Η Ένδοξος Ανάληψις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Η εικόνα της Αναλήψεως του Χριστού είναι μεγαλοπρεπής. Οι Μαθηταί εξεπλάγησαν, και με απερίγραπτον χαράν και θαυμασμόν παρακολουθούσαν την Ανάληψιν του Χριστού εις τους ουρανούς. Οι Μαθηταί δεν είδαν την αρχήν της Αναστάσεως, αφού κανείς δεν είδε το Χριστό την ώρα που εξήρχετο από το μνημείον. Μετά όμως από την Ανάστασίν Του, ο Κύριος εμφανίσθηκε πολλές φορές εις αυτούς. Την Ανάληψιν όμως του Κυρίου οι Μαθηταί την είδον από τη αρχήν.

Οι Μαθηταί ατενίζουν προς τον ουρανόν και βλέπουν αναλαμβανόμενον τον αγαπητόν τους Διδάσκαλον. Και ενώ αποχωρίζεται από αυτούς ο Κύριος, εις το κέντρον της Συνάξεως των Αποστόλων ευρίσκεται η Παναγία, η Μητέρα του Χριστού1. Η Παναγία είναι το πιο αγαπητόν πρόσωπον εις τον Χριστόν και εις τους Χριστιανούς. Ποτέ δεν διεκδίκησε καμμίαν θέσιν μέσα εις  την Εκκλησίαν. Είναι όμως το κέντρον της θείας λατρείας και ο πιο πολύτιμος θυσαυρός που έχει η Εκκλησία μας.

Ο δρόμος ήνοιξε! Πως βιώνεται η Ανάληψις -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Αν πεις στον άνθρωπο της εποχής μας ότι η ανάληψη του Χριστού έχει ένα πολύ προσωπικό μήνυμα γι΄ αυτόν, το λιγώτερο, θα σε κοιτάξει με δυσπιστία. Στέκεται τόσο απρόσιτη πάνω στο θεολογικό της βάθρο και πως μπορεί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των καιρών μας; Και όμως, η ανάληψη του Χριστού πέρα από το θεολογικό της νόημα, ή μάλλον μέσα απ΄ αυτό εκπέμπει ένα πολύ επίκαιρο κοινωνικό και ανθρώπινο μήνυμα. Μόνο, που για να το πιάσουμε, δεν θα ξεκινήσουμε από την κορυφή της προς την εποχή μας, διότι οι περισσότεροι δεν θα μπορέσουν ούτε την αφετηρία να βρουν ούτε στην πορεία να ενταχθούν, αλλά θα ξεκινήσουμε από την εποχή μας, που είναι εύκολο να την παρακολουθήσουμε όλοι, αφού είναι η ίδια η ζωή μας, ο εαυτός μας, για να φθάσουμε στην κορυφή της. Μ΄ αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει κίνδυνος να λαθέψουμε, φθάνει να είμαστε τίμιοι στην αναζήτησή μας και ειλικρινείς στην εξομολόγησή μας.

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Τη ΣΤ΄ (6η) Ιουνίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ιλαρίωνος του νέου, Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Πέμπτη, 6  Ιουνίου 2019

                                                                         
Ιλαρίων, ο Όσιος πατήρ ημών, ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Νικηφόρου του Πατρικίου εν έτει ωβ΄ (802) και Σταυρακίου, Μιχαήλ Ραγκαβέ και Λέοντος Αρμενίου του εικονομάχου. Κατήγετο δε εκ Καππαδοκίας, πατέρα μεν έχων Πέτρον καλούμενον, μητέρα δε Θεοδοσίαν. Ο πατήρ αυτού ήτο γνωστός εις τον βασιλέα, επειδή αυτός εχορήγει τον άρτον της βασιλικής τραπάζης. Αφού δε ο Όσιος εγεννήθη και απεγαλακτίσθη, εστάλη εις σχολείον δια να μάθη επιμελώς τα ιερά γράμματα.

Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) -- ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 -- 4.6.2019 ΤΙΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γιὰ νὰ μὴ ἔχῃ ἐφαρμογὴ ρῆσις τοῦ θυμόσοφου Ἑλληνικοῦ λαοῦ
«κατὰ τὸν λαὸ καὶ οἱ ἄρχοντες»

Συμμετοχὴ 58,76%                            Ἄκυρα-Λευκὰ 4,46%
Ἔγκυρα 54,30%   Δὲν ψήφισαν 45,70%
Ἄρα ἐπὶ τοῦ συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἔλαβον:
Ν.Δ.                                  33,12Χ54,30 = 19,30%
ΣΥΡΙΖΑ                          23,76Χ 54,30= 12,90%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ     7,72Χ 54,30=   4,19%
ΚΚΕ                                    5,35Χ 54,30=    2,90%
ΧΡΥΣΗ ἈΥΓΗ                   4,88Χ 54,30=   2,64%
Ἑλλ. Λύση                         4,18Χ 54,30=   2,26%
ΜΕΡΑ 25                            2,99Χ 54,30=   1,62%
ΣΥΝΟΛΟΝ   ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ         45,81 %
Ἄλλα μικρότερα κόμματα                                    8,49 %
 (ὀργιάζε ἡ πλύσις ἐγκεφάλου μὲ τὴν θεωρία τῆς χαμένης ψήφου)                                  
                            Σύνολο ἐγκύρων              54,30%

Μαρίνος Ριτσούδης : ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Άγαπητοί ὅλοι,  Χριστός Άνέστη,

Πιλοτικά έφαρμόζεται ο Σεργιανισμός, άπό τό  Ὑπουργείου Παιδείας καί ἀρχίζει νά φανερώνεται δυναμικά καί ἀπροκάλυπτα, ὁ μέχρι πρότινος κρυφός, διωγμός τῶν ἀληθινῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τό Κράτος.

Ἐπί τῆς οὐσίας στήν πρώτη σελίδα εἰδικώτερα  ἀναγράφεται, “Το μητρῶο θρησκευτικῶν λειτουργῶν, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα ἔγκυρης καί ἄμεσης πληροφόρησης γιά την ἰδιότητα ἑνός προσώπου ὡς νόμιμου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, συμβάλλει ὥστε νά προστατευθεῖ ἀφενός το δημόσιο συμφέρον ἀπό φερόμενες ὡς “ιερουργίες” ψευδολειτουργών, αφετέρου οἱ πολίτες νά μή διακινδυνεύουν σοβαρότατες συνέπειες ἀπό ἄκυρες ἤ ἀκυρώσιμες πράξεις.”

ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ : Καταργούν την βλασφημία θρησκειών και περιύβριση νεκρών – Αναβρασμός στην Εκκλησία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΚΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Αν και η κυβέρνηση βρίσκεται στο καναβάτσο και ουσιαστικά ο κόσμος της έχει γυρίσει την πλάτη, εξακολουθεί να κινείται απέναντι από την πλατιά μάζα της κοινωνίας, θέλοντας να ικανοποιήσει κυρίως το (δήθεν) προοδευτικό ακροατήριο. Τι λένε Ιεράρχες στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
Ετσι, λίγες ημέρες μετά την συντριπτική ήττα στις ευρωεκλογές, η κυβέρνηση κατέθεσε προς ψήφιση το νέο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που τόσο έχει επικριθεί. Κι αυτό γιατί σημεία του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη λογική και τα πιστεύω των Ελλήνων.

Σύμφωνα με το νέου Π.Κ., καταργούνται άρθρα τα οποία συνδέονται άμεσα με τη θρησκεία, την πίστη, την οικογένεια, τους νεκρούς, κ.α.  Τα εν λόγω άρθρα έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους Κόλπους της Εκκλησίας και μάλιστα με το θέμα αυτό είχε ασχοληθεί και η τελευταία Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εκκλησία πάντως φαίνεται να μην εισακούγεται σε τίποτα στο Μαξίμου!