Ύμνοι Κοιμήσεως της Κυρίας Θεοτόκου μας.


Όσο είναι ο νους μου στο χωράφι, τόσο να βρεθούν τα βόδια.....

sebasteias-17

Σε Μοναστήρι (του νέου)  των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής!...


Εδώ είναι από το Πάτριο της Ελλάδος.

7dsmdfgh

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 28  /  15  Αυγούστου 2014

Μωυσέως του Αιθίοπος, Διομήδους.

Ὁ Ὅσιος Μωυσῆς ἔζησε στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν ἀρχὴ ἦταν ληστής. Ἀλλὰ τὸ φῶς τῆς γνώσης καὶ τῆς μετανοίας δὲν ἄργησε νὰ φωτίσει τὸν δρόμο του. Ἡ μεγάλη ἐπιείκεια ποὺ ἔδειξε πρὸς αὐτὸν κάποιος χριστιανός, ἐνῶ αὐτὸς τὸν εἶχε βλάψει, ἐπέφερε στὸν Μωυσῆ ψυχικὴ ἀνακαίνιση.
Πίστεψε, ἔγινε χριστιανὸς καὶ κατόπιν μοναχός. Ἀγωνίστηκε σκληρὰ μέσα στὴν ἔρημο καὶ ἀπέκτησε μεγάλη πνευματικὴ σύνεση καὶ ἀρετή. Ἡ φήμη του ἔφερνε στὸ ἐρημητήριό του πολλοὺς χριστιανούς, ποὺ ἄκουγαν μὲ δέος τὴ διδασκαλία του κατὰ τῆς ὑπερηφάνειας καὶ τῆς κατάκρισης.

«Εἶμαι», ἔλεγε, «ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρτωλῶν. Τὰ περασμένα μας ἁμαρτήματα πρέπει νὰ τὰ ἔχουμε πάντα μπροστά μας καὶ νὰ λυπούμαστε γι’ αὐτά. Αὐτὸ εἶναι ἡ καλύτερη μέθοδος γιὰ νὰ φυλάξουμε τὸν ἑαυτό μας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀσφαλή. Ἂν νομίσουμε ὅτι εἴμαστε πνευματικὰ ὄρθιοι, τότε ἀκριβῶς εἶναι ὁ μεγάλος κίνδυνος μήπως πέσουμε. Γιὰ νὰ μὴ φοβόμαστε τὸν Θεό, ὀφείλουμε νὰ φοβόμαστε πολὺ τὸν ἑαυτό μας, δηλαδὴ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ πάθη μας».
Μὲ τέτοια ἁγία ζωή, ὁ Μωϋσῆς ἔφθασε στὸ 75ο ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ὥσπου ξαφνικά, εἰδωλολάτρες ληστὲς εἰσέβαλαν στὸ σπήλαιό του καὶ τὸν σκότωσαν μὲ μαχαίρια. (Σύμφωνα ὅμως μὲ τὴν Συναξαριακὴ πηγὴ τοῦ Ἅγιου Νικόδημου, ὁ Ἅγιος Μωϋσῆς ἀπεβίωσε εἰρηνικά).

The Way An introduction to the Orthodox Faith -- Protopresbyter Fr. George D. Metallinos Professor Emeritus of the Athens University

Book Presentation
Protopresbyter Fr. George D. Metallinos
Professor Emeritus of the Athens University
The Way
An introduction to
the Orthodox Faith
The Way - An introduction to the Orthodox Faith (Βοοκ)Several years ago I had compiled a number of my studies, which had originally been written in German for poemantic purposes, as an aid for German visitors in Greece, who desired to learn about the Orthodox faith and tradition. That book, "LEBEN IM LEIBE CHRIST" (Life in the Body of Christ), Athens 1990, and its acceptance which had given rise to repeated editions, were the reasons behind my decision to repeat that endeavour in English as well.
Thus, a series of my texts from the more recent years was compiled once again for a similar purpose -the presentation of various aspects of the magnitude called ORTHODOXY- this time translated into English, so that they might assist as an introduction to Orthodoxy for English readers. The translation was undetaken by Mrs. Katerina Nikolopoulou and I am grateful for this. With this undertaking, she too has participated in the poemantic aspirations of this book, thus providing a conciderable service to our fellow-man. For this, I ask God to reward her blessed labour as He sees fit. I have also personally reviewed the translation as regards its theological terminology and I bear all responsibility for any vagueness or flaws therein.
I pray that this book will fulfil the purpose of its compilation, which is none other than the spherical presentation of ORTHODOXY; that is, the Faith and the Life which were delivered to us by the Apostles of Christ and our Holy Fathers throughout the ages, as the successors and the continuers of their work.

http://impantokratoros.gr/B545B3B4.en.aspx

Κινδυνεύομε, ως Εκκλησία και ως Έθνος.

Οι κολυμβήθρες εστέγνωσαν δια το μη υπάρχειν βρέφη προς βάπτισι και η Ραχήλ, η αγία μας Εκκλησία, κλαίει απαρηγόρητα δια τα τέκνα Της τα αποβαλλόμενα και φονευόμενα υπό αναλγήτων μητέρων και κακούργων ιατρών. Τριάκοντα επτά περίπου χιλιάδες αθώων ψυχών φονεύονται κατά μήνα και ο εθνικός μας στρατός κατ΄ έτος ελαττώνεται, ενώ οι κύκλω ημών εχθροί υπερπληθύνονται. Οι δε Κληρικοί μας συζητούν περί ανέμων και υδάτων, περί ιερωσύνης γυναικών και στρατεύσεως αυτών… Ταλαίπωρε αιωνία Ελλάς, που πηγαίνεις; Με τρία εκατομμύρια μουσουλμάνων στα αγιοτόκα εδάφη σου, Ιέρειες ετοιμάζονται δια την Εκκλησία σου και γυναίκες δια την φύλαξι των συνόρων και της ακεραιότητός σου!!!

Η Κοίμησις της Θεοτόκου -- του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου.

«Σήμερον η Θεοτόκος, ως νοερή και θεοφώτιστη σελήνη, εισέρχεται μαζί με τον ήλιον της δικαιοσύνης εις τον πνευματικόν ουρανόν και χάνεται μεν από την πρόσκαιρη αυτήν ζωή, αλλά συγχρόνως ανατέλλει και γίνεται ολόλαμπρη από το αξίωμα της αθανασίας που αποκτά. Σήμερον η χρυσοφτιαγμένη από τον Θεόν κιβωτός του αγιάσματος, αναχωρεί από τα επίγεια σκηνώματά Της και μετακομίζεται στην άνω Ιερουσαλή προς ανάπαυσιν αιωνίαν… Τώρα λοιπόν η Θεοτόκος, αφού έκλεισε τα αισθητά μάτια Της, ανυψώνει ωσάν αστέρια μεγάλα και λαμπερά, που δεν έδυσαν ακόμα, τους νοητούς για μας οφθαλμούς Της και τους έχει άγρυπνους, για να εξευμενίζη το πρόσωπον του Θεού, χάριν της προστασίας του κόσμου. Τώρα, με την κοίμησίν Της, αφού έκλεισε με την σιωπή τα θεοκίνητα χείλη Της, ανοίγει το στόμα Της δια να πρεσβεύη αδιάκοπα υπέρ όλου του ανθρωπίνου γένους. Τώρα, αφού τα σωματικά και θεοφόρα χέρια Της τα κατέβασε κι΄ αφού απέκτησε την αφθαρσία, τα υψώνει προς τον Δεσπότην Κύριον ικετευτικώς υπέρ ολοκλήρου της ανθρωπότητος».


(Από τον Ε΄ Λόγον του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, απόδοσις εις την νεοελληνικήν υπό Παναγιώτου Θεογνώστου).

Εκκλησία της Ελλάδος -- ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014, στην τρίτη Συνεδρία Της για τον μήνα Αύγουστο η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά την σημερινή Συνεδρία της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.

ΑΣ ΚΛΑΥΣΩΜΕΝ

Ασφυκτιά πνευματικώς η Ελλάς. Αδιαφορεί η Πολιτεία και με πολλές εχθρικές ενέργειες κατά της πατρώας ευσεβείας. Πιέζουν οι ξένοι μηχανισμοί (Αμερική, ΝΑΤΟ κ.ά. ), όργανα του Σιωνισμού. Περισφίγγουν τον εθνικόν μας κορμόν οι αδίστακτοι πλόκαμοι της Μασωνίας, του Ρόταρυ και των Λάϊονς. Θερίζουν χωριά ολόκληρα οι Ιεχωβίτες και οι Προτεστάντες οι πολυώνυμοι. Βόρβορο και φοβερή προπαγάνδα διασκορπίζει η πλειονότης του αθηναϊκού τύπου με πάνω από μισό εκατομμύριο φύλλα την ημέρα. Οι ξένες κινήσεις των Ινδουϊστών, τα βρώμικα κινήματα των Παιδιών του Μω, οι μυστικές αναρχικές οργανώσεις των νέων, η διάλυσις της Παιδείας, η εξάπλωσις των ναρκωτικών, ο ασυγκράτητος εκφυλισμός της πορνείας, η πλύσις εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως (τηλεόρασις, ραδιόφωνον), η εξάπλωσις των ταινιών πορνό και των πορνογραφικών εντύπων εις όλα τα περιοδικά, η πλήρης αδυναμία του κράτους να πατάξη την ανηθικότητα του εμπορίου και τέλος η αδιαφορία μικρών και μεγάλων έναντι της Εκκλησίας (προτιμούν την καλοπέρασι της εκδρομής αντί του εκκλησιασμού της Κυριακής), μας έχουν οδηγήσει εις την αρχήν του τέλους…  Ας γονατίσωμεν, αδελφοί, εις προσευχήν εκτενή και ας κλαύσωμεν δια να μας λυπηθή ο Θεός…  Ας κλαύσωμεν τώρα, που υπάρχει καιρός μετανοίας, δια να μη θρηνήσωμεν αργότερον, ότε θα είναι αργά…

"Ο.Τ"  αριθ. φ. 320.

Ο άνθρωπος της αγάπης.-- Του αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Επειδή εις τα πράγματα δεν βλέπομεν την τελείαν αγάπην, ας περιγράψωμεν αυτήν νοερώς. Εάν επικρατούσε αύτη παντού εις μέγαν βαθμόν, πόσα καλά θα προήρχοντο. Ούτε νόμων, ούτε δικαστηρίων, ούτε τιμωριών και κυρώσεων θα είχομεν ανάγκην. Εάν υπήρχεν αμοιβαία αγάπη μεταξύ πάντων, κανείς δεν θα αδικούσε τον πλησίον, οι δε φόνοι, αι φιλονεικίαι, οι πόλεμοι, αι αναστατώσεις, αι αρπαγαί, αι πλεονεξίαι και όλα γενικώς τα κακά, θα εξηφανίζοντο, η δε κακία θα ήτο τελείως άγνωστος. Το χάρισμα όμως των θαυμάτων δεν οδηγεί πάντοτε εις το αποτέλεσμα τούτο, διότι εις όσους δεν προσέχουν, παρέχουν τροφήν εις κενοδοξίαν και υπερηφάνειαν. Η αγάπη έχει και το μοναδικόν πλεονέκτημα, ότι δεν συνοδεύεται, όπως αι άλλαι αρεταί με ωρισμένας κακίας. Η ακτημοσύνη, επί παραδείγματι, είναι πολλάκις ηνωμένη με την υπερηφάνειαν, το χάρισμα της ευγλωττίας με την φιλοδοξίαν, ο ταπεινόφρων, λόγω ακριβώς της ταπεινοφροσύνης του, φέρει πολλάκις εσωτερικώς υψηλοφροσύνην. Αυτά δεν υπάρχουν εις την αγάπην, διότι ουδείς εξεγείρεται κατά εκείνου που αγαπά. Δια να εννοήσης την μεγάλην σημασίαν της αγάπης, υπόθεσε, ότι αύτη επικρατεί όχι εις ένα άτομον, αλλά γενικώς εις πάντας. Αλλά τώρα ας ίδωμεν την αγάπην εις ένα άτομον, πως δηλαδή είναι ο άνθρωπος, που αγαπά ένα άλλον, με πραγματικήν όμως αγάπην. Αυτός ο άνθρωπος ζη εις την γην, ως να ευρίσκεται εις τον ουρανόν, εν τω μέσω διαρκούς γαλήνης και ευτυχίας, με ψυχήν καθαράν από φθόνον, οργήν, ζήλιαν, υπερηφάνειαν, κενοδοξίαν και από κάθε κακήν επιθυμίαν. Διότι, όπως κανείς δεν κάνει κακόν εις τον εαυτόν του, έτσι και αυτός δεν κάνει κακόν εις τον  πλησίον του, που τον θεωρεί άλλον εαυτόν και ούτως ομοιάζει με επίγειον άγγελον. Ιδού ο άνθρωπος της αγάπης! Εκείνος όμως που κάνει θαύματα και έχει τελείαν γνώσιν των θείων αληθειών, αν δεν έχη αγάπην, έστω και αν αναστήση χιλιάδας νεκρούς, δεν θα έχη καμμίαν ωφέλειαν, αφού θα ζη μόνον δια τον εαυτόν του μακράν των άλλων. Δι΄ αυτό ακριβώς και ο Χριστός δείγμα της τελείας προς Αυτόν αγάπης έθεσε την αγάπην προς τον πλησίον. Εάν αγαπάς με περισσότερον από αυτούς, είπεν εις τον Πέτρον, βόσκε τα πρόβατά μου ((Ιωαν. κα΄ 15). Υπαινιγμός και τούτο, ότι η αγάπη είναι ανωτέρα του μαρτυρίου.


Εκ του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Η ΑΓΑΠΗ» (η οδός της σωτηρίας).

Η ιεραρχία της εκκλησίας και ο αντιρατσιστικός Νόμος της Μισαλλοδοξίας

http://kyprianoscy.blogspot.ca/2014/08/blog-post_48.html

Η Εκκλησία προσφέρει την ειρηνική συμβολή της και εύχεται για την βελτίωση και ευόδωση του (αντιρατσιστικού) νομοθετήματος επ΄ ὠφελείᾳ του κοινωνικού συνόλου.

Αυτά λέγει, ή μάλλον γράφει, στην ανακοίνωση που έδωσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, παρέχοντας τις ακόλουθες διευκρινίσεις :

"Στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, θεσπίζεται, μεταξύ άλλων (άρθρο 2), ότι όποιος με πρόθεση, δημόσια αποδοκιμάζει, ευτελίζειή κακόβουλα αρνείται την σοβαρότητα εγκλημάτων, γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου κατά της ανθρωπότητος ... κατά τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος ενέχει απειλή ή εξύβριση, υπόκειται σε ποινική δίωξη"
 . Επί τούτοις γράφουμε τα ακόλουθα :