτοις η Μεταμόρφωση κατέχει τα πρωτεία σε δόξα και μεαλείο μπροστά στα ανθρώπινα μάτια. Διότι την Ανάσταση δεν την είδε κανένας και ο αναστημένος Χριστός εμφανιζόταν μπαίνοντας στη δική μας συχνότητα και παίρνοντας τις δικές μας διαστάσεις. Τη Μεταμόρφωση, όμως, την αντίκρυσαν εκστατικοί οι μαθητές, μπαίνοντας αυτοί στη συχνότητα του Πνεύματος και παίρνοντας τη διάστασή Του. Μ’ αυτό τον τρόπο έγιναν αυτόπτες της μεγαλειότητος «ως εχώρουν», όπως επισημαίνεται στο κοντάκιο της γιορτής, όσο μπορούσε να χωρέσει και να αντέξει η ανθρώπινη ύπαρξή τους. Έγιναν αυτήκοοι της φωνής του Θεού, που σύστηνε τον Υιό Του στους ανθρώπους. 

Οι Τσάμηδες είναι εγκληματίες πολέμου

Ήταν συνεργάτες των Ναζί και των Ιταλών εναντίον της Ελλάδας: Οι Τσάμηδες είναι εγκληματίες πολέμου

Του ΠΕΤΡΟΥ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ *

O πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα παγίως μεριμνά και τυρβάζει περί το λεγόμενο «Τσάμικο ζήτημα». Έτσι υπερασπίζεται τους άνομους και προκλητικούς ισχυρισμούς των Τσάμηδων! Δημοσίως, δε, έχει προβάλει και ζήτημα, ανέγερσης… «μνημείου στην Ήπειρο», χάριν των Τσάμηδων!

Βεβαίως διευκρίνισε ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά αλυτρωτισμούς, αλλά μια «τιμητική» (!) δημιουργία «μνημείου» (!) παραβλέποντας όμως ότι οι Τσάμηδες δεν είναι κάτι διαφορετικό από τους εγκληματίες πολέμου!

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ:

H Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής:

Το 1944 επίσημα τοποθετείται και διακηρύττει πως κάθε συζήτηση περί «Μακεδονικού έθνους», «Μακεδονικού λαού» και «Μακεδονικής συνείδησις» είναι άδικη δημαγωγία με επικάλυμμα για επιθετική ενέργεια εναντίον της Ελλάδος.

 

H FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES:

DIPLOMATIC PAPERS, 1945, THE NEAR EAST AND AFRICA, VOLUME VIII

 

868. 014/12 – 2644: Circular airgram

The Secretary of State to Certain Diplomatic and Consular Officers  74

WASHINGTON, December 26, 1944 – 10: 00 a.m.

The following is for your information and general guidance, but not for any positive action at this time.

The Department has noted with considerable apprehension increasing propaganda rumors and semi – official statements in favor of an autonomous Macedonia, emanating principally from Bulgaria, but also from Yugoslav Partisan and other sources, with the implication that Greek territory would be included in the projected state. This Government considers talk of Macedonian “nation”, Macedonian “Fatherland”, or Macedonian “national consciousness” to be unjustified demagoguery representing no ethnic nor political reality, and sees in its present revival a possible cloak for aggressive intentions against Greece.

Τα ελεύθερα μιάσματα και οι υποτελείς εκλεκτοί του συστήματος -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

H Nέα Τάξη πραγμάτων επιτίθεται αισχρά εξαπολύοντας ανηλεώς επίθεση, κατά του ανθρώπινου προσώπου, επιβάλλοντας ξύλοις και ροπάλοις τους εωσφορικούς σχεδιασμούς της.

Είναι πρόδηλο ότι η εργαλειοποίηση της δημόσιας υγείας κείται επί θύραις, και δεν συνιστά απλώς μία ορισμένη κατάσταση, απλώς οι μηχανισμοί του συστήματος την μετέρχονται προκειμένου αφενός να καθυποτάξουν τον κόσμο και εξ ετέρου δια να τον χειραγωγήσουν προς την κατά το δοκούν κατεύθυνση πλήρους υποταγής.

Τη Ε΄ (5η Ιουλίου), μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του εν Άθω και των συν αυτώ αποκτανθέντων εξ μαθητών αυτού.

Χρήσιμον ήτο πάντοτε να γράφωνται οι βίοι των εναρέτων και αγίων ανδρών, δια την ψυχικήν ωφέλειαν την οποίαν λαμβάνουν οι ακούοντες. Μάλιστα τώρα εις τα τέλη των αιώνων είναι τούτο έτι αναγκαιότερον, ένεκα της φοβεράς αμελείας ην δεικνύομεν, εις σημείον ώστε μετά βίας να δύνανται πολλά και μεγάλα παραδείγματα να παρακινήσουν ημάς προς μικρότατον αγώνα δια την του βίου διόρθωσιν. Ως εκ τούτου, μετά των άλλων ψυχωφελών διηγήσεων, γράφομεν και τούτον τον θαυμάσιον βίον του τρισμάκαρος Αθανασίου, όστις ησκήτευεν εις τον Άθωνα, τον οποίον έγραψαν οι μαθηταί αυτού και αφήκαν εις τους μεταγενεστέρους ως κληρονομίαν εκ θησαυρού πολυτίμου. Ο δε λόγος δεν θα είναι εγκωμιαστικός, αλλά διηγηματικός, μάλιστα προς ωφέλειαν των ακουόντων και όχι ίνα ευφημήσωμεν και επαινέσωμεν τον Άγιον, όστις, επειδή επαινείται υπό των θείων Αγγέλων, δεν χρειάζεται ανθρώπων εγκώμια.

Οι antifa καί οι fa-Δημοκράτες -- Του ιατρού κ. Κυπριανού ΧριστοδουλίδηΤελικά, οι antifa δημοκράτες ( ! ) σέ τί διαφέρουν από τούς fa (φασίστες) δημοκράτες τής καθολικά εμβολιασμένης ( pro covid-19) νέας παγκόσμιας αυτοκρατορίας ; Μπορεί κάποιος νά απαντήσει ; (Κυπριανός Χ.)

 Δημοσίευμα από ιστοσελίδα φέησμπουκ

 Από Periklis Bozinakis:

"Η κρίσιμη μάζα έχει σχηματιστεί. Υπομονή χρειάζεται μόνο. Τα μεγάλα ποντίκια ένα-ένα εγκαταλείπουν το καράβι που βουλιάζει. Βγάζουν τον εαυτό τους απ' το 'κάδρο', διότι οι νομικές συνέπειες που έρχονται θα είναι σαρωτικές. Το υπουργικό συμβούλιο στη Βρετανία σταματάει κάθε συζήτηση για 'πιστοποιητικά' και διακρίσεις ως εξωπραγματική, και ο Guardian αναγκάζεται να δημοσιεύσει το προφανές: η συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών περιστατικών και θανάτων στις ΜΕΘ είναι οι 'εμβολιασμένοι'. Η απάτη περί δήθεν 'μετάλλαξης Δ' (γελάνε και τα σαλιγκάρια, από τη στιγμή που καθε νέα μετάλλαξη ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ έναν ιό) ξεβρακώνεται στα μάτια και του πλέον ηλιθίου.

 Η Bild στη Γερμανία διαχωρίζει τη θέση της και δυναμιτίζει το καθεστώς:

Γ. Ιωαννίδης: ¨Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με ξεπερνούν κατά πολύ¨


 

“O εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία”

Στα θέματα της πίστεως και της αγιοπνευματικής εκκλησιαστικής διοργανώσεως ουδεμία αξία ή σημασία έχουν αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά πλειονοψηφία ή ακόμη και παμψηφία, εάν έρχωνται σε αντίθεση και σύγκρουση με τα δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας. Στις περιπτώσεις αυτές έχει απόλυτη εφαρμογή η αρχή: «Ο εις και η αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία». Με βάση την αρχή αυτή διασφαλίσθηκε η Ορθοδοξία δια μέσου των αιώνων και συνετρίβησαν οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Αρκεί να θυμηθούμε τι συνέβη κατά την επί δεκαετίες κυριαρχία των Αρειανών κατά τον Δ΄ αιώνα, ότε η πλειονοψηφία ή και η παμψηφία πολυαρίθμων Συνόδων, που αποδείχθησαν ληστρικές ή ψευδοσύνοδοι, ετάχθησαν υπέρ της αιρέσεως του Αρείου και εναντίον της Ορθοδοξίας. Οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας όχι μόνο δεν υπετάχθησαν στις αποφάσεις αυτές των ψευδοσυνόδων, αλλά όρθωσαν το ανάστημά τους επί των επάλξεων της Ορθοδοξίας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι ίσως η συγκλονιστικώτερη περίπτωση στην εκκλησιαστική ιστορία, που επιβεβαιώθηκε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, ότι «Ο εις και η αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία». Εάν ο Μέγας Αθανάσιος συνεμορφώνετο με την αρχή της πλειονοψηφίας και υπετάσσετο εις τις αντικανονικές και αντορθόδοξες αποφάσεις της, θα επρόδιδε την ιδιότητά του, ως αληθινού ορθοδόξου Ιεράρχου και Επισκόπου, που έχει σαν ύψιστη αποστολή την προάσπιση μέχρι θανάτου της εμπιστευθείσης σε κάθε αληθινό επίσκοπο Ιεράς Παρακαταθήκης, της αποκαλυφθείσης από τον Εσταυρωμένο Θεό της Αγάπης, Αληθείας και τότε αντί της Κυριακής της Ορθοδοξίας θα εορτάζετο ο θρίαμβος της Αιρέσεως και στη θέση του Μεγάλου Αθανασίου θα δοξολογείτο ο Άρειος!

Αν ο Χριστός δεν είναι "ΕΝ ΕΜΟΙ", τα έχασα όλα..!!!. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ (27-6-21) -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης
 

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Υπάρχουν χριστιανοί, ποὺ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα καὶ θέλουν νὰ καταφύγουν σὲ ἐνάρετους κληρικοὺς καὶ μοναχούς, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτά. Ἀναζητοῦν τὴ λύση ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, ξεχνώντας ὅτι ὁ Χριστὸς πολλὲς φορὲς ἔλεγε ὅτι ἡ πίστη σώζει. Ἡ φράση του «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» ἦταν ἀποκαλυπτική. Τὸ θαῦμα γινόταν, γιατὶ προϋπῆρχε ἡ πίστη καὶ ἡ καλὴ προαίρεση. Ἐναγωνίως θέλουν νὰ ἀναθέσουν τὴν ὑπόθεσή τους στὸ Θεὸ μέσῳ κάποιου ἄλλου. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ θυμίζει τοὺς παραβάτες τοῦ ποινικοῦ κώδικα, οἱ ὁποῖοι ἀναθέτουν σὲ κάποιον καλὸν δικηγόρο νὰ τοὺς ὑπερασπιστεῖ καὶ νὰ τοὺς ἀπαλλάξει. Οἱ ἴδιοι παραμένουν ἀπρόθυμοι νὰ βιώσουν τὸ πρόβλημά τους πνευματικὰ καὶ ἀναποφάσιστοι νὰ ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς. Τὸ θέμα εἶναι σοβαρό. Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Θεὸ μέσῳ τῆς μετανοίας του καὶ τῆς προσευχῆς του. Οἱ ἄλλοι εἶναι ἀπὸ ἔξω καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν οὔτε τὸ Θεό, οὔτε τὸν ἴδιο. Βοηθητικὸ καὶ παρηγορητικὸ ρόλο μποροῦν νὰ παίξουν.

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ᾽21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ; -- τῆς κ. Μαρίας Μαντουβάλου, Ἀναπλ. Kαθηγήτριας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Οἱ ἐπίσημοι φορεῖς τῆς Ἑλλάδας, ἡ πολιτική δηλαδή καί πνευματική ἡγεσία, ἴσως καί ἡ ἐκκλησιαστική ἱεραρχία, μέ τόν ἐκπρόσωπό της Μητροπολίτη Ἰγνάτιο, μᾶς δήλωσαν, κυρίως οἱ δύο πρῶτοι φορεῖς, ὅτι κύριο μέλημά τους γιά τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, θά εἶναι: Ἡ ἐπαναξιολόγηση τῆς Ἐπανάστασης, ἄν δηλαδή περνάει στίς εἰσαγωγικές της ἐξετάσεις στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, γιατί ὅπως μᾶς γνωστοποίησε τό Ε.Κ.Π.Α., πρό ἡμερῶν, πού ἀνακοίνωσε τήν ἔναρξη τῶν ἑορτασμῶν γιά τό ᾽21, μέ χορηγό τήν Τράπεζα Πειραιῶς, τήν 25η Μαρτίου 2021 θά ὀργανώσει τό Α´ Διεθνές Συνέδριό του μέ θέμα «Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση στήν Ἐποχή τῶν Ἐπαναστάσεων. Ἐπαναξιολόγηση καί Συγκρίσεις». Δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια, εἶναι βέβαιο ἀπό τά ὀνόματα τῶν Εἰσηγητῶν, Ἑλλήνων καί Ξένων, πού ἀναφέρουν, ὅτι μᾶλλον οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21, λαϊκοί καί κληρικοί, θά βρεθοῦν κατώτεροι τῶν ἀξιολογικῶν μέτρων τῶν κριτῶν τους καί συνεπῶς θά ἀποτύχουν νά εἰσαχθοῦν στό Καποδιστριακό καί θά πέσουν στήν ἀνυποληψία καί ἀσφαλῶς στήν τάξη τῶν κακῶν ἀντιγραφέων ἄλλων ἐπαναστάσεων, ὅπως τῆς κοσμοϊστορικῆς, κυρίως γιά τούς ἴδιους αὐτούς κριτές, καί βαρύγδουπης Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, καί αὐτό θά συμβεῖ, γιατί ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση δέν ἐπιδόθηκε, δυστυχῶς κατά τούς ἀξιολογητές της τοῦ Καποδιστριακοῦ καί τῶν ξένων Πανεπιστημίων, στό προσφιλές ἄθλημα τῶν ἐπαναστατῶν τῆς Γαλλικῆς νά κόβουν τά κεφάλια ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου, ἀλλά καί νά ἀνακηρύξουν Αὐτοκράτορα, μετά τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ Βασιλιᾶ τους, ὁ ὁποῖος Αὐτοκράτορας ἔσπευσε ἀμέσως νά καταλάβει τά Ἑπτάνησα καί νά ἀπαλλάξει τούς ἱερεῖς τοῦ τόπου ἀπό τά ὀρθόδοξα σύμβολά τους.

Andrew of Crete Author of the Great Canon

Saint Andrew was from Damascus; his parents' names were George and Gregoria. He became a cleric and secretary of Theodore and Patriarch of Jerusalem; from this, he is called "the Jerusalemite." He was present at the Sixth Ecumenical Council in Constantinople, which was convoked in 680 during the reign of Emperor Constantine IV (668-685). He became deacon of the Great church in Constantinople, that is, the Church of the Holy Wisdom of God, then Archbishop of Crete. He reposed in 720 or 723. Beside his other sacred writings, he also composed various hymns, among which is the famous Great Canon, which is chanted during Great Lent (see the Thursday of the Fifth Week of the Fast).