Ανοικτή Επιστολή


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ανακοινωθέν της 3ης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου 


 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 7 Ἰουνίου 2011, στὴν τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:1) Ἐξέφρασε τὴν κοινὴ ἀγωνία της μὲ τὸν Μακαριώτατο εἰς ὅσον ἀφορᾶ τὴν πορείαν τοῦ Ἐθνικοῦ μας θέματος. Τόνισε ὁμόφωνα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀναμιγνύεται στὴν Πολιτικὴ ἀλλὰ θεωρεῖ καθῆκον της νὰ ἐκφράζει τὶς ἀρχὲς ἐπὶ τῶν ὁποίων πρέπει νὰ στηρίζεται ἡ πορεία τοῦ ἐθνικοῦ μας θέματος.

Ο Σέρβος Πρωθυπουργός Mirko Cvetkovic επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Σερβίας Mirko Cvetkovic στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2011. Η συνάντηση του κ. Cvetkovic με τον Μακαριώτατο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Σέρβου Πρωθυπουργού στην Κύπρο.

The Mission of the Holy SpiritBy: Fr. Anthony Alevizopoulos
PhD. of Theology, PhD. of Philosophy


The Holy Spirit was not revealed in the same manner in which the Son was revealed; He remains unapproachable to man. He is however recognized in His divine energies, through the gifts which He bestows upon the faithful. He is "the treasury of good things and the bestower of life", according to the prayer of the Church.

Many texts in our liturgical books ascribe the work of our salvation to the Holy Spirit:

"The Holy Spirit hath ever been and is,
and shall be, neither beginning nor ending;
but He is ever ranked and numbered
together with the Father and the Son.
He is Life, and life-creating;
Light and light-bestowing;
by nature good, and the source of goodness;
through Him the Father is known,
and the Son is glorified;
and thereby all men acknowledge
a single sovereignty, single covenant, one adoration
of the Holy Trinity."

The Orthodox Church rejects the false doctrine of heretics who maintain that the Holy Spirit is an imper­sonal power or "state" within us. The Holy Spirit has self-awareness (Acts 10,19-20. 13,2), will (Jn 16,8. Acts 2,4. I Cor. 12,11) and acts as a person; He is the third person of the Holy Trinity (Mtth. 28,19. Jn 15,26. II Cor. 13,13) and is distinguished from the power of God (II Cor. 6,6-7. Rm. 15,13. I Cor.1,5).

The Holy Spirit participated in the creation of the world (Gen. 1,2) which was accomplished from the Father, through the Son and "in the Holy Spirit". Then, when man was created the "first putting-on of the Spirit" (πνευματοφορία) took place (Gen. 1,26-27. 7,7). During the new creation, the Holy Spirit was restored to man. A beautiful hymn of the Church states:

"In the Holy Spirit
is all creation renewed,
and doth return to ils pristine state,
for He is of equal power
with the Father and the Word".

In the restoration and recreation of man, the Holy Spirit is "the active principle": From the Holy Spirit, through the Son to the Father; this is the road to salva­tion. There is no other; "no one can say Lord Jesus except in the Holy Spirit (I Cor. 12,3), no one can recognize Christ as Lord, i.e. to enroll in the Church under one Head, Christ, save "in the Holy Spirit" alone; and "no one cometh unto the Father, save through me" (Jn 14,6). No one comes unto the Father save through Jesus Christ!

In order to reach the Father through the Son, we must be "in the Holy Spirit". The Holy Spirit reveals Christ to each and every believer personally and individ­ually (Jn 15,25-26. 16,13-14). He "plants" him through the Holy Spirit into Christ's body, and man regains that from which he fell, a unity in the one human nature, i.e. to be "one in Christ" this is man's rebirth (Jn 3,5. Titus 3,5. Gal. 3,26-28). Through Baptism and Holy Commu­nion the believer becomes "one in body" {σύσσωμος) and "one in blood" (σύναιμος) with Christ and the relationship which exists between Jesus Christ and God the Father is conveyed and given to him through the grace of the Holy Spirit. This is why the Holy Spirit is also called "The Spirit of Christ" and "the Spirit of Adoption" (Rom.8,10. 15-16).

Christ kept His promise: during Pentecost He "sent" the Holy Spirit to the disciples in a personal manner:

The Spirit "rested upon each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Holy Spirit gave them ability" (Acts 2,3-4).

Language is a means of communication. At the Tower of Babel, as the result of man's apostasy from God and his autonomy, language became a means of non-communion and non-communication. And now during Pentecost, the restoration of unity, the gathering of the scattered children of God "into one" (Jn 11,52) was declared to those outside the circle of the disciples through a sermon preached in the tongue of the Holy Spirit which was comprehensible to all and is an instru­ment of man's unity (Acts 2,4).

This unity and return of man to the "one nature", to the "one man", i.e. to "one in Christ" does not do away with the special personality of each believer. The Holy Spirit offers His charismata (gifts) to every believer.

"The Holy Spirit provideth all things;
He gusheth forth prophecy;
He perfecteth the priesthood;
He hath taught wisdom to the illiterate.
He hath shown forth the fishermen as theologians.
He holdeth together
the whole institution of the Church.
Wherefore, Ο Comforter, one in essence and throne
with the Father and the Son, glory to Thee".

Within the unity of the one Body, each believer continues to be the concrete person that he is; he is not absorbed by the whole. This is why both in divine worship and in the sacramental life each individual is commemorated by name. He received from the Holy Spirit his own gift, and he is called to use it not egotisti­cally, but for the edification of the other members and for the growth of the overall body, together with his own growth "in Christ". The Apostle St. Paul states: " To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. To me is given through the Spirit the utterance of wisdom, to another the utterance of knowl­edge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another the discernment of spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. All these are advocated by one and the same Spirit, who allows to each one individually just as the Spirit chooses. For just as the body is one and has many members, and all the members are the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in the one Spirit we were all baptized into one body...You are the body of Christ and individually members of it ( I Cor. 12,7-27).

"Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing. Do all speak in tongues? Do all interpret?", St Paul asks with emphasis (I Cor. 12, 29-30) and shows that the mystery of the human personality is not abrogated through the presence of the Holy Spirit, but that it is broadened, for as a member of the overall body he becomes a partaker of the great mystery of the unity "in Christ".

The Holy Spirit does not act independently of the personality and body of Christ, which is the Church. Concerning the Holy Spirit, Christ assured us that" He [the Paraclete-Comforter] will glorify me because He will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. For this reason I said that He will take what is mine and declare it to you" (Jn 16,14-15). No one can possess the charismata of the Holy Spirit apart from the unity with Jesus Christ, i.e. outside the Church.

Furthermore, the gifts of the Holy Spirit do not constrain; they are offered on the basis of the divine will (John 3,8. I Cor. 12,12. Heb. 2,4) and not by human methods. If these gifts were the result of human efforts, they would belong to the "created order" and would not constitute true communion with God. This helps us to understand why the Orthodox Church gives special significance to the teaching concerning "uncreated grace" while at the same time discerning divine grace from the divine essence.

If grace were created, then it could not lead us to salvation since communion with something which is created cannot lead man to overcome his created reality and to union with the uncreated God. If again, there is no difference between the essence and the grace of God, then communion with the Divine essence would do away with man's personality. There is then a distinction between God's essence and His grace which is uncre­ated. (It [grace] does not have its source outside of the divine essence), for this reason in the Orthodox Church both are preserved: both the true communion with God and the human person.

Divine Grace however is not offered without man's active participation. The holy Mysteries of the Church are not magical acts; they presuppose the participation of each individual believer. The Angel of the Lord announced to the Virgin Mary: "The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you". But she, however, had to say, "Let it be!" (Lk. 1,35-38).

The believer receives the gift of the Holy Spirit, "the panoply of God" and he is strengthened to begin his spiritual struggle and to victoriously resist "the wiles of the Devil" (Eph. 116,10-20). Man must, however, want to carry on this struggle. The believer has the feeling that he is not struggling alone, but that he is being "strengthened in the Lord and in the strength of His power!".

Επιγραφή δια την ταυτότητα των Μακεδόνων


Τοῦ κ. Νικολάου Μάρτη,
Πρώην ῾ΥπουργοῦἩ ταυτότητα τῶν Μακεδόνων ὡς Ἑλλήνων, πλὴν τῶν γνωστῶν ἀδιάψευστων ἱστορικῶν στοιχείων
(ἐπιγραφές, εὑρήματα ἀρχαιολογικῶν χώρων, κείμενα ἀρχαίων ἱστορικῶν Ἑλλήνων, Ἑβραίων,
Ρωμαίων κτλ) ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ μία ἐπιγραφὴ τοῦ 267 π.Χ. (φωτογραφία τῆς ὁποίας μοῦ ἔστειλε
ὁ κ. Σταῦρος Χατζῆς, Συνταξιοῦχος Ἀστυνομικός, ποὺ παρακολουθεῖ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας), ἡ ὁποία
βρέθηκε στὴν Αἴγυπτο καὶ ἀναφέρεται σὲ ἀθλητικοὺς ἀγῶνες, ποὺ ἔγιναν στὰ δωδέκατα βασιλικὰ
γενέθλια. Οἱ ἀθλητὲς ποὺ ἀναφέρονται ὅτι ἀγωνίστηκαν, χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸν τόπο καταγωγῆς
τους (Θράξ, Μακεδών, Σάμιος κτλ.), δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ἑνιαῖο Ἑλληνικὸ γεωγραφικὸ χῶρο. Συνεπῶς
καὶ μόνο ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀναφέρονται μεταξύ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἀθλητῶν καὶ τέσσερις Μακεδόνες
ἀθλητές, ἐπιβεβαιώνει ὅτι οἱ Μακεδόνες εἶναι Ἕλληνες.
George Robinson, στὸ ἐκδοθὲν τὸ 1899 στὴ Νέα Ὑόρκη βιβλίο του γράφει: «Ὁ ἀρχαῖος Αἰγυπτιακὸς
πολιτισμὸς γαλουχήθηκε ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ ἀνέπτυξε τὸ ἐμπόριο σὲ ὕψιστο
βαθμό, ἀλλὰ δὲν ἀλλοιώθηκε ἀπὸ τὸν Μακεδόνα κατακτητὴ (Πτολεμαῖο) στὰ θρησκευτικὰ καὶ γλωσσικὰ
στοιχεῖα του, γιʼ αὐτὸ πολλὲς ἐπιγραφὲς, ποὺ βρέθηκαν, εἶναι χαραγμένες στὴν αἰγυπτιακὴ (ἱερογλυφικὴ ἢ δημώδη)
γλώσσα καὶ στὴ γλώσσα τῶν Μακεδόνων» (δηλαδὴ τὴν Ἑλληνική).
Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω ἀδιάψευστων στοιχείων, ἡ ταυτότητα τῶν Μακεδόνων ὡς Ἑλληνική, ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ
τὰ ἀναφερόμενα στὴν πρόσφατη ἐπιστολή μου στὴν Πρέσβειρα τῆς Συρίας στὴν Ἀθήνα, δηλαδή:
α) Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι «Ὁ Ἕλλην Βασιλεὺς θὰ νικήσει τὸν Πέρση βασιλέα». Στὸ βιβλίο
τῶν Μακκαβαίων ἀναφέρεται ὅτι: «Ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν ὁ υἱὸς τοῦ Φιλίππου ἐνίκησε τὸν Δαρεῖο».
β) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (ΙΣΤ 9,10) ἀναφέρεται ὅτι τὸ 50 μ.Χ. ἐπισκέφθηκε τὶς πόλεις ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ καὶ ΒΕΡΟΙΑ, δηλαδὴ πόλεις, ποὺ εἶχαν αἰῶνες πρὸ τὸ 50 μ.Χ., ἔκτοτε καὶ μέχρι σήμερα τὰ
αὐτὰ Ἑλληνικὰ ὀνόματα, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν ταυτότητα τῆς Μακεδονίας ὡς Ἑλληνικῆς.
γ) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (ΙΖ 4,12) στὴ Θεσσαλονίκη καὶ Βέροια συνάντησε Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, ποὺ ἐπίστευσαν.
δ) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μίλησε καὶ ἔγραψε τὶς ἐπιστολές του πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν
Φιλίππων στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα.
ε) 356 Καθηγητὲς Πανεπιστημίων Ἀμερικανικῶν καὶ ἄλλων χωρῶν, συνυπέγραψαν ἐπιστολὴ στὸν Πρόεδρο Ὀμπάμα
καὶ τοῦ ζητοῦν νὰ ἀνακαλέσει τὴν ἀπόφαση τοῦ προκατόχου του κ. Τζὼρτζ Μποὺς (υἱοῦ), ὁ ὁποῖος τὴν ἑπομένη τῆς
δεύτερης ἐκλογῆς του, ὀνόμασε τὴν ΠΓΔΜ ὡς «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» καὶ ἀνέτρεψε τὴν πάγια πολιτικὴ τῶν
ΗΠΑ γιὰ τὴ Μακεδονία, ὅπως εἶχε χαραχθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Στεττίνιους
τὸ 1944 καὶ τὸ Δόγμα Τρούμαν. Ὁ κ. Μποὺς ἀνέτρεψε ἐπίσης καὶ προηγούμενη δήλωσή του, ὅτι τὸ 1946-1947
οἱ ΗΠΑ βοήθησαν τὸ Βερολίνο καὶ τὴν Ἑλλάδα νὰ διατηρήσουν τὴν ἐλευθερία τους. Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ κ. Μποὺς δὲν εἶναι οὔτε ἱστορικός, οὔτε ἀρχαιολόγος καὶ ὅπως καὶ ἄλλοι ἡγέτες, ἀλλὰ καὶ Κυβερνήσεις, παραπλανήθηκε ἀπὸ συμβούλους καὶ ὀνόμασε τὴν ΠΓΔΜ ὡς «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας».
στ) Τέλος, ὁ ὁρισθείς ἀπὸ τὸν ΟΗΕ κ. Νίμιτς, ὡς διαμεσολαβητὴς μεταξὺ Σκοπιανῶν καὶ Ἑλλήνων, γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς ΠΓΔΜ, σὲ συνάντησή του μὲ τὴν Παμμακεδονικὴ Ἕνωση τῆς Ἀμερικῆς, παραδέχτηκε τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ εἶπε ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι Σλαβικῆς καταγωγῆς. Τὴν πληροφορία αὐτὴ ἀνέφερε καὶ ὁ δημοσιογράφος Γ. Φωτιάδης στὸν «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ» τὴν 20η Ἀπριλίου 2011. Ὁ ΟΗΕ πρέπει νὰ ἀνακοινώσει ὅλη τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, γιὰ νὰ παύσει τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας νὰ ταλαιπωρεῖ τὸν ΟΗΕ. Ἡ ΠΓΔΜ μπορεῖ νὰ ὀνομάσει τὸ κράτος της ὅπως ἐπιθυμεῖ, ὑπὸ τὸν ὅρο νὰ μὴ ἐμπεριέχει τὴ λέξη «Μακεδονία». Προτείνω τὸ «Δημοκρατία τῆς ΠΑΙΟΝΙΑΣ», διότι ὅταν ἦρθαν οἱ Σλάβοι στὴ Μακεδονία, μέρος τους ἐγκαταστάθηκε στὴν Ἀρχαία Παιονία.
Ὁ Ἄγγλος ἱστορικὸς NGL HAMMOND, ὁ ὁποῖος ἔγραψε βιβλία γιὰ τὴ Μακεδονία, στὸ βιβλίο του «Μέγας Ἀλέξανδρος
(ἕνας ἰδιοφυὴς)» παρατηρεῖ στὴ σελ. 268, Κεφ 5: «Ἡ ἐκστρατεία τῆς Ἰλλυρίας καὶ οἱ Μακεδονικὲς δυνάμεις»: «Τέλος τοῦ θέρους (335 π.Χ.) ὁ Ἀλέξανδρος ὁδήγησε τὸ στρατό του στὴ χώρα τῶν Ἀγριανῶν (γύρω ἀπὸ τὴ σημερινὴ Σόφια) καὶ στὴν περιοχὴ, ποὺ κατοικεῖτο ἀπὸ Παίονες (γύρω ἀπὸ τὰ σημερινὰ Σκόπια)». Ὁ N.G.L. Hammond, στὸ βιβλίο του «Ἱστορία τῆς Μακεδονίας» (Τόμος 2, σελ.126), ἀναφέρει: «Οἱ Παίονες δὲν ἦσαν Ἕλληνες». Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Λένιν τὸ 1923 στὸ 5ο Συνέδριο τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς, διακήρυξε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ σύνθημα «Ἀνεξάρτητη Μακεδονία–Θράκη». Τὴν πολιτικὴ αὐτὴ ἀκολούθησε καὶ τὸ ΚΚΕ καὶ στὸ 3ο Ἔκτακτο Συνέδριο
τῆς Κ.Ε. (Ἐφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 14.2.1924) ὁμόφωνα διακήρυξε «περὶ Ἀνεξαρτήτου Μακεδονίας – Θράκης».
Στὴν 6η Ὁλομέλεια τοῦ 1934, ὁ Ζεῦγος τόνισε «Τὸ ΚΚΕ ὑποστηρίζει τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαθέσεως τοῦ πληθυσμοῦ
τῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης καὶ τὸν ἀποχωρισμό τους σὲ ξεχωριστὸ κράτος». Ὁ Τίτο, τὸν Αὔγουστο 1944, μὲ σύμφωνη γνώμη τοῦ Στάλιν, μετονόμασε τὴν Νότιο Γιουγκοσλαβία (Βαρντάρσκα) σὲ  Σοσιαλιστικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας καὶ τοὺς κατοίκους της Μακεδόνες. Ὁ Στεττίνιους, Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ τὸ 1944, μὲ τὴν Ἐγκύκλιό του ὑπʼ ἀριθ. 868014 /24.12.1944 πρὸς τοὺς Πρεσβευτὲς καὶ Προξένους τῶν ΗΠΑ ἀνέφερε: «Τὸ Ἀμερικάνικο Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει ἐπισημάνει αὔξουσα προπαγάνδα καὶ ἡμιεπίσημες δηλώσεις, περὶ αὐτονομίας τῆς Μακεδονίας. Ἡ Ἀμερικανικὴ Κυβέρνηση θεωρεῖ κάθε  συζήτηση περὶ Μακεδονικοῦ «Ἔθνους», περὶ «Μακεδονικῆς πατρίδας», περὶ Μακεδονικῆς «συνειδήσεως» ἀδικαιολόγητη
δημαγωγία, χωρὶς ἐθνικὴ ἢ πολιτικὴ ὑπόσταση καὶ ὁμοιάζει μὲ ἐπιθετικὴ προδιάθεση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας.
Ἡ συγκεκριμένη πολιτικὴ τῆς Κυβερνήσεώς μας εἶναι νὰ ἀντιτάσσεται σὲ κάθε ἀναβίωση τοῦ Μακεδονικοῦ, ποὺ ἐμπλέκει τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλληνικὴ περιοχὴ τῆς Μακεδονίας κατοικεῖται κατὰ μέγα μέρος ἀπὸ Ἕλληνες. Οἱ Ἕλληνες αὐτοί, δὲν ἔχουν καμία πρόθεση αὐτονομήσεως καὶ ἀντιτάσσονται στὴν δημιουργία Μακεδονικοῦ κρα τιδίου. Ἡ Κυβέρνησή μας θὰ θεωρήσει ὑπεύθυνη κάθε Κυβέρνηση ἢ ὁμάδες κρατῶν, ποὺ ἀνέχονται ἢ ἐνθαρρύνουν ἀπειλὲς ἢ ἐπιθετικὲς ἐνέργειες «Μακεδονικῶν δυνάμεων» ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας». Ὁ Κῖρο Γκλιγκόρωφ, μετὰ τὴ διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας στὴ συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, πέτυχε τὴν ἀναγνώριση ὡς ἀνεξάρτητου Κράτους, τῆς «Σοσιαλιστικῆς Δημοκρατίας Μακεδονίας». Τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τοὺς Μακεδόνες, ἐπιβεβαίωσαν οἱ 15 ἡγέτες τῆς ΕΟΚ τὸν Ἰούνιο 1992 στὴ Διάσκεψη Κορυφῆς στὴ Λισσαβόνα, ὅπου
ὁμόφωνα ἀποφάσισαν νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ΠΓΔΜ, ἐφόσον ἡ ὀνομασία δὲν θὰ περιέχει τὴ λέξη «Μακεδονία».
Τὸ θέμα εἶχε τεθεῖ ἀπὸ τὸν τότε Μακεδόνα Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, ὁ ὁποῖος στὴν ἀπὸ 3.1.1992 ἐπιστολή του, ὅπου τόνιζε ὅτι εἶναι Μακεδόνας, ἔγραψε ὅτι: «Ἡ ἀναγνώριση τῆς αὐτοαποκαλουμένης “Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας” ἔχει θεμελιώδη σημασία γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ γνωρίζω καλύτερα ἀπὸ κάθε ἄλλον, ἀφοῦ εἶμαι ὁ ἴδιος Μακεδών. Ἡ Δημοκρατία αὐτὴ οὔτε ἐθνολογικά, οὔτε ἱστορικὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὀνομάζεται Μακεδονία», καὶ προσέθεσε:«Ἡ ἐθνολογικὴ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας αὐτῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἀλβανούς, Τούρκους, Τσιγγάνους καὶ Σλάβους, ποὺ καμία σχέση δὲν ἔχουν μὲ Μακεδόνες», καὶ ὅτι: «Εἶναι ἀδιανόητο μὲ τὴν λήξη τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου νὰ δίδεται ἱστορικὴ νομιμοποίηση σὲ Τίτο καὶ Μόσχα, ποὺ ὀνόμασαν τὴν Νότιο Γιουγκοσλαβία σὲ Μακεδονία, γιὰ ἔξοδο στὸ
Αἰγαῖο, ἀποσπώντας τὴν Μακεδονία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα». Ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος, μὲ Ἐγκύκλιό του τὸ 1981, ἀνακήρυξε «Τοὺς γεννηθέντες στὴ Θεσσαλονίκη Ἕλληνας ἀδελφοὺς Μοναχοὺς (Μεθόδιο καὶ Κύριλλο) οὐράνιους προστάτες τῆς Εὐρώπης».