ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 13.12.1943 ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

13.12.22

 Ἐπὶ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τῶν 79 ἐτῶν ἀπὸ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Καλαβρύτων, ἀφιερώνομε τὸ σημερινόν μας ἄρθρον εἰς μνήμην τῶν ἀδίκως δολοφονηθέντων Καλαβρυτινῶν.

 Εἰς συνειρμὸν ἔρχονται εἰς μνήμην μου παλαιότερα καὶ νεώτερα ἱστορικὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὴν ἐν Βόννῃ Γερμανίας ἑβδομηκονταετῆ  βιωτή μου.

 Ἐπειδὴ εἶχαν οἱ σοσιαλιστὲς ὅλα τὰ Οἰκονομικὰ Ὑπουργεῖα τῆς Γερμανίας, ἠναγκάζοντο ὅλοι οἱ Φιλέλληνες Γερμανοὶ νὰ συνεδριάζουν εἰς τὸ παλάτι τῆς «Σαρλότε Σίλλερ», τὸ ὁποῖον εἶχε περιέλθει εἰς τὴν δικαιοδοσίαν μας καὶ ἐστεγάζετο τὸ ἐν Βόννῃ γραρεῖο μας. Τοιουτοτρόπως ἐπωφελήθησαν οἱ  Κρητικοὶ ἀπὸ τὰ πλοῖα ANEK, τῶν ὁποίων τὴν προεδρία ἀνέλαβε ὁ μακαριστὸς Σελίνου καὶ Κισάμου Εἰρηναῖος, ὅπως ἐπιβεβαίωνε καὶ εἰς τὴν Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ (Λαϊκὸν Πανεπιστήμιον, Εὐρυπίδου 12)τὴν 5.09.2022 ὁ Κοσμήτωρ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» Καθηγητὴς τῆς Μουσικῆς κύριος Ἀνδρέας Ζεάκις Γλυνιάς, κατὰ τὴν τελετὴν τῆς παρουσιάσεως τοῦ Βιβλίου τοῦ Καθηγητοῦ κ. Νικολάου Κλέντου «ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΜΑΪΟΥ. ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ»!!!!!!!!!

π. Θ. Ζήσης. Λόγος στα Χριστούγεννα, Αγ. Γρηγορίου Θεολ.

 


Η ΚΑΜΠΑΛΑ ΚΑΙ «ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ» -- τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ.

Καββάλα, Καμπάλα ἤ Καμπαλά ὀνομάζεται ἡ ἀπόκρυφη παράδοση τῶν Ἑβραίων. Ἡ Καμπαλά ἔχει τίς ρίζες της στήν Τορά, τήν Ἑβραϊκή Βίβλο καί στό Ταλμούδ[1] καί περιλαμβάνει στοιχεῖα προφορικῶν παραδόσεων πολλῶν αἰώνων, μεταξύ τῶν ὁποίων Γνωστικισμοῦ, Νεοπλατωνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ.

Ἡ λέξη, στά Ἑβραϊκά, σημαίνει «παράδοση - ἀποδοχή» ἤ «ἀντιστοιχία» καί εἶναι, λένε, μία «ἐσωτερική μέθοδος, πειθαρχία καί σχολή σκέψης στόν ἑβραϊκό μυστικισμό». Ὁ ὁρισμός τῆς Καμπαλᾶ ποικίλλει ἀνάλογα μέ τό ἱστορικό καί τούς στόχους ὅσων τήν ἀκολουθοῦν, ἀπό τή θρησκευτική της προέλευση -ὡς ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ-, ἕως τίς μεταγενέστερες προσαρμογές της στόν δυτικό ἐσωτερισμό -ὅπου διαδόθηκε στό εὐρύτερο κοινό τῆς Δύσης ἀπό τόν φιλόσοφο, οὐμανιστή καί ἐσωτεριστή Τζιοβάνι Πίκο ντελά Μιράντολα (Giovanni Pico della Mirandola, 1463–1494) τόν 15ο αἰώνα- ὡς «Χριστιανική Καμπαλά» καί «Ἑρμητική Καμπαλά».