Δήλωση Ομολογίας και Συμπαράστασης (Ομαδική & Ανανεούμενη)

Δήλωση Ομολογίας και Συμπαράστασης (Ομαδική & Ανανεούμενη) 
https://katihisis.blogspot.gr/2017/10/blog-post_86.html


Όποιος επιθυμεί να υπογράψει την κάτωθι δήλωση Ομολογίας, να στέλνει τα προσωπικά του στοιχεία όπως καταγράφονται στις υπάρχουσες υπογραφές, σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
adipapikos@gmail.com
katihisisblog@gmail.com, istologionkatanixis@gmail.com
Στη συνέχεια θα συμπεριλαμβάνονται εδώ σε αυτήν την ανανεούμενη ανάρτηση!