Orthodox Hymns


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ
ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Ητοι
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ.
Ερμηνεία εις τον Κανόνα
ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ποίημα όντα του αγίου Κοσμά
Και πρώτον εις την τούτου ακροστιχίδα.

Ακροστιχίς
Σταυρώ πεποιθώς, ύμνον εξερεύγομαι.
Ερμηνεία.

Εγώ, λέγει ο Μελωδός Κοσμάς, πεποιθώς και θαρρών όλος διόλου εις την δύναμιν του Σταυρού, εκβάλλω έσωθεν από την καρδίαν μου ύμνον: ήτοι τον Κανόνα τούτον, τον εις την ύψωσιν ψαλλόμενον του Σταυρού. Είπε δε ο ιερός Κοσμάς, ότι πέποιθεν εις τον Σταυρόν· διότι είναι άνθρωπος δίκαιος· ο δε δίκαιος, κατά τον Παροιμιαστήν, ώσπερ λέων πέποιθεν (Παρ. κη: 1). Ομοίως είπε και ότι εξερεύγεται· διότι και η ερυγή: ήτοι το ρέψιμον, ίδιον είναι του λέοντος, κατά τον Προφήτην Αμώς λέγοντα «λέων ερεύξεται, και τις ου φοβηθήσεται;» (Αμ. Γ:8). Θέλει λοιπόν να φανερώση ο Μελωδός με το εξερεύγομαι, ότι φοβερά τινα και μεγάλα και λεοντώδη νοήματα έχει να παραστήση δια του Κανόνος τούτου.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Των εν Νικοπόλει Αρμενίας 45 μαρτύρων.

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ μαρτύρησαν στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰῶνα, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Λικίνιος. Κορυφαῖοι ἀπ’ αὐτοὺς ἦταν ὁ Λεόντιος, ὁ Μαυρίκιος, ὁ Δανιὴλ καὶ ὁ Ἀντώνιος.
Ὅταν  Λικίνιος ἐξέδωσε διάταγμα κατὰ τῶν χριστιανῶν, μόνοιτους ᾖλθαν στὸν δοῦκα καὶ φανέρωσαν ὅτι εἶναι χριστιανοί. Σὲἐρώτηση τοῦ Λυσία, ποιὸς τοὺς ἔπεισε νὰ μὴ θυσιάζουν στοὺςθεούς, αὐτοὶ ἀπάντησαν: «Ὁ Χριστὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μᾶς δίδαξεκαὶ μᾶς ἔπεισε νὰ μὴ λατρεύουμε θεοὺς ἀνύπαρκτους, καὶ νὰ μὴπροσκυνοῦμε τὰ εἴδωλά τους».

Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (Πεντάλοφος Παιονίας, Κιλκίς):

Μέ ρωτᾶτε νά σᾶς πῶ γιά τήν κρίση. Καλύτερα θά ἦταν νά σᾶς πῶ γιά τίς κρίσεις. Γιατί ἡ κρίση, πού ζοῦμε σήμερα, εἶναι συνέχεια ἄλλης κρίσης, πού
καί ἐκείνη εἶναι συνέχεια τῆς πρώτης καί μητέρας τῶν κρίσεων. Ἡ πρώτη λοιπόν κρίση εἶναι ἡ πνευματική κρίση, πού ἔχει τήν αἰτία της στήν ἀπιστία ἤ στήν παροδική πίστη ἤ στήν ὀλιγοπιστία. Ἡ κατάσταση αὐτή ἔφερε τήν πνευματική κρίση. Καρποί καί φανέρωση τῆς πνευματικῆς κρίσης εἶναι ἡ συνεργασία μας μέ τήν Νέα Θρησκεία, τόν Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος καταργεῖ ὅλες τίς θρησκεῖες, ἀκόμη καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ νέα θρησκεία, ὑποκατάστατο τῆς μοναδικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Γυρίσαμε τήν πλάτη στόν Χριστό καί στραφήκαμε πρός ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι φανερώθηκαν στήν ζωή μας ἀντί τοῦ Χριστοῦ! Θυμηθεῖτε τόν ἄσωτο υἱό, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ πῆρε τήν περιουσία ἀπό τόν πατέρα, ἔφυγε ἀπό αὐτόν καί τήν κατέφαγε μετά πορνῶν καί ἁμαρτωλῶν. Πήραμε τήν περιουσία καί τήν οὐσία – τά Ἅγια Μυστήρια – τά δώσαμε στίς πόρνες (αἱρέσεις καί ἁμαρτωλούς ἀρχηγούς τῶν θρησκειῶν) μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἀνηθικότητα νά γίνει ἡ δεύτερη κρίση σ᾿ ὅλον τόν κόσμο, ἀλλά καί στά μέλη τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας! Οἱ πιστοί ἔγιναν ἄπιστοι καί οἱ ἄπιστοι ἀνήθικοι. Ἔτσι λοιπόν ἡ Μάνα γέννησε τήν Κόρη, ἡ ἀπιστία γέννησε τήν ἀνηθικότητα. Τότε ὁ ἄσωτος υἱός πτώχευσε καί βόσκοντας μαζί μέ τούς χοίρους, ἔτρωγε ἀπό τήν τροφή τους. Οἱ χοῖροι εἶναι τά ζῶα ἐκεῖνα, πού ἀντιπροσωπεύουν τήν ἀνηθικότητα καί τήν ἡδονή. Τρίτη λοιπόν κρίση, ἡ οἰκονομική. Πτωχεύσαμε πλέον. Ἀλλά μέχρι τώρα μιμηθήκαμε τόν Ἄσωτο. Θά συνεχίσουμε νά τόν μιμούμεθα; Ἤ θά συνεχίσουμε στήν καταστροφή;Ἐκεῖνος ἐπέστρεψε στόν πατέρα καί τοῦ ἔδωσε μεγάλη χαρά μέ τήν μετάνοιά του. Ἐμεῖς τί θά κάνουμε;

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ Α.Ο. ΑΘΩ + ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ.

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=16&t=11060&p=32872#p32872

Λόγω των τελεύταιων σημαντικών εξελίξεων και την ανακοίνωση του επικείμενου δημοψηφίσματος των Ελλήνων πολιτών, η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η ομιλία μετατίθεται στις 19 Ιουλίου [ν.ημ.] Κυριακή +Ζ Ματθαίου.

Ευελπιστούμε στην απαραίτητη παρουσία και την συμμετοχή σας.

Ενημέρωση

Σας γνωστοποιούμε ότι θα μισθωθεί λεωφορείο για την μεταφορά όσων επιθυμούν να παραστούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο "
VOLOS PALACE HOTEL" στην πόλη του Βόλου στις 19 Ιουλίου [ν.ημ.] και ώρα 6:00 μ.μ. όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πανοσιολογιότατος Καθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Εσφιγμένου Α.Ο. Άθω + Αρχιμανδρίτης κ.κ. Μεθόδιος.

Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους συνοδούς κάθε Νομού:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη: Νικόλαος Μορφίδης

Τηλέφωνο: +30 6976 074 111Καβάλα: Ιωάννης Κολοκυθάς
Τηλέφωνο: +30 6972 291 676

Λάρισα: Σωκράτης Καραγιάννης
Τηλέφωνο: +30 6977 292 755

Ο ΗΘΙΚΟΣ ΕΚΤΡΑΧΗΛΙΣΜΟΣ

Η εικόνα, που παρουσιάζει τα καλοκαίρια η πατρίδα μας, προκαλεί πόνο και θλίψη σε κάθε λογικό και σοβαρό άνθρωπο… Η αμφίεση των γυναικών έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτά που ήταν αδιανόητα προ ολίγων ετών έγιναν πλέον φυσικά. Και κυκλοφορούν οι γυναίκες στους δρόμους σαν να βρίσκονται στις παραλίες. Όσοι δε Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες εξέδωσαν εγκυκλίους σχετικά με το θέμα αυτό και αναφέρθηκαν και σε κηρύγματά τους στη θεία Λειτουργία συμβουλεύοντας τις γυναίκες να προσέχουν την αμφίεσή τους, για να μη σκανδαλίζουν τους άνδρες, έγιναν στόχος ειρωνικών σχολίων από τους δημοσιογράφους. Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί αλλά και έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες, όχι μόνο προβάλλουν το άσεμνο, αλλά και ειρωνεύονται το σεμνό και κάθε λόγο περί σεμνότητος. Εκεί φτάσαμε, δυστυχώς! Θεωρούμε το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο… Πολλοί βέβαια είναι οι λόγοι και οι αιτίες που μας οδήγησαν σ΄ αυτόν τον ηθικό εκτραχηλισμό. Ο κυριότερος όμως λόγος είναι ο ψυχοφθόρος τουρισμός. Πηγή για την οικονομία, αλλ΄  έφερε και πολλή διαφθορά… Τους έχει θολώσει το νου ο Σατανάς και δεν ασχολούνται, παρά με το χρήμα και με τις υλικές ηδονές… Δια να φανούμε δήθεν πολιτισμένοι, κυκλοφορούμε ημίγυμνοι στους δρόμους μας. Είναι αυτό πολιτισμός και πρόοδος, ή μήπως είναι ηθικός εκτραχηλισμός και ξεπεσμός; Η ιστορία μαρτυρεί ότι λαοί που παραδόθηκαν στην ακολασία, εξαλείφθηκαν από την επιφάνεια της γης. Το γράφει ο αιώνιος θείος λόγος, που δεν σφάλλει ποτέ: «Οι μακρύνοντες εαυτούς από σου απολούνται» (Ψαλμ. οβ΄ 27). Πριν λοιπόν είναι αργά, ας μετανοήσουμε όλοι μας, άρχοντες και λαός, για να μας ελεήσει ο Κύριος και να σώσει την Πατρίδα μας. Η γυμνότης δεν κατέκλυσε μόνον τους δημοσίους χώρους, αλλά και αυτούς τους ιερούς μας ναούς. Προς εντροπήν όλων ημών! Οι ι. ναοί μας καθ΄ ημέραν αθεοφόβως βεβηλώνονται. 

«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ»! ---- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού του Παν. Αθηνών


Κατά τις τελευταίες ημέρες βρισκόμαστε σε μια όντως τραγική, για την ανθρώπινη υπόσταση της Ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατάσταση, που προβληματίζει, σε βαθμό σχεδόν απογνώσεως, το χριστιανικό πλήρωμά της, που θέλει την Εκκλησία του «άσπιλον και αμώμητον», καθώς ο Χριστός, «ως αμνός άμωμος και άσπιλος» (Α΄ Πέτρ. 1, 19), «περιεποιήσατο αυτήν δια του ιδίου αίματος» (Πράξ. 20, 28)!                                                                                                                                   
Σήμερα εφθάσαμε στο σημείο να βλέπουμε να ρέει στα κανάλια των ΜΜΕ ο λόγος για την διαφθορά στην Εκκλησία με περίσσεια δημοσιότητα έτσι, ώστε «Η ομοφυλοφιλία στην Εκκλησία» (σταθερός θεματικός τίτλος στο τηλεοπτικό γυαλί) να είναι πλέον μια αυτονόητη και φυσιολογική αποδεκτή πραγματικότητα για όλα τα ΜΜΕ!    

Τοῦ Πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ

Ο φόβος ὅτι θὰ δημιουργοῦσε σοβαρὰ προβλήματα στὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας, ὁ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, εἶχε προβλεφθεῖ, πρὶν ἀκόμη ἐκλεγεῖ. Λίαν εὐθαρσῶς εἶχε δηλωθεῖ τότε, (1991) ποὺ ἦταν ἐπικρατέστερος ὑποψήφιος, γιὰ τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐκεῖθεν ὡς Οἰκουμενικός: «Γιὰ τὸν τύπο αὐτὸ τοῦ Κληρικοῦ, νὰ βάλει ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του, γιατί ἂν τελικὰ ἐκλεγεῖ θὰ ὁδηγήσει τὴν Ὀρθοδοξία μας σὲ περιπέτειες», καὶ οἱ περιπέτειες δὲν ἄργησαν νὰ παρουσιαστοῦν ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογή του, μὲ τοὺς δῆθεν διαλόγους μὲ τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα τῆς Ρώμης, καὶ ποὺ τελικὰ κατέληξαν στὶς συμπροσευχές. Οἱ συμπροσευχὲς αὐτές, γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ καὶ τοὺς συνοδοιπόρους του, σημαίνει ὅτι ἔχει ἤδη γίνει ἡ ἕνωση μὲ τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα, καὶ ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὰ κατηγορηματικῶς λεγόμενα τοῦ ὑπεύθυνου τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρώπη, Μητροπολίτου Ἀχαΐας κ. Ἀθανασίου, τώρα προσπαθοῦν, μὲ ὑπόγειες διαδρομές, νὰ ἐπιβάλλουν στοὺς πιστοὺς αὐτὴ «τὴν ἄμικτον μῖξιν», ἀλλὰ στὴν σατανοκίνητη αὐτὴ προσπάθειά τους συναντοῦν, ὡς εἶναι τοῦτο ἑπόμενον, σκληρὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκεῖθεν, ἀπὸ τὸν ὑπερασπιστὴ δηλαδὴ τῆς πίστεώς μας πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. 

Ρώτησαν έναν Γέροντα:

"Πως λένε μερικοί ότι βλέπουν οπτασία αγγέλων;" Και αποκρίθηκε: "Ευτυχής είναι εκείνος που βλέπει πάντοτε τις αμαρτίες του".

Oi πεμπτοφαλαγγίτες δημιούργησαν την κρίση με τα μνημόνια για να μουσουλμανοποιήσουν την Πατρίδα μας!

Με διευρυμένη πλειοψηφία, παρά την αρνητική τοποθέτηση των βουλευτών των ΑΝΕΛ, ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής τα τέσσερα άρθρα του νομοσχεδίου για την ιθαγένεια, που τέθηκαν σε ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της Χρυσής Αυγής. 

Το άρθρο 1 (ως προς το σκέλος β, που τέθηκε σε ονομαστική ψηφοφορία, καθώς το α σκέλος του υπερψηφίστηκε χθες) αφορά στην απόκτηση της ιθαγένειας από παιδιά νόμιμων μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα (τα παιδιά της λεγόμενης δεύτερης γενιάς μεταναστών) 

Το άρθρο 7 αφορά το καθεστώς εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για εποχική εργασία. 

Το άρθρο 8 αφορά σε ρυθμίσεις μεταναστευτικής νομοθεσίας. 

Το άρθρο 10 τροποποιεί διατάξεις, οι οποίες αφορούν σε επίδοση απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης ιθαγένειας ή ασύλου και απομάκρυνσης από τη χώρα. 

Το άρθρο 1, υπερψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποταμιού και του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Κώστας Ζουράρις (179). Καταψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, της ΧΑ και των ΑΝΕΛ (84). 

Το άρθρο 7, υπερψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ, και ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Κώστας Ζουράρις (232). Καταψήφισαν η ΧΑ, οι ΑΝΕΛ και το ΚΚΕ (31). 

Το άρθρο 8, υπερψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποταμιού, του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Κώστας Ζουράρις (179). Καταψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, της ΧΑ και των ΑΝΕΛ (84). 

Το άρθρο 10, υπερψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποταμιού, του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Κώστας Ζουράρις (179). Καταψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, της ΧΑ και των ΑΝΕΛ (84). 

Από την ψηφοφορία απουσίασαν ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος και οι βουλευτές του κόμματος, Αθ. Παπαχριστόπουλος, Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά και Έλενα Κουντουρά. 

Από το αρμόδιο υπουργείο εκφράστηκε δυσαρέσκεια για την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ραχήλ Μακρή, λόγω της απουσίας της από τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου. 

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Οι Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης

Προς τους νέους απλά και από καρδιάς

Ηλιάδης Σάββας
Δάσκαλος

Κιλκίς, 9-7-2015

Παιδιά μας, που μπήκατε στην κολυμβήθρα και ευλογηθήκατε από το χέρι της αγίας μας Εκκλησίας. Βρεθήκατε να ζείτε σ΄ αυτόν τον κόσμο και σας προσφέρεται αυτός ο τρόπος ζωής  που ζείτε σήμερα. Αυτός είναι ο δρόμος και πρέπει να τον ακολουθήσετε. Ναι. Αφού δεν μπορείτε να δείτε, αν υπάρχει γύρω σας έστω  ένα  μονοπατάκι, για να διαλέξετε. Έτσι, θέλοντας και μη, αφεθήκατε να ζείτε όπως ζείτε, χωρίς να ρωτηθείτε ουσιαστικά, αν είστε χορτασμένα ψυχικά, αν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματά σας, οι βαθιές ανησυχίες σας και τα ερωτηματικά, που «νύττουν» (τσιμπάνε) ασταμάτητα το νου και την καρδιά σας και δε σας αφήνουν πολλές φορές να ησυχάσετε.
Η «πνευματική καραντίνα», το «πνευματικό εμπάργκο», που σας επιβάλλεται από το σημερινό δικτατορικό καθεστώς  του επικρατούντος τρόπου ζωής, δε σας επιτρέπει να ανοίξετε ούτε ένα φινιστρίνι για μια ματιά, για μια ανάσα κάποιου άλλου αέρα, κάποιας άλλης πραγματικότητας.

ΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ --- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στρατοκόποι ἀέναοι σ᾿ αὐτόν τον κόσμο ἀδιάκοπα βαδίζουμε -ἤ μᾶλλον τρέχουμε- γιά νά προλάβουμε «νά κάνουμε κάτι»· εἶναι τρομακτικά σύντομη ἡ πορεία μας. Τό   νιώθουμε αὐτό ἰδιαίτερα στή γοργή ἀνακύκληση τῶν ἑορτῶν, στό γρήγορο πέρασμα ἀπό τήν προηγούμενη χρονολογία στήν ἑπόμενη. Ποιό νά ᾿ναι τό νόημα τοῦ  δρόμου μας, ποιά ἡ ἀφετηρία καί ποῦ ὁριοθετεῖται τό τέρμα του; «Ἀπ᾿ το μηδέν προήλθαμε καί στό μηδέν τραβᾶμε», ἀκούγεται ὁ καημός τοῦ ὑλιστῆ, πού δέν ἀντιλαμβάνεται παρά μόνο τήν ὁριζόντια πεπερασμένη διάσταση, ἀπό τό λίκνο ὥς τό μνῆμα.