Συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας με τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ιεροσολύμων και Ρωσίας


Συνάντηση με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο πραγματοποίησε στις 20 Νοεμβρίου 2019 στα Πατριαρχικά δώματα του Κρεμλίνου Μόσχας ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β. Πούτιν.

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΓΝΩΣΙΑ -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού Παν Αθηνών.

Η αυτογνωσία έχει αναγνωρισθή από καιρό σαν το πιο δύσκολο εγχείρημα του ανθρώπου στην περιοχή της κατακτήσεως της πνευματικής ωριμότητος. Είναι αλήθεια, που δεν μπορεί να αμφισβητηθή, ότι όσο πιο πολύ γνωρίζει το άτομο τον εαυτό του, υπό ορισμένους φυσικά όρους, τόσο περισσότερο ωριμάζει ψυχολογικά και πνευματικά. Κάθε πράξη και εμπειρία αυτογνωσίας είναι ένα βήμα προς την ολοκλήρωση της ωριμότητος.

Αλλ’ η ψυχολογία, ιδιαίτερα σήμερα, υποστηρίζει ότι η αυτογνωσία, για να θεωρείται πράγματι παράγων ωριμότητος, δεν πρέπει να εννοείται σαν μια αποκλειστικά «ατομική» ενέργεια και εμπειρία. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο ίδιος ο όρος της «αυτογνωσίας» αποτελεί συχνά μια παγίδα για τον άνθρωπο που θα ήθελε να προχώρηση σε μια καλύτερη και βαθύτερη γνωριμία με τον εαυτό του. Και τούτο επειδή, εκ πρώτης όψεως, αυτογνωσία θα ειπή να στρέψης την ερευνητική προσοχή σου και τους προβολείς της διανοίας σου στο εσώτερο βάθος της ατομικότητός σου. Όμως, μια τέτοια, λειτουργία της εσωτερικότητος, σημαίνει συγχρόνως ψυχολογικό και πνευματικό περιορισμό, «εγκλεισμό», μέσα στην ατομικότητα με την πιο περιωρισμένη έννοια. Αυτός που εργάζεται στην ανασκαφή και βυθοσκόπηση της εσωτερικότητός του περιορίζεται μοιραία στον εαυτό του και άρα αποξενώνεται από την ψυχολογική και πνευματική υπόσταση του πλησίον.

Οικουμενισμός η εσχάτη αίρεσις (7ον)


Γράφει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός

...Ἕνα ψευδοεπιχείρημα, λοιπόν, ποὺ κυκλοφορεῖται στὸ χῶρο τῆς δικῆς μας Θεολογίας, τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Θεολογίας, εἶναι ὅτι οὐδεμία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατεδίκασε τὸν Δυτικὸ Χριστιανισμό. Καὶ ὅμως ἔχουμε δύο Οἰκουμενικὲς Συνόδους, τοῦ 879 καὶ ἐκείνης τοῦ 14ου αἰῶνος, ποὺ διαφοροποιοῦν τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸν Δυτικὸ Χριστιανισμό.
Εἶναι τραγικό! Δὲν ἐπιχαίρω, οὔτε θριαμβολογῶ. Ἡ ἐπιθυμία ὅλων μας πρέπει νὰ εἶναι νὰ συναντηθοῦμε στὴν ἑνότητα τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων ὅλων τῶν αἰώνων. Διαφορετικά, κάθε ἕνωση θὰ εἶναι ψευδένωσις• καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ θὰ καταστρέφει καὶ θὰ διαστρέφει κάθε προσπάθεια, εἰλικρινῆ προσπάθεια, ποὺ θέλει νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ θέμα τῆς σωτηρίας. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἐλέγχει τὴν σημερινὴ κατάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὑπάρχει σύγχυση, σχετικοποίηση τῆς πίστεως, πολιτικοὶ συμβιβασμοί. Οἱ διάλογοι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ εἶναι ἀπομίμηση τῶν πολιτικῶν συζητήσεων. Ἔτσι, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς -γι' αὐτὸ δὲν γίνεται εὐχάριστα δεκτὸς- ἐμπνέει διάθεση ὁμολογίας καὶ μαρτυρίου ἀκόμη, ἂν ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέψει, στὴν ἐποχή μας. Βοηθεῖ, ἐπίσης, στὴ συνέχεια τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως.

Ιερός Λόχος 2012 Έφεδροι και φίλοι των Ειδικών Δυνάμεων -- ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ---- Orthodox Hymns,


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.

telemaxos doumanis

Τη ΚΒ΄ (22α) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ και των συν αυτώ ΑΡΧΙΠΠΟΥ, ΟΝΗΣΙΜΟΥ και ΑΠΦΙΑΣ.

Φιλήμων ο Άγιος Απόστολος και οι συν αυτώ Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Νέρωνος, μαθηταί χρηματίσαντες του Αποστόλου Παύλου εν έτει νδ΄ (54), όστις αναφέρει περί αυτών εις την προς Φιλήμονα Επιστολήν λέγων· «Παύλος, δέσμιος Ιησού Χριστού, και Τιμόθεος ο αδελφός, Φιλήμονι τω αγαπητώ και συνεργώ ημών και Απφία τη αγαπητή και Αρχίππω τω συστρατιώτη ημών και τη κατ’ οίκον σου Εκκλησία». Πολλούς δε και άλλους επαίνους πλέκει εις τον μακάριον Φιλήμονα, τον οποίον εχειροτόνησε και Επίσκοπον  των Γαζαίων.

Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολήςτου Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζήση, παρατηρεί σχετικά με την αίρεση του οικουμενισμού ότι :

«ο κίνδυνος αυτός (εκ του Οικουμενισμού) αποβαίνει μεγαλύτερος εκ του γεγονότος, ότι η απειλή δεν είναι μόνον εξωτερική. Δεν προέρχεται δηλαδή μόνον από τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό οι οποίοι αντιμετωπιζόμενοι παλαιότερα ως αιρέσεις, είχαν ελάχιστες, σχεδόν μηδαμινές δυνατότητες να ασκήσουν επιρροή στους Ορθοδόξους πιστούς.
Ο κίνδυνος τώρα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερος, διότι δρά εκ των έσω. Πολλοί ποιμένες, των οποίων βασική αποστολή είναι να διώκουν τους λύκους των αιρέσεων και των πλανών, όχι μόνον δεν βλέπουν να υπάρχουν λύκοι, για να τους εκδιώξουν, αφού θεωρούν, ότι ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός δεν είναι αιρέσεις, αλλά “σεβάσμιες εκκλησίες”, «αδελφές εκκλησίες» συνδιαχειρίστριες του αγιασμού και της σωτηρίας των πιστών, αλλά μεταβάλλονται και οι ίδιοι σε λύκους. Κατασπαράσσουν και αυτοί, επειρεασμένοι από τις αιρέσεις, τα υγιή δόγματα και μετ’ αυτών τα ανύποπτα ποίμνια, που δύσκολα, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, μπορούν να καταλάβουν, ότι οι φύλακες και φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές»

Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΦΟΒΕΡΑ ΔΕΙΝΑ

 Έρχεται πειρασμός με τους λαθρομετανάστες … Θα έχουμε διωγμό εναντίον της Ελλάδος και κυρίως εναντίον των Ορθοδόξων… θα έχουμε και Μάρτυρες. Να μείνουμε σταθεροί και αν θέλει ο Θεός, να δώσουμε και το αίμα μας για τον Χριστό μας. Θα είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και πολύ μεγάλος ο μισθός μας στον ουρανό. 

Πριν πούμε το Δι’ ευχών θα ήθελα να πω δυο λόγια που έχουν σχέση με την επικαιρότητα. Γνωρίζετε ότι η Πατρίδα μας υφίσταται επίθεση και προσπαθούν οι εχθροί της Πίστεως αναίμακτα, αλλά ίσως όχι μέχρι το τέλος, να καταλάβουν την Πατρίδα μας ή να την πληγώσουν. 

«Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου -- Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Ἐὰν τὸ δένδρο ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν καρπό, καὶ τὸ καλὸ δένδρο παράγει ἐπίσης καλὸν καρπὸ (Ματθ. 7, 16. Λουκ. 6, 44), ἡ μητέρα τῆς αὐτοαγαθότητος, ἡ γεννήτρια τῆς ἀΐδιας καλλονῆς, πῶς δὲν θὰ ὑπερεῖχε ἀσυγκρίτως κατὰ τὴν καλοκαγαθία ἀπὸ κάθε ἀγαθὸ ἐγκόσμιο καὶ ὑπερκόσμιο; Διότι ἡ δύναμις ποὺ ἐκαλλιέργησε τὰ πάντα, ἡ συναΐδια καὶ ἀπαράλλακτη εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος, ὁ προαιώνιος καὶ ὑπερούσιος καὶ ὑπεράγαθος Λόγος, ἀπὸ ἀνέκφραστη φιλανθρωπία κι᾽ εὐσπλαγχνία γιὰ χάρι μας ἠθέλησε νὰ περιβληθῇ τὴν ἰδική μας εἰκόνα, γιὰ νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν φύσι ποὺ εἶχε συρθῇ κάτω στοὺς μυχοὺς τοῦ ἅδη καὶ νὰ τὴν ἀνακαινίσῃ, διότι εἶχε παλαιωθῆ, καὶ νὰ τὴν ἀναβιβάσῃ πρὸς τὸ ὑπερουράνιο ὕψος τῆς βασιλείας καὶ θεότητός του.

Ὑπάρχει κάποιος, ἐπιτέλους, πού νά προβάλῃ τό Δίκαιον τῶν Ὀρθοδόξων μοναχῶν τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου; Σχόλιο του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Παρευρέθην εἰς δύο ἀπό τίς πολλές (4-6;) συνεδριάσεις τοῦ Ἐφετείου πού τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον ἐπέβαλε τήν ἐξοντωτικήν ποινήν τῶν 17,5 ἐτῶν εἰς τόν γ. Μεθόδιον καί εἰς τόν μοναχόν Ἀντύπαν, τήν ποινήν τῶν 9,5 ἐτῶν εἰς τόν μοναχόν Γάϊον κ.λπ. Ἦτο μία δίκη παρωδία. Ἐπί μέρες ὁλόκληρες ἡ πολιτική ἀγωγή ἔπαιζε μαγνητοφωνημένες ὁμιλίες τοῦ γ. Μεθοδίου, ὁ ὁποῖος ἔλεγε τό «μολών λαβέ» πρός τούς διῶκτας του καί τό ὁποῖον ἡρμηνεύθη ὡς δῆθεν ἀπειλήν ὅτι θά ἐχρησιμοποίει βίαν εἰς περίπτωσιν ἐπιθέσεως ἐκ μέρους τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν κατά τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου. Τό γεγονός ὅτι ὁ γ. Μεθόδιος ἔλεγεν εἰς ἄλλας ὁμιλίας του ὅτι «τό ὅπλον μας εἶναι τό κομβοσχοίνι» καί ὅτι προεκάλεσε πολλάκις τούς διῶκτας του εἰς δημόσιον διάλογον εἰς τό Σύνταγμα(!) ἠγνοήθη ἐπιδεικτικῶς! Ἠγνοήθη καί ἡ μαρτυρία πρώην διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅτι ὅταν ἦτο αὐτός διοικητής, ἔγιναν καταγγελίες κατά τῆς Ἱ.Μονῆς ὅτι δῆθεν κατέχουν ὅπλα, οἱ ὁποῖες ὅμως, κατόπιν ἐρεύνης, ἀπεδείχθησαν ψευδεῖς, ἀποδεικνύοντας ἔτσι ὅτι τό κέντρον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό αἱρετικόν Φανάριον, ἔχει λυσσάξει καί ἐνεργεῖ παρανόμως καί ποδοπατῶντας τόν ΚΧΑΟ, προκειμένου νά ἐξοντώσῃ τούς Ὀρθοδόξους Ἐσφιγμενίτας!

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ: Το «πείσμα» Bαρθολομαίου αφανίζει 118 Αγιορείτες!

Η πολιτική ηγεσία της χώρας κωφεύει

Αύριο, 22 Νοεμβρίου, εκδικάζεται στην Θεσσαλονίκη η αίτηση αναστολής της Ιστορικής Μονής Εσφιγμένου για τα 17 χρόνια καταδίκης στον γέροντα της. Με αφορμή το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ιστορική Ιερά Μονή Εσφιγμένου και δηλώνει ότι μετά από όλες αυτές τις διώξεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξακολουθεί να αναγνωρίζει ως μόνη εκκλησιαστική αρχή αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου …δεν γνωρίζουμε μετά από αυτό εάν η Εσφιγμένου είναι εχθρός του Πατριάρχη (όπως το Φανάρι διαλαλεί) ή εχθρός του Πατριάρχη είναι το ίδιο το πείσμα του… και ο κακός εαυτός του. Αλλιώς, μετά το παραπάνω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την χρησιμότητα του διορισμού της νέας αδελφότητας και το πογκρόμ αυτής, μετά τον διορισμό της, στην Ιστορική Εσφιγμένου. Λες και το Άγιο Όρος είναι στην διοικητική δικαιοδοσία του Οικουμενικού. Στο Άγιο Όρος υπάρχει πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού και θεσμοθετημένο το αυτοδιοίκητο των μονών βάσει Καταστατικού Χάρτου Αγίου Όρους, που στην περίπτωση της Εσφιγμένου αγνοήθηκε επιδεικτικά, παράτυπα και παράνομα.
----------------------
Marinos Ritsoudis είπε...

Ο Παποκαισαρισμός Βαρθολομαίου, αφανίζει τον εαυτόν του, και όλους όσους τον ακολουθούν υπό την επίγνωση των αιρέσεων που πρεσβεύει.
Οι 118 μοναχοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου είναι υπό την προστασία της Κας Θεοτόκου, ζωντανοί στη σκηνή που ελέγχουν δριμύτατα τους Οικουμενιστές Αγιορείτες οσφυοκάμπτες.

----------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε, συμφωνῶ ἀπολύτως μέ αὐτό πού γράφεις γιά τόν ΚΧΑΟ. Τό σοβαρώτατον αὐτό θέμα εἶναι θεσμικόν καί θά πρέπῃ ἡ «Ἱερά Κοινότης» νά τό λύσῃ συντόμως, καθότι τό ἀπαιτοῦν οἱ καιροί. Εἰς τήν συγκεκριμένην δίκην, δέν νομίζω ὅτι θά μποροῦσε νά παίξῃ κάποιον ρόλον, ὅμως, καθότι ἡ κατηγορία ἦτο τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. Ἡ δίκη αὐτή, μέ τό νά καταδικάσῃ ἀθώους μοναχούς ὡς δῆθεν κακούργους, ἔδειξε τό ἄκρως ὑποκριτικόν πρόσωπον τῆς ἐν ἀποστασίᾳ κοινωνίας μας! Τό ἔδειξε μέ τόσον κραυγαλέον τρόπον πού ἡ συνείδησις τοῦ τότε Μητροπολίτου Αἰγιαλίας κ. Ἀμβροσίου δέν ἄντεξε καί ἔστειλεν ὑπερασπιστικήν ἐπιστολήν εἰς τό δικαστήριον. Ὁμολογῶ ὅτι μέ ἐξέπληξεν πολύ εὐχάριστα, καθότι ὁ γ. Μεθόδιος καταδικάζει ἀπεριφράστως τήν Ν/Ηκήν «ἐκκλησίαν». Εἴθε ὁ Κύριος νά σώσῃ τόν φιλαλήθη κ. Ἀμβρόσιον δι' αὐτήν τήν ὁμολογίαν του.

Ομολόγια Πιστέως των Ορθοδόξων Χριστιανών.

Ἀποδέχομαι καὶ τιμῶ τὰς ἁγίας καὶ Οἱκουμενικὰς Ἑπτὰ Συνόδους, καὶ τὰ ἐν αὐταῖς δογματισθέντα καὶ κηρυχθέντα θεῖα τε καὶ ὑπερφυῆ καὶ σωτήρια Δόγματα παρὰ τῶν Ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, οὔς κατὰ καιρὸν ἔθετο τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιον ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν αὐτοῦ καὶ διέπειν, καὶ πάντων τῶν ἐναρέτων καὶ Μακαρίων Πατέρων τὰ τε Δόγματα καὶ Πονήματα ἀσπάζομαι ὡς διδασκαλίαν ἀνεπίλητον, σωτηρίας θεμέλιον· καὶ οὕς ἡ Καθολικὴ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προσίεται, ἀποδέχομαι· καὶ οὕς ἀποτρέπεται, ἀποστρέφομαι. Ἀποβάλλομαι δὲ καὶ παντελῶς ἀποτρέπομαι τὰς ἀπὸ Σίμωνος τοῦ Μάγου καὶ μέχρι τοῦ δεῦρο τῆς εὐσεβείας παντάπασιν πεπτωκότας καὶ δόξας υἱοθετήσαντας καὶ φθοροποιὰ δόγματα ἐφευρόντας καὶ τὴν τῶν Ἁγίων Παράδοσιν ἀθετήσαντας καὶ τὸν πικρὸν τὸν ζιζανίων σπόρον συναμεῖξαι τῆ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀρούρα τολμήσαντας αὐτούς τε ἀναθεματίζω καὶ πάντας τοὺς ἐπομένοις αὐτοῖς, καὶ ὡς λύμην τῆς κατὰ Χριστὸν Ἐκκλησίας διαπτύω καὶ τῶ ἀναθέματι καθυποβάλω.

Μιλούν για την «ανακούφιση» των νησιών και τη διοχέτευση των ισλαμιστών στην ενδοχώρα, ώστε τα νησιά να ξαναγεμίσουν

➥ Τι σημαίνει σε ελεύθερη (αλλά ακριβέστατη) μετάφραση η ολόφρεσκη επινόηση «να δείξετε αλληλεγγύη στα νησιά του Αιγαίου»; Να πάρετε κι εσείς αρκετούς Αφγανούς και Πακιστανούς (οι τελευταίοι συνεργάζονται με τους Τούρκους στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και στη διεκδίκηση εδαφών της πατρίδας).
➥ Τι θα σημάνει σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αν γεμίσει και η ενδοχώρα με Αφγανούς και Πακιστανούς; Συναγερμός θα σημάνει, διότι έτσι θα επιταχυνθεί η επιβολή του ισλαμικού νόμου (σαρία) στην Ελλάδα.
------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ φράσις

«ἄν τρυποῦσε ὁ σωλήνας τῆς ὕδρευσης κι εἴχατε διαρροή, θά τρέχατε νά φέρετε τή σφουγγαρίστρα ἤ νά κλείσετε τόν γενικό;»

ἀποκαλύπτει μέ θαυμαστόν τρόπον τήν ὑποκρισίαν τῶν μαριονεττῶν τοῦ Σόρος καί «χρησίμων ἠλιθίων» πού «κυβερνοῦν», κόκκινους καί γαλάζιους Τσίπρες, πού κόπτονται γιά τήν «ἀποσυμφόρησιν» τῶν νησιῶν! Στό Γουδί ὅλοι αὐτοί πού ἐργάζονται πυρετωδῶς διά τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς χώρας, κατ' ἐντολήν τῶν Σιωνιστῶν!

Κάλεσμα επιφυλακής προς τον Πατρινό ευσεβή λαό ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Τις προηγούμενες ημέρες δώσαμε μία μάχη για την πίστη μας με θετικό αποτέλεσμα. Όμως η κατάσταση παραμένει δυστυχώς σοβαρή και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ανησυχητικές.
Πλην της Πάτρας και της Αίγινας, οι Ουκρανοί σχισματικοί άλωσαν κυριολεκτικά την πατρίδα μας προβαίνοντας σε συλλείτουργα και συμπροσευχές με εγχώριους κληρικούς και επισκόπους.
Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, μετά την αναγνώριση της σχισματικής εκκλησίας της Ουκρανίας (του κ. Επιφανίου) επισκέφθηκε την μητρόπολη Λεμεσού (Κύπρου) με προγραμματισμένο σκοπό να λειτουργήσει.
Ενώ λοιπόν σε σχετική παράκληση, τους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα προβεί σε μνημόνευση του Ουκρανού «επισκόπου» Επιφανίου, την ώρα της Θείας Λειτουργίας μνημόνευσε τελικά τον σχισματικό Επιφάνιο, προκαλώντας σάλο και φέρνοντας σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τους Κύπριους επισκόπους και ειδικότερα τον επίσκοπο Λεμεσού κ. Αθανάσιο που βρίσκονταν εκείνη την ώρα παρόντες στο μυστήριο.
Σημειωτέον ότι η Εκκλησία της Κύπρου δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα την σχισματική Εκκλησία της Ουκρανίας ως την επίσημη Εκκλησία της χώρας αλλά συντάσσεται με την νόμιμη Εκκλησία του κ. Ονούφριου.

Συνελήφθη στον Ταύγετο, ο πατέρας Κλεομένης, μετά από «συστάσεις» του πανίσχυρου Εβραϊκού παράγοντα στην Ελλάδα». Χειροπέδες και μέσα


Σύγχιση για το εάν υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ποιους λόγους
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ τον πατέρα Κλεομένη (Βίντεο από τη σύλληψη κ διαρκής ενημέρωση). Οδηγείται στη ΦΥΛΑΚΗ.
Έχοντας βρεθεί για πολλά χρόνια «στους δρόμους», στα πλαίσια του αγώνα μας «για Ελλάδα και Ορθοδοξία», μάθαμε να διακρίνουμε και να εκτιμάμε τους αληθινούς αγωνιστές, όχι με βάση τον λόγο και τη ρητορική τους ικανότητα, αλλά με βάση τι έμπρακτα αποδεικνύουν ότι είναι.

Διαπιστώσαμε ότι ένας τέτοιος ιερέας, αληθινό ΠΑΛΙΚΑΡΙ, παράδειγμα συνέπειας ήθους και έργων, ήταν ο πάτερ-Κλεομένης.
Ζούσε στην Αθήνα, στην κορυφή ενός βουνού, σε έναν στάβλο (κυριολεκτικά στάβλο, όχι μεταφορικά), εκεί εργαζόταν για να μπορεί να φιλοξενείται, χωρίς ρεύμα, δίπλα από μια κολόνα υψηλής ισχύος, κάτω από τις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες, χωρίς προϊόντα που σημαδεύτηκαν με barcode. Με πείνα και στερήσεις, κρύο το χειμώνα, αφόρητη ζέστη το καλοκαίρι, ψύλλους, χωρίς φάρμακα, αλλά πάντα ΟΡΘΙΟΣ και ΠΙΣΤΟΣ στις αρχές και τις αξίες του.

Το βραχώδες μέρος θύμιζε έντονα κρυψώνα κλεφτών και αρματολών.
Εκεί δίπλα στο παρεκκλήσι του, τον Προφήτη Ηλία στεκόταν ΟΡΘΙΟΣ και ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΣ μαζί με αφοσιωμένα πνευματικά του παιδιά. Όλα τους εξίσου άξια τιμής και θαυμασμού.