Ο παπισμός καταστρεπτικός θεσμός

* α. Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τας επαισχύντους παπικάς σταυροφορίας εις βάρος του «σχισματικού» Βυζαντίου και την επί δύο αιώνας φραγκικήν κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως, που απετέλει την πρώτην άλωσίν της;
* β. Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τον λόγον του πά­πα Ευγενίου του Ε’ κατά την άλωσιν της Κωνσταντι­νουπόλεως: «Δεν θα εχαιρόμην τόσον πολύ εάν είχωμεν δέκα νίκας κατά των Τούρκων, όσον χαίρομαι σή­μερον δια την υποδούλωσιν των “σχισματικών”»!
* γ. Ποίος δεν γνωρίζει ότι η καταστροφή τεσσά­ρων εκατομμυρίων Ορθοδόξου Ελληνικού λαού εις την Μ. Ασίαν, οφείλετο εις τας μηχανορραφίας του παπισμού, φοβουμένου την επανεγκατάστασιν ενός νέου βυζαντινού κέντρου της Ορθοδοξίας, αντιπάλου του παπισμού; «Ήλθαν εις το φως διάφορα έγγραφα, που απεδείκνυον ακλόνητα, ότι το Βατικανόν, όπως και άλλες δυνάμεις, είχε παρακινήσει την Γαλλίαν (και την Ιταλίαν) να βοηθήσει τους Τούρκους, διότι δεν ήθελεν να πάρουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες την Κωνσταντινούπολιν. Το Βατικανόν εφοβείτο ότι η ελ­ληνορθόδοξος Εκκλησία θα εγίνετο σοβαρός αντίπα­λός του εις περίπτωσιν που θα εδραιώνετο εις το παλαιόν της κέντρον του Ανατολικού Χριστιανισμού… Την ιδίαν εποχήν εκολάκευε την Σοβιετικήν Ένωσιν με την ελπίδα να υποτάξη την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της εις τον Καθολικισμόν…».

Η ΕΥΧΗ - Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Μακαρίου του Αιγυπτίου, Μάρκου του Ευγενικού.


Ὁ Ὅσιος Μακάριος γεννήθηκε περὶ τὸ 300 μ.Χ. σὲ κάποιο χωριὸ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379 – 395 μ.Χ.). Σὲ ἡλικία 30 χρόνων ἀποσύρθηκε στὴν ἔρημο τῆς Νιτρίας καὶ στὴ Συρία, ὅπου παρέμεινε γιὰ ἑξήντα ὁλόκληρα χρόνια καὶ ἀπέκτησε μεγάλη φήμη γιὰ τὸν ἀσκητικό του βίο καὶ τὶς ἄλλες θαυμαστὲς ἀρετές του. Ἐπειδή, παρὰ τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας του, προέκοπτε στὶς ἀρετὲς ὀνομάσθηκε «παιδαριογέρων».
Στὴν ἔρημο γνώρισε τὸν Μέγα Ἀντώνιο τοῦ ὁποίου ἔγινε μαθητής. Σὲ ἡλικία 40 ἐτῶν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ λόγω τῆς ἐνάρετης ζωῆς του ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ λάβει τὸ χάρισμα τῆς θεραπείας τῶν ἀσθενῶν καὶ τῆς προφητείας. Λέγεται ὅτι συνεχῶς ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὸν Θεὸ «καὶ μᾶλλον τῷ πλείονι χρόνῳ προσδιατρίβειν Θεῷ ἢ τοῖς ὑπ’ οὐρανὸν πράγμασιν».
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ὑπῆρξε γέννημα θρέμμα τῆς ἐρήμου. Γιὰ νὰ εἶναι, λοιπόν, ἀπερίσπαστος καὶ νὰ βρίσκεται σὲ συνεχὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό, ἔσκαψε ὁ ἴδιος καὶ ἄνοιξε μία ὑπόγεια στοά, ποὺ ἄρχιζε ἀπὸ τὸ κελί του καὶ εἶχε μῆκος ἑκατὸ περίπου μέτρα. Στὴν ἄκρη τῆς στοᾶς διεύρυνε τὸν χῶρο καὶ διαμόρφωσε ἕνα σπήλαιο. Ἔτσι εἶχε τὴν δυνατότητα ὅταν προσέρχονταν σὲ αὐτὸν πολλοὶ ἄνθρωποι καὶ τὸν ἐνοχλοῦσαν, νὰ κατεβαίνει στὴ στοά, χωρὶς νὰ τὸν παίρνουν εἴδηση καὶ μέσω αὐτῆς νὰ πηγαίνει στὸ σπήλαιο καὶ νὰ κρύβεται, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ τὸν βρεῖ κανένας.

Το θαύμα της Παναγίας Παραμυθίας εορτάζει η Μονή Ταξιαρχών

Η Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αγίου Γεωργίου Νηλείας εορτάζει την ανάμνηση του Θαύματος της Παναγίας Παραμυθίας.
Η εικόνα αυτή της Παναγίας Παραμυθίας είναι αχειροποίητος, διότι κατασκευάστηκε στη μορφή που είναι σήμερα, όχι από ανθρώπινο χέρι, αλλά από τη Χάρη του Θεού, μετά τη θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας μας για τη διάσωση της Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.
Ονομάστηκε «Παναγία Παραμυθία», δηλαδή Παρηγορήτρια. Και δικαίως· διότι όπως λένε οι προσκυνητές της Μονής, που δεν χορταίνουν να την βλέπουν, η θέα της γλυκιάς έκφρασης του προσώπου της Παναγίας ξεκουράζει, αναπαύει, γαληνεύει και παρηγορεί τη ψυχή του ανθρώπου.
Με το θαύμα αυτό φανερώνεται για άλλη μια φορά η μητρική παρρησία της Θεοτόκου στο να μεσιτεύει για τις αμαρτίες των ανθρώπων «προς τον Υιόν και Θεόν της» και οι σωτήριες πρεσβείες της με τις οποίες απαλάσσονται από τα δεινά που δίκαια τους αξίζουν για το πλήθος των αμαρτιῶν τους.
Η εικόνα μεταφέρθηκε στο ιδιαίτερο παρεκκλήσιο της Παραμυθίας. Μπροστά σ' αυτήν οι μοναχοί διατηρούν ακοίμητο κανδήλι, ψάλλουν καθημερινά Παράκληση και τελείται κάθε Παρασκευή Θεία Λειτουργία. Παλαιότερα υπήρχε η συνήθεια οι κουρές των μοναχών να γίνονται σ' αυτό το παρεκκλήσιο.

Ο εορταμός θα τελεστεί κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου
5- 6.30 μ.μ.: Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ᾿ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου:
7 – 10.30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία, μετά θείου κηρύγματος.
5 – 6.30 μ.μ.: Ακολουθία του Εσπερινού και Παράκληση Παναγίας Παραμυθίας.

"Dimokratia"

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας: Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων και την ενάρετη ζωή

14. Όταν κάνομε καλή χρήση του λογικού μας, τότε είμαστε άξιοι να λεγόμαστε άνθρωποι. Αντίθετα, όταν δεν κάνομε καλή χρήση του λογικού, τότε μόνο κατά το σώμα και κατά τη φωνή διαφέρομε από τα άλογα ζώα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο συνετός άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία, η οποία γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.

Protopresbyter fr. George D. Metallinos. Faith and science as a theological problem

ΦΡΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝ !!!


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=69&t=11906

Η Μακεδονία ΤΙΜΑ τον Καπετάν Μίκη Ζέζα (Παύλο Μελά). Βίντεο ΚΑΛΕΣΜΑ

Εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη (23/1/2016)
και Αθήνα (28/1/2016)

Δείτε :


Η Μακεδονία τιμά τον Καπετάν Μίκη Ζέζα (Παύλος Μελάς)

Ο Ιερός Λόχος 2012 και οι πατριωτικοί σύλλογοι και φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια, σας καλούν στην αγωνιστική εκδήλωση που διοργανώνουμε το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, στον πολυχώρο "Δεσμοί Ελλήνων", (Πασαλίδη 29, στην Κάτω Τούμπα), στις 8 μμ.

με θέμα την αναγκαιότητα διάσωσης της οικίας του εθνομάρτυρα Παύλου Μελά.

κάντε κλικ στην φωτογραφία για μεγέθυνση

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κυρ.Νικόλαος Βασειλιάδης καθηγητής πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση είναι συνέχεια της προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει από το προηγούμενο Οκτώβριο  όταν ο σύλλογος μας, με διαμαρτυρία του έξω από την οικία του ήρωα στην Κηφισιά της Αττικής, έδωσε το έναυσμα να συσπειρωθούν οι πατριωτικές φωνές για να πιέσουν προς κάθε αρμόδια αρχή , α την διάσωση του οικήματος .


Εκδήλωση και στην Αθήνα
Ανάλογη εκδήλωση θα γίνει και στο Δημαρχείο Κηφισιάς, οδός Μυρσίνης 2, στην Αθήνα , την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, ώρα 7μμ.
Διαβάστε αναλυτικά εδώ: http://ierosloxos2012.blogspot.gr/2016/01/blog-post_13.html


Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών
Μην ξεχνάτε να υπογράψετε  για την διάσωση της οικίας του Παύλου Μελά:
Υπενθυμίσετε φίλους και γνωστούς σας.
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ!

Ἰδοὺ διατὶ δὲν θὰ εἶναι Οἰκουµενικὴ ἡ ἁγία Σύνοδος!

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ τὴν ἱστορικὴ παρέµβαση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, σχετικὰ µὲ τὴν ΜεγάληΣύνοδο, θέλουµε νὰ ἐπιµείνουµε στὸ γεγονὸς τῆς ἄρνησης τῶν διοργανωτῶν νὰ ὁρισθεῖ αὐτὴ ὡςΟἰκουµενική. ∆ὲν τὴν ὁρίζουν ὡς Οἰκουµενική, ὄχι ὅτι δὲν ἔχει τὶς προϋποθέσεις, ἀλλὰ γιὰ καθαρὰοἰκουµενιστικοὺς λόγους. Ἐπειδὴ δὲν θὰ συµµετέχουν ὅλοι οἱ χριστιανοί, ἐπειδὴ δὲν θὰ συµµετάσχουνοἱ παπικοὶ καὶ οἱ προτεστάντες, δηλαδὴ οἱ ἄλλες «ἐκκλησίες»! Ἀλλά, ὅταν εἶχαν συγκληθεῖ οἱ ἑπτὰΟἰκουµενικὲς Σύνοδοι, δὲν ὑπῆρχαν ἀποκοµµένοι  ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία αἱρετικοὶ χριστιανοί; Ἀσφαλῶς ναί! Παρ’ ὅλα αὐτὰ οἱ θεοφόροι Πατέρες τὶς ὅριζαν ὡς Οἰκουµενικές! Ὅµωςγιὰ τοὺς οἰκουµενιστὲς ὁ παπισµὸς καὶ ὁ προτεσταντισµὸς δὲν εἶναι αἱρέσεις, ἀλλὰ «ἐκκλησίες» µὲ«διαφορετικὲς παραδόσεις»  (ἔτσι χαρακτηρίζουν τὶς κακοδοξίες τους) καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔπρεπε(κατ’ αὐτοὺς) νὰ συµµετάσχουν στὴ Σύνοδο, γιὰ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς Οἰκουµενική!  Ὑπάρχειἀκόµα καὶ τὸ ἑξῆς σηµαντικὸ πρόβληµα γι’ αὐτούς. Ἂν τὴ χαρακτήριζαν ὡς Οἰκουµενικὴ ἔπρεπε νὰἀναγνωριστοῦν σὲ αὐτὴ ὡς Οἰκουµενικὲς ἡ Η΄ καὶ ἡ Θ΄. Ὅµως ἂν γινόταν κάτι τέτοιο αὐτοµάτως θὰἦταν καταδικασµένες οἱ παπικὲς κακοδοξίες ἀπὸ Οἰκουµενικὲς Συνόδους καὶ θὰ «χάλαγε ἡ σούπα»τῆς «ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν»!  Ἰδοὺ τὰ σκοτεινὰ παρασκήνια καὶ οἱ δόλιες σκοπιµότητες,  οἱ ὁποῖες ἀπωθοῦν τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ἀπὸ αὐτή, γιὰ νὰ εἶναι γνήσιακαὶ ὄχι λῃστρική! Εἴδοµεν!


"O.T"

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Συμπλήρωμα στο Κήρυγμα της εορτής Αγίου Νικολάου


Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΑΣ -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Εἶναι τό σαράκι τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ταλαιπωρεῖ μικρούς και μεγάλους. Τρυπώνει στήν καρδιά τοῦ ὑπερήλικα γέροντα, πού ταράσσεται μέ τήν κάθε μικροαδιαθεσία, ἀλλά καί τοῦ μικροῦ μαθητῆ, πού ἀναστατώνεται ἀπό τίς ἀλλαγές τῶν σχολικῶν προγραμμάτων, τοῦ φοιτητῆ, πού πιέζεται ἀπό την ἐντατική μελέτη, καί τοῦ νεαροῦ ἐπιστήμονα, πού μελαγχολεῖ με τόν περιορισμό τῶν προοπτικῶν να βρεῖ μιά θέση, γιά τήν ὁποία τόσα χρόνια μόχθησε. Κατατρύχει τον «πετυχημένο» ἐπιχειρηματία, πού τρέχει καί δέν φθάνει νά διεκπεραιώσει τίς πολλές ὑποθέσεις, να προλάβει τίς ἀλλαγές τοῦ χρηματιστηρίου, γιά νά ἐπενδύσει συμφερώτερα τά κεφάλαιά του, ἀλλά και τόν φτωχό μεροκαματιάρη καί τον ταλαίπωρο ἄνεργο, πού ἀντιμετωπίζουν σοβαρό τό πρόβλημα τοῦ ἐπιούσιου, τῆς στέγης καί τόσα ἄλλα. Ἐπίσημοι καί ἀφανεῖς, μορφωμένοι καί ἀγράμματοι, φτωχοί και πλούσιοι, εἴμαστε ὅλοι ἐκτεθειμένοι στήν ἀγωνιώδη μέριμνα, στό ἄγχος, πού σωστά χαρακτηρίσθηκε ὡς ἡ ἀσθένεια τοῦ αἰώνα μας. Σύγχρονος καθηγητής τῆς Ψυχιατρικῆς παρατηρεῖ· «Κάποτε οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν στόν γιατρό μέ τό παράπονο τοῦ πόνου. Τώρα τό κεντρικό παράπονο εἶναι τό ἄγχος. Ἀπό δέ τίς συνταγές πού καθημερινά γράφονται ἀπ᾽ ὁποιονδήποτε γιατρό, ἕνα ποσοστό γύρω στό 60% ἀφορᾶ στό ἄγχος». Ποῦ, λοιπόν, ὀφείλεται αὐτό τό καταλυτικό για τήν κοινωνία μας φαινόμενο και πῶς θά μποροῦσε τάχα ν᾽ ἀντιμετωπισθεῖ; Θά ἦταν ἀσφαλῶς ἁρμόδιος ν᾽ ἀπαντήσει στό ἐρώτημα αὐτό ἕνας ψυχίατρος, μιά καί τό ἄγχος σαφῶς ἐντάσσεται στά ψυχικά νοσήματα. Νομίζω ὅμως ὅτι δέν εἶναι μακριά ἀπό τήν ἀλήθεια καί ἑνός θεολόγου ἡ ἀπάντηση.

π.Νικόλαος Μανώλης, Ο Μέγας Αντώνιος και το Όραμα που προειδοποιεί τους Ιερωμένους