Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος; -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

Κουρασµένος ὁ σηµερινὸς ἄνθρωπος ἀπὸ τὶς διάφορες γιορτές, ποὺ κατάντησαν τυπικὴ ἐκπλήρωση κοινωνικῶν συµβατικοτήτων, ἀντιµετωπίζει καὶ τὰ Χριστούγεννα χωρὶς ἐσωτερικὴ προσέγγισή τους. Οἱ περισσότεροι ἀκόµη καὶ οἱ κατὰ τὰ ἄλλα θρησκευτικοὶ βλέπουµε τὰ Χριστούγεννα σὰν µιὰ µεγάλη οἰκογενειακὴ ἑορτή, ποὺ προσφέρει τὴν εὐκαιρία νὰ ξαναµαζευθεῖ ἡ σκορπισµένη οἰκογένεια γύρω ἀπὸ τὸν Χριστὸ τῆς φάτνης στὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο, ποὺ βγῆκε καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὸ ντουλάπι, γιὰ νὰ στολίσει γιὰ µερικὲς µέρες κάποια γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ µας. Σήµερα ὅµως, καλεῖται ὁ καθένας µας νὰ θέσει στὸν ἑαυτὸ του τὸ ἐρώτηµα: τί σηµαίνουν τὰ Χριστούγεννα γιὰ µένα; Εἶναι ἡ ἐξατοµίκευση τοῦ γενικότερου ἐρωτήµατος:

Ο Υιός καί Λόγος τού Θεού, ο ιός καί λόγος τού ΠΟΥ -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

«Την περίοδο αυτή πηγαίνει (σημ. ο Dr. Francis Collins) καθημερινά στις 5 το πρωί στο γραφείο του και ξεκινάει διαβάζοντας την Αγία Γραφή. «Το εδάφιο από την Β προς Κορινθίους επιστολή που ο Θεός λέει στον Παύλο “αρκεί σοι η χάρις μου, η γαρ δύναμίς μου εν ασθένεια τελειούται” δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο με βοηθάει, όταν δεν είναι ξεκάθαρο τι δρόμο να ακολουθήσω», αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του.»


Μήπως συμβαίνει νά ασθενεί ο Dr. Francis Collins ? Θά πρέπει νά μάς απαντήσει, άν υποφέρει σωματικά, όπως αφόρητα (ως προκύπτει) υπέφερε ο Απόστολος Παύλος, γιά νά φτάσει στό σημείο 3 φορές νά παρακαλέσει τόν Κύριο νά τόν απαλλάξει από τόν "σκόλοπα τής σαρκός". Έχει κι αυτός τήν ίδια ή κάποια άλλη σωματική βάσανον ;

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


 

Τη Γ΄ (3η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος ΑΓΓΕΛΗ του εν Χίω αθλήσαντος εν έτει αωιγ΄ (1813).

Αγγελή του Αγίου Νεομάρτυρος την μνήμην σήμερον εορτάζομεν. Χαρήτε όθεν όλοι οι ευλαβείς φιλομάρτυρες, όσοι αδιστάκτως και αναμφιβόλως καρδία μεν τον πιστεύετε, στόματι δε τον ομολογείτε της Αιωνίου Αληθείας, του Ιησού Χριστού, παναληθέστατον Μάρτυρα. Τον πρώην εξωμότην Αγγελήν υμνούμεν και ευφημούμεν και τους μαρτυρικούς του αγώνας επικροτούμεν και δοξάζομεν. Ας πληροφορηθώσιν όσοι διστάζουσι και περί της αγιότητος και της μαρτυρικής αυτού δόξης αμφιβάλλουσιν, ότι Μάρτυς είναι τη αληθεία και, κατά την ανέκαθεν της Εκκλησίας παράδοσιν, πάσης μαρτυρικής τιμής άξιος. Τον πρώην αρνησίχριστον, ως Χριστού αγαθόν και πιστόν δούλον, με επινικίους ωδάς και μαρτυρικά άσματα τιμώμεν, ίνα και ημείς Μάρτυρες τη προαιρέσει, κατά τον Μέγαν Βασίλειον, γινώμεθα. Ας εμφραγούν τα απύλωτα στόματα των αντιλεγόντων και μη ομολογούντων αυτόν και τους ομοίους αυτού όντως θείους Μάρτυρας· ότι κατά τους θείους Πατέρας, το Μαρτύριον δεν είναι απλώς άφεσις αμαρτιών, αλλά και αγιότης και δόξα και τιμή αιώνιος και ουράνιος.

Να μην εορτάσει στις Εκκλησίες του Πειραιά ούτε τον Άγιο Νικόλαο, ούτε τον Άγιο Σπυρίδωνα

 Ως νέος Καίσαρας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε με τον δήμαρχο και Μητροπολίτη Πειραιώς και τους διεμήνυσε ότι φέτος δεν θα εορτάσουν οι Εκκλησίες του Πειραιά τον Αγ. Νικόλαο και τον Αγ. Σπυρίδωνα. Ο καθένας να εορτάσει τους Αγίους σπίτι του. Μπροστά σε αυτήν την πρόκληση δυστυχώς οι Ιεράρχες “ποιούν τήν νήσσαν” .

«Η κοσμική και η πνευματική ηγεσία της πόλης δίνει το παράδειγμα και την κατεύθυνση της εγκαρτέρησης, της συναίσθησης και της αλληλεγγύης», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ Σεραφείμ, στη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε η κοινή κατεύθυνση στον αγώνα για τον περιορισμό της πανδημίας. ενόψει της γιορτής του πολιούχου του Πειραιά Άγιου Σπυρίδωνα στις 12 Δεκεμβρίου και του συμπολιούχου Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου.

Θησαυρὲ ζωῆς ἀκηράτου

 


Nεφέλη φέρουσα τὴν οὐράνιον δρόσον τοῖς ἐπὶ γῆς, λαμπὰς τοῦ ἀπροσίτου φωτός, κλίμαξ μετάρσιος, διἧς οἱ ἐπουράνιοι Ἄγγελοι πρὸς ἡμᾶς κατεφοίτησαν, τῶν χειμαζομένων λιμήν, τῶν θλιβομένων χαρά, τῶν ἀδικουμένων προστάτις, τῶν πενθούντων παράκλησις, τῶν ἀβοηθήτων βοήθεια, τῶν ἀσθενούντων ῥῶσις, τῶν καταπονουμένων ἀντίληψις, τῶν τυφλῶν βακτηρία, τῶν πεπλανημένων σωτήριος ὁδηγός, τῶν ἐν ἀνάγκαις ἐπίκουρος ἀσφαλής.

 Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

π. Θεόδωρος Ζήσης:

Σὲ σχέση μὲ τὴν παλαιὰ σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) οἱ ὅροι τώρα εἶναι πιὸ εὐνοϊκοί· ὁ πολὺς κόσμος, ἀκατήχητος καὶ ἀπληροφόρητος σὲ θέματα πίστεως, ἔχει ναρκωθεῖ ἀπὸ τὴν ὑποκριτικὴ καὶ ψεύτικη ἀγαπολογία, ἡ ὁποία ταιριάζει στὸ πνεῦμα τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς ἐξαλείψεως τῶν διαφορῶν καὶ ἰδιαιτεροτήτων. Στοὺς ναοὺς τὰ κηρύγματα ἐξαντλοῦνται σὲ κοινωνικὲς ἀναλύσεις καὶ πατριωτικὲς κορόνες ἢ σὲ ρηχοὺς καὶ ὑποκριτικοὺς εὐσεβισμούς. Σπανίως ἀναπτύσσονται θέματα πίστεως μὲ ἀναφορὰ στὶς αἱρέσεις καὶ στοὺς αἱρετικούς, ἰδιαίτερα στὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καὶ στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.  Ἑπομένως δὲν ὑπάρχει ὁ φόβος τῆς ἀποδοκιμασίας καὶ τῆς ἀντιδράσεως τοῦ λαοῦ στὰ τεκταινόμενα, ὅπως ἔγινε στὴν παλαιὰ Φερράρα-Φλωρεντία, ἀφοῦ τώρα ὁ λαὸς ἀγνοεῖ τὰ τῆς πίστεως καὶ ἔχει ὑποστεῖ πλύση ἐγκεφάλου ὑπὲρ τοῦ ψεύτικου ἀγαπισμοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ ἐναντίον τῆς συνδεδεμένης μὲ τὴν ἀλήθεια ἀγάπης, ἐναντίον τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, ποὺ δὲν ἀποκρύπτει τὴν πλάνη καὶ τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ τὰ φανερώνει, ὥστε νὰ προφυλάξῃ τοὺς πιστούς.

Γονατιστοί μέσα στο χιόνι για τον Άγιο Ανδρέα

Συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι οι Ορθόδοξοι Ρουμάνοι παρά τις απαγορεύσεις και το κλείσιμο των ναών εόρτασαν τον Άγιο Ανδρέα. Σε ακραίες συνθήκες με χιόνι έκαναν υπαίθρια Θ. Λειτουργία λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στην Πάτρα όπου η πλατεία έμπροσθεν του ναού του Αγίου Ανδρέα είναι πολύ μεγάλη. Αλλά δυστυχώς οι Επίσκοποί μας φάνηκαν παντελώς ανέτοιμοι στον πειρασμό του κορονοϊού.

Συγκινητικά φωτογραφικά στιγμιότυπα έρχονται στη δημοσιότητα από την ιερά πανήγυρη του Αποστόλου Ανδρέα, προστάτου και ιδρυτού της Εκκλησίας της Ρουμανίας, στο ναό έξω απο το σπήλαιό του, που βρίσκεται κοντα στην πόλη της Κωνστάντζας. Ο Άγιος εορτάστηκε εν μέσω πανδημίας, με την τήρηση αυστηρών υγειονομικών μέτρων, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (χιονόπτωση) και σε υπαίθριο χώρο. Ο λαός του Θεού παραβρέθηκε ευλαβικά, μαζικά και γονατιστός μέσα στο χιόνι.

Η τέλεση της Θ. Λειτουργίας εντός του ναού απαγορεύονταν από τις υγειονομικές διατάξεις.

Η ΒΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΛΟΣΥΝΗ -- Του Φώτη Κόντογλου

Μυστική χαρά του ανθρώπου

Τι έμορφη που είναι η καλοσύνη! Τι χαροποιό που είναι το πρόσωπό της κι η κάθε κίνηση του χεριού της. Και με πόση απλότητα έρχεται θαρρετά κοντά σου για να σε ξεκουράζει και με πόση ταπείνωση σε σιμώνει, σα να ΄σαι αδερφός της, δείχνοντάς σου φυσικά κι απροσπάθητα πως σ’ αγαπά και πως πονά για σένα! Τι χάρη που έχει ο καλομίλητος ο άνθρωπος! Σαν πρωινός ουρανός, ασυννέφιαστος, σαν βρυσούλα που τρέχει ταπεινά σ’ ένα παράμερο μέρος, και καρτερά υπομονευτικά να περάσει ο κουρασμένος στρατοκόπος για να τον ξεδιψάσει με το κρύο νερό της, δίχως να θέλει άλλη πληρωμή παρεκτός από τη χαρά να τον φχαριστήσει! Δεν είναι έτσι ο κακόγνωμος ο άνθρωπος, δεν γνωρίζει ο δύστυχος τι γέψη έχει η χαρά, επειδής η χαρά η αληθινή αναβρύζει μοναχά από τη φλέβα της καλοσύνης. Ο κακομίλητος είναι σαν τον ξέρακα, δεν έχει καμιά παρηγοριά να δώσει στον άλλον, κι ούτε στον εαυτό του. Τον τρώγει η ακαταδεξιά, η κουφιοκέφαλη μαϊμού, και το συμφέρον, ο λύκος κι ο χοίρος της αχορταγιάς.