Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση --- Kυπριανός Χριστοδουλίδης

 

Τώρα έχουμε τούς Γιανναράδες, Φάρους, Θερμούς καί άλλους επί-Καιρούς ... σατανάδες, που εδίδαξαν καί έμαθαν τούς ακατήχητους νέους καί παλαιούς Ορθόδοξους τήν θεολογία τών σχέσεων - γνωστές οι ενδοτριαδικές σχέσεις - μέ αποτέλεσμα, τά νήπια τών Νηπιαγωγείων καί Δημοτικών νά μυούνται στήν σχεσιακή - σεξουαλική παιδαγωγία, μέ τήν ανοχή τής επίσημης καί τής άλλης ( ... ) Ιεραρχίας.

 

https://docs.google.com/document/d/10Q0E1FIJCKysXbrhesbGT4L4OBgKx3ex/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true