Βαβέλ --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Σήμερον, καίτοι κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, «η κρατούσα θρησκεία» λογίζεται εν Ελλάδι, η ζώσα Ορθόδοξη παράδοση, υπό την έννοια της πλειοψηφίας καθότι αλληλοπεριχωρείται με τους αγώνες του έθνους δια την ανεξαρτησία και την ελευθερία, ενόψει του ολετήρα  της Παγκοσμιοποιήσεως και της βαθμηδόν πλην ραγδαίας εγκαθίδρυσης του εθνομηδενισμού και ισοπεδωτισμού της Νέας Τάξης Πραγμάτων, μαζί με την ιταμή καταφρόνηση του Συντάγματος, συμπαρασύρεται εμφατικώς και η πλήρης απαξίωση της Εκκλησιαστικής μας παραδόσεως.

Είναι πρόδηλο ότι, επιδιώκεται ο βίαιος ακρωτηριασμός από το παρελθόν μας και η παραχαράξη των δομικών στοιχείων της ταυτότήτας μας, ούτως ώστε, όντες έρμαια, μίας δήθεν απροσδιόριστης θρησκείας, ενός γενικότερου ακατάληπτου άρχοντος του σύμπαντος, ο οποίος καθίσταται εις τον αντίποδα της ιδική μας παράδοσης της γεννήσεως του Θεανθρώπου από την Υπεραγία Θεοτόκο μας.
------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὅσοι συμβάλλουν σ' αὐτό τό γκρέμισμα τῶν Ἑλληνορθοδόξων Ἀξιῶν, πολιτικοί καί θρησκευτικοί «ἡγέται» (διάβαζε «μαριονέττες τῶν Σιωνιστῶν»), ἀλλά καί μέρος τοῦ λαοῦ, εἶναι ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ!

Ukrainians gathered for the formal celebration of the First Anniversary of the Unification Council of the Orthodox Church of Ukraine

(UOC-USA) - Ukrainians gathered for the formal celebration of the First Anniversary of the Unification Council of the Orthodox Church of Ukraine that took place a year ago - December 15, 2018.Upon the invitation of His Beatitude Metropolitan Epifaniy of Kyiv and All Ukraine, the Ecumenical Patriarchate of Constantinople comissioned the hierarchs of the Throne - His Eminence Metropolitan Emmanuel of France, His Eminence Metropolitan Amphilochius, His Eminence Archbishop Daniel (Ukrainian Orthodox Church of the USA), His Grace Bishop Ilarion (UOC of Canada) and His Grace Bishop Maximos of the Greek Orthodox Metropolis of France - to formally represent the Patriarchate at the festivities.

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.

«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών Αντιοχείας, Αλεξανδρείας, Σερβίας, Ρωσίας, Ιεροσολύμων, Ρουμανίας, Βουλγαρίας Γεωργίας, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. 

Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας.

Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.

«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).
-----------------------------------
Ανώνυμος είπε...

Η Χάρις του Θεού δεν κατέρχεται εκεί όπου βλασφημείται ο Θεός. Στην Βασιλεία του Θεού δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι δια της αιρέσεως απομακρύνθηκαν και πολεμούν την Βασιλεία του. Οι εχθροί του Χριστού αποστάτες αιρετικοί, δεν κυβερνούν την Εκκλησία του Χριστού.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ–ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ! -- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox Hymns«Ο Θεός, φησί, κάθηται επί θρόνου αγίου αυτού» (Ψαλμ. μστ: 9), ύστερον επ΄ εσχάτων των χρόνων ήλθε καθήμενος εν τη ελαφρά νεφέλη: ήτοι εν τη Κυρία Θεοτόκω, ήτις νεφέλη μεν λέγεται, καθό ήτον υψηλοτέρα από την γην και τα γήϊνα, ελαφρά δε, καθό ήτον ελευθέρα από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας μέχρι και ψιλής προσβολής εμπαθούς λογισμού· τοιαύτη γαρ έπρεπε να είναι η γενομένη Μήτηρ του Θεού, ανεπίληπτος πάντη και παντός μώμου υπερτέρα, καθώς ονομάζεται εν τω Άσματι, «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» (Άσμ. δ: 7)·

Τη ΙΗ΄ (18η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ και των συν αυτώ.

H Αγία Μάρτυς Ζωή. Ο Άγιος Μάρτυς Τραγκυλίνος. Ο Άγιος Μάρτυς Κλαύδιος. Ο Άγιος Μάρτυς Τιβούρτιος. Ο Άγιος Μάρτυς Κάστουλος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μάρκος και Μαρκελλίνος.                                                                                              

Σεβαστιανός ο ένδοξος Μάρτυς του Κυρίου και οι μετ΄ αυτού συναθλήσαντες και ανωτέρω αναφερόμενοι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τον καιρόν των αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού (284- 305) και Μαξιμιανού (286- 305), οίτινες υπερτέρησαν εις κακίαν και απανθρωπίαν πάντας τους προ αυτών βασιλείς, διότι τόσον διωγμόν εκίνησαν κατά των Χριστιανών οι άχρηστοι και ασύνετοι, ώστε δεν εχωρούσαν οι Άγιοι εις τα δεσμωτήρια.

Ο Αλεξανδρείας και οι Μονοφυσίται

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, θερμή υποδοχή επιφύλαξε την 18η Φεβρουαρίου ε. έ. Στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο τον Β΄ ο Μακ. Πατριάρχης της Αιθιοπικής Εκκλησίας κ.κ. Παύλος, στην Αντίς Αμπέμπα. Ο Μακαριώτατος τίμησε τον Πατριάρχη της Αιθιοπίας, απονέμοντάς του τον Μεγαλόσταυρο του Αποστόλου Μάρκου. Επιπλέον, το Αθηναϊκόν Πρακτορείο Ειδήσεων μάς πληροφορεί ότι:  κατά τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας στην Αντίς Αμπέμπα, παρουσία του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου «παρέστησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Πατριάρχη της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Παύλου… Ευχαριστώντας την Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Πατριάρχη της Παύλο, για την καλή συνεργασία, που έχουν με τον Μητροπολίτη Αξώμης Πέτρο, ο κ. Θεόδωρος προσέφερε από ένα εγκόλπιο στους δύο Αιθίοπες Ιεράρχες, που παρέστησαν στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία».  

Ὁ χωρισμός ἀπό τούς Καινοτόμους Νεοημερολογίτες ἀκολούθους τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα -- Γράφει ο π. Νικόλαος Δημαράς

Ὅταν ἀναφέρεται ὁ Μέγας Ἅγιος Νικόδημος στήν διάρρηξη τῆς συντροφίας καί "τό νά χωρίζειτινάς τόν ἑαυτόν του ἀπό τήν κοινήν σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας, τοῦτο εἶναι ἁμάρτημα ἀσυγχώρητον, καί κατηγορίας ἄξιον, καί πολλήν ἔχει τήν κόλασιν καί τιμωρίαν " δέν ἐννοεῖ σέ καμμία περίπτωση αὐτά τά ὁποῖα παρερμηνεύει διαστρεβλώνοντας τούς λόγους τοῦ Ἁγίου ὁ π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶς!
κοινή σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι σύνοδος τῶν καινοτόμων σχισματοαιρετικῶν Νεοημερολογιτῶν, πού ἔλαβε παράνομες καί ἀντικανονικές ἀποφάσεις, ἀντίθετες στό γράμμα καί στό πνεῦμα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἄλλαξε τό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας!
Ἡ διάρρηξη τῆς συντροφίας καί ὁ χωρισμός ἀπό τήν κοινήν σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας συνίσταται, κατά τόν Ἅγιον, στήν ἀθέτηση καί στήν περιφρόνηση τῶν ἀποφάσεων τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου!
----------------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 17 Δεκεμβρίου 2019 - 2:41 μ.μ., 17 Δεκεμβρίου 2019 - 3:08 μ.μ.

Ὦ πονηροί, ἀφῆστε ἔξω τά ΘΝΠ, στά ὁποῖα κι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀποτειχισμένοι ἀπό τήν Σύνοδον τοῦ κ. Καλλινίκου διαφωνοῦμε. Γιατί ἐπιστρατεύετε αὐτό τό θέμα γιά νά δικαιολογήσετε τά ἀδικαιολόγητα γιά τήν ἀλλαγήν τοῦ Ἑορτολογίου, ναί τοῦ Ἑορτολογίου! Ὅταν καταργῇς 13 νηστησίμους ἡμέρας κάθε χρόνον ἀπό τήν Τεσσαρακοστήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τήν ὁποίαν μάλιστα ἐνίοτε ΚΑΤΑΡΓΕΙΣ ΟΛΟΤΕΛΑ, τότε ἀλλάζεις τό Ἑορτολόγιον! Ἀντιλαβοῦ, ὦ Διαστροφεῦ; Καί ὅταν καταργῇς τόν ταυτόχρονον ἑορτασμόν τῶν ἑορτῶν ἀπό ὅλους τούς Ὀρθοδόξους τῆς γῆς, τότε καταργεῖς τήν «ΜΙΑΝ ΤΑΞΙΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ» πού γνωρίζει ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἀναφέρεται μέ σαφήνειαν εἰς τόν 56ον Κανόνα τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου, καί προσβάλλεις τό Δόγμα τῆς Ἑνότητος. Ἀντιλαβοῦ, ὦ σχισματοαιρετικέ; Ὁ κρυπτο-οικουμενιστής Τρικαμηνᾶς τά ἔχει μπερδέψει καί νομίζει ἐσφαλμένως ὅτι μέ τίς συνεχεῖς ἐπιθέσεις του κατά τῶν Ὀρθοδόξων, μέ ὅπλα τό Ψεῦδος καί τήν Διαστροφήν, θά διαστρέψῃ τά αὐτονόητα! [Σημείωσις: Οἱ ἀμερόληπτοι ἀναγνῶσται ἄς μοῦ συγχωρήσουν τό αὐστηρόν ὕφος, τό ὁποῖον ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι οἱ ἐν λόγῳ διαστροφές αὐτῶν τῶν σχισματοαιρετικῶν ἔχουν ἀπαντηθῆ πλήρως ἑκατομμύρια φορές, ἀλλά αὐτοί ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικῶς τίς ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΕΣ αὐτές ἀπαντήσεις καί ἐπαναφέρουν μέ θράσος τίς ἴδιες ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ ξανά καί ξανά καί ξανά! Ντροπή τους!]

Ο Άγιος Νείλος ο Αγιορείτης

«Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτισθή η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία... Οι ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, μη γνωρίζοντες παντελώς την δεξιάν οδόν από την αριστεράν... Αι εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως...»

Eφημερίς “Ορθόδοξος Τύπος” : Μὴ ἔχετε ἀµφιβολίες, ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἔγινε στὰ «ὑψηλὰ κλιµάκια»! Τὸ µόνο ποὺ ἀποµένει εἶναι νὰ τὴ «σερβίρουν» καὶ στὴ βάση! Ἀδέλφια µας ἀγρυπνεῖτε!

Παπικὸς καρδινάλιος εἰς ἀναστάσιµον ὀρθόδοξον θείαν Λειτουργίαν!

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ σχόλιό µας εἴχαµε ἀναφερθεῖ σὲ ἀπαράδεκτες οἰκουµενιστικὲς ἀπρέπειες. Μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀπαράδεκτες ἦταν αὐτὴ τοῦ «ἁγίου» Βοστώνης κ. Μεθοδίου, ὁ ὁποῖος εἶχε πάει «µετὰ τῆς κουστωδίας» του στὸν παπικὸ ναὸ τῆς πόλεως, κατὰ τὴν Μ. Τρίτη τῶν παπικῶν, γιὰ νὰ παραστεῖ στὸν «καθαγιασµὸ» τοῦ «ἁγίου ἐλαίου», νὰ µιλήσει καὶ νὰ ἀποκαλέσει τὸν πρώην πάπα Παῦλο ΣΤ΄ «εὐλογηµένο»! Τὸ ἀλισβερίσι ὅµως δὲν σταµάτησε ἐκεῖ ἀφοῦ «Ἀνταπόδοση τῆς ἐπισκέψεως ὑπῆρξε ἡ παρουσία τοῦ Ρωµαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βοστώνης, καρδιναλίου Sean O΄ Malley, στὸν Ὀρθόδοξο καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Βοστώνης στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ καρδινάλιος  Ὁ’ Malley µάλιστα συµµετεῖχε κατὰ τρόπο λειτουργικὸ στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, καθότι ἀνέγνωσε τὸ ἑωθινὸ εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα ἀµέσως µετὰ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς Ἱερῆς Ἀκολουθίας»!
------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀντί τοῦ «ἀδέλφια µας ἀγρυπνεῖτε!», μέ τό ὁποῖον τελειώνει τό ἄρθρον, θά ἔπρεπε νά λέγῃ: Ἀδέλφια µας, ἀποτειχισθεῖτε, διότι ἐφραγκέψαμε γιά τά καλά!

Ανακοίνωση της ΕΝ.Ε.Δ., από την Μακεδονία, προς όλους τους μαχόμενους Έλληνες.

Θεσσαλονίκη 15/12/2019.
Ο πατριωτικός χώρος -είναι γεγονός ότι- ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει το Έθνος μας, είναι διασπασμένος.  Η Πατρίδα μας αυτές τις ώρες έχει ανάγκη από την ένωση των υγιών πατριωτικών δυνάμεων ώστε οι αντιδράσεις να είναι συντονισμένες και δυναμικές.
Την αναγκαιότητα της συσπείρωσης των πατριωτικών δυνάμεων την κάναμε πράξη εδώ στην Μακεδονία.
Πριν λίγους μήνες έγινε η αρχή με πέντε συλλόγους/ομάδες
  δημιουργώντας την ΕΝ.Ε.Δ. (κατά αλφαβητική σειρά «Ιερός Λόχος 2012», «Κάστρο Σερρών», «Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Μονάχου», «Πατριωτική Κίνηση Πολιτών Καβάλας», «Μακεδόνες Μαχητές»).

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής -- Απάντηση στους Οικουμενιστές που μας προτείνουν να σιωπήσουμε

Διάλογος με τον Θεοδόσιο, τον επίσκοπο Καισαρείας Βιθυνίας, κατά την πρώτη του εξορία στο φρούριο της Βιζύης της Θράκης. 

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, μέγας θεολόγος και Πατήρ της Εκκλησίας, ωμολόγησε την Ορθόδο­ξο Πίστι σε μία εποχή που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την ιδική μας. Η πολιτική των τότε αυ­τοκρατόρων απέβλεπε σε πολιτικοκοινωνικές ενοποιήσεις σαν τις σημερινές. Ως πρόσφορο μέσον για την πραγματοποίησί τους θεωρήθηκε η υποστήριξις της αιρέσεως του Μονοθελητισμού. Είχαν χρησιμοποιη­θή και εκκλησιαστικοί άνδρες, οι οποίοι υποστήριζαν την αίρεσι χάριν των κοσμικών αυτών σκοπιμοτήτων. Είχαν πιστεύσει ότι ασκούν τάχα κάποια εκκλησια­στική οικονομία.
 Δυστυχώς, όλοι σχεδόν οι πατριαρ­χικοί θρόνοι είχαν πέσει στην αίρεσι του Μονοθελη­τισμού. Η Ορθόδοξος Πίστις ζούσε μόνο στην συνεί­δησι του πιστού λαού και εκφραζόταν με το στόμα των ελαχίστων Ομολογητών, οι οποίοι την εστερέω­σαν με το μαρτύριό τους.

-----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Φοβερή ἱστορία καί φοβερά καί ἀμείλικτα τά διδάγματα πού ἀπορρέουν ἀπό αυτήν. Ἄς σταθοῦμε σ’ ἕνα σημεῖον:

ΜΑΞΙΜΟΣ: Ἐάν πιστεύετε ἔτσι, ὅπως πιστεύουν οἱ νο¬ερές φύσεις καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐσεῖς μέ ἀναγκάζετε νά κοινωνήσω μέ τόν Τύπον, πού μόνο τήν ἀναίρεσιν αὐτῶν ἔχει;

ΕΠΙΦ.: Αὐτό ἔγινε γιά οἰκονομία, γιά νά μήν ζημιωθοῦν οἱ λαοί μας μέ τέτοιες λεπτολογίες.

ΜΑΞΙΜΟΣ: Συμβαίνει τό ἀντίθετον. Κάθε ἄνθρωπος ἁ¬γιάζεται μέ τήν ἀκριβῆ ὁμολογίαν τῆς πίστεως, καί ὄχι μέ τήν ἀναίρεσιν πού εὑρίσκεται εἰς τόν Τύπον.

Περί τούς ὀκτώ αἰῶνας ἀργότερον, ὁ Ἅγιος Μάρκος Εὐγενικός θά εἴπῃ: «εἰς τά τῆς Πίστεως οὐκ ἐγχωρεῖ συγκατάβασις• ἡ γάρ συγκατάβασις ἐλάττωσιν ἐργάζεται τῆς πίστεως» καί «μέσον ἀληθείας καί ψεύδους οὐδέν ἐστιν» (Ἀρχιμανδρίτου Σ. Μπιλάλη, Ὀρθοδοξία καί Παπισμός, Τόμος Β, Ἐκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, Ἀθῆναι 1969, σ. 55 καί 69-70).

Ἆραγε ποῦ στηρίζουν οἱ σημερινοί «οἰκονομισταί», «δυνητισταί» καί «ἀχρικαιρισταί» τήν αἱρετικήν των διδασκαλίαν των, ὅτι δηλαδή δύναται ὁ πιστός Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά συμπλέῃ μέ τούς ἀντιχρίστους Οἰκουμενιστάς, βαδίζων δῆθεν «τήν μέσην καί βασιλικήν ὁδόν»;