ΠΟΝΤΟΣ - Κάλαντα Χριστουγέννων (ΜΕ ΣΤΙΧΟΥΣ)


 

ΑΘΕΪΑ, Η ΣΙΩΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ -- Τοῦ αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέν πολυενδιαφέρεται γιά τά πνευματικά καί μάλιστα γιά τά δογματικά θέματα, πού ἀποτελοῦν τό θεμέλιο καί τήν πηγή τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας. Ἡ σημερινή κουλτούρα καί γενικότερα ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ὄχι μόνο εὐνοεῖ μιά τέτοια νοοτροπία ἀλλά καί ἐξωθεῖ σʼ αὐτήν. Ἄλλωστε τό στίγμα τοῦ «φονταμενταλισμοῦ» καί ἡ μομφή τῆς μισαλλοδοξίας συνοδεύουν ἀνεξέλεγκτα κάθε προσπάθεια γιά τήν διατήρηση τῶν παραδεδομένων ἀξιῶν, πού ἀποτελοῦν τά θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς πνευματικῆς μας οἰκοδομῆς. Κάτω ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἔμμεσες πιέσεις ὁ σημερινός ὀρθόδοξος χριστιανός ἀβασάνιστα ἀποδέχεται τά δελεαστικά κηρύγματα Οἰκουμενισμοῦ, αὐτοῦ τοῦ ὁδοστρωτήρα καί ἰσοπεδωτῆ τῶν δογμάτων, καί περνᾶ στά «ψιλά γράμματα» τίς δογματικές διαφορές.

ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ -- Του Φώτη Κόντογλου

Η εμορφιά των τοπίων και των πραγμάτων.

Τι είναι άραγε αυτό που κάνει ώστε κάποιο πράγμα να είναι συμπαθητικό ή αντιπαθητικό στην ψυχή μας; Με την πρώτη φορά που θα δούμε είτε πολιτεία, είτε σπίτι, είτε τοποθεσία, είτε ό,τι άλλο είναι, μας φαίνεται συμπαθητικό ή αντιπαθητικό. Χωρίς να ξέρουμε γιατί, το αγαπάμε ή το σιχαινόμαστε, ή μας είναι αδιάφορο. Ίσαμε ένα σημείο, βρίσκουμε κάποια πράγματα που θαρρούμε πως συντείνουνε στο να μας φαίνεται ευχάριστο ή δυσάρεστο, ζεστό ή κρύο. Μα πέρα απ’ αυτό, δεν μπορούμε να πούμε γιατί είναι έτσι που μας φαίνεται. Η λογική δεν βοηθά σ’ αυτά τα ανεξιχνίαστα μυστήρια. Συμπαθούμε ένα πράγμα που δεν έχει καμιά εξωτερική χάρη. Κι αντιπαθούμε κάτι που έχει πολλές τέτοιες χάρες.

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Χριστός γεννᾶται...,Μεγάλυνον ψυχή μου...,Μυστήριον ξένον...


 

Τη Γ΄ (3η) Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΜΑΛΑΧΙΟΥ.

Μαλαχίας ο θείος Προφήτης εγεννήθη εκ της φυλής Λευϊ, εν τόπω καλουμένω Σοφερώ, κατά τους χρόνους εκείνους κατά τους οποίους επέστρεψαν οι Εβραίοι εις Ιερουσαλήμ από της αιχμαλωσίας Βαβυλώνος. Νέος δε έτι ων, απέκτησε πολιτείαν ενάρετον και αρίστην, έλαβε δε το όνομα Μαλαχίας (το οποίον ελληνιστί ερμηνεύεται Άγγελος) δια δύο αίτια· αφ’ ενός μεν, διότι ήτο ωραίος και ευπρεπής, αφ’ ετέρου δε διότι όσα ο Προφήτης ούτος επροφήτευεν, ελάμβανον ευθύς την βεβαίωσιν του θείου Αγγέλου, όστις έλεγε ταύτα εις αυτόν, και τον οποίον δεν έβλεπον οι ανάξιοι, αλλά μόνον οι άξιοι, την φωνήν όμως αυτού όλοι ήκουον ανεξαιρέτως. Ήκμασε δε κατά τον καιρόν του Έσδρα τετρακόσια έτη προ Χριστού. Ήτο δε, ως είπομεν, εν τη νεότητι αυτού ωραίος την όψιν, έχων το πρόσωπον όχι στρογγυλόν, αλλά μακρόν, και τας τρίχας συνεστραμμένας και κυκλοειδείς και οιονεί κουρευμένας, την δε κεφαλήν πλατείαν και μεγάλην.

Με αυτή την ένωση, τα αναθέματα πίπτουν και επί της κεφαλής των!!!

Η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς με προδοσία εισήγαγε το Ρωσικό Ορθόδοξο Ποίμνιό της στην Παναίρεση του Οικουμενισμού ενωμένη με το Πατριαρχείο Μόσχας,  παρά τα Αναθέματά της, εναντίον του Οικουμενισμού, των Οικουμενιστών, και των κοινωνούντων με τους οικουμενιστάς, τα οποία αναθέματα, Κλήρος και Λαός αναφωνούν κάθε χρόνο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας εντός των ναών των, και τα οποία αναθέματα με αυτή την ένωση, πίπτουν και επί της κεφαλής των!!!

-------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐάν θέλουμε νά εἴμεθα συνεπεῖς στά λόγια μας, τότε πρέπει νά δεχθοῦμε ὅτι ἡ παρατήρησις πού κάνει αὐτή ἡ ἀνάρτησις εἶναι ὀρθή, ἄν καί, μετά τήν διακοπήν τῆς κοινωνίας μέ τόν Βαρθολομαῖον (λόγῳ τοῦ Οὐκρανικοῦ καί ὄχι λόγῳ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ), δέν γνωρίζω μέ ποίους Οἰκουμενιστάς ἔχει κοινωνίαν τό Πατριαρχεῖον Μόσχας οὔτε κατά πόσον Οἰκουμενισταί εἶναι οἱ ἱεράρχαι του. Ἐνθυμοῦμαι, ὡστόσον, ὅτι ὅταν πρό ὀλίγων ἐτῶν ἦλθε στήν Ἑλλάδα ὁ Ἱλαρίων, ἦτο λάβρος ἐναντίον τῆς ἀληθινῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου, κάτι πού γιά μένα εἶναι ἀρκετόν γιά νά καταλάβω ποῦ βρίσκονται.

---------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Αν και προς στιγμήν μπήκα στον πειρασμό να γράψω για τους γοχ τελικά δεν υπέκυψα στον πειρασμό.
Αλλά η αναφορά για Εσφιγμένου με αναγκάζει:
Η Εσφιγμένου βαπτίζει εξ άπαντος τους Ν/γίτες ακόμα κι αν ( μια στο εκατομμύριο ) έχουν τρεις καταδύσεις.
Ο Καρπαθάκης και οι ματθαιϊκοί είναι Φλώροι... μπροστά στον Μεθόδιο.
Ενημερωτικά για τους αναγνώστες

π. Γρηγόριος

Πανδημία ψεύδους, βλασφημίας, προδοσίας, διχασμοῦ καί φασισμοῦ! -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Καθημερινῶς, ἔρχονται εἰς τήν δημοσιότητα νέα συγκλονιστικά στοιχεῖα πού ἀνατρέπουν τό ἀφήγημα διά τόν κοροναϊόν τῶν γνωστῶν «πλασιέ ἐμβολίων», ἤτοι τῶν ψευδο-πολιτικῶν, ψευδεπισκόπων, ψευδο-καθηγητῶν, ψευδο-ϊατρῶν, ψευδο-νομικῶν, ψευδο-δημοσιογράφων τῶν συστημικῶν ΜΜΕ (= Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) κ.ἄ. Ταυτοχρόνως, κακοποιεῖται ἡ Ἐπιστήμη, ἐπιβάλλονται νέα φασιστικά, ἐξοντωτικά καί ἀναποτελεσματικά μέτρα, διώκονται ἀπηνῶς ὅσοι λέγουν τήν ἀλήθειαν, πολλαπλασιάζονται αἱ βλασφημίαι κατά τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἐν γένει κατά τῆς ἀμωμήτου ἡμῶς Πἰστεως, ἐνσπείρεται ὁ διχασμός καί τό μῖσος κ.λπ. Χρειάζονται πολλοί τόμοι διά νά παρατεθοῦν ὅλ’ αὐτά τά στοιχεῖα. Θ’ ἀρκεσθῶ εἰς ὀλίγα μόνον ἀπό τό πρόσφατον παρελθόν.

Πρῶτον, ὁ διεθνοῦς κύρους ἰολόγος Sucharit Bhakdi ἀνεκοίνωσε πρό ἡμερῶν τά ἀποτελέσματα ἐρεύνης πού προέκυψαν ἀπό 15 νεοκροψίας-νεκροτομάς, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι διά τούς αἰφνιδίους θανάτους ὑγιῶν ἀνθρώπων πάσης ἡλικίας πού συμβαίνουν μετά τό mRNA «ἐμβόλιον» (διάβαζε «πειραματικόν σκεύασμα») εὐθύνεται τό «ἐμβόλιον» (Βλ. τό βίντεο https://katohika.gr/diethni/dr-sucharit-bhakdi-ta-organa-nekron-emvoliasmenon-apedeiksan-epithesi-tou-anosopoiitikou/ ).

Αλλοίμονον, ψυχή μου! εις ποίαν πτωχείαν έχομεν καταντήσει!

Αλλοίμονον! Εγώ και ο ισραηλιτικός λαός ομοιάζομεν με άνθρωπον, που προσπαθεί να μαζέψη στάχυα μετά τον θερισμόν και τσαμπίδια εις τα αμπέλια έπειτα από τον τρυγητόν, οπότε δεν υπάρχει κανένα καλό σταφύλι, δια να φάγη κανείς. Αλλοίμονον, ψυχή μου! εις ποίαν πτωχείαν έχομεν καταντήσει!

Εχάθηκε ευσεβής άνθρωπος από την χώραν μας. Ανθρωπος αρετής και καλών έργων δεν υπάρχει μεταξύ μας. Όλοι είναι υπεύθυνοι αιματηρών εγκλημάτων. Ο καθένας από αυτούς καταδυναστεύει τον πλησίον του με σκληρότητα.

Όλοι έχουν έτοιμα τα χέρια των δια το κακόν. Καθε άρχων απαιτεί δώρα. Ο κάθε κριτής, ο κάθε δικαστής, παίρνει δώρα και ομιλεί κολακευτικά και αποφασίζει σύμφωνα με την επιθυμίαν της ψυχής του ενόχου. Εγώ όμως θα αφαιρέσω από αυτούς τα παράνομα αγαθά των, όπως το σκουλήκι κατατρώγει και κονιορτοποιεί το ξύλον, καθώς προχωρεί μέσα εις αυτό. Θα αποστείλω την πρέπουσαν τιμωρίαν κατά την ημέραν, που θα τους επισκεφθώ. Και τότε αλλοίμονον και τρισαλλοίμονον! Ιδού, ότι έφθασαν αι τιμωρίαι εναντίον σου. Τώρα θα ακουσθούν οι θρήνοι και οι κλαυθμοί των.

Μη έχετε πλέον καμμίαν εμπιστοσύνην εις την υποστήριξιν των φίλων σας. Μη ελπίζετε εις την δύναμιν των αρχόντων σας και απ' αυτάς ακόμα τας συζύγους σας φυλαχθήτε, ώστε να μη εμπιστευθήτε τίποτε εις αυτάς, διότι εις την αμαρτωλότητα, που ζήτε, ο υιός κατεξευτελίζει τον πατέρα, η θυγατέρα επαναστατεί εναντίον της μητρός της, η νύμφη κατά της πενθεράς της και γενικώς όλα τα μέλη της αυτής οικογενείας είναι εχθροί εναντίον του αρχηγού της οικογενείας και αναμεταξύ των.

ΜΙΧΑΙΑΣ    Ζ: 1-6

Την πρώτη του νέου έτους

«Αυτή την ημέρα, την πρώτη του νέου έτους, καλούμεθα όλοι μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να κάνουμε, με θάρρος και εντιμότητα, τον πνευματικό μας απολογισμό, να θεραπεύσουμε τα μικρότερα ή μεγαλύτερα ελλείμματά μας, διά της ειλικρινούς μετανοίας και, με τον Θείον φωτισμόν, να ιεραρχήσουμε προς το πραγματικό μας συμφέρον τις προτεραιότητές μας σ' αυτή τη ζωή, επιζητούντες, με λόγους καρδιακής πίστεως και έργα μετανοίας, πρώτον «την Βασιλείαν το Θεού και την Δικαιοσύνην Του», με την βεβαίαν ελπίδα ότι και όλα τα άλλα, τα οποία ως άνθρωποι έχουμε ανάγκη, θα μάς προσφερθούν με αυτάρκειαν από τη φιλόστοργη πρόνοια του Θεού.»

Reading from the Synaxarion:

Sylvester, Pope of Rome Saint Sylvester was a native of Rome. Because of his exceeding virtue, he succeeded Saint Miltiades as Pope in 314. Since he himself was unable to be present at the First Ecumenical Council in 325, he sent delegates of his own Roman clergy to represent him in Nicaea. He reposed in the year 325.