Που βρίσκονται τα Δώρα των Μάγων;

Στον αγιασμένο τόπο του Αγίου Όρους, στο Περιβόλι της Παναγίας μας, βρίσκονται πραγματικοί θησαυροί: Τίμια Λείψανα, ιερές εικόνες, πολύτιμα κειμήλια, μοναδικοί κώδικες κ.ά.


Σε μια από τις πρώτες θέσεις βρίσκονται τα Δώρα των Μάγων, στην
 
Ιερά Μονή Αγίου Παύλου.

Ο χρυσός, ο λίβανος, η σμύρνα. Ο χρυσός βρίσκεται στη μορφή 28 επιπέδων πλακιδίων με καλλιτεχνική μικροεπεξεργασία. Ο λίβανος και η σμύρνα βρίσκονται ως μίγμα σε 62 περίπου σφαιρικές χάντρες μικρού μεγέθους.

Αλλά πώς βρέθηκαν εκεί αυτά τα πολύτιμα δώρα;

Ποιά ἀπολογία θά δώσουμε κατά τήν ὥρα τῆς Κρίσεως;

Συνήντησαν τόν ῞Αγιο Σάββα στήν ἔρημο τέσσερις ᾿Αγαρηνοί, οἱ ὁποῖοι ἦσαν

πεινασμένοι καί ἐξαντλημένοιμέχρι σημείου νά εἶναι ἐπικίνδυνοιΤόν ἐρώτησαν
μήπως ἔχει κάτι φαγώσιμο·  φιλάνθρωπος καί ἄφοβος ἀσκητής τούς πῆρε στό
σπήλαιό του καί τούς ἐφίλευσε μέ ὅσα λιτά ἐδέσματακυρίως χόρταεἶχε
οἰκονομήσειΤόσο πολύ ἐντυπωσιάσθηκαν οἱ βάρβαροι ἀπό τήν καλωσύνη καί
τήν ἀρετή τουὥστε ἐπέστρεψαν μετά ἀπό λίγες ἡμέρες καί τοῦ ἔφεραν ἄφθονα
ἀγαθά· τυριάψωμιά καί χουρμάδες῾Ο ὅσιος Σάββας διδάχθηκε πολύ ἀπό
αὐτήν τήν συμπεριφορά τους καί ἔλεγε· «᾿Αλλοίμονό σου ταλαίπωρη ψυχή μου·
πόσο ἀχάριστη εἶσαι πρός τόν Εὐεργέτη Θεό!  Αὐτοί οἱ βάρβαροιγιά μιά μικρή
χάρη πού τούς ἔκαναμοῦ ἔφεραν τόσο πλούσια ἀνταμοιβήΚαί ἐμεῖς πού
πήραμε ἀπό τόν Θεό τόσες δωρεές καί τόσα χαρίσματα ποιά ἀνταμοιβή τοῦ δίνουμε;
Ποιά ἐντολή του τηροῦμε; Ποιά ἀπολογία θά δώσουμε κατά τήν ὥρα τῆς Κρίσεως;».