ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ

Ο ευσεβής και φιλόθεος Ορθόδοξος χριστιανός πουθενά δεν θα εύρισκε τόσον πλήρη ερμηνείαν του νοήματος της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, ως και των άλλων Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, από το «Εορτοδρόμιον» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Το βιβλίον αυτό έχει ιδιαιτέραν χάριν, όχι μόνον διότι εγράφη δια χειρός ηγιασμένης, αλλά και διότι εις τας σελίδας του συγκεντρούνται αι άκτιστοι ακτίνες του Αγίου Πνεύματος, ως Υμνολογία, ως ηθική φιλοσοφία, ως δογματική έκθεσις, ως Μυστική Θεολογία, ως πλούτος Πατερικής Γραμματολογίας. Ο ακάματος και θεοφώτιστος συγγραφεύς του συνεπύκνωσεν ό,τι θειότερον παρήγαγεν η ένθεος καρδία και ο θεόληπτος νους των αγίων Πατέρων, εν τη ερμηνεία όλων των φάσεων της θείας Οικονομίας, της Σταυρικής Θυσίας και της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου,

"Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός" (Ντοκιμαντέρ)


Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου


Misha:
στην καταστολή της Στάσεως του Νίκα ήταν παρών και ο ίδιος ο Ιουστινιανός. Μάλιστα αναφέρεται πως προσήχθησαν ενώπιόν του δύο εκ των πρωτεργατών οι οποίοι ικέτευαν να τους χαρισθεί η ζωή, αυτός όμως τους κοίταξε με αποστροφή, διέταξε να σφαγούν και πέταξε τα πτώματά τους στον Βόσπορο. (καταγράφεται από Άγγλο ιστορικό, θα βρω την πηγή και θα την παραθέσω)


Kosmas:
Δεν γνωρίζω τι γράφει ο Άγγλος ιστορικός, που επικαλείται ο φίλος
Misha. Αλλά και έτσι αν είναι, δεν πρέπει να ξεχνά κανένας, ότι την εποχή εκείνη ο αυτοκράτορας συγκέντρωνε στο πρόσωπό του την απόλυτη διοικητική, δικαστική και εκτελεστική εξουσία. Όπως, όταν ένα δικαστήριο εκδίδει μιά καταδικαστική σε θάνατο απόφασή του, οι δικαστές δεν είναι ένοχοι φόνου, έτσι και στην περίπτωση του Ιουστινιανού, ή των άλλων Ρωμαίων αυτοκρατόρων της εποχής εκείνης. Ως εκ τούτου, φρονώ, ότι δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ο Ιουστινιανός δολοφόνος, και επομένως ανάξιος να είναι άγιος της Εκκλησίας. Ύμνοι Τριωδίου Μεγάλης Σαρακοστής --- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Αγάβου, Ηρωδίωνος, Ρούφου, Ασυγκρίτου, Φλέγοντος και Ερμά εκ των 70 αποστόλων, Καιλεστίνου επισκόπου Ρώμης, Ιωάννου νεομάρτυρος του Κουλικά (1564), Ιωάννου νεομάρτυρος του ναυκλήρου του εν Κω (1669).

Ὁ Ἀπόστολος Ἄγαβος, ὁ Προφήτης, εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Προφήτευσε περὶ τῆς συλλήψεως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ὁποίου πῆρε τὴ ζώνη καὶ ἀφοῦ ἔδεσε μὲ αὐτὴν τὰ χέρια του καὶ τὰ πόδια του, εἶπε τὰ ἑξῆς προφητικὰ λόγια: «Αὐτὰ λέγει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸν ἄνδρα στὸν ὁποῖο ἀνήκει αὐτὴ ἡ ζώνη θὰ τὸν δέσουν στὰ Ἱεροσόλυμα οἱ Ἰουδαῖοι, ἔτσι ὅπως εἶμαι τώρα ἐγὼ δεμένος καὶ θὰ τὸν παραδώσουν στὰ χέρια τῶν εἰδωλολατρῶν Ρωμαίων».

Ο Ορθόδοξος Λαός ἔμενε ἀκοινώνητος τῶν Θ. μυστηρίων γιὰ πολλὰ χρόνια

Ἐπὶ Πατριάρχου, Κων/πόλεως Τιμοθέου τοῦ Α΄ (511–518) ὁ λαὸς τῆς Κων/πόλεως διέκοψε την εκκλησιαστική κοινωνία με αυτόν καὶ ἔμενε ἀκοινώνητος τῶν Θ. μυστηρίων γιὰ πολλὰ χρόνια, διότι ὁ Πατριάρχης Τιμόθεος δὲν ἤθελε νὰ ἀποδεχθῆ τὴν Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.
Ὅταν ἀνῆλθε στὸν θρόνο ὁ διάδοχός του, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καππαδόκης (518–520), ὁ λαὸς μέσα στὴν Ἐκκλησία ἀπαίτησε κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λατρείας νὰ ἀναγνωσθεῖ στὰ δίπτυχα ἡ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ κατόπιν νὰ μεταλάβει ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ νέου Πατριάρχη.
Ὁ νέος Ὀρθόδοξος Πατριάρχης γιὰ κάποιους λόγους ἐδίσταζε νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἀπαίτηση τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ οἱ πιστοὶ ἔμεναν ἀνένδοτοι καὶ ἀπαιτοῦσαν τὸ θέμα νὰ τακτοποιηθεῖ ἀμέσως. Στὴν προσπάθεια τοῦ Πατριάρχη νὰ ἀναβληθεῖ γιὰ λίγο αὐτὴ ἡ ἀναγνώριση, ὁ λαὸς τὸ ἀπαίτησε καὶ πάλι δυναμικὰ καὶ πολλάκις.
Tελικά, μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν σταθερὴ στάση τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἔντονη διαμαρτυρία, ὑποχρεώθηκε ὁ Πατριάρχης, τὴν ὥρα τῆς μνημονεύσεως κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία, νὰ ἀναγνώσει στὰ δίπτυχα τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Τότε σταμάτησε καὶ ἡ ἀκοινωνησία τῶν Θ. Μυστηρίων, ἀφοῦ, μὲ τὴν ἀνάγνωση τῶν Διπτύχων, ἀποκαταστάθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη.


(T.L.G., Concilia Oecumenica (ACO): Synodus Constantinopolitana et Hierosolymitana anno 536: Tome 3, page 72, line 4 Ἔκθεσις πίστεως κατὰ ἀποκάλυψιν Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας. Καὶ Πρακτικὰ Συνόδων, τόμος Β΄, σελ. 333).

Gheron Sava Lavriotul aduce lamuriri cu privire la pozitia nepomenitorilor atoniti


ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ - «Ευλογημένος ο ερχόμενος»

Σταυροαναστάσιμη πορεία

 Κυριακή των Βαϊων σήμερα και θυμούμαστε το μεγάλο γεγονός της εισόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Πράγματι είχε λαμπρό και μεγαλοπρεπή χαρακτήρα.  Εξόχως, η υμνολογία της Εκκλησίας μας εμπεριέχει το βασιλικό και θριαμβευτικό στοιχείο, το οποίο αναδύεται τόσο εναργώς μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό της.  Αλλά και το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας εμφανίζει τον Βασιλέα των βασιλέων να εισέρχεται στην αγία πόλη σε μια πορεία κατάργησης του θανάτου και ανάδειξης του λαμπροφόρου μηνύματος της Αναστάσεως.  Στην πορεία αυτή τα όπλα της νίκης και του θριάμβου είναι “τα Πάθη τα Σεπτά”, ο  Σταυρός και η Ανάσταση. 

Αναστολή ποινής για τους μοναχούς της Μονής Εσφιγμένου

Δεκτή έκανε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής 20ετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί τόσο στον ηγούμενο όσο και σε μοναχό της παλιάς αδελφότητας της Μονής Εσφιγμένου, για το επεισόδιο με τη ρίψη μολότοφ, τον Ιούλιο του 2013, κατά την προσπάθεια εκκένωσης του αντιπροσωπείου της Μονής, στις Καρυές Αγίου Όρους.

Το δικαστήριο, με σύνθεση τακτικών δικαστών, αποφάσισε να αναστείλει υπό όρους την εκτέλεση της παραπάνω ποινής μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο καταδικασθέντες είναι ελεύθεροι μέχρι το Εφετείο. Οι όροι που επιβλήθηκαν στον καθένα αφορούν την καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 5.000 ευρώ, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα των Καρυών, μία φορά τον μήνα.

Ἀκατανόητον θαῦμα, ἀνερμήνευτον ἄκουσμα


μυστηρίου θείου ἀποκεκρυμμένου φανέρωσις, ἀκαταμάχητος προστασία, ἀντίληψις κραταιά, ζωοδόχε πηγή, πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν, ὕψος τῶν ἐπουρανίων καὶ ἀσωμάτων Δυνάμεων καὶ τῶν Σεραφεὶμ ὑψηλοτέρα, βάθος τῶν ἀποκρύφων νοημάτων τὸ ἀνεξερεύνητον, κοινὴ φιλοτιμία τῆς φύσεως, ἁπάντων τῶν καλῶν χορηγία, μετὰ τὴν Τριάδα πάντων τῶν ποιημάτων Δέσποινα, μετὰ τὸν Παράκλητον ἄλλος Παράκλητος, καὶ μετὰ τὸν μεσίτην Χριστὸν μεσίτρια τοῦ κόσμου παντός, τὸ ὄχημα ἡλίου τοῦ νοητοῦ, τὸ δοχεῖον τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ φωτίζοντος πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, φέρουσα ἐν ἀγκάλαις τὸν τῷ ῥήματι τὰ πάντα φέροντα·

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓ...":

άντε κυρ-κώστα μου ψήφισε να ξορκίσουμε το κακό,
να διώξουμε τους οικουμενιστές, να φέρουμε τους οικονομιστές.

απ΄ ότι φαίνεται, ξέρουν καλά από μάντρωμα άλαλων προβάτων.
ούτε μπέεε δεν έχουν δύναμη να ξεστομίσουν...αμαρτάνουν βαρέως λένε...

πάλαι ποτέ στη νεότητα σου που ήσουν ποιμήν, τα δικά σου ζα εκ Γορτυνίας

είχαν λόγο;
Σ. σ. Ωραίο !
Καλή Ανάσταση αδελφέ!

ΤΟ «ΛΙΓΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΠΟΛΥ» ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος γράφει στην ΜΗ´ Ομιλία του τα εξής:

«Ο Κύριος θέλοντας να οδηγήση τους μαθητές του στην τέλεια πίστη τους έλεγε: “ Όποιος είναι πιστός στα λίγα, είναι πιστός και στα πολλά και εκείνος, που είναι άπιστος στα λίγα, είναι άπιστος και στα πολλά” (Λουκ. ΙΣΤ´ 10). Τι είναι το “λίγο”
και τι είναι το “πολύ”; Το “λίγο” είναι οι υποσχέσεις για αυτήν την ζωή, τα όσα δηλαδή υποσχέθηκε να χορηγήση σ᾽ εκείνους, που πιστεύουν σε Αυτόν, όπως είναι οι τροφές, τα ενδύματα και τα υπόλοιπα, που συντελούν στην ανακούφιση του σώματος, όπως η υγεία και τα παρόμοια, για τα οποία επρόσταξε να μη μεριμνούμε καθόλου, αλλά να ελπίζουμε σ᾽ Αυτόν με πεποίθηση, γιατί ο Κύριος προνοεί για όλα και για όλους εκείνους, που καταφεύγουν σ᾽ Αυτόν. Το δε “πολύ” αναφέρεται στα αιώνια δώρα του αφθάρτου αιώνος, τα οποία υποσχέθηκε να δώση σε όσους πιστεύουν σ᾽ Αυτόν και μεριμνούν ασταμάτητα γι᾽ αυτά…».

Ιδού λοιπόν και η Μεταπατερική Αποτείχιση!

Α). Διακόπτω την κοινωνία με τον αιρετίζοντα επίσκοπό μου, ἀλλά συνεχίζω να εκκλησιάζομαι όπου αυτός μνημονεύεται!

Β). Διακηρύττω ότι ο αιρετικός έχει μυστήρια και Χάρι και ανήκει στην Εκκλησία ως κανονικό μέλος Αυτής!

Γ). Πιστεύουμε ότι θα έρθει σύντομα Σύνοδος Ορθόδοξη να καταδικάσει την Σύνοδο της Κρήτης και γι' αυτό δικαιολογείται η οικονομία για να εξυπηρετηθεί εν όψει  Εορτών ο λαός!

Δ). Για εκκλησιασμό δεν θα  πάτε στον Δημητριάδος αλλά πηγαίνετε στόν παραδοσιακό  Ιερέα και ας τον μνημονεύει!
***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ιδού λοιπόν και η Μεταπατερική Αποτείχιση!":

AYTO TO ΘΥΜΑΣΤΕ;
π. Θεόδωρος Ζήσης: «Εἴμαστε ὑπεύθυνοι καὶ ἐμεῖς οἱ Πρεσβύτεροι καὶ μαζὶ μὲ ἐμᾶς, εἶστε καὶ ἐσεῖς οἱ λαϊκοί, ποὺ ἔρχεστε μαζί μὲ μᾶς καὶ δὲν μᾶς λέτε: “Φεύγουμε ἐμεῖς”»

Σας απαντούμε λοιπόν:


“ἐμεῖς φύγαμε”

Γλίτωσε (πάλι) από θαύμα εκκλησάκι στα Χανιά


Ανέπαφο σαν από θαύμα παρέμεινε για ακόμη μία φορά το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου στα Χανιά, όταν ήρθε... αντιμέτωπο με έναν τεράστιο κορμό δέντρου, το οποίο έπεσε από μια πελώρια βελανιδιά! 
Σύμφωνα με τον εφημέριο της ενορίας Δρακώνας πατέρα Γεώργιο Μωραϊτάκη, δεν είναι η πρώτη φορά που τη γλιτώνει ο ναός. Στο παρελθόν, το γραφικό ξωκλήσι είχε μπει «στο στόχαστρο» αρκετές φορές, όταν σε περιόδους σφοδρής κακοκαιρίας τεράστια κλαδιά, ακόμη και ολόκληρα δέντρα, είχαν πέσει στον δρόμο που οδηγεί σε αυτό χωρίς να επιφέρουν ούτε μία «γρατσουνιά». Η τελευταία φορά που συνέβη ένα παρόμοιο «θαύμα» ήταν το 2015.

Ο Αγιος Στέφανος είναι μια παλιά μονόχωρη εκκλησία με εικονογραφικό διάκοσμο που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα και έχει χτιστεί σε μια πλαγιά.