ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ (†1861) --- τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Μωυσέως

 


Σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, ἐμεῖς δεν θά πάψουμε ν᾽ ἀναφερόμαστε σε ἱερές, ὁδηγητικές μορφές τοῦ παρελθόντος, πρός ἐνίσχυση, ἐνδυνάμωση καί ἀναψυχή. Συμπληρώνονται ἐφέτος 150 ἔτη ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ Παπουλάκου. Πολέμησε ὁλόψυχα ξένες ἐπιδράσεις, δυτικές παραδόσεις, ξένες πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Καυτηρίασε τόν ἑτερόδοξο μονάρχη, πού ἔκλεισε πολλά μοναστήρια καί γκρέμισε βυζαντινούς ἱ. ναούς. Γιά τά φλογερά κηρύγματά του, διώχθηκε, ταλαιπωρήθηκε, ἐξορίσθηκε καί φυλακίσθηκε. Οἱ τότε ἐκσυγχρονιστές τόν κατηγόρησαν ὡς ἀγύρτη, γιατί τους ἐνοχλοῦσαν τά λόγια του. Ὁ λαός ἀκολουθοῦσε τόν ἄδολο μαχητή, τόν ἀκέραιο ἱεροκήρυκα, τόν ἀκτήμονα μοναχό, τόν ὁμολογητή ρασοφόρο. Ἀπό νωρίς ὁ Παπουλάκος, κατάλαβε καλά ὅτι ἡ δυτική θεολογία ἦταν ἀνορθόδοξη καί ἀντιορθόδοξη. Ἡ δυτική θεολογία ἤθελε να κατεβάσει τόν οὐρανό στή γῆ, να διατηρεῖ τούς χριστιανούς στη σκλαβιά, νά καλλιεργεῖ τόν ἀλλαζονικό οὑμανιστικό ἀνθρωπισμό, πού ἔφερνε τόν ἀθεϊσμό. Ἀποφάσισε ἔτσι νά διδάξει τόν λαό μεγάλες ἀλήθειες μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του. Ἡ Βαυαροκρατία ἦταν σκληρή ἀπέναντι στόν ὀρθόδοξο κλῆρο.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ» Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Ι. Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Ὑπηρετεῖ τόν Συγκρητισμόν καί δι᾽ αὐτό εἴμεθα ἀντίθετοι μέ τά προγράμματά της, ὑπογραμμίζει διά Ανακοίνωσις της  Ἱ. Μονής  Ἁγίας Τριάδος Γατζέας Βόλου.

« “Βλέπετε μὴ τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν...” (Κολ. β΄ 8)

Γιατί εἴμαστε ἀντίθετοι μέ τά προγράμματα τῆς «Ἀκαδημίας»
Ἐφέτος συμπληρώθηκαν δέκα ἔτη ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς «ἈκαδημίαςΘεολογικῶν Σπουδῶν», ποὺ διατηρεῖ ὑπὸ τὴν σκέπη της ἡ Ἱ.Μ. Δημητριάδος. Πολλοὶ ἐκ τῶν πιστῶν τῆς ἁγιοτόκου ἡμῶν τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἁπλὰ γνωρίζουν τὴν ὕπαρξή της, ἄλλοι ἴσως τὴν ἀγνοοῦν, ὅμως εἶναι βέβαιο πὼς λίγοι γνωρίζουν ἐπακριβῶς τὶς δραστηριότητές της καὶ τί σκοποὺς ἐξυπηρετεῖ, ἰδιαίτερα στὸν χῶρο τῆς θεολογίας καὶ εὐρύτερα στὸν ἐκκλησιαστικό. Γιὰ παράδειγμα, λίγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν πὼς στὸ συγκεκριμένο «θεολογικὸ ἐργαστήρι» προσέρχονται τακτικὰ ἐκπρόσωποι αἱρετικῶν «ἐκκλησιῶν», κατὰ κανόνα τῆς Δύσεως, ὅπου καταθέτουν ἰσότιμα τὶς δικές τους θεολογικὲς θέσεις, ἐξυφαίνοντας ἔτσι παρέα μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους οἰκοδεσπότες, ἕνα συγκρητιστικὸ κατασκεύασμα, ποὺ ἐσκεμμένα καὶ σὲ βάθος χρόνου ἀποδομεῖ τὶς ἔννοιες «αἵρεση» καὶ «πλάνη», καὶ ὁδηγεῖ στὴ θρησκευτικὴ πολυ-πολιτισμικότητα, στοιχεῖο δομικό τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου.
***

Ο  Αλέξανδρος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ» Η ΑΚΑΔΗΜ...":

Δείτε το προσφάτως αποκαλυφθέν
logo της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας στον Παναμά το 2019 (Η συμμετοχή προσδίδει πόντους ώστε οι πιστοί να κερδίσουν μια θέση στο πουργκατόριο). Το σύμβολο αν και επισήμως αποτελείται από έναν σταυρό, την φιγούρα της παρθένου Μαρίας, την διώρυγα του Παναμά και την χώρα του Παναμά, εντελώς τυχαία σχηματίζει το σύμβολο που στην σημερινή εποχή θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την καρδιά και την αγάπη. Αγάπη = ♥ = καρδιά. Ποιά καρδιά και ποιά αγάπη όμως? Μάλλον την σαρκική καρδιά και την αγάπη του επερχόμενου αντιχρίστου......


https://pbs.twimg.com/media/C_zESz0U0AA3kS7.jpg

ΥΓ Δεν σταματάνε να προωθούν το συγκεκριμένο σύμβολο! Παντού! Σε όλα τα πράγματα! Από τα τρυφερά πραγματάκια των μωρών έως τις επισκέψεις του πάπα(βλ. πρόσφατη επίσκεψη στην Φάτιμα) και τις εκδηλώσεις του Βατικανού! Από όλα τα κοινωνικά δίκτυα, την τηλεόραση και τις παγκόσμιες τελετές όπως η
eurovision έως τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα τουριστικά είδη ακόμα και ως χειρονομία ανθρώπων που αγαπιούνται...

Αλέξανδρος

ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ - ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ --- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη 17 Μαϊου 2017

Ἀθανάσιος Ἀρχιεπίσκοπος Χριστιανουπόλεως,   Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία οἱ Ἀπόστολοι.

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος γεννήθηκε στὴν Καρύταινα τῆς Γορτυνίας περὶ τὸ 1640 καὶ τὸ κοσμικό του ὄνομα ἦταν Ἀναστάσιος Κορφηνός. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Ἀνδρέας καὶ Εὐφροσύνη καὶ εἶχαν ἀκόμη τρία τέκνα. Ὑποθέτουμε πὼς τὰ πρῶτα γράμματα τὰ ἔμαθε στὴν γενέτειρά του καὶ στὴν συνέχεια μᾶλλον φοίτησε στὴν περίφημη σχολὴ τῆς μονῆς Φιλοσόφου καὶ ἀργότερα, ὡς κληρικός, στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ὅταν ὁ Ἀναστάσιος βρισκόταν σὲ ἡλικία γάμου, οἱ γονεῖς του παρὰ τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἀκολουθήσει τὴ μοναχικὴ πολιτεία, ἐπέμεναν νὰ τὸν νυμφεύσουν. Ὁ πατέρας του μάλιστα, χωρὶς κὰν νὰ ἔχει τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ υἱοῦ του, τὸν ἀρραβώνιασε στὴν Πάτρα μὲ τὴν θυγατέρα ἑνὸς πλούσιου ἄρχοντος καὶ στὴν συνέχεια τὸν ἔστειλε στὸ Ναύπλιο νὰ προμηθευθεῖ τὰ γαμήλια πράγματα. Ὁ Ἀναστάσιος ὑπάκουσε στὴν πατρικὴ ἐντολὴ καὶ ξεκίνησε γιὰ τὸ Ναύπλιο. Στὸν δρόμο του πέρασε καὶ ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας στὸ Βιδόνι, κοντὰ στὸ χωριὸ Σύρνα καὶ ζήτησε τὴν θεία φώτιση.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

1. Ἡ ζωὴ μέσα στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία (Κολ. 1, 24) εἶναι Θεανθρώπινη. Τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο, ἐκκλησιαζόμενο, πορεύεται πρὸς τὴν ἕνωση μὲ τὸ θεῖο, τὴν ἄκτιστη θεία χάρη, γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ μόνου σκοποῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς, ποὺ εἶναι ἡ θέωσή του. Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος ὁλόκληρος καταφάσκεται καὶ «προσλαμβάνεται» ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ τὴν Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς ψυχὴ καὶ σῶμα. Ἡ θέωση ἀναφέρεται στὸν ἄνθρωπο ὡς ὅλο, ὡς ψυχοσωματικὴ ἑνότητα καὶ ὁλότητα, κατὰ τὸν λόγο τῶν Ἁγίων Πατέρων μας: «Ὁ Χριστὸς ὅλον ὅλος ἀνέλαβέ με καὶ ὅλος ὅλῳ ἡνώθη, ἵνα ὅλῳ τὴν σωτηρίαν χαρίσηται· τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον»1. Ἡ πρόσληψη τοῦ ἀνθρώπου ὁλοκλήρου, ὡς ψυχοσωματικῆς ἑνότητος, ἀλλὰ καὶ ὡς κοινωνικοῦ ὄντος, ὡς ἄρρενος καὶ θήλεος, πραγματώνεται στὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, ποὺ ἐντάσσει τὴν κοινωνικὴ καὶ διαπροσωπικὴ ζωὴ τοῦ ζεύγους στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἐν Χριστῷ κοινωνία. Γι᾽ αὐτὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ γάμος ὡς μυστήριο συνδεόταν μὲ τὴν θεία Λειτουργία, τὴν λειτουργικὴ σύναξη καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

Διαβάστε αύριο Τετάρτη 17 Μαΐου, το νέο μαχητικό άρθρο του π. Νικολάου Μανώλη

Διαβάστε αύριο, Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, στα πλαίσια του εβδομαδιαίου μαχητικού άρθρου όπως έχουμε ανακοινώσει εδώ, το νέο άρθρο του πρωτοπρεσβυτέρου π.Νικολάου Μανώλη με τίτλο "Θεομάχοι μητροπολίτες καταργούν ι. Κανόνες λόγω... παλαιότητας!
          Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό άρθρο που θα κάνει μεγάλη εντύπωση για την κατάντια "σεβαστών και πολιών" κατά τα άλλα μητροπολιτών, που εμπαίζουν το λαό του Θεού, καταργώντας ιερούς κανόνες Οικουμενικών Συνόδων εν τη πράξη, δηλώνοντας ευθαρσώς την περιφρόνησή τους σε αυτούς. Οι μητροπολίτες αυτοί ξεπερνούν σε αναισχυντία ακόμη και τον ίδιο τον Πάπα Ρώμης που θέτει τον εαυτό του πάνω ακόμα και από την Αγία Γραφή! 

Πλήθος κόσμου για την εικόνα της Παναγίας Σουμελά στον Πειραιά


Την ιερή εικόνα της Παναγίας Σουμελά από το Βέρμιο Ημαθίας, υποδέχθηκε σήμερα ο Πειραιάς, παρουσία πλήθους πιστών.
Την εικόνα μετέφερε ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων και την υπεδέχθη ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.
Όπως αναμενόταν, η υποδοχή έτυχε κάθε επισημότητας το πρωί στον κεντρικό Λιμένα Πειραιώς, όπου τη μετέφερε πλοίο του λιμενικού σώματος, συνοδευόμενο από πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και του Συλλόγου Αλιέων Πειραιώς.
Ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, συνοδεία αγημάτων, τοπικών φορέων και φυσικά ποντιακών σωματείων τόσο του Πειραιά όσο και της Αττικής, γενικότερα.
Η Εικόνα της Παναγίας Σουμελά θα παραμείνει στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έως τις 22 Μαΐου.

"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"