ΚΥΡΙΑΚΗ 18 / 9 / 2016 – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ -- Κέντρο ζωής ο Σταυρός

“Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν, και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι»

Στην επί του Όρους ομιλία Του ο Κύριος ανοίγει μπροστά στον άνθρωπο τους ορίζοντες της αιώνιας ζωής και του δίνει προσανατολισμούς σταθερούς και αιώνιους. Συγκεκριμένα, αποκαλύπτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχθεί η αυθεντική ζωή που οδηγεί στην αγάπη του Θεού και την αληθινή ευτυχία.
Η δυναμική της ελευθερίας
Πριν διεισδύσουμε στο βάθος των λόγων του Κυρίου, όπως αυτοί αυθεντικά αναδύονται μέσα από την σημερινή ευαγγελική περικοπή, είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε το στοιχείο της ελευθερίας, το οποίο καθιστά τη ζωή στην οποία μας προσκαλεί η αγάπη του Κυρίου ανόθευτη, αυθεντική και αληθινή.
Ο Θεάνθρωπος Κύριος δεν αναγκάζει κανένα να τον ακολουθήσει.

Patriarch Kirill gives the Pope of Rome a particle of St. Seraphim relics -- Ο Ρώσος "Ορθόδοξος" Πατριάρχης έδωσε τμήμα λειψάνων του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ στον αντίχριστο Πάπα !!!

Moscow, September 16, Interfax - The head of the Roman Catholic Church received a gift from Patriarch Kirill of Moscow and All Russia - a part of the relics of St. Seraphim of Sarov in a shrine made in the form of an easter egg.


Head of the Synodal Department for External Church Relations Metropolitan Hilarion of Volokolamsk conveyed the gift on Thursday at the Apostolic Palace, in the Vatican, the DECR communication service reports.

ΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΜΑΣ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Σοφίας και τέκνων Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης.

Ἔζησαν ὅταν αὐτοκράτορας τῶν ρωμαίων ἦταν ὁ Ἀνδριανός.
Ὅταν ἡ τίμια καὶ ἐνάρετη Σοφία χήρεψε, πῆγε μαζὶ μὲ τὶς κόρες της στὴν Ρώμη. Ἐκεῖ ὁ αὐτοκράτορας πληροφορήθηκε ὅτι οἱ τέσσερις γυναῖκες ἦταν χριστιανὲς καὶ διέταξε νὰ τὶς συλλάβουν. Ἀφοῦ χώρισε τὴν μητέρα ἀπὸ τὰ παιδιά της, ζήτησε νὰ παρουσιασθεῖ μπροστὰ του ἡ δωδεκάχρονη Πίστη. Μὲ δελεαστικοὺς λόγους ὁ Ἀνδριανὸς προσπάθησε νὰ πείσει τὴν Πίστη νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστό, ἀλλὰ ἀντιμετώπισε τὸ ἄκαμπτο φρόνημα τῆς νεαρῆς. Τότε ὁ σκληρὸς ἡγεμόνας διέταξε τὸν ἀποκεφαλισμό της.

Τὸ ἴδιο σθένος μὲ τὴν Πίστη ἐπέδειξαν καὶ οἱ ἀδελφές της, ἡ δεκάχρονη Ἐλπίδα καὶ ἡ ἐννιάχρονη Ἀγάπη. Ὁ σκληρὸς Ἀνδριανὸς δὲ δίστασε νὰ διατάξει τοὺς δήμιούς του νὰ ἀποκεφαλίσουν καὶ τὰ ἄλλα δυὸ κορίτσια.
Περήφανη γιὰ τὰ παιδιά της ἡ Σοφία, ἐνταφίασε μὲ τιμὲς τὶς κόρες της καὶ παρέμεινε γιὰ τρεῖς μέρες στοὺς τάφους τους, παρακαλώντας τὸ Θεὸ νὰ τὴν πάρει κοντά του. Ὁ Θεὸς ἄκουσε τὴν προσευχή της καὶ ἡ Σοφία παρέδωσε τὸ πνεῦμά της δίπλα στοὺς τάφους τῶν παιδιῶν της.

Αυτή την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 6.00 μ.μ. όλοι στη Λάρισα να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Γέροντα Σάββα Λαυρεώτου !


Αυτό είναι το Χαλάλ κρέας !!!....


Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, Π Α Ν Α Γ Ι Ω ΤΑΤ Ε! -- ...":

Ενώ όλα γύρω μας βοούν, σχετικά με τον κόσμο στον οποίον ζούμε, κάποιοι εκκλησιαστικοί κύκλοι, επιμένουν και να μην το βλέπουν, αλλά και, να λοιδορούν όσους το βλέπουν, αποπροσανατολίζοντάς τους…
Πολύ περίεργα πράγματα…

«Τοις γαρ έχουσι γνώσιν, ευχερώς η τούτου γνωρίζεται έλευσις’ τοις δε τον νουν έχουσιν εις πράγματα βιωτικά και ποθούσι τα γήινα, ουκ εύδηλον έσται τούτο. Ο γαρ αεί δεδεμένος εν πράγμασι βιωτικοίς, κάν ακούσει, απιστεί και βδελύσσεται τον λέγοντα.» (Όσιος Εφραίμ ο Σύρος)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Σε αυτούς που έχουν γνώση των Γραφών και διαθέτουν πνευματικό ενδιαφέρον, εύκολα αναγνωρίζεται ο ερχομός του Ανόμου! Σε αυτούς όμως, που έχουν στρέψει το μυαλό τους στις μέριμνες του κόσμου τούτου και ποθούν κοσμικές επιτυχίες και μάταιες δόξες, αυτοί δυστυχώς, δεν θα είναι σε θέση να αντιληφθούν τον ερχομό του. Όποιος είναι προσκολλημένος στην ματαιότητα του κόσμου τούτου, ακόμη κι αν πληροφορηθεί το πλησίασμα της παρουσίας του, δεν πρόκειται να πιστέψει και θα αποστρέφεται ως πλανεμένο, αυτόν που τον ενημερώνει.

Κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά...

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).

Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.

«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. 

Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  

Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.


«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, Π Α Ν Α Γ Ι Ω ΤΑΤ Ε! -- Ἐπιστολὴ Γέροντος Σάββα Λαυριώτου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον

Παναγιώτατε,  
Ὡς πιστὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, σεβόµενος τοὺς θεσµοὺς καὶ τὴν τάξη τῆς  Ἐκκλησίας καὶ θέλοντας νὰ παραµείνω Ὀρθόδοξος µέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς µου, σᾶς καταθέτω τὰ ἑξῆς: Μέχρι τώρα ἀπευθυνόµασταν καθηκόντως εἰς τὴν Ἱερά Κοινότητα καὶ στὰ Μοναστήρια ὅπου ἀνήκουµε, διὰ νὰ δηλώσουµε τὴν ἀντίθεσή µας µὲ τὰ δικὰ σας οἰκουµενιστικὰ φρονήµατα, τὶς δηλώσεις σας καὶ τὶς πράξεις σας. Ἐξαντλήσαµε κάθε ἀνθρώπινη δυνατότητα µέσω γραµµάτων, ὁµιλιῶν καὶ παρεµβάσεων νὰ ἐπισηµάνουµε τὸν ὀλισθηρὸ δρόµο ποὺ ἀκολουθεῖτε ἐσεῖς καὶ ἡ ἀδιαφόρως χειραγωγούµενη, ἀπὸ ἐσᾶς, µοναστηριακὴ διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ καὶ τὴν προσφάτως δηµοσίευση τῶν πρακτικῶν τῆς ∆ιπλῆς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ 1979, ὅπου σύσσωµοι τότε οἱ Ἁγιορεῖτες ἀπορρίπτουν συλλήβδην τὴν ὕπαρξη χάριτος στοὺς Παπικοὺς ἀπευθυνόµενοι πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο . Καταδείξαµε ἐξαντλητικὰ τὸν ρόλο σας, ὡς πρωτεργάτη τῆς οἰκουµενιστικῆς ἀντίχριστης αἵρεσης. Ἀπειληθήκαµε, ἐκβιαστήκαµε καὶ ἐξοριστήκαµε, γιατὶ ἀντιστεκόµαστε στὴν πνευµατικὴ χολέρα καὶ τὸν ψυχικὸ θάνατο ποὺ ἐµβάλλετε στὸ ποίµνιο τοῦ Χριστοῦ, µέσω τῆς ἀντίθεης κακοδοξίας ποὺ ἐπιµόνως ὑπηρετεῖτε . Τὸ ἄηθες, ἀντιπατερικὸ καὶ ἀνίερο πνεῦµα ποὺ διαπνέει ἐσᾶς καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῆς αὐλῆς σας καὶ ποὺ κορυφώθηκε µὲ τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυµπαρίου, δὲν σᾶς ἐπιτρέπει οὔτε κἂν νὰ µᾶς περάσετε ἀπὸ Συνοδικὸ δικαστήριο, ὅπου θὰ διαφαινόταν τὸ πόσο ἀντιστρατεύεστε τὸν Χριστό, τοὺς ἁγίους καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παρακαταθήκη. Φοβᾶστε, Παναγιώτατε, ὅτι ἂν τὸ κάνατε, ὁ ὑπνωτισµένος λαὸς ἴσως ξυπνοῦσε καὶ σᾶς πετοῦσε στὸν Βόσπορο, ὅπως ἔγινε καὶ µετὰ τὴν Φερράρα-Φλωρεντία.

Επιστολή του Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ στον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα την αποποινικοποίηση της βλασφημίας

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 16 Σεπτεμβρίου 2016

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ὡς ἀπάντησι εἰς τήν ἐπιστολή τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Νικολάου Παρασκευοπούλου, Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μέ θέμα τήν ἀποποινικοποίηση τοῦ ἐγκλήματος τῆς βλασφημίας.

 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 911                           Ἐν Πειραιεῖ τῇ 15 Σεπτεμβρίου 2016

Πρός τόν

Ἐξοχώτατο Κύριο

Νικόλαο Παρασκευόπουλο

Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εἰς ΑΘΗΝΑΣ


Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
Μετά πολλῆς τιμῆς ἔλαβα τήν εὐγενῆ ἀπάντησή Σας στήν ἀπό 25/7/2016 ἐπιστολή μου ἡ ὁποία ἀνεφέρετο σέ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Σας διά τῆς