Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ (Α΄) -- του θεολόγου Νικολάου Πανταζή


Μία Οικουμενική Σύνοδος είναι το  Ύπατο Εκτελεστικό Όργανο, η Ανωτάτη Εξουσία και Υπέρτατη Αρχή στη Ορθοδοξία.
Συγκεκριμένα, η Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδος θεσπίζει Συνοδικώς την Ακρίβεια και ακυρώνει αυτοφώρως και αυταπαγγέλτως το επισκοπικό αξίωμα, την ιεροσύνη και τα μυστήρια τα οποία τελούνται από οποιουσδήποτε αιρετικούς και μάλιστα μη καταδικασμένους.
Δεν είναι όμως αυτή, η μόνη Οικουμενική Σύνοδος η οποία συντάσσει τέτοιον Κανόνα και διδάσκει τέτοια αλήθεια θλιβερή. Είναι και άλλες Οικουμενικές Σύνοδοι στις οποίες θα αναφερθώ εν συνεχεία στο επόμενο άρθρο.
Πριν προχωρήσω στην παράθεση και επεξήγηση του παρόντος Κανόνος, θα πρέπει προκαταρκτικώς και υπευθύνως να δηλώσω, με κάθε συνέπεια του Θείου Νόμου, πως εάν και εφ’ όσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα ήταν όχι μόνο αναίδεια και ασεβή αυθαιρεσία να τολμήσουμε να διαφωνήσουμε με μια Θεόπνευστη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά επειδή ακριβώς είναι Θεόπνευστη, καταντούμε άθελά μας να βλασφημούμε το Άγιο Πνεύμα ως Χορηγό της Θεοπνευστίας και Επιβεβαιωτή του Συνοδικού Αλαθήτου.

Ύμνοι Μ Σαρακοστής Greek -- Orthodox Great Lent Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Β Χαιρετισμοί. Ησυχίου μάρτυρος, Ευθαλίας της παρθένου, Θεοδότου ιερομάρτυρος επισκόπου Κυρηνείας Κύπρου, Ανδρονίκου μάρτυρος.


Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.) καὶ κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ Συγκλητικοῦ. Ὅταν διὰ διατάγματος τοῦ Μαξιμιανοῦ ξέσπασε ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν καὶ οἱ κατέχοντες ἀνώτερα ἀξιώματα Χριστιανοὶ ἀπαγορεύθηκε νὰ φέρουν ζώνη καὶ στολή, τότε ὁ Ἅγιος προτίμησε νὰ περιφρονήσει ὅλες τὶς τιμὲς τῆς πρόσκαιρης δόξας, ἀπέβαλε τὰ ἐνδύματα καὶ τὴ ζώνη τοῦ ἀξιωματικοῦ καὶ ἐνδύθηκε ταπεινὰ καὶ ἄσημα.
Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας ἔμαθε τί εἶχε γίνει ὀργίσθηκε καὶ διέταξε νὰ δέσουν στὸν λαιμὸ τοῦ Ἁγίου βαριὰ πέτρα καὶ νὰ τὸν ρίξουν στὸ ποτάμι.
Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ἔλαβε τὸ στέφανο τῆς μακαρίας δόξας τοῦ Θεοῦ.

ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ -- Γ. Βερίτη


Γαλάζιο φως και χρυσαφί τον κάμπο έχει γεμίσει,
και στέλνει ρόδινο ασπασμό η Ανατολή στη Δύση.
Μα εσείς, Μαρίες ευλαβικές, Μαρίες πολύ θλιμμένες,
άλλο δεν έχετε στού νου το βλέμμα εμπρός κρατήσει,
παρά δικές Του θύμησες γλυκές κι αγαπημένες.

Πάρτε με, κόρες της Σιών, στον ορθρινό σας δρόμο,
όλη τη νύχτα εσβήστηκα στη λύπη και στον πόνο.
Τον Λατρευτό μου ας ξαναδώ κι ας είναι και στον τάφο
-κάποιαν ελπίδα ανάστασης μέσα μου πάντα θάχω.
Πάρτε με, Μυροφόρες μου, στον ορθρινό σας δρόμο!

Τό περιεχόμενο τῆς ᾿Ορθοδοξίας -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.


Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό χρυσόδετο ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού βρίσκεται πάνω στήν ἁγία Τράπεζα κάθε ὀρθοδόξου ναοῦ, εἰκονίζει στή μία ὄψη του τήν σταύρωση τοῦ ᾿Ιησοῦ καί στήν ἄλλη τήν ἀνάστασή του. Συμβολίζεται ἔτσι πολύ παραστατικά ἡ θεμελιακή θεολογική ἀλήθεια τῆς πίστης μας ὅτι ὁ σταυρός καί ἡ ᾿Ανάσταση ἀποτελοῦν ἕνα καί τό αὐτό γεγονός. ῾Η δισχιλιετής πορεία τῆς ᾿Ορθοδοξίας στήν ἱστορία εἶναι τό πιό εὔγλωττο ὑπόμνημα στήν ᾿Ανάσταση, ἡ συγκλονιστική λιτάνευση τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ ἀνά τούς αἰῶνες. Καί μόνον ἡ διατήρηση τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος ἐν μέσῳ τῶν παντοδαπῶν ἐπιθέσεων πού δέχθηκε αὐτό ἀπό τήν ποικιλώνυμη αἵρεση καί τήν πολύμορφη πλάνη, ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι σήμερα, ἐπιβεβαιώνει περίτρανα τήν ᾿Ανάσταση.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ


Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων προς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγον, και Βεκκον τον λατινόφρονα Πατριάρχη


Ει γαρ το απλώς χαίρειν ειπείν, κοινωνίαν δίδωσι τοις έργοις τοις πονηροίς, πόσον η διάτορος αυτού μνημοσύνη και ταύτα αυτών των Θείων μυστηρίων φρικτώς προκειμένων;.....''  
''Και πως ταύτα ανέξεται ορθοδόξου ψυχή, και ουκ αποστήσεται της κοινωνίας των μνημονευσάντων αυτίκα, και ως καπηλεύσαντας τα Θεία τούτους ηγήσεται;..''

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τοῦ μνημοσύνου τῆς 4.3.2018 – ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ - ποὺ ὀργανώνει ὁ ἱερατικὸς προϊστάμενος πατὴρ Διονύσιος Ταμπάκης εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Γενέσεως Θεοτόκου τοῦ ἱστορικοῦ Ναυπλίου.

Ὡς γνωστό, οἱ πρόγονοί μας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας μὲ πενιχρότατα πολεμικὰ μέσα ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τοῦ ἀφόρητου τουρκικοῦ - μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ.
Μὲ ἀκράδαντο πίστι στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ τραγουδοῦσαν τὸν Θούριό των :

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶτῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία,γι αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ κι ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω;»

Σωτηρία μου, παρηγορία μου, ἐμὴ ζωή, ἐμὸν φῶς, ἐμὴ ἐλπίς, ἀναψυχή μου, θυμηδία μου, καταφυγή μου,Σωτηρία μου, παρηγορία μου, ἐμὴ ζωή, ἐμὸν φῶς, ἐμὴ ἐλπίς, ἀναψυχή μου, θυμηδία μου, καταφυγή μου, σκέπη, ῥῶσις τῆς ἐμῆς ψυχῆς, εὐφροσύνη, ἡδύτης, τεῖχος, προσφύγιον, ὀχύρωμα, ὅπλον, ἀντίληψις, δόξα, πνοή μου, προστάτις, μεσῖτις, γαλήνη, ἐπίσκεψις, καύχημα, εἰρήνη, ἰσχύς, βάδισμα, ὕμνησις, τροφή, στολή, χαρά, εὐλογία, ἄγκυρα, εὐπορία, δρόσος, σεμνοπρέπεια, ἁγιωσύνη, μεγαλωσύνη, λύτρωσις· τῶν λυπηρῶν μου παράκλησις, βοηθὸς τῆς ἐμῆς ἀπορίας, φωτισμὸς καὶ ἁγιασμὸς τῆς ψυχῆς μου, τῶν ἁμαρτιῶν μου ἀπολύτρωσις, τὸ ἐμὸν ἐκ Θεοῦ ψυχαγώγημα, τῆς ξηρανθείσης μου καρδίας θεόρρυτος ῥανίς, τῆς ζοφερᾶς μου ψυχῆς τηλαυγεστάτη λαμπάς, τῆς γυμνότητός μου ἀμφίασις, τῶν στεναγμῶν μου κατάπαυσις, τῶν συμφορῶν μου μεταποίησις· ἐγκράτεια, ἁγνεία, ἀνδρεία, σωφροσύνη, τῶν ἀρετῶν κόσμος, ἐλευθερία μου, λιμήν, θησαυρός, ἐμπόρευμα τὸ ὄντως αἰώνιον, ἐπίκυρος μετάνοια, ὕψωμα, εὐεξία, κάλλος, ἰσχύς, εὐβουλία, σύνεσις, ἀγαλλίαμα, λαμπρότης μου.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Ι.Μ. Μολυβδοσκεπάστου: Πρόγραμμα ακολουθιών Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2018

ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ: Μιμηθείτε τον απόστολο.


Αμάρτημα εξομολογημένο και μισημένο σβήνεται από το βιβλίο της δικαιοσύνης του Θεού. Έτσι, δεν θα καταλογιστεί στην τελική Κρίση. Αυτό έχοντας στο νου μας, ας φρονηματίζουμε πάντα τη ψυχή μας με την ελπίδα της σωτηρίας, διατηρώντας όμως αμείωτο μέσα μας το αίσθημα της αμαρτωλότητος. Ο Χριστός, με τη σταυρική του θυσία, έσκισε το χρεόγραφο όλων των ανομιών μας. Από μας ζητάει ζωντανή πίστη, ειλικρινή Εξομολόγηση, αγώνα εναντίον της αμαρτίας και μίσος για το κακό.


ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 – Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ


Ευχαριστιακές ανατάσεις
                «Τέκνον αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου»
Μηνύματα ουράνιας ακτινοβολίας αντλήσαμε την περασμένη Κυριακή που ήταν αφιερωμένη στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Σε συνέχεια των ψυχωφελών αυτών μηνυμάτων, η δεύτερη Κυριακή των νηστειών έρχεται με τις ξεχωριστές αλλά και βαθυστόχαστές της ενατενίσεις να μας παράσχει θεία εφόδια προκειμένου να συνεχίσουμε τον αγώνα μας που οδηγεί στη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Μάλιστα για να μάς ενισχύσει και ενδυναμώσει στην πορεία μας, η Μητέρα μας Εκκλησία προβάλλει τη μεγάλη μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος όρθωσε το πνευματικό ανάστημά του απέναντι σε όλους εκείνους που επιχειρούσαν να διασαλεύσουν την αλήθεια της πίστεως και να διαβρώσουν το οικοδόμημα της Εκκλησίας του Χριστού.

Η ΕΝΔΟΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ -- Αθωνικά άνθη


«Ψυχής δε κίνησίς εστι κυκλική, η εις εαυτήν είσοδος από των έξω, και των νοερών αυτής δυνάμεων η ενοειδής συνέλιξις ώσπερ εν τινι κύκλω το απλανές αυτή δωρουμένη». Διονύσιος Αρεοπαγίτης.

Ίσως να μη είναι ανωφελές να λεχθή, ότι κακώς απεδόθη εις τον άγιον Γρηγόριον η ενδοστρεφής προσευχή, και ότι κάκιστα συνεδέθησαν μετά του ονόματός του, ως «παλαμισμός», τα ειρωνικά παρωνύμια «ομφαλοσκοπία –ομφαλοψυχία». Ηγνόησαν οι τοιαύτα φρονήσαντες ορθολογισταί, ότι εις την Ορθόδοξον Θεολογίαν υφίσταται συνεχής εσωτερική ενότης. Τοιαύτη δ’ ενότης, οίαν οφείλομεν να ανακαλύπτωμεν πανταχού των επί μέρους ιερών κειμένων της Καινής Διαθήκης. Διότι το Πνεύμα το Άγιον, όπερ εσόφισε τους αμέσους μαθητάς του Κυρίου, αυτό το ίδιον Πνεύμα εφώτισε και τους Πατέρας. Η υφισταμένη ποικιλία εν τη διδασκαλία των Πατέρων ουδόλως αίρει την εσωτερικήν ταυτότητα αυτής. Διότι το Πνεύμα όχι μόνον «όπου θέλει πνει» αλλά και «όπως θέλει πνει», «λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα».