«Δος αίμα και λάβε πνεύμα» - του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Θεολογικής Παν. Αθηνών

Οι υπηρεσίες της σύγχρονης ψυχολογίας στην βελτίωση των όρων της ζωής του ανθρώπου είναι ασφαλώς όχι απλώς αξιόλογες αλλά και επαινετές. Η ευρεία διάδοση των ψυχολογικών γνώσεων συνετέλεσε και συντελεί στην κατανόηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του και τις μορφές ή τους τομείς της ζωής του. Η συνεχώς σωρευμένη ψυχολογική εμπειρία, από τη μεθοδική έρευνα ή το αυθόρμητο και τυχαίο ψυχολογικό γεγονός, τίθεται συνεχώς στην υπηρεσία της βελτιώσεως και εξομαλύνσεως της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία της ζωής του ανθρώπου διαποτίζεται συνεχώς από το πνεύμα της ψυχολογίας «για ένα καλύτερο σήμερα»! Ό,τι είναι ψυχολογικό, είναι χρήσιμο σαν δείκτης ζωής, Ενώ κάθε «αψυχολόγητο» θεωρείται σαν κάτι σχεδόν … απάνθρωπο!

Καί ἐνῶ οἱ ἀποκαλύψεις πολλαπλασιάζονται, τά στοιχεῖα βοοῦν… --- Δαπέργολας Νεκτάριος Δρ. Ιστορίας

 Καί ἐνῶ οἱ ἀποκαλύψεις πολλαπλασιάζονται, τά στοιχεῖα βοοῦν, μέχρι καί νοσοκομεῖα κοντεύουν νά κλείσουν, τά κρούσματα ἐκτοξεύονται (ἐξαιτίας χώρων συνάθροισης στούς ὁποίους φυσικά συναγελάζονται μόνο ἐμβολιασμένοι) καί γενικά τό γελοῖο ἀφήγημα τῆς δῆθεν «πανδημίας των ἀνεμβολίαστων» εἶναι πλέον γιά νά πείθει μόνο κρετίνους (ἤ κομματόσκυλα), κάποιοι λεβέντες (θλιβερά φερόμενοι ἀκόμη ὡς ποιμένες) ἐξακολουθοῦν κόντρα σέ κάθε λογική καί σέ κάθε σημεῖο τῶν Καιρῶν, μέ χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κηρύγματα ἐμπάθειας καί βαριᾶς κακοδοξίας, να διαστρέφουν τά πάντα μέσα στόν ἀνάποδο κόσμο τόν ὁποῖο ξεδιάντροπα ὑπηρετοῦν, νά βάζουν πλάτη στόν φασιστικό συρφετό πού μᾶς ἀποτελειώνει καί νά παρασέρνουν ψυχές (ἀλλά καί ἀνθρώπινες ζωές) στήν ἀπώλεια. Πάντοτε ἀγκαλιά μέ τούς ἀντίχριστους δημίους μας, ἀλλά παρέα καί (γιά νά μήν ξεχνιόμαστε) μέ τους βλάσφημους ὑβριστές τῆς Παναγίας καί ὅλων τῶν ἱερῶν τῆς πίστης μας. Γιά τούς ὁποίους ὑβριστές βεβαίως ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν δέν τόλμησαν νά ψελλίσουν οὔτε κἄν μία λέξη – ὅλη τους τή ρητορική καί ὅλο τό πάθος τά φυλᾶνε προφανῶς γιά νά προωθοῦν τά μπόλια καί γιά νά πιέζουν καί νά τρομοκρατοῦν ὅσους ἀκόμη ἀντιστέκονται.

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί..., Τί θαυμάζεις Μαριάμ;..., Ὁ ἀχώρητος παντί...


 

Τη Η΄ (8η) Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Χοζεβίτου.

Γεώργιος ο Όσιος πατήρ ημών ο Χοζεβίτης κατήγετο από εν χωρίον της Κύπρου· οι γονείς αυτού έζων εν ευσεβεία, είχον δε περιουσίαν μετρίαν. Ούτος είχε και αδελφόν μεγαλύτερον ονομαζόμενον Ηρακλείδην, ο οποίος, εν όσω έζων ακόμη οι γονείς αυτών, ήλθεν εις την αγίαν πόλιν Χριστού του Θεού ημών δια να προσκυνήση τους Αγίους Τόπους, αφού δε κατέβη εις τον Ιορδάνην και προσεκύνησεν, επήγεν εις την λεγομένην Λαύραν του Καλαμώνος και εκεί έγινε Μοναχός. Ο δε ευλογημένος Γεώργιος παραμείνας μόνος πλησίον των γονέων του, ανετρέφετο διαλάμπων με πάσαν ευσέβειαν και σεμνότητα. Μετά ταύτα απέθανον οι γονείς αυτού και έμεινεν ο νέος ορφανός, παρέλαβε δε αυτόν μετά των πραγμάτων της κληρονομίας του ο θείος αυτού, ο οποίος είχε θυγατέρα μονογενή και εβούλετο να συζεύξη αυτόν μετ’ αυτής. Αλλ’ επειδή ο νέος απεστρέφετο τα κοσμικά και δεν ήθελε να υπανδρευθή, κατέφυγεν εις άλλον του θείον, ο οποίος ήτο Ηγούμενος εις Μοναστήριον, θέλων να ζήση την μοναχικήν πολιτείαν καθώς έπραξε και ο αδελφός αυτού Ηρακλείδης.

Στα ίχνη του παιδοκτόνου Ηρώδη --- του αδελφού μας Ιουστίνου

 Βρεφομαχεί, νηπιομαχεί, παιδοσφάζει ο Ηρώδης, μεθυσμένος απ’ την μανία του να σκοτώση το «παιδίον νέον», τον Ιησούν! Ανεξίτηλη η ντροπή του. Άνανδρη η ενέργειά του! Θύμα του το παιδί! Στα ίχνη του παιδοκτόνου Ηρώδη, οι … «Ηρωδιάδες» όλων των εποχών. Γυναίκες του Λαού, ή Αρχόντισσες, παντρεμένες ή ανύπαντρες σκοτώνουν με εμβρυοκτόνα βότανα, ή με άλλους τρόπους, το πρωτοσχημάτιστο παιδικό πλάσμα, που «τόλμησε» να παρουσιαστή μέσα τους, σαν φυσική συνέπεια μιάς νόμιμης ή λαθραίας σαρκικής ηδονής! Θύμα, κι εδώ, το παιδί! Και ποιός να το φανταζότανε πως οι «Ηρωδιάδες» αυτές θα συγκροτούσανε στην Αγιομάννα Ελλάδα συμμορίες παιδοφθόρες, που, κάτω από έναν απατηλό φεμινισμό, θα κηρύσσανε εξοντωτική σφαγή κατά των αγέννητων νηπίων της Ελλάδος!

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΜΑΖΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ;;

 https://rumble.com/vs0g6d-47050213.html 

Τρεῖς μεγάλες προκλήσεις, πού ἀντιμετωπίζει τό ἑλληνικό ἔθνος σήμερα:

α) Τήν διαφαινόμενη ἐθνική συρρίκνωση σέ Αἰγαῖο, Θράκη καί Μακεδονία, ἀποτέλεσμα τῆς ἐθνομηδενιστικῆς ἤ ψοφοδεοῦς ἀντιλήψεως καί νοοτροπίας τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ ἀπό τήν μεταπολίτευση καί μετά.

β) Τήν σταδιακή ἀντικατάσταση τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς στρατιές τῶν ἀλλόφυλων καί ἀλλόθρησκων παρανόμων μεταναστῶν, δῆθεν προσφύγων, πού ἐγκαθίστανται βάσει σχεδίου, μέ τό «ἔτσι θέλω» στήν ἑλληνική πατρίδα, μέ τήν συνενοχή τῶν ἐντολοδόχων τῆς ξενοκρατίας καί

γ) Τό δημογραφικό, πού, ἄν δέν ἀντιμετωπισθεῖ μέ γενναιότατα μέτρα, μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἐθνική ἐξαφάνιση. 

Νέος συναγερμός στη Λέσβο για την κατασκευή υπερδομής


«Έχουμε υποστεί τα πάνδεινα ως κοινωνία, έχουμε δείξει την αλληλεγγύη μας» υπογράμμισε ο κ. Καρασάββας. «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα νησιά μας ως ανάχωμα για να ανακόψουμε τις μεταναστευτικές ροές», συμπλήρωσε. «Δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν πρόκειται να το αφήσουμε να συμβεί. Θα αντιδράσουμε και ήδη αντιδράμε», κατέληξε.


Συναγερμός σήμανε στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Λέσβου και σε κατοίκους της περιοχής έπειτα από πληροφορίες που αφορούσαν σε έναρξη εργασιών στη Βάστρια για την κατασκευή νέου ΚΥΤ.

Eνώπιον του Θεού ράκη άχρηστα και θυσία απρόσδεκτος!

Αποροφημένοι οι μεν Ποιμένες από την αίγλην του αξιώματος και την κοινωνικήν δράσι, το πλήθος των ανυπόπτων προβάτων που τους ακολουθούν και τον οικοδομικόν οργασμόν των παιδικών κατασκηνώσεων και γηροκομείων, τους κύκλους Γραφής και τις σελίδες των εκδόσεών τους, οι δε Μοναχοί από την αίγλην της περικυκλούσης αυτούς φήμης δια την … νηπτικήν θεολογίαν και το … άκτιστον φως της νοεράς προσευχής τους, αδιαφορούν αν στο ένα και κύριο, την ομολογία της πίστεως, απέτυχαν, με αποτέλεσμα όλα τα λοιπά να είναι ενώπιον του Θεού ράκη άχρηστα και θυσία απρόσδεκτος! Η Εκκλησία, τους έκανε επισκόπους για να διδάσκουν και φυλάττουν τον λόγον της Αληθείας Της, ακέραιον και ανόθευτον, κρατώντας συγχρόνως τα πρόβατά Της μακρυά από τα λειβάδια των αιρετικών, και όχι να τα εγκαταλείπουν απροστάτευτα μέχρι το στόμα του λύκου με την πρόφασι ότι μόλις θα τα καταπιή, τότε θα δείξουν την ποιμενική τους ικανότητα! Πότε θ΄ αντιληφθούν ότι ένα ΟΧΙ στην αίρεσι του παποοικουμενισμού αξίζει πολύ περισσότερο από κάθε προσευχή και ιεραποστολική δράσι, και ότι, γι΄ αυτό το ΟΧΙ έχουν ταχθή από την Εκκλησία «εις τόπον Χριστού» και των Αποστόλων Του;

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΡΒΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ OΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

«Διαίρεσις, σχίσμα της Εκκλησίας είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον. Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη, πλην υπήρξε και θα υπάρξη έκπτωσις εκ της Εκκλησίας. Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν οι αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας και μέρη του θεανθρωπίνου σώματός Της. Έτσι έχουν κατ’ αρχήν αποκοπεί: οι Γνωστικοί, κατόπιν οι Αρειανοί, …, κατόπιν οι Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οι Προτεστάνται, …».

[Ιουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181, Lausanne 1995 -

ΕΤΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ --- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

᾿Από τίς εὐχές, πού ἀφειδώλευτα ἀκούγονται τίς μέρες τίς γιορτινές, ξεχωρίζω αὐτήν, πού ποθεῖ καί εὔχεται νά ᾿ναι τό νέο ἔτος εἰρηνικό. Εἶναι ὁ πόθος, πού ὤθησε τούς Ρωμαίους νά ἀλλάξουν τήν παράδοσή τους καί νά μή λογαριάζουν ὡς πρῶτο μήνα τοῦ ἔτους τόν Μάρτιο, πού τούς θύμιζε τόν θεό τοῦ πολέμου Mars, ἀλλά τόν ᾿Ιανουάριο. Αὐτός παίρνει τό ὄνομά του ἀπό τόν εἰδωλολατρικό θεό ᾿Ιανό, τόν προστάτη τῶν μετακινήσεων καί συναλλαγῶν, πού ἀπαιτοῦν καί προϋποθέτουν ἕνα κλίμα εἰρηνικό. ᾿Αποτυπωμένη καί στό ἡμερολόγιο ἡ λαχτάρα γιά εἰρήνη γίνεται ἀκόμη πιό τραγική καί ὀδυνηρή, καθώς ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια ὁ ναός τοῦ ᾿Ιανοῦ, πού ἄνοιγε σέ περιόδους πολέμου, δέν ἔκλεισε ποτέ. Ποτέ δέν σταμάτησαν οἱ πόλεμοι ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κατ᾿ ἐπανάληψη αἱματοκυλίσθηκε ἡ ἀνθρωπότητα.

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος -- του Φώτη Κόντογλου

Mε εγκώμια και με ευλάβεια γιορτάζανε άλλη φορά οι ορθόδοξοι χριστιανοί τον Πρόδρομο, αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Kυρίου. Aυτή η μαρτυρία θ' απομείνει στον αιώνα, είτε τον γιορτάζουνε είτε δεν τον γιορτάζουνε οι άνθρωποι, είτε τον θυμούνται είτε τον ξεχάσουνε. K' η μαρτυρία είναι τούτη: πως ο άγιος Iωάννης ο Πρόδρομος είναι "ο εν γεννητοίς γυναικών μείζων" δηλ. "ο πιο μεγάλος απ' όσους γεννηθήκανε από γυναίκα" κατά τα λόγια του ίδιου του Xριστού. Γι' αυτό κ' η Eκκλησία μας ώρισε να μπαίνει το εικόνισμά του πλάγι στην εικόνα του Xριστού στο εικονοστάσιο της κάθε ορθόδοξης εκκλησιάς.

O ιερός Λουκάς αρχίζει το Eυαγγέλιό του με την ιστορία του Προδρόμου και λέγει "Eγένετο εν ταις ημέραις Hρώδου του βασιλέως της Iουδαίας ιερεύς τις ονόματι Zαχαρίας εξ εφημερίας Aβιά": "Στις μέρες του Hρώδη του βασιλιά της Iουδαίας ήτανε ένας ιερέας Zαχαρίας από την εφημερία του Aβιά, κ' η γυναίκα του ήτανε από τις θυγατέρες του Aαρών και τη λέγανε Eλισσάβετ· κ' ήτανε δίκαιοι κ' οι δυο ενώπιον του Θεού, γιατί πορευόντανε με όλες τις εντολές και με τα δικαιώματα του Kυρίου, αψεγάδιαστοι. Kαι δεν είχανε παιδί, γιατί η Eλισσάβετ ήτανε στείρα, κ' ήτανε κ' οι δυο περασμένοι στην ηλικία. Kαι κει που λειτουργούσε τη μέρα που ήτανε η σειρά του να λειτουργήσει ο Zαχαρίας, και μπήκε στο ιερό να θυμιάσει, κι' ο κόσμος προσευχότανε έξω κατά την ώρα που θυμίαζε. Kαι φανερώθηκε στον Zαχαρία ένας άγγελος Kυρίου και στεκότανε δεξιά από το θυσιαστήριο. Kαι ταράχθηκε ο Zαχαρίας σαν τον είδε, κ' έπεσε φόβος απάνω του. Kαι του είπε ο άγγελος:

Reading from the Synaxarion:

Synaxis of John the Holy Glorious Prophet, Baptist, & Forerunner

Today we celebrate the Synaxis in honour of the most sacred Forerunner, since he ministered at the Mystery of the Divine Baptism of our Lord Jesus Christ.

Rest from labour. Fish allowed.

Apolytikion of Synaxis of John the Forerunner in the Second Tone: