Η Εκκλησία της Ρουμανίας αφήνει τους λύκους να κατασπαράξουν το ποίμνιο


Η Τίμια Ζώνη της Κυρίας Θεοτόκου μας στην Πάτρα

Ανακοινώθηκε από την  Ιερά Μητρόπολη Πατρών ότι στις 4 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 το απόγευμα, θα γίνει η υποδοχή της Τιμίας ζώνης της Παναγίας απο την Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα όπου και θα τελεστή Δοξολογία.
Έπειτα η Τιμία ζώνη θα τεθεί σε προσκύνημα και καθημερινά θα τελούνται Ιερές ακολουθίες και Θεία λειτουργία. Σχετικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στους Ιερούς Ναούς.

Η Τίμια Ζώνη είναι το μοναδικό κειμήλιο που υπάρχει στον κόσμο σήμερα από την Παναγία, πριν αναληφθεί στους ουρανούς μετά την κοίμησή της. 
Η Τιμία ζώνη είχε έρθει πάλι για προσκύνημα στην πόλη των Πατρών πριν περίπου 87 χρόνια.

Η Παναγία μας είχε δώσει την Τίμια ζώνη στον Απόστολο Θωμά ο οποίος λόγω του ότι βρισκόταν μακριά στις Ινδίες δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην κηδεία της.
Όμως μετά από τρείς μέρες με θαυμαστό τρόπο βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα όπου έγινε μάρτυρας του θαυμαστού γεγονότος της μετάστασης της Παναγίας στους ουρανούς.
Ο Απόστολος Θωμάς παρακάλεσε την Παναγία να του δώσει την ζώνη της και αυτή ενώ ανέβαινε στους ουρανούς του έριξε το Ιερό κειμήλιο.Παρακάτω, ένα ζωντανό θαύμα της Αγίας Ζώνης σ΄ έναν τελειωμένο ναρκομανή πού κυριολεκτικά «αναστήθηκε» όπως το διηγείται ένας ιεραπόστολος ταξιτζής, γνωστός στην πιάτσα της Θεσσαλονίκης ως «Θανασάκης ο ταξιτζής»...
http://patrablog.blogspot.gr/2016/11/150-1866.html

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Γαλακτίωνος και Επιστήμης μαρτύρων, Ερμά αποστόλου.


Ἔζησαν τὸν 3ο αἰῶνα μ.Χ., ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δέκιος. Οἱ γονεῖς τοῦ Γαλακτίωνα, Κλειτοφῶν καὶ Λευκίππη, ἦταν πρῶτα εἰδωλολάτρες. Κάποιος, ὅμως, ἱερομόναχος, ποὺ ὀνομαζόταν Οὐνούφριος, τοὺς προσείλκυσε στὴν χριστιανικὴ πίστη. Ἀπὸ τότε διέθεταν τὰ πλούτη τους σὲ κάθε ἀγαθοεργία. Τὸν δὲ γιό τους Γαλακτίωνα ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου». Δηλαδή, μὲ παιδαγωγία καὶ νουθεσία, σύμφωνη μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ ἡ παιδαγωγία αὐτὴ δὲν ἄργησε νὰ φέρει τοὺς θαυμαστοὺς καρπούς της. Ὁ Γαλακτίων ὅταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε μία ὡραῖα κόρη, τὴν Ἐπιστήμη, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος εἵλκυσε στὸν Χριστό. Ἡ ζωή τους κυλοῦσε ἀφιερωμένη στὴν ὑπηρεσία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν διακονία τοῦ πλησίον, ὥσπου ξέσπασε ὁ διωγμὸς τοῦ Δεκίου. Τότε, ὁ μὲν Γαλακτίων πῆγε σὲ μοναστῆρι τοῦ ὄρους Σινᾶ, ἡ δὲ Ἐπιστήμη σὲ γυναικεῖο κοινόβιο. Ἀλλὰ ἡ λαίλαπα τοῦ διωγμοῦ ἔφθασε καὶ στὰ μέρη ἐκεῖνα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συλληφθεῖ ὁ Γαλακτίων. Ὅταν πληροφορήθηκε αὐτὸ ἡ Ἐπιστήμη, ἔτρεξε καὶ παρακάλεσε τοὺς διῶκτες νὰ συλλάβουν καὶ αὐτὴν πρὸς ἐνίσχυση τοῦ συζύγου της. Ὁ ἄρχοντας Οὖρσος, μὴ μπορώντας νὰ τοὺς πείσει νὰ ἀλλαξοπιστήσουν, τοὺς ἀποκεφάλισε (250 μ.Χ.).

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

ΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ο νεοεκλεγείς τον Αύγουστον του 1671 δια την θέσιν του Βαϋλου εν Κων/πόλει, Τζιάκομος Κουϊρίνι, προτιθέμενος να αναχωρήση εκ Βενετίας δια την έδραν του, εδέχθη την επίσκεψιν του Νουντσίου της Αγίας  Έδρας, όστις τω εξέθηκε το κάτωθι  διαβολικόν σχέδιον, το οποίον ο ρηθείς Κουϊρίνι υπέβαλε δι΄ εκθέσεώς του εις την Γερουσίαν.(Μiscellanea CodiciArchivio di Stato,  Τόμος 4.) :


«… εις το Πατριαρχείον της Κων/πόλεως υφίσταται τώρα μέγα σχίσμα, διότι οι υποψήφιοι Πατριάρχαι είνε τέσσαρες: Μεθόδιος, Παρθένιος, Παϊσιος και Διονύσιος. Εξ άλλου, οκτώ Έλληνες  μητροπολίται είνε κρυφά καθολικοί και θερμοί θιασώται της ενώσεως των δύο Εκκλησιών. Ούτοι τρέφουν από καιρού τα αισθήματα ταύτα, αλλ΄ εδίσταζον, εκ φόβου μήπως αποκαλυφθούν, να τα εκδηλώσουν. Τώρα όμως νομίζουν ότι επήλθεν η κατάλληλος ώρα, ίνα προβούν εις πραξικόπημα, επιτυγχάνοντες ώστε να καταλάβη τον Πατριαρχικόν θρόνον εις Καθολικός, όστις θα παρεχώρει εις όλους τους «μισσιοναρίους» της Ρωμαϊκής Εκκλησίας να διαδώσουν την Καθολικήν Πίστιν. –Εκ πείρας ούτοι γνωρίζουν ότι τούτο δεν είναι καθόλου δύσκολον, αρκεί να υπάρχη η υποστήριξις πρεσβευτού τινος μεγάλης Δυνάμεως εν Κων/πόλει, εφόσον είναι γνωστόν ότι ο Κύριλλος Λούκαρις, καίτοι ήτο μεστός σφαλμάτων και αιρεσιών, όχι μόνον εξελέγη, αλλά και παρέμεινε Πατριάρχης επί 27 σχεδόν έτη, μόνον καi μόνον χάρις εις την προστασίαν του Ολλανδού Πρέσβεως και δεν απεχώρησε του Πατριαρχείου, παρά μετά τον θάνατον του εν λόγω πρέσβεως.

Τούρκος δημοσιογράφος σε Ερντογάν: Η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική

Με τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου αναφορικά στα σύνορα της χώρας, τη συνθήκη της Λωζάννης και τα σύνορα της «καρδιάς» του Ερντογάν, ασχολείται σε σημερινό του κείμενο (04/11) ο έγκριτος δημοσιογράφος της εφημερίδας Χουριγιέτ, Μπουράκ Μπεκντίλ. Στο κείμενό του με τίτλο «Άρα, η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική;» ο δημοσιογράφος- γνωστός για την καυστική πένα του κατά των πολιτικών του Ερντογάν- γράφει:
«Ορισμένοι παρατηρητές συμβουλεύουν τις ξένες κυβερνήσεις να μην ανησυχούν και πάρα πολύ για τις επιθετικές αλυτρωτικές δηλώσεις της Τουρκίας ( μέσω του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) , καθότι γίνονται για εσωτερική κατανάλωση και όχι για να ακουστούν προς τα έξω. Λοιπόν, και ναι και όχι.

Τι δεν καταλαβαίνεις ;


Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος : εστί μεν Εκκλησία αγίων και Εκκλησία οσίων, αλλ΄ εστί κατά τον ψαλμόν και Εκκλησία πονηρευομένων

«Λοιπόν δεν είναι πάντοτε σεπτόν και τίμιον το της Συνόδου όνομα. Αλλ΄ εκείνη μεν είναι σεπτή και τιμία, η αγία Σύνοδος, η στοιχούσα τοις τε εγγράφοις και αγράφοις παραδεδομένοις υπό των αγίων Αποστόλων και της Καθολικής Εκκλησίας. Και της τοιαύτης Συνόδου κατά χρέος τας αποφάσεις δεχόμεθα και φυλάττομεν· των δε αλλοτρίων την φωνήν, ούτε γινώσκομεν, ούτε πειθόμεθα αυτή. Δυνάμεθα εντεύθα ν΄ απαριθμήσωμεν πολλάς τοιαύτας Συνόδους, αλλ΄ ίνα μη χρονοτριβώμεν περιττώς, ας ίδη ο αναγνώστης τον Β΄ τόμον των Συνοδικών και θέλει εύρει αυτάς, όπου και ρητώς ληστρικαί επιγράφονται. Και το χειρότερον όπου όχι μόνον τοπικαί και ολιγάριθμοι αστάθησαν τοιαύται, αλλά και οικουμενικαί πολυάριθμοι, οία η εν Εφέσω το δεύτερον, η συμφωνήσασα τω μονοφυσίτη Ευτυχεί και τον ευσεβέστατον και αγιώτατον Φλαβιανόν τον Κων/λεως αποκτείνασα. Μετά ταύτην η επί Κοπρωνύμου πολυαριθμοτάτη, η φριάξασα κατά των αγίων εικόνων. Ομοίως και η επί Βασιλείου του Μακεδόνος οικουμενική ονομασθείσα, παρανομωτάτη δ΄ αναφανείσα, ως καθελούσα και αναθεματίσασα τον αγιώτατον Φώτιον. Περιττόν δε είναι ν΄ αναφέρω το εν Φλωρεντία οικουμενικόν μεν, ληστρικώτατον δε συνέδριον. Λοιπόν πάλιν λέγομεν, δεν είναι πάντοτε σεπτόν και τίμιον το της Συνόδου όνομα, καθώς ουδέ το της Εκκλησίας, καθ΄ ότι, εστί μεν Εκκλησία αγίων και Εκκλησία οσίων, αλλ΄ εστί κατά τον ψαλμόν και Εκκλησία πονηρευομένων».  

Οίστρος ακολασίας -- Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Οι συνειδητοί χριστιανοί συνήθως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην κοινωνία και ειδικότερα τον τρόπο ζωής των κοσμικών ανθρώπων, γιατί δεν έχουν πολλές σχέσεις μαζί τους. Όσοι, όμως, πληροφορούνται, απογοητεύονται. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά, η οποία ξεπερνάει τα όρια της δικής τους φαντασίας. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί απ΄ το θέλημα του Θεού και ζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαβόλου. Δεν υπάρχει πια χριστιανικό ήθος στους λεγόμενους χριστιανούς. Παντού επικρατεί η ανηθικότητα. Οι σαρκικές ηδονές έχουν μεθύσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι, οι έγγαμοι και οι γέροντες μιλούν για τον έρωτα και δεν ντρέπονται. Κανένας δεν μιλάει για ηθική, εγκράτεια, αγάπη, οικογένεια, φόβο Θεού και αιώνιες αξίες. Ζωώδης η κατάσταση. Γι΄ αυτό έχουν αυξηθεί τα διαζύγια και λιγόστεψαν οι γάμοι.

Οι σύγχρονοι Έλληνες δύνανται να επαναλάβουν το ΟΧΙ;

Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας η τιμή προς τον Άγιο αποδίδεται από τον πιστό με την μίμηση των κατορθωμάτων του. Έτσι και ο εορτασμός των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου σκοπό έχει την υπενθύμιση των ηρωικών εκείνων στιγμών της Ελληνικής ιστορίας, στον σύγχρονο Έλληνα προς τόνωση και ανύψωση της αγάπης του προς τον τόπο αυτό που λέγεται Ελλάδα. Ενός τόπου που η ειδοποιός διαφορά του σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, από πανάρχαιων χρόνων, είναι η αγάπη των Ελλήνων προς το θείο και από την ενανθρώπηση του Κυρίου και μετά  προς το πρόσωπο του Χριστού.
Είναι αποδεδειγμένο ιστορικά ότι στην Ελλάδα, το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων συμβαδίζει με το θρησκευτικό φρόνημά του. Όποτε ο Έλληνας μεγαλουργού­σε και παρουσίαζε θαυμαστά πολεμικά κατορθώματα, διακατείχετο από έντονο θρησκευτικό φρόνημα. Σε αντίθεση, όταν το θρησκευτικό φρόνημα κατέρρεε, κατέρρεε και η αγάπη του προς την Πατρίδα.  Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του ’40 ήταν ένα θαύμα, το οποίο εκδηλώθηκε τόσο με πολεμικά κατορθώματα όσο και με τις θρησκευτικές πράξεις των Ελλήνων.

ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τις τελευταίες ημέρες εφρύαξαν τα απανταχού τηλεσκύβαλα, μόλις αντελήφθησαν – κάπως αργά βέβαια – ότι υπάρχουν Έλληνες στον Βοτανικό οι οποίοι εδώ και μήνες αγωνίζονται να δημιουργήσουν έναν καταυλισμό για άστεγους Έλληνες.
Έλληνες αλτρουϊστές αγωνιστές που αντί να τύχουν της στήριξης του Δήμου των Αθηναίων, και της πολιτείας γενικότερα, γεύονται σήμερα την χολή και το όξος των ελληνοφοβικών και των ξενόδουλων τηλεπαπαγάλων και αντιμετωπίζουν τις υστερικές κατακραυγές των τηλεοπτικών ορνίθων οι οποίες χύνουν μαύρο δάκρυ στο άκουσμα ότι μια τέτοια «κατάληψη» μπορεί και να καθυστερήσει την ανέγερση του μουσουλμανικού τεμένους. (Θα χαρώ πάντως να τις δω με μπούργκα).
Η ιστορία δεν είναι τωρινή, απλά τα ανακλαστικά των βοοειδών, λόγω της δομικής συγκρότησης του εγκεφάλου τους, καθυστερούν να καταγράψουν τα σημαίνοντα ερεθίσματα, με τον ίδιο τρόπο που αδυνατούν να προσλάβουν το οθωμανικό που τους έρχεται (εξαιρούνται οι τοιούτοι παντός φύλου, τόπου, τρόπου και χρόνου που το προσμένουν πώς και πώς). Για να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, σας θυμίζω το τι έγραφα το καλοκαίρι που μας πέρασε, όταν πρωτοεκδηλώθηκε – επιτέλους – ο φιλελληνισμός των Ελλήνων:
“Υπάρχουν ακόμη Έλληνες που «κλείνουν μέσα στη ψυχή τους την Ελλάδα» όχι πλέον «για να νιώσουν κάθε είδους μεγαλείο», σύμφωνα με το σολωμικό πρόταγμα, αλλά για να περισώσουν ότι μπορεί να περισωθεί. Και αντιδρούν για να σώσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Ελλήνων αστέγων τους οποίους τόσο η ελληνική πολιτεία όσο και τα εκφυλιστικά και εκφυλισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εγκαταλείψει ως μη υπάρχοντες, επιδεικνύοντας αντιθέτως και κατά προκλητικό τρόπο τα δουλικά τους αισθήματα απέναντι στους πάσης φύσεως λαθροεισβολείς που εποικίζουν ανενόχλητοι την πατρίδα μας.

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ… ΑΡΙΣΤΕΡΑΝ;

Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου

Ανησυχητική είναι η συμπεριφορά ενίων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Θράκης, οι οποίοι διαφοροποιούνται από την στάσιν, την οποίαν τηρεί η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος απέναντι προς την Πολιτείαν.
Ο Σεβ. Διδυμοτείχου
Πρώτος εξ αυτών είναι ο Σεβ. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος. Ολίγας ημέρας προ της συγκλήσεως της Ιεραρχίας και ενώ πλήθος Μητροπολιτών είχον εκφράσει την δυσ­αρέσκειάν των –μάλιστα πρώτος απ’ όλους ο Μακαριώτατος- σχετικώς με το νέον πρόγραμμα του μαθήματος των Θρησκευτικών, ιδιαιτέρως όμως κατά του Υπουργού Παιδείας κ. Νικ. Φίλη δια την ανεκδιήγητον επίθεσίν του ενάντιον του ιστορικού ρόλου που διεδραμμάτισεν η Εκκλησία κατά την περίοδον της κατοχής και της χούντας, έσπευσεν ο Σεβ. Διδυμοτείχου να αποστείλη εις αυτόν την ακόλουθον επιστολήν συμπαραστάσεως:
«Διδυμότειχον, 29 Σεπτεμβρίου 2016
Προς  Τον Εντιμότατον Υπουργόν Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,