Στρατηγός Μακρυγιάννης :

«Η πατρίς της γεννήσεώς μου είναι από το Λιδορίκι· χωριό του Λιδορικιού ονομαζόμενον Αβορίτη. [...] Οι γοναίγοι μου πολύ φτωχοί, και η φτώχεια αυτήνη ήρθε από την αρπαγή των ντόπιων Τούρκων και των Αρβανίτων του Αλήπασα. Πολυφαμελίτες οι γοναίγοι μου και φτωχοί, και όταν ήμουνε ακόμα στην κοιλιά της μητρός μου, μιαν ημέρα πήγε για ξύλα στο λόγγο. Φορτώνοντας τα ξύλα στον ώμο της, φορτωμένη στο δρόμο, στην ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα. Μόνη της η καημένη κι αποσταμένη, εκιντύνεψε κι αυτήνη τότε κι εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της και συγυρίστη, φορτώθη λίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνου στα ξύλα και από πάνου εμένα και πήγε στο χωριό» (Β' 11-12). 

Η πάντων δεσπόζουσα Μεσότης ή Σύνθεση --- Kyprianos Christodoulides

Η πάντων δεσπόζουσα Μεσότης ή Σύνθεση 

Απάντηση σέ ένα σχόλιο ---- Kyprianos Christodoulides

Πώς θά ζήσουμε χωρίς ταυτότητες ;

Ακούστε προσεκτικά Σύνδεσμος 2

https://docs.google.com/document/d/1ZW42EbsPaZnHJLdp3dzhbgVUTq2Enrz_/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true