H Πίστις του λαού μας την Μεγάλην Εβδομάδα --- του Φώτη Κόντογλου

«Εκείνοι οι απλοϊκοί άνθρωποι, εκείνα τα αγράμματα γεροντάκια και οι γριούλες, που τη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Βδομάδα βρίσκονται όλη μέρα στην εκκλησία, ζήσανε από τα μικρά τους χρόνια εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και καταλάβανε αυτό το χαροποιόν πένθος, που δεν το καταλάβανε, αλίμονο, οι σπουδαγμένοι μας, που θέλουνε να τους διδάξουμε, αντί να διδαχθούνε απ΄ αυτούς. Τώρα τις μέρες της Σαρακοστής, της Μεγάλης Βδομάδας και του Πάσχα πορεύονται μαζί με τον Χριστό, ακολουθάνε ολοένα από πίσω Του, αληθινά, όχι φανταστικά, ακούγοντάς Τον να λέγη:

Fr. Theodoros Zisis:

"I am not sure that if God calls me tonight and I leave this life, I do not know if I will find an excuse in front of the Saints, the Confessors, the Martyrs, for this attitude that we all hold now. Heresy is overflowing, pro-Papists and pro-ecumenists are all sheep wolves among us, and we making discretions  and we dispensate. I am trying to find an excuse for myself ...

Since the Bishops commemorate the Patriarch and therefore they are also subjected to the Canon: "the one who communicates with the one who is uncommunicable, becomes uncommunicable too"; and I  commemorate my Bishop, who commemorates the Patriarch, who communes with the Pope; and you faithful, you are coming to me who I commemorate the Bishop and you have communion and accept me. Therefore, a line - this line of transgression that begins with the Patriarch, begins slowly - slowly as if they are communicable vessels, to reach as a responsibility as far as to all of us!

«Τοις κοινωνούσιν εν γνώσει [τοις αιρετικοίς] ανάθεμα». Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος

 


«Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και υπέρ του κατευθυνθήναι τα διαβήματα αυτών εις παν έργον αγαθόν»

----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πότε έγινε Κώστα; Αναγνωρίζουν Ορθοδοξία στον Πάπα! Επιβάλλεται να γίνει διακοπή κοινωνίας των λαϊκών και των κληρικών, αλλά και διακοπή της μνημονεύσεως των "Επισκόπων" που θεωρούν τον Πάπα Ορθόδοξο και Αγιότατο. Για να είναι κάποιος "Αγιότατος", πρέπει να είναι και Ορθόδοξος.Έτσι δεν είναι Κωνσταντίνε;

---------------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κατά τόν «ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς» Ἐλπιδοφόρον, δέν εἶναι αἱρετικοί οἱ παπισταί, οἱ προτεστάνται κ.ἄ. Ὅπως εἶπε, «αἱρετικοί εἶναι οἱ καβγατζῆδες», ἐννοῶν ἐμᾶς, πού ἐπικαλούμεθα τίς Γραφές, τίς Συνόδους καί τούς Ἁγίους (τούς πραγματικούς, βεβαίως, ὄχι τούς κατασκευασμένους διά τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ) διά νά καταδικάσουμε τίς ἄπειρες βλασφημίες του κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅπως ἀκούγεται, ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων θά τόν ἀνταμείψῃ συντόμως δι' αὐτήν του τήν «ὑπηρεσίαν» πρός τό ἀφεντικόν των, τόν Διάβολον, προάγοντάς τον εἰς «πατριάρχην» Κων/λεως. Καί δώστου ὁ ψευτολαός θά τόν ραίνῃ μέ τριαντάφυλλα!!! Καί δώστου οἱ Ματθαιϊσταί καί οἱ Ματθαΐζοντες θά δημιουργοῦν περισσότερα σχίσματα καί θά κηρύττουν περισσοτέρας αἱρέσεις, ὥστε νά μήν ἔλθῃ κανείς στό π.ἑ. καί σωθῇ! Χθές, μία φίλη μου, Πολιτικός Μηχανικός μέ τό ν.ἑ., ἡ ὁποία πρίν ἀπό 20 καί πλέον ἔτη πήγαινε μέ τό π.ἑ., ἀλλ' οὐσιαστικῶς ἐξεδιώχθη ἀπό τόν ναόν ὅπου ἐκκλησιάζετο ὑπό τῶν «ὁμολογητῶν», διότι τά μικρά τότε παιδιά της ... ἔκλαιγαν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, αὐτή, λοιπόν, ἐπέμεινε ὅτι, ἐφόσον βαπτίσθηκα μέ τό ν.ἑ., ἀλλά τώρα ἀκολουθῶ τό π.ἑ., γιά νά εἶμαι συνεπής, θά πρέπῃ νά παραδεχθῶ ὅτι ... εἶμαι ἀβάπτιστος!!! Προφανῶς, αὐτά τῆς ἔλεγαν οἱ «ὁμολόγηταί» τοῦ π.ἑ., διό καί ἔφυγε τρέχοντας ἀπό αὐτούς, διά νά πέσῃ εἰς τό ἄλλο ἄκρον, αὐτό τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Κατά τήν γνωστήν διήγησιν τοῦ Γεροντικοῦ, ὁ Διάβολος ἔχει γιά τόν καθένα μας τό «σωστόν φάρμακον»!

-----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 6 Μαρτίου 2022 - 5:19 μ.μ.

1. Δέν νομίζω ὅτι ὁ κ. Μάννης δέχεται τήν «ἁγιοκατάταξιν» τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης! Ἀπό ποῦ τό συμπέρανες αὐτό; Ἔγραψα ὅτι ὁ κ. Μάννης «κάτι ξέρει», ὄχι ἐπειδή εἶναι παντογνώστης καί ἀλάθητος, ἀλλά διότι γνωρίζω ὅτι ἔχει ἐντρυφήσει ἐπί τοῦ θέματος. Συγκεκριμένως, ἔχει γράψει βιβλίον μέ τίτλον «Ἡ Ὀρθοδοξία τοῦ Κυρίλλου Λουκάρεως» (2016), τό ὁποῖον διάβασα πρό ἐτῶν, καί τό ὁποῖον εἶναι οὐσιαστικῶς ἡ ἐπί πτυχίῳ διατριβή τοῦ Ἁγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου στήν Σχολήν τῆς Χάλκης (τέλος 19ου αἰῶνος).

2. Ὁ μακαριστός Ἱερομόναχος Θεοδώρητος (Μαῦρος), +2007, Ὀρθόδοξος Θεολόγος καί πολύ καλός γνώστης τῶν Ἐκκλησιαστικῶν, μοῦ εἶπεν ὅτι ἀπό τό 1960 καί ἐντεῦθεν ἄρχισε νά γίνεται γνωστή ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920, ἀπό τά βιβλία τοῦ Καρμίρη. Ἔχω διαβάσει τά «Ἅπαντα» (τόμοι Α' καί Β') τοῦ Ἁγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου, ὅπου δέν ἀναφέρει πουθενά τήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920, ἄν καί σέ πολλά σημεῖα λέγει ξεκάθαρα ὅτι ὁ σκοπός τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου Ἑορτολογίου (1924) ἦτο ἡ «Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν», τοὐτέστιν ὁ ἐκφραγκισμός τῶν Ὀρθοδόξων.

3. Μήν πιστεύεις οὔτε λέξιν ἀπό αὐτούς πού κατηγοροῦν τόν Ἅγιον πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομον Καβουρίδην (Ματθαιϊσταί, Τρικαμηνισταί κ.ἄ.). Ὅλοι αὐτοί ἐργάζονται διά τόν Σατανᾶν!

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 7 Μαρτίου 2022 - 2:09 μ.μ.: «να καταφέρουν αρκετοί από αυτούς να ενωθούν με την Εκκλησία του Χριστού και να μαρτυρίσουν ενωμένοι με αυτούς που γιορτάζουν με το καινούριο ημερολόγιο.»

Σχόλιον: Ὥστε «Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» εἶναι ὅσοι εἶναι ἡνωμένοι μέ τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς), Ἀθηναγόραν Σπύρου, Βαρθολομαῖον Ἀρχοντώνην, Θεόδωρον Χορευτάκην, Ἐλπιδοφόρον Λαμπρυανίδην κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι διδάσκουν φανερά πλέον ὅτι ὁ Χριστός ἔλεγε ... ψέμματα (ἄπαγε τῆς Βλασφημίας!) ὅταν εἶπεν ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι ἡ μόνη ὁδός διά νά φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τόν Θεόν, ἐνῷ αὐτοί λέγουν ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν εἰς τόν Θεόν!!! Κι ἐσύ εἶσαι ἀκόμη στό θέμα τοῦ ... ἡμερολογίου!!! Τό γεγονός ὅτι οἱ Σύνοδοι τοῦ Πατρίου εὑρίσκονται εἰς διαφόρους πλάνας ΟΥΔΟΛΩΣ δικαιολογεῖ τήν ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ κοινωνίαν μέ τούς ὡς ἄνω Σατανιστάς. Ὑπάρχει καί ὁ ὀρθός δρόμος, αὐτός τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό ὅλες τίς Συνόδους, παλαιοῦ καί νέου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ . Περὶ μετανοίας καὶ περὶ ἐξορίας τοῦ Ἀδὰμ . Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

Οἴμοι ἀθλία μου ψυχή! πῶς οὐκ ἔγνως τὸν δόλον; πῶς οὐκ ᾔσθου τῆς πλάνης, καὶ τοῦ φθόνου τοῦ ἐχθροῦ; ἀλλ' ἐσκοτίσθης, τὸν νοῦν, καὶ παρέβης, ἐντολὴν τοῦ Κτίστου σου;

Ἐκάθισεν Ἀδάμ, ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου, καὶ τὴν ἰδίαν γύμνωσιν θρηνῶν ὠδύρετο. Οἴμοι, τὸν ἀπάτῃ πονηρᾷ πεισθέντα καὶ κλαπέντα, καὶ δόξης μακρυνθέντα! οἴμοι, τὸν ἁπλότητι γυμνόν, νῦν δὲ ἠπορημένον! Ἀλλ᾽ ὦ Παράδεισε, οὐκέτι σου τῆς τρυφῆς ἀπολαύσω, οὐκέτι ὄψομαι τὸν Κύριον καὶ Θεόν μου καὶ Πλάστην· εἰς γῆν γάρ ἀπελεύσομαι, ἐξ ἧς καὶ προσελήφθην. Ἐλεῆμον, Οἰκτίρμον, βοῶ σοι· Ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα.

Ἐξεβλήθη ὁ Ἀδάμ, τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς, διὰ βρώσεως πικρᾶς, ἐν ἀκρασίᾳ ἐντολήν, μὴ φυλάξας τὴν τοῦ Δεσπότου, καὶ κατεκρίθη, ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη αὐτός, ἱδρῶτι δὲ πολλῷ, ἐσθίειν ἄρτον αὐτοῦ. Διὸ ἡμεῖς ποθήσωμεν ἐγκράτειαν, ἵνα μὴ ἔξω θρηνήσωμεν, τοῦ Παραδείσου, ὥσπερ ἐκεῖνος, ἀλλ' εἰς αὐτόν ἐλευσώμεθα.

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ

Πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος η Παρθένος, και προ της συλλήψεως, και εν τη συλλήψει, και μετά την σύλληψιν.

Είχε το πλήρωμα της χάριτος προ της συλλήψεως· διότι αν ο Πρόδρομος Ιωάννης εχαριτώθη έτι εκ κοιλίας Μητρός του, κατά τον λόγον του Αγγέλου, ον είπε «Και Πνεύματος Αγίου πλησθήσεται (ο Ιωάννης δηλ.) έτι εκ κοιλίας Μητρός αυτού» (Λουκ. α: 15)·  πόσω μάλλον ήτον χαριτωμένη η Θεοτόκος η μέλλουσα γεννήσαι Αυτόν τον Υιόν του Θεού; διο και εν τω εις τα Εισόδια Τροπαρίω της Θεοτόκου γέγραπται «Τα ουράνια πάντα εξέστησαν ορώντα το Πνεύμα το Άγιον εν σοι σκηνώσαν». Όθεν και ο Γαβριήλ ευαγγελίσας αυτήν, κεχαριτωμένην ωνόμασεν, ειπών· «Χαίρε κεχαριτωμένη»· τούτον δε τον λόγον είπε προ του να συλλάβη η Παρθένος τον Κύριον. Είχε το πλήρωμα της χάριτος εν τη συλλήψει· διότι, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος επ΄ αυτήν, συνέλαβεν αυτή τον Θεόν Λόγον εν τη αχράντω κοιλία της. Είχε δε μετά την σύλληψιν το πλήρωμα της χάριτος· διότι σύσσωμος ανήλθεν εις Ουρανόν ως Μήτηρ του Θεού Λόγου μετά τον θάνατόν της προς τον Μονογενή Υιόν Της.

Τη ΣΤ΄ (6η) Μαρτίου, ο Όσιος Πατήρ ημών ΗΣΥΧΙΟΣ ο Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται.

Ησύχιος ο Όσιος Πατήρ ημών, ο περιβόητος του Θεού άνθρωπος, κατήγετο εκ της εν Γαλατία πόλεως Άνδραπα, εις την οποίαν και ανετράφη ευλαβώς εξ αυτής ταύτης της βρεφικής σχεδόν ηλικίας. Τας υλικάς δε μερίμνας μισήσας, εχρημάτισε κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, διότι επόθει την απόλαυσιν της άνω Σιών. Όθεν αναχωρήσας εκ της πατρίδος του μετέβη εις την έρημον την προς την θάλασσαν της Αρδανίας κειμένην, ως επρόσταξεν αυτόν το Πνεύμα το Άγιον, εν συνεχεία δε μετέβη εις το όρος το ονομαζόμενον του Μαϊωνος. Βλέποντες τον Άγιον οι επί του όρους εκείνου κατοικούντες δαίμονες μετεχειρίζοντο πάντα τρόπον και μηχανορραφίαν, ίνα τον εκδιώξωσιν εκείθεν, μεταχειρισθέντες ως όργανα Ιωάννην τινά και Ιλαρίωνα και δια μέσου εκείνων ηρώτων τον Άγιον που έχει σκοπόν να κατοικήση.

Εντυπωσιακή συνέντευξη Αμερικανού Στρατηγού που νομίζω ότι σε πέντε λεπτά τα είπε όλα.


 

Η ΦΙΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΑΤΗ ΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ! -- του θεολόγου Νικολάου Πανταζή

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε,

Φίλη Ὀρθοδοξία·

οὐ ψευσόμεθά σου

Πατροπαράδοτον Σέβας·

ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν,

καὶ σοὶ ζῶμεν,

καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα·

εἰ δὲ καλέσει καιρός,

καὶ μυριάκις

ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα!»

Ἰωσὴφ Βρυέννιος (1350-1431) 

“Οὐκ ἀρνησόμεθά σε…” Πολύ εύκολα λέγονται τα λόγια τα μεγάλα, από μας τους μικρούς και μηδαμινούς… Πανεύκολα σκορπίζουμε περίτρανες ομολογίες και αποδεχόμαστε χειροκροτήματα και επευφημίες. Προβαίνουμε σε πρόωρες «αγιοκατατάξεις» εν ζωή και σε μεροληψίας μακαρισμούς προ τέλους. Ταύτα πάντα, «ποιητική αδεία». Καταντούμε αηδία με τον αυτοέπαινο, την φιλοφρόνηση και την κολακεία.

“Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία!” Οι μεγάλοι Πατέρες που τα είπαν, τα εννοούσαν και τα επισφράγισαν με τους διωγμούς τους, τα παθήματά τους, τις θυσίες τους και τα μαρτύριά τους τα οποία έπαθαν για την δική Του Αγάπη και την δική Του Αλήθεια. «Τας αλγηδόνας των Αγίων ας υπέρ Σου έπαθον…» Όλα όσα έλεγαν, τα βίωναν, τα ζούσαν. Την πράξη βρήκαν ως Θεόπνευστοι, «εις θεωρίας επίβασιν».

Εμβόλιο: Στο ΣτΕ η συνταγματικότητα του προστίμου των 100 ευρώ

 Πολίτες που διαφωνούν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για όσους είναι άνω των 60 ετών προσέφυγαν στο ΣτΕ και ζητούν την ακύρωση της απόφασης που προβλέπει την μηναία καταβολή προστίμου των 100 ευρώ.

Υποστηρίζουν ότι είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ), καθώς και παράνομη η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και της επιβολής διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ.

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ προσφυγή εἶναι τεκμηριωμένη. Δυστυχῶς, ὅμως, ὅπως ἔχει γράψει ἐπανειλημμένως ὁ Δικηγόρος Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος Ἀντωνιάδης, τό ΣτΕ λειτουργεῖ ὡς «Συμβούλιον τῶν Ἐπικρατούντων» καί κάτι τέτοιες προσφυγές ἁπλῶς ἰσχυροποιοῦν τό σύστημα, διότι τό ΣτΕ τίς ἀπορρίπτει καί κατόπιν οἱ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ἤ μᾶλλον ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ τῆς «κυβερνήσεως» κραδαίνουν αὐτές τίς ἀποφάσεις ὡς δῆθεν ἀποδεικνύουσες τήν «συνταγματικότητα» τῶν δικῶν τους ΑΚΡΩΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ἀποφάσεων! Εὔχομαι ἐκ καρδίας νά διαψευσθῶ, δηλαδή νά μήν ἀπορριφθῇ τό παρόν ἄκρως ἀντισυνταγματικόν, ρατσιστικόν καί ἀνήθικον «νομοθέτημα» τῆς «Ἐγκληματικῆς Ὀργανώσεως Μητσοτάκη» (Ἀντωνιάδης).

---------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Δόξα τω Θεώ!
Ευχή και προσευχή όλων των Ελλήνων να πέσει ο Μητσοτάκης.
Δι ευχών των αγίων πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν.

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΣ -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η σθεναρά προσήλωση της Ορθοδοξίας στα ιερά δόγματά της δεν αντιβαίνει στην ιεραποστολικότητα, που την διακρίνει. Βεβαίως, είναι ανοικτή σε όλους η Ορθοδοξία. Η παρουσία της στον κόσμο αποτελεί μία πρόσκληση και πρόκληση για όλους τους καλοπροαίρετους. Χωρίς να καταδυναστεύει την ελευθερία των ετεροδόξων με αθέμιτους προσηλυτισμούς, πιστή στην εντολή του θείου Δομήτορά  της η Εκκλησία πορεύεται προς «πάντα τα έθνη» και τα καλεί να μαθητεύσουν κοντά της (βλ. Ματθ. 28: 19. Πρβλ. Πράξ. 1: 8). Με απόλυτο σεβασμό προς το ανθρώπινο πρόσωπο και προς τις εθνικές, γλωσσικές, μορφωτικές, πολιτισμικές και λοιπές ιδιαιτερότητές του, δεν το αναγκάζει να πιστεύσει. Του εκθέτει απλώς τη μαρτυρία της και το καλεί να την γευθεί προσωπικά. Μνημονεύω ενδεικτικά την περίπτωση των Σλάβων. Τους εκχριστιάνισε το Ορθόδοξο Βυζάντιο χωρίς, όμως, να τους εξελληνίσει. Οι έλληνες, μάλιστα, ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος έγιναν και οι θεμελιωτές του σλαβικού πολιτισμού καταρτίζοντας το σλαβικό αλφάβητο, το λεγόμενο Κυριλλικό. Αργότερα, όταν ήρθαν οι παπικοί, εντελώς αψυχολόγητα και αδικαιολόγητα επιχείρησαν να τους εκλατινίσουν επιβάλλοντας τη λατινική ως λειτουργική γλώσσα. Σατανική προσηλυτιστική απόπειρα των παπικών για την κατάλυση της Ορθοδοξίας αποτελεί ο δούρειος ίππος της ουνίας.

Όσο η Τουρκία αναβαθμίζει την επιρροή της, η Ελλάδα πολεμά τον Τσαϊκόφσκι

 Ελευθέριος Ανδρώνης

Ενώ οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις ανακατατάξεις που φέρνει το Ουκρανικό, η κυβέρνηση στην Ελλάδα ασκεί «υψηλή διπλωματία» με το να καταδικάζει ρώσικα μπαλέτα…

Ένας και μόνο πόλεμος που κατάφερε να παγιδέψει σε ακραίο διπολισμό ολόκληρη την υφήλιο, ήταν αρκετός για να φανερώσει το πόσο υποκριτικές ήταν οι δικαιωματιστικές κορώνες «υπεράσπισης της διαφορετικότητας» που εκτόξευε το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα (και στην Ευρώπη γενικότερα). Αυτοί που καταδίκαζαν λογιών – λογιών «φοβίες» και παρουσίαζαν μέχρι και την ισλαμική μαντήλα ως ευρωπαϊκό πρότυπο, καταλήφθηκαν από… Ρωσοφοβία ή καλύτερα αντιρωσική υστερία.

Μέσα σε 4-5 μέρες «ποινικοποιήθηκε» ο Τσαϊκόφσκι, εξορίστηκαν τα Μπολσόι, «αποστραγγίστηκε» η «Λίμνη των Κύκνων», ματαιώθηκε κάθε συνεργασία με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Η Λίνα Μενδώνη, εκμεταλλεύτηκε τη δεινότητα της στο τσιμέντωμα, και έτσι έριξε «τσιμέντο» ταχείας πήξεως σε κάθε δρώμενο που έχει οιαδήποτε σχέση με την κακιά λέξη που αρχίζει από «Ρ».

---------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐάν ὑπῆρχε μία στοιχειωδῶς Ἑλληνική Κυβέρνησις, τότε αὐτή ἡ ἀνάρτησις θά ἦτο μία ὡραιοτάτη σκληρή κριτική κατά τῆς Κυβερνήσεως διά τά λάθη της. Ὡστόσον, ὅπως ἔχω γράψει καί ἄλλοτε, δέν ἔχουμε Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν. Ὁ «Έλληνας πρωθυπουργός», στόν ὁποῖον ἀναφέρεται τό ἄρθρον, κακῶς ἀποκαλεῖται μέ αὐτόν τόν τίτλον, διότι εἶναι μαριονέττα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων (ΝΤΠ), δηλαδή τοῦ διεθνοῦς Σατανισμοῦ, ἀγωνιζόμενος μέ καταπληκτικήν συνέπειαν νά καταστρέψῃ Ἑλλάδα καί Ὀρθοδοξίαν. Ὡς τοιοῦτος, δέν ἔχει διαπράξει τό παραμικρόν λάθος! Οὔτε εἶναι «βλάξ», ὅπως τόν θέλουν κάποιοι, πού τοῦ ἀποδίδουν μέν καλές προθέσεις, ἀλλά τόν ἐπικρίνουν σφόδρα διά τά «λάθη» του. Ὄχι, αὐτοί κάμνουν λάθος πού τοῦ ἀποδίδουν καλές προθέσεις. Ἕνας καλοπροαίρετος βλάξ θά ἔκαμνε καί ἀρκετά σωστά. Ἐδῶ, ὅμως, ἔχουμε ἕνα «πανέξυπνον» πράκτορα τῆς ΝΤΠ, ἐφόσον κάμνει τά πάντα λάθος, ὅλα πρός τό συμφέρον τῆς ΝΤΠ. Χρειάζεται πολλή ἐξυπνάδα διά νά ἐνεργῇ κάποιος μέ τόσην ἀκρίβειαν καί συνέπειαν.

Τι δεν καταλαβαίνεις;

 

-----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Καλά μην είστε και σίγουροι.... Κρατάτε και μία πισινή... Και ο Βαρθολομαίος τα ίδια κάνει...