Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη. 3: 1).

Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.

«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών Αντιοχείας, Αλεξανδρείας, Σερβίας, Ρωσίας, Ιεροσολύμων, Ρουμανίας, Βουλγαρίας Γεωργίας, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.

«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).


THERE IS NO EQUAL TO OR GREATER THAN ORTHODOXY

As it is known, for many years, extensive talking is done by the clergy as well as by the laity, regarding the topic of the “unification of the churches”. However, the unification of which churches do they mean? The Incarnate God established one Church, which has a Head, a Leader and a Founder, and not many churches. Christ himself said: “I am the true vineyard…” (John 15:1). He didn’t simply say He is “a vineyard” but “the vineyard” and indeed the “true” one. And this Church is the Orthodox Church. It is the Church about which the Prophet David, inspired by the Holy Spirit, said: “… look down from heaven and see, and visit this vineyard (not these) which Your right hand has planted” (Psalm 79:15-16). The Lord spoke about “the vineyard” and not about “the vineyards”. Apostle Paul, the apostle of the nations, in his Letter to the Ephesians (Ch. 5:25) writes: “Christ loved the Church (not the churches) and gave Himself for Her (and not these churches) …” Why? Simply because the right hand of the Lord planted one Church which “He nourishes and cherishes” (Ephesians 5:29). Besides, this is what we confess in the ninth article of the Symbol of our Faith when we say “In One Holy, Catholic and Apostolic Church”, not many.

-------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον Κωνσταντίνο αλλά επειδή είχα γράψει παλαιότερα για τις εμφανίσεις της ψευδοπαρθένου στην Βοσνία και συγκεκριμένα στην πόλη Medjugorje τις οποίες ο πάπας δεν πιστοποίησε αλλά και δεν απαγόρευσε(αντίθετα αποδέχτηκε τα παπικά προσκυνήματα εκεί) ποτέ στους παπικούς και όχι μόνο να πηγαίνουν εκεί και να προσηλυτίζονται στην σατανική της καρδιά ήθελα να προσθέσω τα νέα. Η ψευδοπαρθένος εμφανίζονταν κάθε 2 του μήνα στην περιοχή από το 1987 σε μια συγκεκριμένη γυναίκα με την ονομασία Mirjana και μετέφερε όπως λένε μηνύματα για την Ειρήνη! Οι εμφανίσεις είναι στο YouTube... Στις 18 Μαρτίου ωστόσο και με το ξέσπασμα του κορωνοϊού ανακοινώθηκε στους παπικούς ότι οι μηνιαίες εμφανίσεις έφτασαν στο τέλος τους. Η ψευδοπαρθένος είπε ότι είχε να πει για την Ειρήνη. Μάλιστα λες και το ήξεραν το προηγούμενο καλοκαίρι ότι έφτανε το τέλος και είπαν να κάνουν ένα θεαματικό φινάλε οπότε και συγκεκριμένα στις 2 Ιουλίου 2019 έγινε και εκεί ένα μεγάλο ψευδοθαύμα στον ήλιο για να πειστούν οι παπικοί... Δείτε:

https://m.youtube.com/watch?v=zRi8lj_eZVY

Δείτε επίσης τις προβολές, τα likes και τα σχόλια για να δείτε την αποδοχή που όλα αυτά έχουν στον παπικό κόσμο...
Αξίζει να δείτε και πώς είναι ο χώρος των "εμφανίσεών" της, με το σατανικό άγαλμα μέσα στο σημερινό σύμβολο του Ισραήλ, το θεωρούμενο ως Αστέρι του Δαυίδ...:

https://aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/uxv6xgyzngvufgptn9rrtdrrzdirgmchvhundaiosbfhouyycaet9fv5cx31klx2in1nldch_uzogdy4ittussholfa.jpg?quality=100&strip=all&w=512&h=310&crop=1

Πολιτισμικός Φασισμός -- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η υπερεκχειλίζουσα υποκρισία και η ακατάληπτος ολιγωρία της κυβερνήσεως, απεδείχθη καταδήλως, την 7η-10-2020, η οποία εξετέθη λίαν ανεπανορθώτως, καθότι απεμπόλησε ανενδοιάστως, αναιρούσα τον εαυτόν της, ως προς την λήψη δρακοντείων μέτρων εν σχέσει προς την χρήση μάσκας, προκρίνοντας τις ογκώδεις πορείες, στασιαστών- αντιδρώντων οι οποίοι κράδαιναν κόκκινα πανό, σημαίες και διαδήλωναν συνθηματολογώντας, μεσούσης της εξάρσεως του φονικού ιού.

Η έκπληξης της κοινής γνώμης ήτο απύθμενος καθότι, ενώ η κυβέρνηση κατά παραυτουργία με τα Μ.Μ.Ε, τα οποία ομιλούν αδιαλείπτως και νυχθημερόν περί του αφεύκτου επελθόντος εγκλεισμού μας, ένεκεν του απεχθούς ιού, προς αποσόβηση της έτι περαιτέρω ιλιγγιώδους διασποράς, αίφνης  άπαντα ελησμονήθησαν μονομιάς, η σκληρά κυβέρνηση υπαναχώρησε κακείν κακώς χάριν της συγκεντρώσεως των φερομένων αριστερών, των ακκιζομένων προοδευτικών και των αυτοαποκαλουμένων επαναστατών άνευ λόγου και αιτίας.

π. Γεώργιος Μεταλληνός : Είμαστε Ουνίτες


 

Η δολοφονία της πίστης των μαθητών -- Παναγιώτη Τσαγκάρη Καθηγητή Θεολόγου, Υπ. Δρ. Θεολογίας,

Η Υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως έβαλε εγγράμματους, επιστήμονες της Θεολογικής Επιστήμης(!) και συνέταξαν καινούργια Προγράμματα Σπουδών και βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών τα οποία αντικατέστησαν τα κατηργημένα από το Συμβούλιο της Επικρατείας Προγράμματα και βιβλία των προηγούμενων Υπουργών Παιδείας Φίλη και Γαβρόγλου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολλοί ήταν εκείνοι, που κοιτάζοντας με μια πρώτη γρήγορη και επιφανειακή ματιά τα νέα βιβλία είπαν, ότι, εφόσον αφαιρέθηκαν από αυτά τουλάχιστον τα θρησκειολογικά στοιχεία, έχουν τρόπον τινά καταστεί ορθόδοξα. Σε αυτή την συμβιβαστική θέση, σε σχέση και με την τόσο σημαντική υπόθεση της χριστιανικής αγωγής των παιδιών, θα απαντήσουμε, χρησιμοποιώντας μια φράση του θυμόσοφου λαού μας, λέγοντας ότι αυτό που έγινε με τα νέα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι σαν να «έβγαλε τα ρούχα του ο Μανωλιός και τα έβαλε αλλιώς»!

Το Μαρτύριον του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Μυροβλύτου.

Συνήθειαν έχουσιν οι βασιλείς, ευλογημένοι Χριστιανοί, όταν θέλωσι να φιλεύσωσι τους φίλους των, να μη υπηρετώσιν οι ίδιοι, αλλά να θέτωσιν ιδίους των ανθρώπους εμμίσθους υπηρέτας, οίτινες υπηρετούσιν εις την τράπεζαν εκείνην. Ούτως ομοιάζει και η σημερινή εορτή· τράπεζα είναι και η εορτή του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, συμποσιάρχης είναι ο Άγιος Δημήτριος και υμείς είσθε οι προσκεκλημένοι φίλοι του Αγίου, εγώ δε ο ταπεινός δούλος Χριστού είμαι υπηρέτης της τραπέζης αυτής· λοιπόν ο Άγιος του Χριστού Δημήτριος φιλεύει ημάς την σήμερον, όχι με τροφήν φθαρτήν και πρόσκαιρον, την οποίαν σήμερον γευόμεθα και αύριον πεινώμεν, αλλά με τροφήν άφθαρτον και αιώνιον, ήτις ποτέ δεν ελαττούται, ουδέ ατιμάζεται, την οποίαν τροφήν και ο Προφήτης Δαβίδ λέγει «άρτον ουρανού» και «άρτον Αγγέλων» (Ψαλμ. οζ:24-25), διότι αύξεται η ψυχή του ανθρώπου εξ αυτής της τροφής, ως και το σώμα εκ του άρτου· αύξεται δε η ψυχή όχι εις ποσότητα, δηλαδή εις μάκρος ή πλάτος ή βάθος, αλλά κατά την πρόοδον της εις το αγαθόν θελήσεως αυτής δια της θελήσεως του Θεού.

Απολυτίκιο Αγ. Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου


 

Τη ΚΣΤ΄ (26η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου και πανενδόξου Μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Μυροβλύτου.

Δημήτριος ο Μεγαλομάρτυς και Αθλητής του Χριστού ήτο κατά τους χρόνους Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλέων σπδ΄ - τε΄ (284-305), κατήγετο δε από την Θεσσαλονίκη, ευσεβής ων ανέκαθεν εκ γονέων και διδάσκαλος της εις Χριστόν πίστεως. Όταν δε μετέβη εις την Θεσσαλονίκην ο καίσαρ τότε Μαξιμιανός Γαλέριος, ο μέγας Δημήτριος συνελήφθη και ερρίφθη εις την φυλακήν, διότι ήτο περιβόητος κατά τε την ευσέβειαν και την εις Χριστόν πίστιν. Επειδή δε ο βασιλεύς εκαυχάτο δι’ άνθρωπόν τινα, Λυαίον ονομαζόμενον, ο οποίος υπερέβαλλε τους άλλους κατά το μέγεθος του σώματος και κατά την ανδρείαν, και επειδή παρεκίνει τους Θεσσαλονικείς να εισέλθωσιν εις το στάδιον και να πολεμήσωσι με αυτόν, δια τούτο νέος τις, Χριστιανός κατά την πίστιν, ονομαζόμενος Νέστωρ, επήγε προς τον Άγιον Δημήτριον ευρισκόμενον εις την φυλακήν και είπε προς αυτόν:

Τέχνασμα τῶν παγκοσμιοποιητῶν ἡ «πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ»! -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ὑπάρχουν πολλά στοιχεῖα πού δείχνουν ὅτι τά δρακόντεια μέτρα πού ἔχουν ληφθῆ παγκοσμίως δέν στοχεύουν εἰς τήν καταπολέμησιν τῆς «πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ», ἀλλ’ ἐξυπηρετοῦν ἄλλους στόχους, ὅπως: (1) νά ἐπιβάλουν μίαν παγκόσμιον Κυβέρνησιν, πρᾶγμα πού ἐζήτησαν γνωστοί παγκοσμιοποιηταί (=Σατανισταί) μέ δημόσιες δηλώσεις των, τίς ὁποῖες ἔκαναν στίς ἀρχές Μαρτίου 2020· (2) νά περιορίσουν τίς ἐλευθερίες τῶν λαῶν, προβαίνοντες ἀκόμη καί εἰς ὑποχρεωτικόν ἐμβολιασμόν, ἀλλά καί εἰς τήν ἐμφύτευσιν «ψηφιακοῦ πιστοποιητικοῦ» στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, προλειαίνοντας ἔτσι τό ἔδαφος διά τήν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου· (3) ἐπιπλέον, εἰς τήν Ἑλλάδα, ν’ ἀποπροσανατολίσουν τόν λαόν, προκειμένου οἱ «ἡγέται» του νά παραδώσουν ὁμαλῶς τήν χώραν στούς ἐχθρούς της· (4) νά διαλύσουν τελείως τήν Ἐκκλησίαν· (5) νά καταστρέψουν τήν οἰκονομίαν, ὥστε νά μᾶς καταστήσουν περισσότερον εὐαλώτους στά σατανικά σχέδιά των· (6) νά χτυπήσουν τόν Ἕλληνα στίς ρίζες του, τοὐτέστιν εἰς τήν γλῶσσαν του, τήν Ἱστορίαν του, τίς ἱερές παραδόσεις του, καί τίς ἐλευθερίες του· (7) νά γεμίσουν τόν τόπον μέ ἰσλαμιστάς, δίδοντες εἰς αὐτούς χιλιάδες ρατσιστικά κίνητρα, ὥστε ν' ἀφήσουν τό Πακιστάν, τό Ἀφγανιστάν κ.λπ. καί νά ἔλθουν ἐδῶ (χιλιάδες εὐρώ ἐπιδόματα, στέγη, WiFi κ.λπ.). Ἀλλά, μήπως ὅλ’ αὐτά εἶναι «συνωμοσιολογίες»; Ἄς δοῦμε τά γεγονότα:  

Aς θυμηθούμε τη διαθήκη του Mακρυγιάννη

«Eις δόξαν του δίκιου και μεγάλου Θεού. 


Kύριε Παντοδύναμε! Eσύ, Kύριε, θα σώσης αυτό το αθώο έθνος. Eίμαστε αμαρτωλοί, είσαι Θεός! Eλέησέ μας, φώτισέ μας και κίνησέ μας εναντίον του δόλου και της απάτης, της συστηματικής τυραγνίας της πατρίδος και της θρησκείας. Eις δόξαν Σου, Kύριε, σηκώνεται απόψε η σημαία της λευτεριάς αναντίον της τυραγνίας! Πατριώτες! Πεθαίνω διά την πατρίδα. Στέκω εις τον όρκον μου τον πρώτον. Δεν μπορώ, πατρίδα, να σε βλέπω τοιούτως και των σκοτωμένων τα παιδιά και οι γριγές να διακονεύουν και τις νιες να τις βιάζουν διά κομμάτι ψωμί εις την τιμή τους οι απατεώνες της πατρίδος. Γιομάτες οι φυλακές από αγωνιστές και στα σοκάκια σου διακονεύουν αυτείνοι οι αγωνισταί, οπού χύσανε το αίμα τους διά να ξαναειπωθή «πατρίδα Eλλάς». Eίτε ελευτερία κατά τους αγώνες μας και θυσίες μας, είτε θάνατος σ’ εμάς! Πεθαίνω εγώ πρώτος απόψε. Έχετε γεια, πατριώτες, και εις την άλλην ζωήν σμίγομεν, εκεί οπούναι και οι άλλοι συναγωνισταί μας, εις τον κόρφον του αληθινού Bασιλέως, του μεγάλου Θεού, του αληθινού. Πατρίδα, σ’ αφήνω ανήλικα παιδιά και γυναίκα, αν τ’ αφήσουνε ζωντανά, τ’ αφήνω εις την προστασίαν σου. Kοίταξε ότ’ είναι παιδιά του τίμιου αγωνιστή Mακρυγιάννη. Ποτές αυτός δεν σε ψύχρανε εις τα δεινά σου και τώρα πρόθυμος να πεθάνη διά σένα για να σε ιδούνε τα παιδιά του ελεύτερη Eλλάδα κι όχι παλιόψαθα της τυραγνίας και των κολάκων της. Διά τα παιδιά μου αφήνω κηδεμόνες τον κύριον Mιχαήλ Σκινά, Mελά, Δόσιον, Kαλλεφουρνά, γυναικάδελφόν μου Σκουζέ και τη γυναίκα μου. Kαι νακολουθήσετε κατά την παλιά μου διαθήκη ό,τι διαλαμβάνει, κι αν αμελήσετε εις την άλλην ζωήν θα μου δώσετε λόγον. Bιαστικός γράφω με τη σημαία μου στο χέρι. Έχετε γεια όλοι και την τυραγνία να μην την αφήσετε να φωλιάση εις την πατρίδα, να μην ντροπιάσετε τόσα αίματα οπού χύθηκαν.

1843 Σεπτεμβρίου 3η

M
ακρυγιάννης».

Η ΦΙΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΑΤΗ ΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ! -- του θεολόγου Νικολάου Πανταζή

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε,

Φίλη Ὀρθοδοξία·

οὐ ψευσόμεθά σου

Πατροπαράδοτον Σέβας·

ἐν σοί ἐγεννήθημεν,

καί σοί ζῶμεν,

καί ἐν σοί κοιμηθησόμεθα·

εἰ δέ καλέσει καιρός,

καί μυριάκις

ὑπέρ σοῦ τεθνηξόμεθα!»

Ἰωσήφ Βρυέννιος (1350-1431) 

“Οὐκ ἀρνησόμεθά σε…” Πολύ εύκολα λέγονται τα λόγια τα μεγάλα, από μας τους μικρούς και μηδαμινούς… Πανεύκολα σκορπίζουμε περίτρανες ομολογίες και αποδεχόμαστε χειροκροτήματα και επευφημίες. Προβαίνουμε σε πρόωρες «αγιοκατατάξεις» εν ζωή και σε μεροληψίας μακαρισμούς προ τέλους. Ταύτα πάντα, «ποιητική αδεία». Καταντούμε αηδία με τον αυτοέπαινο, την φιλοφρόνηση και την κολακεία.

“Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία!” Οι μεγάλοι Πατέρες που τα είπαν, τα εννοούσαν και τα επισφράγισαν με τους διωγμούς τους, τα παθήματά τους, τις θυσίες τους και τα μαρτύριά τους τα οποία έπαθαν για την δική Του Αγάπη και την δική Του Αλήθεια. «Τας αλγηδόνας των Αγίων ας υπέρ Σου έπαθον…» Όλα όσα έλεγαν, τα βίωναν, τα ζούσαν. Την πράξη βρήκαν ως Θεόπνευστοι, «εις θεωρίας επίβασιν».

Κρίμασιν οις οίδεν Κύριος, εμείς, μένουμε στα λόγια “της παχυάς φακής”.  Κάνουμε βαρύγδουπες ομολογιακές δηλώσεις: “Οὐκ ἀρνησόμεθά σε…”  Και σε αρνούμαστε, Φίλη Ορθοδοξία. Σε απαρνούμαστε με αρνήσεις τρεις και χίλιες δεκατρείς. Σε αρνούμαστε, όχι μόνο όπως ο Απόστολος Πέτρος, αλλά όπως όλοι οι Απόστολοι. Το αναφέρει ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Μάρκος: “ἐάν με δέῃ συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δέ καί πάντες ἔλεγον.” (Μαρκ. 14, 31).

Όλοι τα ίδια έλεγαν, «δεν πρόκειται να Σ΄ αρνηθούμε.» Μη μου λέτε για ήρωες και μαχητές επισκόπους. Μη μου μιλάτε για «χαλκέντερους» διδασκάλους και λέοντες-χαμαιλέοντες μητροπολίτες. Εδώ ολόκληροι Απόστολοι θαυματοποιοί, με εξορκισμούς, ιάσεις και νεκραναστάσεις και όμως πρόδωσαν, αρνήθηκαν και απαρνήθηκαν ενώ ορκίζονταν και επιδείκνυαν μάχαιρα απειλητική: «δεν πρόκειται να Σ΄ αρνηθούμε.»

Ο Μακρόν προχωρά σε δραστικά μέτρα και οι τζιχαντιστές τον απειλούν


Δεν άρεσαν στους τζιχαντιστές τα μέτρα που λαμβάνει ο Γάλλος Πρωθυπουργός για να εμποδίσει την ισλαμοποίηση της Γαλλίας και του κήρυξαν πόλεμο. 

Ο Μακρόν προχωρά σε δραστικά μέτρα υπό τον φόβο επεισοδίων μετά την άγρια δολοφονία του καθηγητή Ιστορίας από τζιχαντιστή.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να κλείσει προσωρινά το Μεγάλο Τζαμί του Παντίν που βρίσκεται στο Παρίσι και όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, είχε ανεβάσει βίντεο στη σελίδα του στο Facebook μέσα από το οποίο εξαπέλυε μίσος για τον καθηγητή Ιστορίας.

Υπενθυμίζεται ο 18χρονος Αμπντουλάχ Ανζόροφ αποκεφάλισε τον 47χρονο καθηγητή επειδή παρουσίασε μέσα στην τάξη σατιρικά σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, ενώ λίγο πριν την αποτρόπαια πράξη του ,είχε επικοινωνήσει με Ρώσο τζιχαντιστή στη Συρία.

Το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής μετά θάνατον

Η κηδεία του καθηγητή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, ενώ ο ίδιος Εμανουέλ Μακρόν του απένειμε το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής μετά θάνατον:

Οι τζιχαντιστές υποκινούμενοι από τον θερμοκέφαλο Σουλτάνο απειλούν με θάνατο και μάλιστα επώδυνο τον Μακρόν…Βγήκε φετφά; κανείς δεν ξέρει πάντως η τζιχαντόσφαιρα είναι γεμάτη από απειλητικά μηνύματα εναντίον του καθώς ο Ερντογάν τον αποκάλεσε ψυχικά διαταραγμένο κι η Γαλλία ως απάντηση διέκοψε διπλωματικές σχέσεις μαζί της και ανακάλεσε τον πρέσβη της. Σε αφίσα που διακινείται σε τζιχαντιστικούς λογαριασμούς αναγράφεται στίχος του Κορανίου από την Σούρα At Tawbah:” αυτοί που υβρίζουν τον αγγελιοφόρο του Αλλάχ (απεσταλμένο του-για τον Προφήτη) αυτοί αξίζουν μια επώδυνη τιμωρία ( Surah At Tawbah 9: 61).Στην αφίσα που συνοδεύεται από αυτόν το στίχο εμφανίζεται ο Μακρόν με κλειστά τα μάτια στάση που παραπέμπει σε αποκεφαλισμό.

H Γαλλία πρόσφατα απέλασε 231 ξένους υπηκόους σε καθεστώς παράνομης παραμονής για τους δεσμούς τους με ισλαμιστικά κι εξτρεμιστικά κινήματα αυτό εξόργισε τους τζιχαντιστές. Στο μεταξύ θα προβεί και σε άλλες παρόμοιες απελάσεις και ήδη σύμφωνα με Γάλλους αξιωματούχους απεστάλησαν ονόματα ατόμων που αντιπροσωπεύουν μια απειλή για την ασφάλεια στη Γαλλία αναφέρει το αραβόφωνο site Hespress.com, προσθέτοντας ότι οι « γαλλικές διπλωματικές αντιπροσωπείες ζήτησαν από τους υπεύθυνους του Μαγκρέμπ να πάρουν μια αποφασιστική θέση».

"Ο.Τ."

Του Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Ὁ Χριστὸς πόσες φορὲς τὸ εἶπε: «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν». Αὐτὸ τὸ«γρηγορεῖτε» εἶναι ἀναγκαιότατον σύνθημα πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν· καὶ βέβαια δὲν γρηγοροῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι· μακάριοι ὅμως οἱ γρηγοροῦντες. Καὶ τοῦτο διότι ἔρχεται φοβερὴ ἐποχή. Ζοῦμε τὴν ἐποχὴ αὐτή, ἔχουμε εἰσέλθει στὴν περιοχὴ αὐτῆς τῆς φοβερῆς ἐποχῆς. 

     Ἔτσι, ὅταν θὰ ἀρχίσει νὰ ἁπλώνεται –καὶ ἁπλώνεται– ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ στὴν πατρίδα μας, καὶ στὰ Πατριαρχεῖα μας, –τὸ ἀκούσατε ἄραγε;– 
      καὶ στὰ πατριαρχεῖα μας, καὶ στὶς Ἀρχιεπισκοπές μας, τότε δὲν εἶναι ἀπέξω ὁ ἐχθρός· καὶ ὅταν ἡ τελευταία, θὰ λέγαμε, πράξη εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός, καὶ θὰ εἶναι ἐργαλεῖο στὰ χέρια τοῦ ἀντιχρίστου, συνεπῶς, δὲν πρέπει νὰ εἴμεθα ξύπνιοι; Ναί, πρέπει, ἀλλὰ οἱ πολλοὶ μπορεῖ νὰ μὴ εἶναι ξύπνιοι. Ἔτσι θὰ λέγαμε, ὅτι μοιάζει κάποτε ὁλόκληρη ἡ Ὀρθοδοξία νὰ κοιμᾶται, ὅταν Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιεπίσκοποι μπορεῖ νὰ τὴν προδίδουν.

Ἡ παθογένεια ἑνός ὀλεθρίου κακοῦ -- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Σ’ ὅλες τίς ἐποχές —ἄλλοτε ἐντονότερα καί ἄλλοτε ἠπιότερα— παρατηρεῖται ἔξαρση τῆς κοινωνικῆς διαφθορᾶς καί ἠθική ἔκταση τοῦ κακοῦ. Καί βέβαια, τό κακό αὐτό, ὁ ξεπεσμός τῶν ἀνθρώπων, ἔχει πολλές μορφές. Στίς μέρες μας γίνεται λόγος γιά δωροδοκίες, παράνομους χρηματισμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ἐμπόριο ναρκωτικῶν, ἐμπόριο λευκῆς σάρκας, τοκογλυφίες, καζίνα, ἀλκοολισμό, πορνεία, ὁμοφυλοφιλία, ἀναρχία, κλοπές, ληστεῖες, ἀδικίες, δουλεμπόριο ἀνθρώπων, ἐμπόριο μικρῶν παιδιῶν, διαστροφές, παιδεραστίες, πατροκτονίες, μητροκτονίες, ἐκτρώσεις, πορνοθεάματα, ἐμπρησμοὶ Τραπεζῶν, Σχολείων, Πανεπιστημίων, Ἀστυνομικῶν Σταθμῶν.... Ἕνας κατακλυσμός τοῦ κακοῦ καί τῆς παρανομίας. Μιά διάλυση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί μιά ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρώπινου ἤθους.