Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Εχθροί της Παναγίας του Ακαθίστου είναι οι φιλοπαπικοί

Ἡ ἀχειροποίητος θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας, ἀπό τόν τάφο της στήν Γεθσημανή στούς Αγίους Τόπους, ἦρθε στήν Ἀθήνα

Ἡ ἀχειροποίητος θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας, ἀπό τόν τάφο της στήν Γεθσημανή στούς Αγίους Τόπους, ἦρθε στήν Ἀθήνα, στό μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Πλάκα καί θά παραμείνει ἐκεῖ ἕως τίς 17 Ἀπριλίου, πού θά ἐπιστρέψει πάλι πίσω στήν Ἁγία Γῆ.

Καλό προσκύνημα! Παρακάτω ἐπισυνάπτω τό πρόγραμμα καί τά τηλέφωνα γιά ὅσους θέλουν ἐπιπλέον πληροφορίες.

Εὐλογεῖτε!!!

Υ.Γ. Διαδώστε το! 

Από την Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων θα έρθει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμιτίσσης στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων-Πλάκα, στις 24 Μαρτίου.

Ο Αρχιμανδρίτης Δαμιανός θα μεταφέρει την ιερή εικόνα η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση καθημερινώς, συμφώνως προς το κάτωθι πρόγραμμα:

Εἰς ἀτραποὺς δυσβάτους,σκοτεινὰς καὶ νεφελώδεις βαδίζει ὁλοταχῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

ΦΩΝΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

Εἰς ἀτραποὺς δυσβάτους,σκοτεινὰς καὶ νεφελώδεις βαδίζει ὁλοταχῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Γέρων Ἐρημίτης Ἁγίου Ὄρους

«... Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ πίστις καὶ ὁμολογία δὲν ἀλλάζει μὲ τοὺς καιρούς, δὲν μεταβάλλεται μὲ τοὺς χρόνους, δὲν ἀλλοιοῦται ἀπὸ περιστάσεις, δὲν μαραίνεται, δὲν γηράσκει, ἀλλὰ μένει πάντοτε ἡ αὐτὴ καὶ παλαιὰ καὶ νέα... Τὶ τολμῶσιν αὐτοὶ οἱ νέοι «θεολόγοι» νὰ κινήσουν τὰ ἀκίνητα....» (Εὐγένιος Βούλγαρις). Πόσον δίκαιον εἶχε καὶ πόσον ἀληθινά, προφητικὰ καὶ συνάμα διαχρονικὰ ἦταν καὶ παραμένουν τὰ πεφωτισμένα καὶ ἱερὰ λόγια τοῦ ἀοιδίμου καὶ μεγάλου διδασκάλου τῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας, τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως. 
Ἑπόμενος καὶ ἐκεῖνος τοῖς ἁγίοις ἡμῶν πατράσι, ἐστηλίτευσεν εἰς τὸν καιρόν του, ὅσον ὀλίγοι τὶς κακοδοξίες τῆς παπικῆς ἐκκλησίας, καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἀοιδίμους Νικηφόρον Θεοτόκην, Ἠλίαν Μηνιάτην καὶ ἄλλους σχεδὸν συγχρόνους του, ἐστήριξαν, καὶ ἐκραταίωσαν τὰ Ἀληθῆ Δόγματα καὶ φρονήματα, τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν ὀρθοδόξου πίστεως.

The Holy Light from Christ's Tomb

Hieromonk Antonios
The Holy Light from Christ's Tomb
A personal testimony with photographs and DVD.

Paschalidis Symeon
The Holy Monastery of Pantokrator.
A Pilgrim's Guide

Marina Paliaki
The Mother of God
Who were the parents of Mother of God? How many steps did she take when she first walked? What did Christ do when she spokw to Him at the wedding at Cana? How is her soul depicted in icons?
Children learn about Mary's life through looking ath the beautiful wall-paintings by Tzortzis from the main church of Dionysiou Monastery on Mount Athos.

Προς τον κ. Βαρθολομαίον: του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Παν. Αθηνών

…Επιλέξατε να επαναλάβετε το ιστορικό λάθος του παρελθόντος, της καταφυγής στη σκέπη και προστασία του Ρωμαίου Ποντίφικα! Και το έγκλημα έγινε! Καταφύγατε στη σαρκωμένη αίρεση! Ζητήσατε τη βοήθεια του Πάπα! «Πέσατε στην αγκαλιά του Πάπα»! Συλλειτουργήσατε, συμπροσευχηθήκατε, ανταλλάξατε λειτουργικό ασπασμό αγάπης και υποσχεθήκατε αμοιβαία δέσμευση, για «πλήρη και τελική ένωση»! Ενεργήσατε ως κάτοχος κύρους Οικουμενικής Συνόδου, ως μονοκράτωρ Πάπας του ορθοδόξου χώρου! Η τραγική αυτή επιλογή σας, να προσφύγετε στην προστασία του Ρωμαίου Ποντίφικα έχει εντούτοις το νοηματικό βάρος, αλλά και τις συνέπειες του αμαρτητικού παραπτώματος της αδαμικής παραβάσεως. Επαναλάβατε, με την τραγική σας επιλογή, το αξιολογικό έγκλημα της αρχεγόνου αυτής πράξεως. Μεταξύ του θελήματος του Θεού και του δικού σας, του καταπτοημένου από το αδιέξοδό σας, θελήματος, προτιμήσατε την αθέτηση του πρώτου! Μεταξύ της αμωμήτου Ορθοδοξίας, της κιβωτού της αποκεκαλυμμένης αληθείας και της παπικής αιρετικής κακοδοξίας, προτιμήσατε την τελευταία! Επιλέξατε την εμπλοκή σας στην αίρεση, ως σωτήρια λύση της στηρίξεως του εγκοσμίου οικουμενικού σας κύρους! Σας εγοήτευσε η υποβολή του όφεως! Στρέψατε την πλάτη σας στην αγιοπνευματική πατερική παράδοση της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και αδιαφορήσατε για τις ανυπολόγιστες ευθύνες σας, τις οποίες έχουν ήδη καταγράψει οι αθετηθέντες, από την επιλογή σας, Ιεροί Κανόνες, στη χρεωστική, εις βάρος σας, μερίδα του βιβλίου του ουρανού!