ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ -- Αθωνικά άνθη

«Φως το εκ Φωτός εκλάμψαν, Πανάμωμε, εκ Σου ανέτειλε και την αμαυρότητα της αθεϊας πάσαν διέλυσε, και τους νυκτί καθεύδοντας εφωταγώγησε· δια τούτο πάντες κατά χρέος Σε εις αιώνας αεί μακαρίζομεν»

Φως λέγεται ο Υιός και Λόγος του Θεού και Φως το ακρότατον, ως είπεν η Θεολόγος του Γρηγορίου φωνή, κοντά εις τον οποίον δεν είναι καμμία μεταβολή, αλλ’ ουδέ μεταβολής αποσκίασμα κατά τον Ιερόν Αδελφόθεον. «Παρ’ ω ουκ ένι παραλλαγή, ή τροπής αποσκίασμα» (Ιακ. α: 17)· όθεν τούτο ηξεύρων ο θεσπέσιος Μελωδός, αποτείνει τον λόγον προς την Θεοτόκον και λέγει· «Ω Παρθένε Πανάμωμε η παντός μώμου (μολυσμού) ανωτέρα υπάρχουσα, καθώς λέγεται εν τω Άσματι «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» (Άσ. δ: 7), ο Μονογενής Υιός του Θεού, όστις προ πάντων των αιώνων εγεννήθη αρρεύστως και απαθώς εκ του Πατρός, και εξέλαμψε Φως εκ Φωτός, αυτός ανέτειλεν από την άχραντον και άσπορον κοιλίαν Σου επ΄ εσχάτων των χρόνων· και επειδή είναι ίδιον του φωτός να φωτίζη τους άλλους, δια τούτο και το Φως το ανατείλαν εκ της γαστρός Σου διέλυσεν όλον το σκότος της αθεϊας και αμαρτίας· «Το φως, φυσίν, εν τη σκοτία φαίνει» (Ιω. α: στ)· και ακολούθως εφωταγώγησεν όλους εκείνους όπου εκοιμώντο μέσα εις την νύκτα της απιστίας κατά τον Ησαϊαν λέγοντα «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει ίδε φως μέγα» (Ησ. θ: 2).

"Παποκεντρική Παγκοσμιότης - Οικουμενισμός" (Ντοκιμαντέρ)


Resurrection Matins Ode 9 - Chanted by monks of I.M. Vatopaidi


Τη Ε΄ (5η) του αυτού μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΔΩΡΟΘΕΟΥ Επισκόπου Τύρου.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Τετάρτη, 4  Ιουνίου 2019

                                                                                                                   
Δωρόθεος ο αοίδιμος εγένετο Επίσκοπος της πόλεως Τύρου, κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού εν έτει τγ΄ (303), κατέχων καλώς άπαντα τα κεφάλαια της Παλαιάς και Νέας Γραφής. Και εν όσω μεν έζη ο Διοκλητιανός και ο Λικίνιος, ο Άγιος Ιερομάρτυς Δωρόθεος είχε φύγει από την Τύρον ένεκα του διωγμού και ευρίσκετο εις την Δυσσόπολιν, την ευρισκομένην εις τα μέρη της Θράκης. Αφού δε οι βασιλείς εκείνοι απέθανον, επανήλθε πάλιν εις την Τύρον και εποίμαινε την Αγίαν του Θεού Εκκλησίαν, μέχρι των χρόνων Ιουλιανού του Παραβάτου, εν έτει τξα΄ (361).

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ-ΣΟΚ -- Οι απίστευτες εκλογικές μεθοδεύσεις στη Θράκη

Από τον Δημήτρη Κ. Σέργιο


Δείξτε μου άλλη ευρωπαϊκή χώρα, στις εκλογές της οποίας συμμετέχει νόμιμα πολιτικός σχηματισμός ο οποίος πρακτορεύει επισήμως εναντίον της τα εχθρικότερα γεωπολιτικά συμφέροντα χώρας... τρίτης! Και δη, χώρας... ασιατικής! Η οποία, επιπλέον, οργανώνει εν προκειμένω αποστολή εκ του εδάφους της στην Ελλάδα καραβανιών ψηφοφόρων πολλαπλής υπηκοότητας (έχουν δηλαδή και την... ελληνική!) για να ασκήσουν εδώ εκλογικά δικαιώματα προς προώθηση των γεωπολιτικών βλέψεων της «μαμάς» τους κατά της Ελλάδας!

Γελάτε; Αν το πράγμα σάς φαίνεται ανέκδοτο, φωνάξτε τον μπλακ «Υποχθόνιο» να σας τραγουδήσει το ερεβώδες «Πάω για πολιτικός... μαμά!» να γελάσετε καλύτερα! Αν, όμως, υποψιάζεσθε ήδη περί τίνος ομιλώ σήμερα, θυμώστε και θρηνήστε! Διότι αυτό που συνέβη στις τελευταίες ευρωεκλογές στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης (και δεν είναι η πρώτη φορά!), ότι δηλαδή την πρώτη θέση στην εκλογή δεν πήραν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝ.ΑΛ. κ.λπ., ούτε καν οι ερίτιμοι ευρωδιαμαρτυρόμενοι Βαρουφάκης ή Βελόπουλος, αλλά το τουρκογενές DEB με μεταφερόμενους εκ Τουρκίας εκλογείς προς συστηματική διεκδίκηση αυτονόμησης της Θράκης, θα όφειλε (και μόνον αυτή η ερεβώδης δραστηριότητα της διεθνούς μπλακ ροκ διεθνοπολιτικής) να έχει ήδη αναδείξει στην Ελλάδα έναν ντόπιο Φάρατζ ή έναν Ελληνα Σαλβίνι, προς αυστηρό ξεκατίνιασμα της γεωπολιτικής πονηριάς των Τούρκων... Αλλά και της πονηριάς των Βρυξελλών, των Αμερικανογερμανών, του ΟΗΕ...

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ (HD)

Αρ Αρ
Χριστὸς ἀνέστη! Ἡ προσπάθειά μας συνεχίζεται πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλεια μικρῶν καὶ μεγάλων.


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ : Ἡ Κυβέρνηση γκρεμίζει τήν θρησκευτική καί κοινωνική εἰρήνη

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4 Ἰουνίου 2019

 Ἡ Κυβέρνηση ἐν ἀποδρομῇ

μέ τό Σχέδιο Νόμου «Κύρωση τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα»

γκρεμίζει τήν θρησκευτική καί κοινωνική εἰρήνη καί ἀφρόνως «ἐξοπλίζει» φονταμενταλιστές γιά θρησκευτική αὐτοδικία καί διάλυση τῆς κοινωνικῆς συνθήκης.

 Ἡ Κυβέρνηση πού διά στόματος τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ὁμολόγησε ὅτι ἔχει ἀπωλέσει τήν οὐσιαστική πολιτική νομιμοποποίηση κατόπιν τῆς προδήλου ἧττα της στίς Εὐρωβουλευτικές ἐκλογές, πού ἐπιβεβαιώθηκε μέ τίς Περιφερειακές καί Δημοτικές ἐκλογές σέ ὅλη τήν Χώρα, περιφρονοῦσα τήν φωνή τῆς συνέσεως καί τήν ἀποδεδειγμένη, ἐν τοῖς πράγμασι, σοφία τοῦ νομικοῦ μας πολιτισμοῦ καί ἀσφαλῶς τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐκφρασθεῖσα διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Αὐτῆς, ἐγκληματεῖ ἐκ προθέσεως, ἱκανοποιοῦσα τίς ἀδόκιμες καί ἀνερμάτιστες ἰδεοληψίες καί ἐμμονές της, καταργοῦσα ἀπό τό Δεύτερο βιβλίο καί τό 7ο κεφάλαιο τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, πού ἐπιγράφεται «Ἐπιβολή τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης», τά ἄρθρα 198, 199 καί 201 πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία, στήν καθύβριση θρησκευμάτων καί στήν περιΰβριση νεκρῶν διατηροῦσα τήν διάταξη τοῦ ἄρθρου 200 γιά τήν διατάραξη θρησκευτικῶν συναθροίσεων.