Πίσω ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται στήν διά νόμου ἐπιβολή ἀπό τόν Ζελένσκι (καί) στήν Οὐκρανία τοῦ νέου ἡμερολογίου -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

4-8-2023

 https://orthodoxostypos.gr/%cf%80%ce%af%cf%83%cf%89-%e1%bc%80%cf%80-%e1%bd%85%cf%84%ce%b9-%cf%86%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85-%e1%bc%90/

<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>

Virus-free.www.avg.com

<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟ: ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΑΠO ΠΟΙΟΥΣ; --- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αυγούστου 03, 2023, http://loimoxi.blogspot.com/2023/08/o.html

 https://orthodoxostypos.gr/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e1%bc%90%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%89%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%e1%bc%80%ce%bb%ce%bb/

<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>

Virus-free.www.avg.com

<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Ο Νόμος, ο Λώτ καί τό "κατ' εικόνα καί καθ' ομοίωση" -- Kyprianos Christodoulides


Απάντηση σέ άρθρο https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/08/httpskyprianoscyblogspotcom201411blog.html?m=1


Σχόλιο κ. Αμβρ. Χριστ.

-   Είστε ο νέος ερμηνευτής της ΠΔ

Μόνο που δεν πείθετε. Το κατ' εικόνα, είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος ως ελεύθερο και νοήμον πλάσμα, να ομοιάσει με τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η αιμομιξία είναι μέσα στην δυνατότητα του κατ΄εικόνα ;

3.Το κείμενο λέει: "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν". Δεν λέει: "εικόνα και ομοίωσιν".

Τι σημαίνει η λέξη "κατά" ; Σημαίνει : "εικόνα τής εικόνας" τού Θεού, και όχι άμεσα δική Του εικόνα.

Και ποιος είναι η άμεση εικόνα τού Θεού ; Μα φυσικά ο Ιησούς Χριστός. Άρα επιτρεπόταν η αιμομιξία ενώ υπήρχε το «κατ΄εικόνα» ;

Επίσης μας λέτε ότι η αιμομιξία ήταν θεμιτή μέχρι την εποχή του Λώτ και μετά απαγορεύτηκε ;


Απάντηση

-   Κυπριανός Χ.

"12 Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾿ ᾧ πάντες ἥμαρτον· 13 ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ, ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος νόμου". (Ρμ. ε')


Εικόνα καί ομοίωση, κατά τό σχετικό εδάφιο τής Π. Διαθήκης, σύμφωνα μέ τούς πατέρες τής Εκκλησίας, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Συνεπώς, η κλήση ημών τών ανθρώπων πρός τό "κατ' εικόνα καί καθ' ομοίωση", είναι η κατά Χάριν - ποτέ κατ' ουσίαν - εικόνα καί ομοίωσή μας πρός τόν ενανθρωπήσαντα υιό καί λόγο τού Θεού. Αυτή είναι η κατά Χάριν ένωσή μας (κοινωνία) μέ τόν Κύριο. Όχι σχέση - τό άλλαξαν, "συνάφεια" τό λένε τώρα.

Ακόμη,

Πότε δόθηκε ο Νόμος ; Πρίν από τόν Μωϋσή ή μετά τόν Μωϋσή ; Καί πότε έζησε ο Λώτ ; Πρίν από τόν Μωϋσή ή μετά από τόν Μωϋσή ;


Καί τέλος, ο Σχολιαστής κ. Αμβρ. Χριστ. διέγνωσε ένα λάθος τού γράφοντος : παρέλειψε τήν πρόθεση "κατά" καί έγραψε άνευ αυτής "εικόνα καί ομοίωση" !

Μάλιστα, αυτό έκανε, επειδή τό "κατ' εικόνα καί καθ' ομοίωση", αφορά στόν πλασθέντα χοϊκό άνθρωπο μέ χοϊκη τήν ψυχή, όπως κατάντησε μετά τήν Πτώση. Δέν είναι δικό μου, τό γράφει ο Απόστολος Πάυλος, σημαίνει δέ (προφητικά, Π.Δ) τήν κατά Χάριν υιοθεσία τού αμαρτήσαντος ανθρώπου. Βεβαίως, κατόπιν μετάνοιας καί πίστεως, σύμφωνα μέ τό "... όσοι δε έλαβον αυτόν" καί τά εξής, στό Ιν. α'. 

Τέλος, όταν λέμε ή γράφουμε "εικόνα καί ομοίωση", αναφερόμενοι στόν Κύριο, τό "κατ' εικόνα καί καθ' ομοίωση" είναι λάθος. Ούτε λέγεται, ούτε γράφεται ότι ισχύει τό "κατά Χάριν" γιά τόν ίδιο τόν Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ισχύει μόνο γιά εμάς τούς χοϊκούς ανθρώπους μέ τήν χοϊκή ψυχή καί τήν δυνάμει - ελέω Θεού - εν Πνεύματι αγίω - κάθαρση τής εικόνας, μέ τήν οποία πλασθήκαμε, καί τήν αναμόρφωση τού αρχαίου κάλλους, κατά τό :


1.  Εἰκών εἰμι, τῆς ἀῤῥήτου δόξης σου, εἰ καὶ στίγματα φέρω πταισμάτων· (οἰκτείρησον τὸν σὸν πλάσμα Δέσποτα, καὶ καθάρισον σῇ εὐσπλαγχνίᾳ· καὶ τὴν ποθεινὴν πατρίδα παράσχου μοι, Παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με.). Καί …

2.   (Ὁ παλάμῃ ἐκ μὴ ὄντων πλάσας με, καὶ εἰκόνι σου θείᾳ τιμήσας, παραβάσει ἐντολῆς δὲ πάλιν με ἐπιστρέψας, εἰς γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθην,) εἰς τὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, τὸ ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι. (Ακολουθία Νεκρώσιμος).

Αυτά μάς δόθηκαν, κ. Αμβρ. Χριστ, αλλά τά χάσαμε. Λέτε νά τά επανεύρουμε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μάλλον βίρτσουαλ, όπως μάς υπόσχονται οι metáνθρωποι ; Τήν φυσική νοημοσύνη θά τήν πετάξουμε ; Τί θά τήν κάνουμε ;