«Εγκώμιον εις την Παναγίαν» -- Του μακαριστού Αρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.

Η Θεοτόκος είναι το σπουδαιότερο και Αγιώτερο πρόσωπο, που παρουσίασε η γη. Ποία άλλη ξεπέρασε στην αγιότητα όλους τους Αγίους, τους Προφήτας, τους Πατέρας, τους Ασκητάς, τους Μάρτυρας και τους Αποστόλους; Είπαν, βεβαίως, μερικοί προτεστάντες ότι, ο Πρώτος μετά τον Ένα (τον Χριστόν), είναι ο Απόστολος Παύλος. Όχι! Κάνουν λάθος. Πρώτη μετά τον Θεόν Ένα είναι η Παναγία, η Αειπάρθενος Θεοτόκος. Αυτή είναι, κατά τον Άγιον Ανδρέα Κρήτης, η «μετά Θεόν, Θεός». Γι΄ αυτό και δεν ονομάζεται απλώς Αγία, αλλά Παναγία. Η Αειπάρθενος είναι η γυνή, «εξ ης πηγάζει τα κρείττω». Διότι είναι η Ευεργέτις όλου του ανθρωπίνου Γένους. Χάρις στην ιδική Της αρετή, επεσκέφθη την γη ο Ύψιστος Θεός και εσώθη ο κόσμος. Κανένας άλλος απόγονος της Εύας δεν ευεργέτησε τόσο την ανθρωπότητα, όσο η στοργική Αυτή Μητέρα του Θεού. Υπέφερε Αυτή και ταλαιπωρήθηκε για την σωτηρία ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αυτή είναι και ευεργέτις του κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού προσωπικά. Ποιος πιστός Ορθόδοξος δεν ωφελήθηκε από την Θεοτόκο; Ποιος Χριστιανός στα βάσανά του δεν έτρεξε σ΄ Αυτή και δεν βοηθήθηκε θαυματουργικά;

Αγεληδόν ή βοσκηματωδώς σκεπτόμενοι ; -- Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

H βιούμενη δυστοπία σήμερον, φρονώ ότι ανάγεται εις την «ξύλοις και ροπάλοις» επιβολή μίας ιατρικής πράξεως, η οποία αυτή καθ’ εαυτή,, προκαλεί εύλογες αμφιβολίες και δικαιολογημένη καχυποψία όταν επιστρατεύονται οιονοί μέτρα καταστολής καθώς και η καταγέλαστη φαιά προπαγάνδα αδαών τηλε-παρουσιαστών, της καθεστωτικής τηλοψίας υπό την έννοια ότι, αμιγώς κατά αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το Κράτος στερείται πλουραλιστικού επιστημονικού διαλόγου αλλά και επαρκών επιστημονικών επιχειρημάτων να πείσει ότι τα εμβόλια δεν ευρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.

Τη Ι΄ (10η) του Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ Αρχιδιακόνου, ΞΥΣΤΟΥ Πάπα Ρώμης και ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ.

Λαυρέντιος, Ξύστος και Ιππόλυτος οι Άγιοι Μάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Δεκίου εν έτει σν΄ (250). Εκ τούτων ο μεν Άγιος Ξύστος κατήγετο εξ Αθηνών, εις τας οποίας εδιδάχθη τα μαθήματα της φιλοσοφίας· μεταβάς δε εις Ρώμην εχειροτονήθη Επίσκοπος, αφού εμαρτύρησεν ο Άγιος Στέφανος ο Πάπας της Ρώμης. Επειδή δε τότε προητοιμάζετο ο κατά των Χριστιανών διωγμός, διέταξεν ο Άγιος Ξύστος τον Αρχιδιάκονόν του Άγιον Λαυρέντιον να οικονομήση τα σκεύη της Εκκλησίας της Ρώμης, ο δε θείος Λαυρέντιος διεμοίρασε ταύτα εις τους πτωχούς. Όταν λοιπόν επανήλθεν εκ της Περσίας ο Δέκιος, ωδηγήθη έμπροσθεν αυτού ο Άγιος Ξύστος, και επειδή δεν επείσθη να αρνηθή τον Χριστόν, αλλ’ ωμολόγησε παρρησία αυτόν Θεόν αληθινόν και δημιουργόν του παντός, απεκεφαλίσθη και έλαβεν ο αοίδιμος του μαρτυρίου τον στέφανον. Είτα προσήχθη έμπροσθεν του βασιλέως και ο Αρχιδιάκονος Λαυρέντιος, παρά του οποίου εζήτει ο Δέκιος επιβλητικώς να λάβη τα σκεύη και τα χρήματα της Εκκλησίας. Όθεν ο Άγιος, ζητήσας αμάξας, επεβίβασεν επ’ αυτών τους πτωχούς και χωλούς και ταπεινούς εκείνους εις τους οποίους διεμοίρασε τα χρήματα, και έφερεν αυτούς εις τον βασιλέα· ο δε βασιλεύς, ιδών αυτούς και οργισθείς, προσέταξε να μαστιγώσωσι τον Άγιον ισχυρώς, και έπειτα να ρίψωσιν αυτόν εις την φυλακήν. Εκεί δε ο Άγιος ευρισκόμενος ιάτρευεν όλους τους ασθενείς, τους προς αυτόν ερχομένους· βλέπων δε τας ιατρείας ταύτας ο τριβούνος Καλλίνικος, ο οποίος ήτο επιστάτης της φυλακής, επίστευσεν εις τον Χριστόν και εβαπτίσθη.

Κωνσταντίνος Βαθιώτης : *** 20 ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Το αντιεβολιαστικό μανιφέστο μου ***

 Πηγή :  http://scripta---manent.blogspot.com/


Αφιερώνεται σε όσους τόλμησαν να με λασπολογήσουν διασπείροντας την φήμη ότι είμαι εμβολιασμένος – γελάνε μέχρι και οι πέτρες με το κατάντημα στο οποίο μπορεί να φθάσουν κάποιες διεστραμμένες ψυχές. 

1. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΩ, γιατί η ανθελληνική κυβέρνηση του Εφιαλτάκη ως παλιάτσος με χιτλερικό μουστάκι όχι μόνο δεν διασφάλισε τις απαιτούμενες συνθήκες, ώστε οι πολίτες νηφάλια να διαμορφώσουν άποψη περί της τυχόν αναγκαιότητας να εμβολιασθούν και ακολούθως να υλοποιήσουν την απόφασή τους σταθμίζοντας ορθολογικά τα “υπέρ και τα κατά” του επικίνδυνου για την ζωή τους εγχειρήματος, αλλά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τους υποβάλλει σε καθημερινή πλύση εγκεφάλου. Κοντολογίς: Το εμβόλιο δεν τρυπά μόνο το μπράτσο αλλά πρωτίστως τον εγκέφαλο!

2. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΩ, γιατί η ανθελληνική κυβέρνηση του Εφιαλτάκη μετά την άσκηση αφόρητης πίεσης πέρασε σε χρήση εξαναγκαστικών μέσων που ταπεινώνουν τους πολίτες και προσβάλλουν την αξία του ανθρώπου. Στην πύλη των χιτλερικών στρατοπέδων συγκεντρώσεως υπήρχε το σύνθημα “ARBEIT MACHT FREI”, δηλ. “H ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ”. Στην εποχή του κορωνοϊού το σύνθημα που προωθείται υποσυνειδήτως από τους μοντέρνους Χίτλερ είναι το εξής: “IMPFEN MACHT ARBEIT FREI”, δηλ. “Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ”. Όσον ούπω και την αγορά τροφίμων!

---------------------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὡραιότατον κείμενον ἑνός ὡραἰου ἀνθρώπου καί ἐπιστήμονος, ἄρα «ἀκαταλλήλου» Καθηγητοῦ εἰς τό «ἑλληνικόν πανεπιστήμιον», διό καί τά γνωστά-ἄγνωστα βρωμερά κυκλώματα πού ἐπικρατοῦν εἰς τόν χῶρον τόν ὤθησαν εἰς παραίτησιν!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η «ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ ΟΔΟΣ»

Ἐρώτησαν τὸν Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ, γράφει τὸ «Γεροντικόν», τί εἶναι «ἡ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδός» καὶ ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε: «Εἶναι τὸ νὰ βιάζη κανεὶς τοὺς λογισμούς του καὶ νὰ κόβη τὸ δικό του θέλημα γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ».

Το «Δίκαιο της Πανδημίας» και ο οικουμενισμός της Παγκοσμιοποίησης -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η θεσμική ελίτ, επιτίθεται συλλήβδην προς τις φερόμενες ως Δημοκρατίες, διότι, αυτό το οποίο σήμερον βιώνουμε, συνιστά μία εν τη κυριολεξία, Νέα Τάξη πραγμάτων όπου, οι αφανείς ιθύνοντες νόες, εντέλλονται τις πολιτικές δυνάμεις να οικοδομήσουν μία καινοφανή πραγματικότητα βάσει της οποίας αφεύκτως και απαρεγκλίτως διαπλάθεται ένα πρωτόγνωρο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τα υπερ-εθνικά διευθυντήρια τα οποία συνέχονται με αποκλειστικό γνώμονα την παγκόσμια εξουσία και τον έλεγχο της κινήσεως του κεφαλαίου μέσω των Τραπεζών, επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν μία νέα πραγματικότητα, επιβάλλοντας τους ιδικούς τους κανόνες παγκοσμίως.

Παραδέχτηκε ότι ο κορωνοϊός ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σε υπόθεση-βόμβα η Δικαιοσύνη/Κυβέρνηση της Αλμπέρτα του Καναδά!!! Σχεδιάζουν τώρα να καταργήσουν σχεδόν ΟΛΑ τα μέτρα εκεί εξαιτίας αυτού!!!

 Του ερευνητή – δημοσιογράφου Ιωάννη Κουντούρη 

Σε πρόσφατη εκπομπή του “The Stew Peter’s Show”, ο Αμερικανός δημοσιοογράφος Stew Peter φιλοξένησε τον Καναδό πολίτη Patrick King Alberta, ο οποίος ήταν ολόχαρος διότι η Αλμπέρτα του Καναδά έχει άρει όλους τους περιορισμούς για τον covid επειδή οι κυβερνώντες της δεν μπορούν να παράγουν ένα μεμονωμένο δείγμα SARS-CoV-2 για να αποδείξουν ότι ο covid υπάρχει για να δικαιολογήσουν τις εντολές τους.

Ο Πάτρικ Κινγκ ανάγκασε την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι ο covid δεν υπάρχει σε μια πρόσφατη δικαστική του υπόθεση!!!

Δείτε τώρα το σχετικό πρωτοσέλιδο για αυτό από μεγάλη εφημερίδα του Καναδά…

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Σέ λίγο, θά τρέχουν νά κρυφτοῦν οἱ ψεῦται καί ἀπατεῶνες «ἐμβολιασταί»!

Ἐγκώμιον εἰς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον -- Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου Κύπρου

Τὰς ἐκλαμπούσας μαρμαρυγὰς τῆς Θεοτόκου ἀκτῖνας φοβερὰς καὶ ἀκαταλήπτους δυνάμεις, οὐρανοῦ καὶ γῆς οἰκουμένης μυστήριον, θαῦμα, ἱλαστήριον φράσας ὁ τάλας ἐγώ, εἰς ἀκριβεστέραν ἔννοιαν ὁ τῆς καρδίας μου ἔνδον σκιρτήσας λογισμὸς βαθείας μνήμης, καὶ ὑψηλοτάτης θεωρίας πειρώμενος φέρειν τὸ θαῦμα, τρόμος καὶ φόβος πολὺς καὶ δεινὸς συνέσχε με, ὦ ἀγαπητοί. Ἡ γὰρ μνήμη τῆς φρικτῆς θεωρίας, ἔντρομον τὴν ψυχήν μου, καὶ φρικώδη τὴν καρδίαν ἐνέγκασα οὐ μετρίως ἐτιμώρησεν, ἀλλὰ δυνατῶς ἐβασάνισεν. Ἐπιπλήττει γάρ μου τὸν νοῦν, τῆς μεγίστης θεωρίας ἡ μνήμη, ὡς ἀκαταλήπτου μυστηρίου, τὸ λέγειν οὐκ ἰσχύουσα. Τίς γὰρ ἱκανὸς τοιοῦτο φρᾶσαι μυστήριον; ποῖον δὲ φθέγξασθαι στόμα, ἢ ποία γλῶσσα λαλήσει, Λέληθεν, εἰπεῖν οὐκ ἰσχύει. Νῦν δὲ τολμήσω περὶ τῆς μόνης Θεοτόκου καθ᾿ ὃ καταλαμβάνω· καὶ πάλιν φοβοῦμαι. Οὐκ ἔχω γλῶτταν ἀξίως εἰπεῖν τὰ λίαν μεγάλα. Ἰσχνόφωνος γὰρ καὶ βραδύγλωσσος, καὶ οὐκ εὔλαλος ὑπάρχω, ἵν᾿ οὕτως εἴπω, περὶ τῆς μεγαλωνύμου καὶ ὁσίας καὶ ἀπειρογάμου καὶ θεοτόκου Μαρίας, μητρὸς τοῦ Κυρίου· περὶ ἧς οὐκ εὐμαρῶς ἀνθρώπων γλῶττα λαλήσει. Ἰσχνοφωνεῖ γὰρ πρὸς ταύτην, καὶ ὑποστέλλεται ἡ γλῶσσα, οὐκ ἀξίως ἔχουσα τὸ λέγειν. Αὕτη γὰρ καὶ τὰς τῶν οὐρανῶν δυνάμεις ἐξένισεν· ἐξέστησαν πάντες ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, ἀρχαὶ, ἐξουσίαι, θρόνοι, κυριότητες, τὰ χερουβεὶμ καὶ τὰ σεραφεὶμ καὶ πᾶσα στρατιὰ ἀγγέλων φόβῳ καὶ τρόμῳ δεινῷ συσχεθέντες. Ἐθεώρησαν γὰρ ἐπὶ γῆς ἐν αὐτῇ τὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ ἔφριττον. Ἔβλεπον τὴν Παρθένον, οὐρανὸν καὶ θρόνον, καὶ συνείχοντο φόβῳ, θεωροῦσαι τὸν ἄναρχον ἀπὸ θρόνου χερουβικοῦ εἰς μήτραν παρθενικὴν καθίσαντα.

The Holy Apostle Matthias

After Judas by transgression fell from his apostleship (Acts 1: 25), and hanging himself out of despair ended his life with a wretched and shameful death (Matt. 27: 5), then, that the number of the Twelve not be lacking, all the disciples gathered in one place after the Ascension of the Savior (the number of men and women being 120), and they chose two men from among them, Joseph, called Barsabas, who was also surnamed Justus, and Matthias, and they set them in the midst. Then they prayed to God and cast lots, "and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the eleven Apostles" (Acts 1: 15-26). And thus, having taken the place of Judas, Matthias fulfilled the work of apostleship and the prophecy concerning Judas, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David: "And his bishopric let another take" (Ps. 108(109):8). After this, it is said, Matthias preached the Gospel in Ethiopia, and completed his life there in martyrdom.