Του αββά Ισαάκ :

Oταν θελήσεις να κάνεις αρχή καλού έργου, πρώτα να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για την αντιμετώπιση των πειρασμών, πού πρόκειται να έρθουν εναντίον σου. 
Γιατί ο εχθρός, όταν δει κάποιον ν΄ αρχίζει με θερμή πίστη μια θεάρεστη ζωή, συνηθίζει να του επιτίθεται με διάφορους και φοβερούς πειρασμούς, ώστε να δειλιάσει απ΄ αυτούς ο άνθρωπος και να εγκαταλείψει την καλή του πρόθεση.
 
Και παραχωρεί ο Θεός να πέσει σε πειρασμούς για να χτυπήσεις επίμονα τη θύρα (του ελέους) Του και για να ριζώσει μέσα στο νου σου, από το φόβο των θλίψεων, η μνήμη Εκείνου, και για να Τον πλησιάσεις με τις προσευχές, ώστε ν΄ αγιαστεί έτσι η καρδιά σου από την ακατάπαυστη ενθύμησή Του.
 


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ἤδη ψηλαφοῦμε τὴν ἱστορία καὶ τὰ βήματα ὅλων εἶναι ἐμφανῆ.

.....Καὶ μοῦ λένε: πάτερ, ὁ πρωτοσύγγελος τοῦ Ἰταλίας, ὁ ὀρθόδοξος, κοινωνεῖ ἀδιακρίτως Παπικοὺς καὶ ὀρθοδόξους, ἐκτὸς τοῦ ὅτι οἱ συμπροσευχὲς στὴν ἐπαρχία του μετὰ τῶν Παπικῶν εἶναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο· ὑπάρχει μάλιστα πληροφορία ὅτι ἐπιτρέπεται καὶ ἡ διακοινωνία, ἡ συμμετοχὴ δηλαδὴ στὸ κοινὸ ποτήριο γιὰ τοὺς ἐκκλησιαζομένους μαθητὲς ἐναλλάξ, σὲ ὀρθόδοξο ἢ σὲ παπικὸ ναό! 

Οξύνεται η διαμάχη Μόσχας και Φαναρίου για την αποκλειστικότητα της Νοτιοανατολικής Ασίας…

A Russian response to an exclusively Hellenic South East Asia

A few weeks ago Met. of Hong Kong spoke of the new missionary efforts of the Russian Church in Taipei, Taiwan as "schismatic" based on a number of factors of which the chief was an exclusive claim over South East Asia under the Patriarchate of Constantinople.  Considering the numerous other patriarchates already in existence in that area, this was a surprising statement.

Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ Hχος (Πρώτος)


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος :

Ο αγαπητός μας εν Χριστώ Αδελφός, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος τώρα τελευταία έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ, απ΄όπου ευκαίρως - ακαίρως προβάλλει τις αριστερόστροφες απόψεις του.
Τις αναπτύσσει συνήθως με ένα υπεροπτικό μάλλον ύφος,  το οποίον  βέβαια, κατά την γνώμην μας,  δεν ταιριάζει σε Ορθόδοξο Ιεράρχη. 
Ο βαθύς γνώστης της Θεολογικής γνώσεως καί λιπαρός μελετητής της Αγίας Γραφής, αδικημένος καταφώρως από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχει διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις ως πρός τήν ορθότητα μερικών απόψεων του Σεβ. Σισανίου κ. Παύλου.
Με γνώμονα την αναζήτηση της αληθείας και με την ελπίδα, ότι το κριτικό κείμενο του κ. Νικ. Σωτηροπούλου μπορεί να δώσει στον μνημονευθέντα Ιεράρχη μιά ευκαιρία αναθεωρήσεως μερικών εσφαλμένων αντιλήψεών του, με προσωπική μας πρωτοβουλία, μεταφέρουμε στον ιστότοπό μας το άρθρο αυτό με πάθος για την αλήθεια!
Δεν ξεχνάμε το γεγονός, ότι ο Σεβ. Σισανίου κ. Παύλος με πολλή περιφρόνηση έχει εκφρασθή για το ταπεινό πρόσωπό μας! Ωμίλησε "για ακύρωση της πίστεώς μας"!!!!
΄Εμείς σήμερα εφαρμόζουμε το αρχαίο ρητό: "δίδου σοφώ αφορμήν και σοφώτερος έσται".
Αγαπάμε  τον λόγιο καί σεμνό Ιεράρχη, ό οποίος, μεθυσμένος από την "δόξα" των ΜΜΕ, τώρα τελευταία αστόχησε, αναπτύσσοντας τις απόψεις του.

Έγινε τὸ κοινὸ ποτήριο, γιατί τὸ θέλει τὸ Φανάρι καὶ τὸ ἀνέχονται οἱ Ἐπίσκοποι καὶ κατὰ δεύτερο λόγο οἱ πιστοί.

.....Τν δια φιλοπαπικ γραμμ κολουθον κα λλοι ρχιερες τς λλαδικςκκλησίας, τν λοιπν σιωπώντων δυστυχς... Ες τος λατινόφρονες νήκει κα  μητροπολίτης Σύρου, Τήνου Δωρόθεος.  μητροπολίτης Σύρου πέρυσι τνανουάριο το 2006 κα φέτος τν ανουάριο το 2007, κυκλοφόρησε κοινποιμαντικ γκύκλιο μ τν Παπικ πίσκοπο τς Σύρου. Εμαστε νωμένοι, εμαστε μία κκλησία, βγάζουμε κοινς γκυκλίους. Κα ν σς π κα κάτιλλο, πίσης ξοργιστικό. πάρχει νας καθηγητς τς Νομικς γνωστός, Κώστας Μπέης. Λέει λοιπόν, τι κάποια φορ κάναμε κάποια οκουμενικσυνάντηση στ Σύρο, Παπικοί, Προτεστάντες, μι ρθόδοξη χορωδία, μι παπικκα στ τέλος  Παπικς πίσκοπος βουτοσε τν στια μέσα στν ονο, σταμα Χριστο, κα μς κοινώνησε λους. Κι ταν χαρ Θεοπάρχει κοινποτήριο  δν πάρχει κα μς κοροϊδεύουν; χει γίνει δη  νωση  δν χει γίνει; πάρχουν καταγγελίες π ξιοπίστους μοναχος κληρικος ποπισκέπτονται μητρόπολη ταλίας. Μο τ στέλνουνε τώρα κα φανερώνονται. (Κα γινε τ κοιν ποτήριο, γιατί τ θέλει τ Φανάρι κα τ νέχονται οπίσκοποι κα κατ δεύτερο λόγο ο πιστοί. ν δν τ νεχόταν, ν δν τπροωθοσε «διπλωματικά», θ εχε ντιδράσει σ’ ατς τς καταγγελίες. πωςπεμβαίνει σ θέματα διοικητικ κα παπικ τ τρόπ καθαιρε ρχιεπισκόπους τιμωρε λλους κληρικούς, τσι κα στ κορυφαα ατ θέματα τς Πίστεως θπενέβαινε. λλ τ «κοιν ποτήριο» εναι γεγονός. πλ περιμένουν ν«ριμάσουν» λίγο κόμα ο περιστάσεις. Τν ρθόδοξη συνείδηση τνριμάζουν, τν χτυπον, πως  ψαρς τ χταπόδι, γι ν τρώγεται κα νχωνεύεται, γιατί ταν εναι γνήσια, εναι χώνευτη). 

ΤΟ «ΚΑΘ’ ΟΜΟΙΩΣΙΝ» ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ.

Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής (Β. Ἤπειρος) γράφει στα «Εκατόν Πρακτικά 
Κεφάλαιά» του τα εξής θεοφώτιστα:
 

«Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι κατ᾽ εικόνα του Θεού. Το “καθ᾽ ομοίωσιν” όμως το έχουν μόνον εκείνοι, οι οποίοι με πολλήν αγάπην υποδούλωσαν την ελευθερία τους στον Θεόν. Γιατί όταν δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, τότε είμαστε όμοιοι με Εκείνον, που μας συμφιλίωσε με τον
 εαυτόν Του μέσω της αγάπης. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το επιτύχη, αν δεν πείση την ψυχή του να μη δελεάζεται από την εύκολη δόξα του κόσμου τούτου». 

Ἀπὸ ποῦ νὰ ἀρχίσουμε νὰ θρηνοῦμε καὶ νὰ περιγράφουμε τὴν ἀθρόα μεταβολὴ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας


....Ἦταν τόσο συμπαγς κα στέρεη  ρθόδοξη ατοσυνειδησία, σχεδν λων τν πισκόπων της λλαδικς κκλησίας, στε, ταν γιορειτικ συνοδεία,ποφασίσασα ν διακόψει τ μνημόσυνο το Πατριάρχου θηναγόρου, ζήτησε τν γνώμην το γέροντος πιφανίου Θεοδωροπούλου, ν θ πρεπε νκαταφύγουν στ Μνημόσυνο Παλαιοημερολογίτου ρχιερέως, φο κα κκλησία τς λλάδος κολουθε τν θηναγόρα, κενος πάντησε τ 1969: 
«Εναι σχάτη συκοφαντία, δελφέ μου, τ λεγόμενον πό τινων δι τνκκλησίαν τς λλάδος τι κολουθε τν θηναγόραν. Οδαμς μως συμφωνε πρς τ δίστακτα τολμήματα ατομφιβάλλω, ν ν λοκλήρ τλλαδικ κκλησί πάρχουσι πλείονες τν ξι  πτ φιλαθηναγορικνπισκόπων. Τ σμα τς λλαδικς εραρχίας κα γενικότερον  κλρος τςκκλησίας τς λλάδος περιλαμβάνει ν τος κόλποις ατο βράχουςρθοδοξίας». 

Τί ν πομε, μως, τώρα κα τί ν λαλήσουμε, γέροντα πιφάνιε; π πο νρχίσουμε ν θρηνομε κα ν περιγράφουμε τν θρόα μεταβολ τςλλαδικς κκλησίας π διστακτικ κα συγκρατημένη κόλουθο τοΠατριαρχείου, σ τολμηρ πρωτοπόρο κα πρωτεργάτη τν οκουμενιστικννοιγμάτων, πο συναγωνίζονται κα νίοτε ξεπερνον τ «δίστακτα τολμήματα» το Φαναρίου;  Χριστόδουλος κατέρριψε πολλ «ρεκρ» καπέτυχε πολλς πρωτις στ οκουμενιστικ γώνισμα το γκρεμίσματος τνρίων μεταξ ληθείας κα πλάνης, ρθοδοξίας κα αρέσεως, στ γώνισμα τς κατεδαφίσεως τς ρθοδοξίας. Πρτος τόλμησε κα φερε τν πάπα στνλλάδα τ 2001, νομιμοποιώντας τον ς κανονικ πίσκοπο Ρώμης. Πρτος φιλοξένησε κα συνδιοργάνωσε π ρθοδόξου δάφους συνέδριο τοΠαγκοσμίου Συμβουλίου αρέσεων κα πλανν μ καταστροφικς δηλώσεις τνκπροσώπων του ρχιερέων. Πιάνει ργος κανένα, ν κούσει τί δήλωσαν στΣυνέδριο ατ λλαδικο ρχιερες. Πρτος κ τν ρχιεπισκόπων τςκκλησίας τς λλάδος πεσκέφθη τν δρα το Παγκοσμίου Συμβουλίουκκλησιν στ Γενεύη, τιμήθηκε κε κα παινέθηκε. Πρτος τέλος, γι νμείνουμε στς μεγάλες πρωτιές του, γιατί πάρχουν κι λλες μικρότερες,πεσκέφθη πισήμως ς ρχιεπίσκοπος τν πάπα στ Βατικανό. ....

Διαίρεσις, σχίσμα της Εκκλησίας είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΡΒΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ OΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ : 

«Διαίρεσις, σχίσμα της Εκκλησίας είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον. Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη, πλην υπήρξε και θα υπάρξη έκπτωσις εκ της Εκκλησίας. Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν οι αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας και μέρη του θεανθρωπίνου σώματός της.
Έτσι έχουν κατ’ αρχήν αποκοπεί: οι Γνωστικοί, κατόπιν οι Αρειανοί, …, κατόπιν οι Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οι Προτεστάνται, …».
 

[Ιουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181,
Lausanne 1995 - Ἀναδημοσιεύτηκε στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο» στίς 29/6/2007 ]  

Τα δουλάρια του Αντίχριστου Πάπα στην ενθρόνιση του νέου παπικού επισκόπου στην Αγγλία....

The new Roman Catholic Bishop for the diocese of East Anglia, Bishop Alan Hopes, was installed at Norwich Catholic Cathedral yesterday (July 16) in front of a packed congregation of almost 2,000 people. Keith Morris reports.BishopAlanHopesInstall450The service was led by Archbishop Vincent Nichols of Westminster, leader of the Catholic Church in England and Wales.

The two-hour Mass of Installation was attended by Cardinal Cormac Murphy O’Connor, almost all the Catholic bishops of England and Wales, a representative of Pope Francis, civic representatives from Norfolk, Suffolk and Cambridgeshire as well as representatives of the Greek Orthodox Church, Russian Orthodox and Coptic Orthodox Churches, the Anglican Bishop of Norwich, the Salvation Army, Eastern Baptists, the United Reformed Church, and the East Anglia Methodists.

http://www.networknorwich.co.uk/Articles/364227/Network_Norwich_and_Norfolk/Regional_News/2_000_pack_Norwich_Cathedral_to_welcome.aspx

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ---ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα μας επιδόθηκε εντολή εκκένωσης του αντιπροσωπείου μας στις Καρυές (κτήριο Β), «Μολών λαβέ». Δεν θα φύγουμε από το κονάκι μας επειδή η νέα αδελφότητα θέλει με εργασίες να δικαιολογήσει Ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι ο τόπος μετανοίας μας και εγκαταβιούμε σε αυτό σαν αδελφότητα αιώνες, πολλοί μοναχοί μας πρωτοπήγαν νέοι στο κονάκι πριν πενήντα χρόνια και τώρα πρέπει να φύγουν. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί ακόμα και αν είναι το τελευταίο που θα κάνουμε. Δεν ζητήσαμε ποτέ τίποτα , να μας αφήσουν ήσυχους ζητήσαμε . Να πάρουν τα Ευρωπαϊκά κονδύλια τους που τόσο κόπτονται και να μας αφήσουν στην προσευχή μας. Αλλά από ότι φαίνεται ενοχλούμαι παραπάνω από ότι πιστεύαμε. Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου μας από τις 11 Ιουλίου του 2013 δηλώνουμε ότι:
Ποτέ με την θέληση μας δεν θα παραδώσουμε το κονάκι μας στους Κατσουλιέρηδες που εν μία νυκτί βαφτίστηκαν Νέα Ιερά Μονή Εσφιγμένου ενάντια κιόλας στον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους.Αν και προσπάθησαν με λοστούς και βαριές ατυχώς να το πάρουν. Τώρα προσπαθούν με νομιμοφανείς εντολές εκκένωσης και αστυνομική συνδρομή. Σας δηλώνουμε ότι, ακόμα και αν χρειαστεί με το αίμα μας να υπερασπιστούμε το κονάκι, θα το κάνουμε. Παρακαλέσαμε ατυχώς για σύνεση και ηρεμία εντός Αγίου Όρους. Κάποιοι θεωρούν τις ζωές μας παράπλευρες απώλειες, έτσι λοιπόν εμείς οι 108 μοναχοί της Ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου ζωντανοί δεν θα παραδώσουμε ποτέ το κονάκι μας.
Οι αποφάσεις δικές σας…

Μετά τιμής,

Γραφείο Τύπου Ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου – Άγιο Όρος

–Και ποια είν΄ η ζυγαριά που ψεύτισε; --Η ιεραρχία, αποκρίθη με δάκρυα στα μάτια ο Ιγνάτιος.

--Γιατί ξέσπασε τέτοια μανία σ΄ αυτό το μοναστήρι;                                                                                                   
--Η ίδια και χειρότερη μανία ξέσπασε στα περισσότερα, αδελφέ Χριστοφόρε, αποκρίθη ο Ιγνάτιος…                                                                                                                                                                               
Ο Χριστοπανάγος έπεσε σε βαθειά συλλογή και για πολλήν ώρα ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος πρόφερε λέξη. Μονάχα το τζιτζίκι ακουγόταν και τίποτ΄ άλλο.                                                                              
–Γι΄ αυτό αγωνιστήκαμε εφτά χρόνια; Ρώτησεν ο Χριστοφόρος. Γι΄ αυτό ρημάξαμε, για να στήσουμε τέτοιο βασίλειο; Τέτοιος είναι ο καρπός της λευτεριάς μας; Γιατί Ιγνάτιε; Γιατί;                                                                     
--Γιατί η ζωή του έθνους ξεμάκρυνε από την Ορθοδοξία, γιατί είναι βυθισμένη στο ψέμα.                                                                                          
–Σε ποιο ψέμα; Ξαναρώτησεν ο Χριστοφόρος.                                                                                           
 –Στο μεγάλο ψέμα. Γιατί δυο λογιώ είναι το ψέμα. Αν πας στο μπακάλη και ψουνήσεις ελιές κι αυτός αντί να σου πει πέντε, που γράφει η ζυγαριά, σου πει δέκα, σε κλέβει επειδή δεν είχες το νου σου να κοιτάξεις τη ζυγαριά. Αν όμως ο μπακάλης, θέλοντας νάναι πιο σίγουρος στην κλεψιά, καταφέρνει να ψευτίσει την ίδια τη ζυγαριά, ώστε μοναχή της να γράφει δέκα, όταν το βάρος είναι πέντε, τότε καταργιέται το κριτήριο που έστεκε ανάμεσα μπακάλη και πελάτη για να διαλαλεί το σωστό. Ο μπακάλης έχει σκοτώσει τον κριτή, κι επειδή αυτό το ψέμα, που είναι και το πιο φοβερό, δεν το υποψιάζεσαι, γι αυτό, τούτο το ψέμα, είναι ο ίδιος ο σατανάς ενσαρκωμένος. Από την ώρα που ψευτίσει η ζυγαριά, το πνέμα του ανθρώπου υποδουλώνεται και δουλεύει το διάβολο. Λευτερωθήκαμε από τον αγαρηνό και πρώτη μας πράξη στο δρόμο της λευτεριάς ήτανε να κλείσουμε το στόμα της αλήθειας. Να ψευτίσουμε τη ζυγαριά της πίστης. Να λησμονήσουμε πως τα μοναστήρια, στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, φυλάξανε και την πίστη και την παιδεία, και πως όσοι μάθανε γράμματα, στα μοναστήρια τα μάθανε. Εκεί πρωτοσυλλάβησε το χωριατόπουλο και εκεί ακόνισε το νου του ο γραμματισμένος. Λίγο ο μακαρίτης ο κυβερνήτης, λίγο η αντιβασιλεία, λίγο οι προεστοί, λίγο οι δεσποτάδες, όλοι τους, βοηθήσανε το κράτος να γίνει η κεφαλή της εκκλησίας. Έτσι η εκκλησία έπαψε πια νάναι το πνευματικό μας κεφάλι κι έγινε όμοια με τον έφορο ή τον χωροφύλακα. Ένα παρακλάδι στο δέντρο της πολιτείας κι ο πιο ασήμαντος τροχός στη μηχανή.                                                                                                
–Και ποια είν΄ η ζυγαριά που ψεύτισε;                                                                                                                                                                                                                                                                     
--Η ιεραρχία, αποκρίθη με δάκρυα στα μάτια ο Ιγνάτιος. Απαράτησε τα δικά της ζύγια, τα ζύγια του Χριστού και ζυγιάζει με τα ψευτισμένα ζύγια που της έδωσε η εξουσία. Έτσι το Έθνος γελιέται, χωρίς να του το λένε κι ο σατανάς χασκογελά κρυμμένος σ΄ όλα τα ισκιερά μέρη του δρόμου μας.