Ποιες εισηγήσεις έχει δεχθεί ο Ιερώνυμος για την αυτοκεφαλία της «νέας Εκκλησίας» της Ουκρανίας

Δύο επιτροπές που συστάθηκαν από την Εκκλησία της Ελλάδος είχαν αντιρρήσεις για την αναγνώριση της «νέας εκκλησίας» της Ουκρανίας. Tο ζήτημα θα παραπεμφθεί στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Στην Αθήνα, από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
«Η Διαρκής Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν μπορεί να πάρει απόφαση και το θέμα πρέπει να τεθεί στην Ιεραρχία», δήλωσε ωστόσο πηγή από την Εκκλησία της Ελλάδος στο Sputnik.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είχαν συσταθεί δύο επιτροπές για τη μελέτη της νομιμότητας της παραχώρησης αυτοκεφαλίας, την επιτροπή «Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων» και την επιτροπή «Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων».

Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ -- Αθωνικά άνθη

Θεία αρετή είναι η προαιρετική ενέργεια του ανθρώπου προς πραγμάτωσιν του ηθικού δέοντος. Είναι επίσης η βούλησις δια την ενέργειαν του καλού. Με το χάρισμα παρουσιάζεται η εξής σχέσις· κάθε χάρισμα που δίδεται εις τον άνθρωπον από τον Θεόν ως δώρημα τέλειον, έχει τα ιδιώματά του, τα οποία είναι αυταί αι αρεταί· με την σειράν της δε η αρετή αποσπά, όταν ευρεθή εις πληρότητα ιδανικήν, εκ του Θεού και ανάλογον χάρισμα κ.ο.κ. Αι αρεταί εννοούνται καθολικώς ως μία αρετή, ως στάσις δηλαδή του πνεύματος και δυναμισμός της ψυχής προς κτήσιν της τελειότητος. Ήδη και ο Πλάτων πρεσβεύει την ιδίαν άποψιν. «Η δικαιοσύνη και σωφροσύνη και οσιότης και πάντα ως εν τι είη συλλήβδην, αρετή» («Πρωταγόρας» 329. Βλ. και «Πολιτεία» 433 Α. κ.ε.). Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς να απορρίπτουν την αρετήν, εις οποιονδήποτε φορέα την εύρουν – αποδέχονται και την τυχούσαν εις τους προ ή έξω της Εκκλησίας –, την θεωρούν ως ποιότητα της ψυχής, η οποία δεν ευρίσκεται βεβαίως ολοκληρωμένη. Αλλά εις ένα «τέλειον και ολόκληρον» (Ιακ. α: 4) Χριστιανόν η αρετή έχει πλήρη ενότητα. Η ενότης επιτυγχάνεται δια της τηρήσεως των εντολών· ούτω γράφει ο Νέος Θεολόγος θείος Συμεών (SC 113, 38) : « Δια γαρ της εκπληρώσεως των εντολών η εργασία των αρετών, δια δε της πράξεως των αρετών η πλήρωσις των εντολών γίνεται, και ούτω δια τούτων ανοίγεται ημίν η θύρα της γνώσεως».

Open letter of Metropolitan Sergiy of Singapore and Southeast Asia, Patriarchal Exarch of Southeast Asia, to Metropolitan Ambrosios of Korea (Patriarchate of Constantinople)

29 August 2019, 11:42

Your Eminence Metropolitan Ambrosios, 

I have long hesitated to respond to your interview published on The Orthodox World website on April 12: https://theorthodoxworld.com/exclusive-how-the-moscow-patriarchate-tramples-on-church-canons-and-undermines-orthodox-unity-in-korea/. However, the impression from my recent trip to Ukraine, to attend with a blessing of His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia the celebrations on the occasion of the Name Day of His Beatitude Metropolitan Onufry of Kiev and All Ukraine, led me to the decision to respond to your public statements.

Since your interview remarks are published on a website which gives no information about those who run and edit it, I can see no other way to respond to these publications than to appeal personally to you. However, considering the public nature of your statements, my letter will be open as well, so that readers can draw their own conclusions.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη Λ΄ (30η) του μηνός Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ και ΠΑΥΛΟΥ του νέου.

Αλέξανδρος ο μακάριος πατήρ ημών, επειδή εξήσκει πάσαν αρετήν, εχρημάτισε πρωτοπρεσβύτερος του Αγίου Μητροφάνους Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου εν έτει τκε΄ (325), αντικατέστησε δε εις την εν Νικαία συγκροτηθείσαν αγίαν και Οικουμενικήν πρώτην Σύνοδον τον Άγιον Μητροφάνην, μη δυνηθέντα ένεκεν ασθενείας και γήρατος να παρευρεθή εις αυτήν.

Από τα πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια Αγίου Συμεών τού Νέου Θεολόγου

Πίστη είναι να πεθάνει κανείς για το Χριστό και για χάρη της εντολης Του, πιστεύοντας οτι ο θάνατος αυτός θα του γίνει πρόξενος ζωής· να θεωρεί τη φτώχεια σαν πλούτο, την ευτέλεια και την ασημότητα σαν αληθινή δόξα και κοινωνική λάμψη· και να πιστεύει ότι με το να μην έχει τίποτε, κατέχει τα πάντα ή μάλλον απέκτησε τον ανεξερεύνητο πλούτο της επιγνώσεως του Χριστού, και όλα τα ορατά να τα βλέπει σαν λάσπη ή καπνό.

Αντίστασις εις τον αφελληνισμόν, τον οικουμενισμόν και την Νέαν Τάξιν Πραγμάτων

Τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου  Ἀναστασίου, Προηγουμένου  Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων  Μετεώρων.

Είναι γεγονός ὅτι βρισκόμαστε σε μία στιγμή, ὄχι ἁπλῶς κρίσιμη, ἀλλά ὁριακή, θα λέγαμε, για την πορεία και το μέλλον τῆς πατρίδας μας και τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας· σε μια στιγμή πού βιώνουμε ἕνα ἀνεπανάληπτο καταιγισμό κατάλυσης και καταστρατήγησης τῶν πάντων. Οἱ νεοταξικοί σχεδιασμοί βρίσκουν την ἀπόλυτη ἐκπλήρωσή τους στα τεκταινόμενα τῶν τελευταίων ἐτῶν στην χώρα μας, στην Εὐρώπη, ἀλλά και στον κόσμο ὁλόκληρο. Με τρόπο πλέον ἀπροκάλυπτο, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια τηρήσεως ἔστω τῶν προσχημάτων, χωρίς την ὅποια ἀπαιτούμενη νομιμοποίηση, τά «γνωστά-ἄγνωστα» διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας, οἱ νέες δυνάμεις κατοχῆς τῆς ὑφηλίου, συγκεκριμένοι τραπεζικοί και χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί με πλήρη ἀδιαφάνεια, με καθαρά κερδοσκοπικές τακτικές, με ἀποικιοκρατικές μεθόδους βυθίζουν στην ἀνέχεια και την φτώχεια ὁλόκληρους λαούς καί κρατοῦν ἀσφυκτικά δέσμιους τῶν ἐπιλογῶν τους  πολυάριθμες χῶρες.

Αμαρτωλά γονίδια ή δικαιώματα στον διάβολο; (2) -- του αδελφού μας Ιουστίνου

(το κολυμπάρι πίσω απο την θεωρία της "κυτταρικής μνήμης".

Στη συνέχεια της επικοινωνίας μας αυτής, αγαπητοί αναγνώστες της «Ορθοδόξου Φωνής», θα αναφερθώ με λεπτομέρειες πάνω στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στην διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου πάνω στο ιδιάζον αυτό θέμα. Θα αποδείξω μάλιστα ότι η κακόδοξη αυτή ερμηνεία, που επιχειρούν μερικοί εναντίον της διδασκαλίας του Αγίου Πορφυρίου, γίνεται στα πλαίσια του διεθνούς «Κολυμπαρισμού» και της εμμέσου αθωώσεως του σοδομισμού και της παιδεραστίας που ετοιμάζεται πυρετωδώς ακόμη και μέσα από την Εκκλησία …

Θα ήθελα όμως πρώτα να απευθυνθώ στη κοινή λογική σας και να ζητήσω στην αγάπη σας να απαντήσετε σε μερικά ερωτήματα.

Έστω ότι  μία γυναίκα διάγει έκλυτον βίον και μολύνεται από τον ιό του AIDS. Στη συνέχεια γεννάει ένα παιδί που φυσικά είναι μολυσμένο από τον ιό αυτόν. Ερώτηση: το παιδί  μεγαλώνοντας εάν ακολουθήσει την αμαρτωλή πορεία της μητέρας του, θα το κάνει  επειδή μολύνθηκε από τον ιό και τα γονίδιά του απέκτησαν ροπή προς την αμαρτία (έτσι λένε οι κολυμπαριστές οπαδοί της «κυτταρικής μνήμης») ή επειδή παρασύρθηκε από το δαιμονικά αμαρτωλό περιβάλλον του και εύκολα υποδουλώθηκε η θέλησή του στα πονηρά πνεύματα του σκότους;

Έστω πάλι ένας πατέρας που παίρνει ναρκωτικά και δίνει και στην έγκυο γυναίκα του. Το παιδί τους  φυσικά δηλητηριάζεται αλλά οι γιατροί  το σώζουν την τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια το παιδί μεγαλώνει σε περιβάλλον ναρκομανών και γίνεται σιγά-σιγά και αυτό ναρκομανής. Τις πταίει; Το ναρκωτικό που μπήκε μέσα του, όταν ήταν στη κοιλιά της μάνας του και δήθεν άλλαξε τα κυττάρά του ώστε να ζητάνε  μανιωδώς  τα ναρκωτικά ( έτσι ισχυρίζονται οι οπαδοί των «διαβολικών γονιδίων») ή το διαβολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατράφηκε το παιδί και  υποδουλώθηκε  στα ναρκωτικά  επειδή έτσι το έμαθαν οι σκοτεινοί γονείς του;  Αν το παιδί αυτό το αναλάμβαιναν υγιείς θετοί γονείς, τότε οι πιθανότητες να γίνονταν ναρκομανής  θα ήταν :
Α) 100%,
Β)30% (έτσι λένε οι οπαδοί της «κυτταρικής μνήμης) ή
Γ) μικρή, όσο όλα τα άλλα παιδιά;

 Έστω τώρα ότι εσείς  γεννηθήκατε από υγιείς ορθοδόξους γονείς αλλά   πέθαναν νωρίς, και είχατε   την «τύχη» (ή την ατυχία) να σας υιοθετήσει από βρέφος ένας «Έλτον Τζων μετά της ανδρίδος αυτού»! Ερώτηση QUIZ: οι πιθανότητες   να γίνετε και σείς ένας κολυμπαρίζων  «Έλτον Τζων» είναι :
Α) 0% (αυτό λένε οι κολυμπαρίζοντες οπαδοί της « κυτταρικής μνήμης», επειδή, λένε, με καθαρούς  γονείς  έχετε «καθαρό κύτταρο»)
Β)50%
Γ)100%.

Οι απαντήσεις σας θα εκτιμηθούν δεόντως στην επόμενη επικοινωνία μας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ -- Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ματθ. 6, 32: «Πάντα γάρ ταῦτα τά ἔθνη ἐπιζητεῖ»
1. Ἡ μετάφραση ἐπιτρέπεται ὑπό ὅρους
Εἶναι γνωστόν ὅτι ὁ Προτεσταντισμός ἀπό τήν ἐποχή πού ἐμφανίσθηκε τόν 16ο αἰώνα, γιά νά θεραπεύσει τίς ἀκρότητες καί παρεκκλίσεις τοῦ Παπισμοῦ, περιέπεσε σέ χειρότερες ἀκρότητες καί πλάνες μέ τήν ὁλοκληρωτική ἄρνηση τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως καί τήν μονομερῆ ἔξαρση τῆς Βίβλου ὡς μοναδικῆς πηγῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας καί ζωῆς. Πιστεύοντας ὅτι ὅλα τά κακά ὀφείλονται στήν ἄγνοια τῆς Βίβλου ἐπιδόθηκαν σέ ἐντατική προσπάθεια νά τήν διαδώσουν σέ ὅλους τούς λαούς μέ τήν ἵδρυση βιβλικῶν ἑταιρειῶν καί ἱεραποστολῶν, μέ τήν καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη τῶν βιβλικῶν σπουδῶν καί τήν μετάφραση τῆς Βίβλου σέ πλῆθος γλωσσῶν καί διαλέκτων.