ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ -- Τὸ φιλιόκβε εἶναι παπικὴ αἵρεσις

Ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Δογματικὴ τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι τὸ Πανάγιο Πνεῦμα. Ἐὰν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, τὸ Πανάγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ ψυχή της. Εἶναι τὸ “πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου»1. Τὸ Πανάγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ στέλλεται μέσῳ τοῦ Υἱοῦ. Τὸ “filioque” εἶναι παπικὴ αἵρεση. Ὁ Ἱερὸς Καβάσιλας, ἀναφερόμενος στὸ Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγ. Τριάδος, λέει χαρακτηριστικά: “Ὁ Σωτὴρ γιʼ αὐτὸ ἀπέστειλε τὸν ἄλλον Παράκλητο, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, γιὰ νὰ μένη μαζί μας αἰωνίως”2. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ζωογονεῖ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πληροῖ θεότητος. Ἑπομένως εἶχε δίκαιο ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος, ὅταν ἔλεγε: «ubi Ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, illie Ecclesia, et omnis gratia». (Ὅπου Ἐκκλησία, ἐκεῖ καὶ Πνεῦμα Ἅγιον, ἐκεῖ Ἐκκλησία καὶ πᾶσα χάρις)3.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ἦταν παρὸν τόσο στὸ ἔργο τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου, ὅσο καὶ στὸ ἔργο τῆς ἀναδημιουργίας καὶ ἀπολυτρώσεως.
***
Ο  Αλέξανδρος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ -- Τὸ φιλι...":

Όλη η θεωρία περί της εκπορεύσεως του Ελέους και της χάρης που δίδεται για κάθε αμαρτία από την καρδιά του Χριστού και μετέπειτα και της Παναγίας που οι παπικοί τόσο κοπιάζουν να επιτύχουν ειδικά κατά την εορτή του Θείου Ελέους που ατενίζουν ακόμη και τον ήλιο εξελίχθηκε δυστυχώς από αυτή την πρώτη διαστροφή του φιλιόκβε....

Αλέξανδρος 

Homily of Saint Gregory Palamas For the Sunday of The Myrrhbearing Women

(Gospel of Saint Mark 15:43-16:8)

Translated by Fr. Hierodeacon Photios Touloumes+
The resurrection of the Lord is the regeneration of human nature.  It is the resuscitation and re-creation of the first Adam, whom sin led to death, and who because of death, again was made to retrace his steps on the earth from which he was made.  The resurrection is the return to immortal life.  Whereas no one saw that first man when he was created and given life—because no man existed yet at that time—woman was the first person to see him after he had received the breath of life by divine inbreathing.  For after him, Eve was the first human being.  Likewise no one saw the second Adam, who is the Lord, rise from the dead, for none of his followers were near by and the soldiers guarding the tomb were so shaken that they were like dead men.  Following the resurrection, however, it was a woman who saw Him first before the others, as we have heard from Saint Mark’s Gospel today.  After his resurrection Jesus appeared on the morning of the Lord’s Day [Sunday] to Mary Magdalene first.

Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=13180

Resurrection Matins Ode 9 Chanted by monks of IM Vatopaidi


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Θεοδώρου οσίου το ηγιασμένου, Αλεξάνδρου αρχιεπισκόπου, Γεωργίου επισκόπου Μυτιλήνης.

Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Ἡγιασμένος, ὁ ὁποῖος ἤκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.), καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς πλούσιους. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἀκολούθησε τὸν Ὅσιο Παχώμιο († 15 Μαΐου) στὴ Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου καὶ ἐντάχθηκε ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησή του, ἐνῷ ἀναδείχθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον ἀγαπητοὺς μαθητὲς αὐτοῦ. Πιστὸς μιμητὴς τοῦ διδασκάλου του στὸν μοναχικὸ βίο, τὸν διαδέχθηκε μετὰ τὴν κοίμησή του στὴν ἡγουμενία τῆς μονῆς. Γιὰ τὴν ἁγνότητα τοῦ βίου του καὶ τὴν ἁγιοσύνη του προικίσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὴν χάρη τῆς θαυματουργίας. Γιὰ τὴν τέλεια δὲ ψυχικὴ καὶ σωματικὴ καθαρότητά του ἔλαβε τὸν τίτλο Ἡγιασμένος.

Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ 367 μ.Χ

ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Πορνεία, παιδεραστεία, ὁμοφυλοφιλία, μαστιγώματα ἐφήβων, μάντεις κ.λπ

Ἕν ἀποκαλυπτικόν κείμενον διά τά μελανά σημεῖα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς θρησκείας ἐδημοσιεύθη εἰς τό ἔντυπον «Ὀρθοδοξία καί αἵρεσις» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας (τεῦχος 73). Τό κείμενον αὐτό ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Εἰσαγωγικά: Μιά πολύ διαφωτιστική εἰσήγηση
Ὅπως εἶναι γνωστό, στή χώρα μας ἔχει ἐμφανισθεῖ τά τελευταῖα χρόνια τό κίνημα τῆς ἀρχαιολατρίας, πού δραστηριοποιεῖται ἔντονα μέ διάφορες ὁμάδες καί ὀργανώσεις, ἐπιδιώκοντας τήν κατάργηση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τήν ἐπαναφορά τῆς ἀρχαίας (εἰδωλολατρικῆς) ἑλληνικῆς θρησκείας. Στά πλαίσια τῆς προπαγάνδας, πού ἀσκεῖται ἀπό τό κίνημα αὐτό, ἀλλά καί στό κλῖμα τῆς ἔντονης ἐχθρότητας καί ἀντιπαράθεσης μέ τόν Χριστιανισμό, ἐξιδανικεύεται ὁ ἀρχαῖος ἑλληνισμός στό σύνολό του, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς θρησκείας. Ἔτσι, ὁ μέν Χριστιανισμός παρουσιάζεται ὡς σκοταδισμός, φανατισμός, μισαλλοδοξία, κατάπτωση καί ὀπισθοδρόμηση, ἀλλά καί ὡς ὑπεύθυνος γιά ὁ,τιδήποτε κακό ἤ ἀρνητικό ἔχει ἐμφανισθεῖ στόν κόσμο, ἡ δέ ἀρχαία εἰδωλολατρία ἐμφανίζεται ὡς ἡ, δῆθεν, τελειότερη θρησκεία, «ἡ πιό ἐξευγενισμένη θρησκεία, πού ὑπῆρξε ποτέ στήν ἱστορία», «ἡ γνησιότερη θρησκευτική ἔκφραση τοῦ ἑλληνισμοῦ», ἡ θρησκεία τοῦ φωτός, τῆς ἁρμονίας καί τῆς τελειότητας καί πολλά ἄλλα παρόμοια.

.Νικόλαος Μανώλης, Το άρθρο του π.Αγγ. Αγγελακόπουλου περί Διακοπής Μνημοσύνου [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Ἀντίδωρον -- Τοῦ Ἀλεξ. Μυγδαναλεύρου, Θεολόγου - Ἱεροκήρυκος

Τό ἀντίδωρον (καί οὐχί ἀντίδερο ἤ ἀντίδωρος) προσφέρεται ἀντί τοῦ μοναδικοῦ Δώρου πού εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία, εἰς ὅσους δέν ἐκοινώνησαν. Λέγεται καί «ἡγιασμένον κλάσμα» κατά τόν Βαλσαμῶντα ἤ «Εὐλογία» ἤ «κατακλαστόν» κατά τόν Νικηφόρον τον Ὁμολογητήν. Προέρχεται ἐκ τοῦ προσφόρου, το ὁποῖον ἐχρησιμοποιήθη διά τήν ἐξαγωγήν τοῦ Ἀμνοῦ ὡς καί ἐξ ἄλλων προσφόρων ἅτινα ὑψώθησαν εἰς τήν ἁγίαν πρόθεσιν διʼ ἐξαγωγήν προβλεπομένων μερίδων. Ἐάν ἐκ τῶν ὑψωθέντων προσφόρων, ἤτοι τοῦ Ἀμνοῦ καί τῶν ἄλλων δέν ἐπαρκοῦν διά ἀντίδωρον, τότε εὐλογοῦνται ὑπό τοῦ λειτουργοῦντος ἱερέως καί ἕτερα τεμάχια ἀντιδώρου κατά τήν ὥραν, ὅπου ψάλλεται τό «Ἄξιόν ἐστιν…». Ὁ λειτουργός ἱερεύς ὑψώνει τό πανέριον ἐπάνω ἀπό τό ἅγιον Ποτήριον, πού εὑρίσκεται εἰς τήν Ἁγίαν τράπεζαν, μνημονεύοντος τήν εὐχήν:

Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Χωρίς νερό είναι αδύνατο να πλυθεί το λερωμένο ρούχο, και χωρίς δάκρυα μετανοίας είναι πολύ πιο αδύνατο να πλυθεί και να καθαριστεί από τις κηλίδες και τους μολυσμούς η ψυχή.

«ΝΥΝ ΕΠΕΣΤΗ Ο ΚΑΙΡΟΣ...» --- Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος
«ΝΥΝ ΕΠΕΣΤΗ Ο ΚΑΙΡΟΣ....»
_______Ως πρός τα ζητήματα της μή «ΑΓΙΑΣ» και μή «ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ» της Κρήτης για ένα μακρό χρονικό διάστημα ακολουθήσαμε την τακτική της σιωπής, ώστε να μη μας καταλογίσουν την ευθύνη για την γενική εξέγερση, ου μην αλλά και την διέγερση, των συνειδήσεων των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών! 
_______Έπειτα όμως από την ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μας προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, μπορούμε πλέον να ομιλήσουμε πιο ανοικτά. «Νυν επέστη, λοιπόν, ο καιρός» νά δώσουμε στην ευρύτερη δημοσιότητα την από 23ης Νοεμβρίου 2016 κατατεθείσα Δήλωσή μας  πρός τήν Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, στην οποία με διαυγή τρόπο ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα εν σχέσει με την Σύνοδο της Κρήτης.

Από χέρι χαμένος όποιος θεωρείται δεδομένος -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

 Η πρόσφατη «τεχνική συμφωνία» κυβέρνησης – δανειστών έχει αδρά τα  χαρακτηριστικά νέου μνημονίου. Δ΄ μνημονίου (αφού το γ΄ λήγει τον Ιούλιο του 2018). Διεθνής πρωτοτυπία η a priori νομοθέτηση μέτρων για τα έτη 2019-20120. Αντάλλαγμα: μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, γενικώς και αορίστως, χωρίς δηλαδή προσδιορισμό του μεγέθους ελάφρυνσης.
Τα αφεντικά (Βερολίνο+δανειστές) ζητούν από τον κ. Μητσοτάκη να δεσμευτεί ότι θα τηρήσει τη συμφωνία, οψέποτε του…επιτρέψουν να πρωθυπουργεύσει. Λέγεται ότι εκείνος αρνήθηκε[ προς το παρόν βεβαίως !].
Η εκλογή Μακρόν στη γαλλική προεδρία ανανεώνει και εγγυάται την αδιατάρακτη συνέχιση της παράδοσης των ιεροφαντών της παγκοσμιοκρατίας [και του λεγόμενου αντιλαϊκισμού] Ευρωπαίων, ελασσόνων ηγετών Μπλαιρ, Σρέντερ, Σόιμπλε, Μέρκελ, Ολλάντ κλπ., πάντων εκφραστών του νεοφιλελευθερισμού, του σοσιαλφιλελευθερισμού και της ενσωματωμένης αριστεράς. Ζούμε το φαινόμενο της ιδιωτικοποίησης της ιστορίας. Πρόκειται για «αφαίρεση της μνήμης των προσώπων και των λαών»(ΣΤΑΘΗΣ, enikos.gr,9/5/17). Με τη μνήμη υπάρχουμε. Χωρίς αυτήν καταντούμε νούμερα και ενεργούμενα τυράννων.