Ας απαντήσουν οι Οικουμενιστές:

Η μνημόνευση του αιρετικού Πάπα Ρώμης εντός του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι ως Ορθοδόξου Επισκόπου τον Νοέμβριο του 2014 είχε προηγούμενο ένα άλλο συλλείτουργο λίγο πριν την άλωση.
Εκείνο στάθηκε Πνευματική αιτία της τουρκοκρατίας για 400 τόσα χρόνια …..
Τώρα πόσα χρόνια θα κρατήσει η υποδούλωσή μας στη δυναστεία του Καρλομάγνου «Αγιωτάτου» Πάπα σας;


Ο Γεννάδιος Β’ ο Σχολάριος (ὑπήρξε ὁ πρῶτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τὴν Ἅλωσι) έλεγε:  

" Άθλιοι Ρωμαίοι εις τι επλανήθητε και απεμακρύνατε εκ της ελπίδος του Θεού, και ελπίσατε εις την δύναμιν των Φράγκων, και συν τη πόλει εν η μέλλει φθαρήναι, εχάσατε και την ευσέβειάν σας; Ίλεώς μοι Κύριε. Μαρτύρομαι ενώπιόν Σου, ότι αθώός ειμι του τοιούτου πταίσματος. Γινώσκετε άθλιοι πολίται, τι ποιείτε; και συν τω αιχμαλωτισμώ, ός μέλλει γενέσθαι εις υμάς, εχάσατε και το πατροπαράδοτον, και ωμολογήσατε την ασέβειαν; ουαί υμίν εν τω κρίνασθαι! "

Το Αλάθητο του Πᾶπα -- Φώτης Κόντογλου

Το πιο γελοίο και αδιάντροπο εφεύρημά του

Δεν μπορώ να καταλάβω, πως τόσοι απολογητές της Ορθοδοξίας και κατήγοροι του Παπισμού ασχοληθήκανε σοβαρά με αυτό το μωρό και εξοργιστικό εφεύρημα, με το αλάθητο του Πάπα, που είναι η κορωνίδα απάνω απ΄ όλες τις ανοησίες που είχε την αδιαντροπιά να διακηρύξει ο Παπισμός. Έχω την ιδέα πως μονάχα για περίπαιγμα είναι αυτά τα πράγματα, γιατί πως είναι δυνατό να μιλήσει με σοβαρότητα ένας άνθρωπος για τέτοια παιδαριώδη πράγματα; Λοιπόν, άπαξ αυτός ο βλογημένος Πάπας αποφάσισε να αυτοκηρυχθεί «αλάθητος», δηλαδή αλάθευτος, τουλάχιστον δεν σκέφτηκε πως θάπρεπε ν΄ αλλάξη και πάτρωνα, κι΄ αντί τον άγιο Πέτρο να βάλει αποπάνω του κάποιον άλλον απόστολο, π.χ. τον Βαρθολομαίο, που δεν ξέρουμε τι είπε και τι έκανε. Γιατί ο άγιος Πέτρος κάθε άλλο παρά αλάθητος ήτανε.

10o Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο της ΠΕΘ: Η Εκκοσμίκευση του Χριστιανισμού και η επίδρασή της στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παιδεία - 2 και 3 Νοεμβρίου 2018 - Πολεμικό Μουσείο Αθηνών


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ

O Συναξαριστής της ημέρας

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018


Τη ΚΘ΄ (29η) του Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ της Ρωμαίας.                                                                                                                                  
Αναστασία η Αγία Οσιομάρτυς του Χριστού η σήμερον εορταζομένη ήτο από την μεγαλόδοξον Ρώμην, έζη δε κατά τους χρόνους Δεκίου του βασιλέως και των διαδόχων αυτού Γάλλου και Βαλεριανού εν έτει σνστ΄ (256). Είναι δε και άλλη Μάρτυς Αναστασία η επιλεγομένη Φαρμακολύτρια, καταγομένη και αυτή από την Ρώμην, ακμάσασα κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού, αλλά τα μεν περί αυτής ας ίδη πας τις εις την κβ΄ (22αν) του Δεκεμβρίου μηνός, ότε επιτελείται η μνήμη αυτής·

Τη ΚΗ΄ (28η) του Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων τεσσάρων Νεομαρτύρων ΑΓΓΕΛΗ, ΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ, των εκ της Λάμπης, και εν Ρεθύμνη της Κρήτης μαρτυρησάντων.

Αγγελής, Μανουήλ, Γεώργιος και Νικόλαος οι Άγιοι Νεομάρτυρες ήσαν υιοί γονέων θεοσεβών, Χριστιανών μυστικών, οίτινες έσωθεν μεν ήσαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, πράττοντες άπαντα τα της Εκκλησίας μυστήρια, όπως και οι Χριστιανοί, έξωθεν δε φαινόμενοι ως Οθωμανοί δια τον φόβον. Τοιούτοι δε ήσαν πάμπολλοι κατά την εποχήν εκείνην εις την νήσον της Κρήτης, διότι, ως είναι γνωστόν, τούτο εγένετο απ’ αρχής της αλώσεως της νήσου ταύτης μέχρι της απελευθερώσεως αυτής.

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ. Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος μᾶς συμβουλεύει:

«Ὅταν συμβαίνη νὰ πληθύνωνται στὸν νοῦ μας οἱ πονηροὶ λογισμοί, νὰ βάζουμε ἀνάμεσά τους τὴν ἐπίκληση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ (τὴν νοερὰ προσευχή) καὶ ἀμέσως θὰ τοὺς δοῦμε νὰ διαλύωνται σὰν καπνὸς στὸν ἀέρα, ὅπως μᾶς δίδαξε ἡ πεῖρα. Καὶ τότε, ἀφοῦ μένει μόνος του ὁ νοῦς, χωρὶς τοὺς πονηροὺς λογισμούς, ἄς ἀρχίσουμε πάλι τὴν συνεχῆ προσοχὴ καὶ ἐπίκληση (νήψη καὶ προσευχή), καὶ ὅσες φορὲς τὸ παθαίνουμε αὐτὸ ἀπὸ πειρασμό, ἔτσι νὰ ἐνεργοῦμε».

Τη ΚΗ΄ (28η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του εν τω Άθω ασκήσαντος.

Αθανάσιος ο Κωνσταντινουπόλεως, ο λαμπρότατος της οικουμένης φωστήρ και του Δεσπότου Χριστού δούλος γνήσιος, ήτο εξ Αδριανουπόλεως. Ο πατήρ αυτού εκαλείτο Γεώργιος και η μήτηρ Ευφροσύνη, αμφότεροι ευσεβείς, ευγενείς και ενάρετοι. Από τοιούτους λοιπόν γονείς γεννηθείς, ωνομάσθη ο παις Αλέξιος εις το άγιον Βάπτισμα και από μικρός εδείκνυε οποίος τις έμελλε να κατασταθή, διότι ουδόλως εδόθη εις παιγχνίδια, κατά την των νέων συνήθειαν, ούτε επόθησε ρευστά και μάταια πράγματα, αλλά όλη του η σπουδή ήτο εις την ακολουθίαν της Εκκλησίας και εις την των γραμμάτων μάθησιν.

Πότε θα διδαχθούμε από τα λάθη μας;

Την εθνική φλόγα προσπαθούν να σβήσουν στα σχολειά μας, τον πατριωτισμό έβαλαν στο στόχαστρο

Από τον Σάββα Καλεντερίδη


Η πατρίδα μας έχει να αντιμετωπίσει έναν εφιάλτη τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αποικία χρέους, έχει υποθηκεύσει την εθνική περιουσία για 99 χρόνια λόγω της εγκληματικής πολιτικής του διδύμου της συμφοράς Τσίπρα - Βαρουφάκη και είναι αναγκασμένη να υπακούει στις προσταγές των δανειστών σε βασικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής, από την οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εξαρτώνται η εθνική άμυνα αλλά και η εξωτερική μας πολιτική. Και όλα αυτά τουλάχιστον μέχρι να αποπληρώσει μέρος των δανείων και το εξωτερικό χρέος να πέσει κάτω από το ποσοστό 120% επί του ΑΕΠ.

Αν στα παραπάνω συνυπολογιστεί ότι έχουμε ένα διαλυμένο κράτος, που σπαράσσεται από τον κομματισμό, τον συνδικαλισμό και την αναξιοκρατία, και ένα πολιτικό σύστημα αναξιόπιστο και διεφθαρμένο, η ηγεσία του οποίου, όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη, είναι σε θέση να ξεπουλήσει Ελλάδα και Μακεδονία, για να μείνει μερικές εβδομάδες παραπάνω στην εξουσία, τότε συμπληρώνεται η εικόνα του εφιάλτη.

Τη ΚΗ΄ (28η) του Οκτωβρίου, ο Άγιος Ιερομάρτυς ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ο φανερώσας τον Τίμιον Σταυρόν επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του Μεγάλου και Ελένης της αυτού μητρός, κοντώ βληθείς τελειούται.

Κυριακός ο Άγιος Ιερομάρτυς, αφ’ ου εφανέρωσε τον Τίμιον Σταυρόν και αφ’ ου επίστευσεν εις τον Χριστόν και εβαπτίσθη, εγένετο και Επίσκοπος Ιεροσολύμων, παρετάθη δε η ζωή του έως εις τους χρόνους Ιουλιανού του Παραβάτου, εν έτει τξα΄ (361). Όταν δε ο Ιουλιανός εξήλθεν εις εκστρατείαν κατά των Περσών, επήγεν και εις τα μέρη της Παλαιστίνης και μαθών περί του Αγίου τούτου Κυριακού, εκράτησεν αυτόν και τον ηνάγκασε να θυσιάση εις τα είδωλα· ο δε Άγιος ήλεγξεν αυτόν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ-1984-ΕΤ1-"ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ"-"ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ"


Τη ΚΗ΄ (28η) του Οκτωβρίου, μνήμη των εξ Αφρικής Αγίων Μαρτύρων ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ, ΜΑΞΙΜΟΥ, ΠΟΜΠΗΪΟΥ και ετέρων τριακονταέξ.

Τερέντιος και οι συν αυτώ τεσσαράκοντα Άγιοι Μάρτυρες ήσαν εκ της Αφρικής κατά τους χρόνους Δεκίου του βασιλέως και Φουρτουνάτου ηγεμόνος, εν έτει σν΄ (250), συλληφθέντες δε ως Χριστιανοί, δέρονται πρώτον με ωμά νεύρα και δεύτερον με ραβδία· έπειτα κατακαίονται εις την ράχιν με πεπυρωμένους οβελούς και αι πληγαί αυτών τρίβονται με τρίχινα πανία, ήτοι υφασμένα από τρίχας αιγός, και με όξος.

Έχω μια αδερφή τη λένε Β Ήπειρο την αγαπώ πολύ!


Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο ομογενής που ύψωσε Ελληνικές σημαίες στο Αργυρόκαστρο

nerkos_alvanika_mme_arthro

Ο ομογενής έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά - Πυροβόλησε στον αέρα όταν τον πλησίασαν αλβανοί αστυνομικοί που σύμφωνα με τα αλβανικά ΜΜΕ κλήθηκαν επειδή ο 35χρονος είχε γεμίσει με σημαίες το χωριό Βουλιαράτες και «τους προκαλούσε» - Τότε καταδιώχθηκε και έπεσε τελικά νεκρός

Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε ο ομογενής Κωσταντίνος Κατσιφάς  που φέρεται  να ύψωσε την Ελληνική σημαία το μεσημέρι της Κυριακής στο χωρίο Βουλιαράτι, στο Αργυρόκαστρο.

auto_Untitled-51540729902
Το πρωί είχαν προγραμματισθεί και έγιναν δύο εκδηλώσεις στα νεκροταφεία Ελλήνων πεσόντων στην περιοχή στις 10 και στις 12 με συμμετοχή πλήθους κόσμου- πολλοί εκ των οποίων, μάλιστα, κρατούσαν ελληνικές σημαίες. Οι εκδηλώσεις ήταν επ' αφορμή της 28ης Οκτωβρίου. Ο Κωνσταντίνος Κατσιφάς που σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε πάει στην Αλβανία στις 2 Οκτωβρίου, φέρεται να είχε βάλει πολλές σημαίες στο χωριό, ενώ κατά την εκδοχή που προβάλλεται τις τελευταίες ώρες από τα αλβανικά ΜΜΕ «η συμπεριφορά του ήταν προκλητική» και κάτοικοι του χωριού κάλεσαν την αστυνομία επειδή «γέμισε το χωριό με ελληνικές σημαίες».

Η αλβανική αστυνομία πήγε στο χωριό, εντόπισε τον 35χονο. Στο σημείο αυτό παραμένει ακόμη θολό το τι συνέβη. Ο Κωνσταντίνος Κατσιφάς πυροβόλησε στον αέρα και τράπηκε σε φυγή. Οι αλβανοί αστυνομικοί τον καταδίωξαν καλώντας τον να παραιτηθεί. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες βρήκε καταφύγιο σε μια αποθήκη. Οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και τελικά, σκότωσαν τον Κωνσταντίνο Κατσιφά, ο οποίος φέρεται ότι πριν πεθάνει φώναξε «ζήτω η Ελλάδα».
Σημειώνεται ότι έως τώρα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση που να αφορά αναλυτικά τις συνθήκες που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα ούτε από την Αλβανική, ούτε από την ελληνική πλευρά. 

Τι είχε προηγηθεί

Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ελικόπτερα και ειδικές δυνάμεις προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Όταν εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αλβανικής αστυνομίας, αρνήθηκε να παραδοθεί και άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να δεχτεί τα πυρά των ειδικών δυνάμεων και να πέσει νεκρός.  Σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι και μία στο στήθος, από ελεύθερο σκοπευτή. 

Μεγάλη κινητοποίηση από την Αλβανική αστυνομία 


Η ανακοίνωση της Αλβανικής αστυνομίας 

nekorss
Όπως αναφέρουν τα Μέσα Ενημέρωσης της Αλβανίας πρόκειται για τον  35χρονο Κωσταντίνο Κατσιφά με καταγωγή από τα Ιωάννινα, που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.  Κάποια Αλβανικά Μέσα τον σχετίζουν με το κόμμα της Χρυσής Αυγής.


albas
Μάλιστα πολλά Μέσα της Αλβανίας, δημοσιεύουν αναρτήσεις από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Σε πρόσφατη ανάρτησή του έγραφε. «Τσίπρας και Ράμα κάνουν σχέδια χωρίς το Νοικοκύρη..... Για ένα πράγμα να είναι σίγουροι, Η σκληροπυρηνική Νεολαία τής Βορείου Ηπείρου δεν θα μήνη θεατής. Καλούνται όλοι Έλληνες τής Βορείου Ηπείρου 28η Οκτωβρίου να στείλουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. ΕΛΛΑΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ».Φωτογραφίες από την μεγάλη επιχείρηση της Αλβανικής αστυνομίας 

flag9
flag8
https://www.protothema.gr/greece/article/833669/alert-alvanika-mme-nekros-apo-astunomika-pura-o-omogenis-pou-upsose-tin-elliniki-simaia-sto-argurokastro/

Τη ΚΗ΄ (28η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Σαββαϊτου, του και Επισκόπου γενομένου.

Στέφανος ο Όσιος Πατήρ ημών ο Σαββαϊτης ήκμαζεν εν έτει 790. Ούτος ο ευλογημένος εγένετο εκ νεαράς ηλικίας Μοναχός, εισελθών δε εις την Λαύραν του μεγάλου Πατρός Σάββα εδιδάχθη από τους εν τη Λαύρα κατοικούντας Αγίους Πατέρας τον του Θεού φόβον και πάσαν άλλην αρετήν και ασκητικήν πράξιν. Άγευστος δε διέμεινε των ηδονών του κόσμου ο μακάριος ούτος, διότι έγινε Μοναχός πολύ νέος. Αφ’ ου λοιπόν προέκοψεν εις την κατά Θεόν πολιτείαν και έλαμψεν εις την υπακοήν και ησυχίαν, τότε ηξιώθη και του χαρίσματος της Αρχιερωσύνης.

Δεν ξεχνώ τους ήρωες και τα ιδανικά τους!

Να μην παρασυρθούμε από ψευδοπροοδευτικές φωνές που ζητούν την κατάργηση της 28ης Οκτωβρίου

Από τον  Κωνσταντίνο Χολέβα

Τους τιμούμε όταν σεβόμαστε τις αξίες και τα ιδανικά τους. Οταν διδάσκουμε στα παιδιά μας με ποιο όραμα πολέμησαν οι Ελληνες κατά των σιδερόφρακτων Ιταλών. Ο σεβασμός των στρατιωτών μας στην Παναγία, στην Υπέρμαχο Στρατηγό, τους οδήγησε σε ανδραγαθήματα. Γράφει σχετικά ο λογοτέχνης Στράτης Μυριβήλης:

«Οταν η Ελλάδα έκαμε το θαύμα του ’40-’41, οι Ελληνες στρατιώτες έβλεπαν την Υπέρμαχον του Βυζαντίου να πολεμά επικεφαλής των τους κτηνώδεις επιδρομείς. Πήγα και τους είδα, εκεί στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας, αυτούς τους νεαρούς ήρωες των ημερών μας. Και όλοι είχαν κρεμασμένη στο στήθος ή στον ορθοστάτη του παγωμένου τους αντίσκηνου την εικόνα της Βυζαντινής Υπερμάχου. Σαν να ήταν όχι πολεμιστές του Γεωργίου Β’, αλλά του Τσιμισκή, του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου ή του τελευταίου Παλαιολόγου».

Τη ΚΗ΄ (28η) του Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ και ΝΕΟΝΙΛΛΗΣ των ομοζύγων, και των τέκνων αυτών ΣΑΡΒΗΛΟΥ, ΝΙΤΑ, ΙΕΡΑΚΟΣ, ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, ΒΗΛΗΣ και ΕΥΝΙΚΗΣ.

Τερέντιος ο Άγιος Μάρτυς και τούτου ομόζυγος Νεονίλλη κατώκουν μετά των τέκνων αυτών άπαντες εις μίαν και την αυτήν οικίαν, καθό μία οικογένεια και ελάτρευον κρυφίως τον Θεόν· όθεν διαβάλλονται εις τον ηγεμόνα και παρίστανται εις το κριτήριον. Επειδή δε ωμολόγησαν μεν τον Χριστόν Θεόν αληθινόν, τα δε είδωλα περιεγέλασαν, δια τούτο κρεμασθέντες καταξεσχίζονται ασπλάγχνως και καταρραντίζονται άνωθεν αι πληγαί των με όξος δριμύτατον και με άλας, κάτωθεν δε φλογίζονται με πυρ. Οι δε Άγιοι, ταύτα πάσχοντες, προσηύχοντο και με σιωπηλήν φωνήν παρεκίνουν αλλήλους εις το Μαρτύριον.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟ 1940!


Στρατιωτικόν ανακοινωθέν 1ης Δεκεμβρίου 1940.

Τα Ελληνικά στρατεύματα εισήλθον χθες εις Πογραδέτς. Οι Ιταλοί υποχωρούν εις την κατεύθυνσιν του Ελβασάν. Οξεία διάστασις μεταξύ φασιστικού κόμματος και των στρατιωτικών ηγετών της Ιταλίας.

Στρατιωτικά Ανακοινωθέντα.

29 Δεκεμβρίου 1940.
Τοπικαί επιτυχείς επιχειρήσεις. Το υποβρύχιόν μας «Παπανικολής» υπό κυβερνήτην τον πλωτάρχην Μ. Ιατρίδην εβύθισεν εις την Αδριατικήν τρία οπλιταγωγά Ιταλικής νηοπομπής.

5 Ιανουαρίου 1941.
Το υποβρύχιον «Λάμπρος Κατσώνης» με κυβερνήτην τον πλωτάρχην Σπανίδην εβομβάρδισε και κατεβύθισεν εις την Αδριατικήν ιταλικόν εξωπλισμένον πετρελαιοφόρον, μεταφέρον καύσιμον ύλην και πυρομαχικά. Εις το αλβανικόν μέτωπον συνελήφθησαν 204 αιχμάλωτοι και εκυριεύθη υλικόν.

19 Ιανουαρίου 1941.
Το υποβρύχιον «Πρωτεύς» με κυβερνήτην τον πλωτάρχην Μ. Χατζηκωνσταντήν εβύθισε την 29ην  Δεκεμβρίου το ιταλικόν μεταγωγικόν «Σαρδηνία»  μεταφέρον άνδρας και υλικόν. Το υποβρύχιον δεν επανήλθεν εις την βάσιν του. Εις το μέτωπον κατελήφθησαν υψώματα και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Ημερησία Διαταγή του Κ. Δαβάκη. -- 28 Οκτωβρίου 1940

Προς τους αξιωματικούς και οπλίτας.
Ο ύπουλος γείτων μας, αιφνιδιαστικώς μας επετέθη. Η Ελλάς αναμένει από ένα έκαστον ημών να προστατεύσωμεν τα σύνορά της και την τιμήν της και να δώσωμεν ένα καλόν μάθημα εις τον εισβολέα. Φανήτε Έλληνες και κρατήστε γερά τα όπλα με πίστιν εις τον Θεόν και τον εαυτόν σας και τους Διοικητάς σας. Πειθαρχία, καρτερία, θάρρος.

Ζήτω η Ελλάς.
Διοικητής Κ. Δαβάκης.

ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ : ΒΑΖΕΙ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ