Οικουμενισμός -- π. Γεώργιος Μεταλληνός


ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ -- Aθωνικά Άνθη

Ελλάς είναι ένας χώρος, μία φυλή, μία Ιδέα. Ομφαλός της Ελλάδος υπήρξεν ο Παρθενών. Εκεί συνεπυκνώθη ό,τι μέγα και ευγενές παρήγαγεν η ψυχική και διανοητική δυναμικότης της ελληνίδος φυλής. Και υπό την σκιάν του Παρθενώνος ανεπτύχθη παν το ανήκον εις την σφαίραν του επιστητού και υπεραισθητού. Και θρησκεία και φιλοσοφία και τέχνη και πολιτικαί επιστήμαι.
Αλλ’ όλα αυτά τα επιτεύγματα, προ των οποίων, μέχρι σήμερον, η πεπολιτισμένη ανθρωπότης υποκλίνεται, αποτελούν την έκφρασιν του φυσικού ελληνικού δυναμισμού. Έδωσαν το μέτρον της υψηλής νοήσεως, του συμμέτρου συναισθήματος, της αρρενωπής διανοητικότητος, της εννοίας του Δικαίου και της εκλεπτυσμένης αισθητικής…
Ο ελληνισμός όμως, όσον και αν εμορφώθη εις πάγια σχήματα θεωρητικά και πρακτικά, όσον και αν ανεγνωρίσθη ως η υπάτη πολιτιστική κατάκτησις, δεν έμεινεν εις τα όρια, άτινα προσδιώρισεν η φυλετική του ευγένεια. Ακριβώς αυτή η ευγένεια εξώθησε την διαίσθησίν του εις την παραδοχήν και αναζήτησιν αγνώστων αξιών… Εντεύθεν ήρχισε να προεκτείνεται, να διασπά τα φυσικά του όρια, να εισέρχεται «δυνάμει» εις την περιοχήν του «αγνώστου Θεού», να μεταβάλλεται η νοσταλγική του αναζήτησις εις προφητικάς ενοράσεις, ας επηκολούθησεν η εμφάνισις του «καταγγελέως ξένων δαιμονίων» επί του Αρείου Πάγου, του Αποστόλου Παύλου…

Agni Parthene (Complete) - Simonopetra Monastery -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Ελισσαίου του προφήτου, Μεδοδίου του ομολογητού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίλλου επισκόπου Γόρτυνος Κρήτης, Νήφωνος οσίου.

Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος καταγόταν ἐξ Ἀβελμαοὺλ τῆς γῆς Μανασσῆ, ἦταν υἱὸς τοῦ πλούσιου ἀγρότου Σαφάτ, ἀπὸ τὴν κοιλάδα Ἀβελμαουλά, ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γεωργοῦ καὶ ἤκμασε κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 9ου αἰῶνος π.Χ.
Ὁ Προφήτης Ἠλίας († 20 Ἰουλίου) εὑρῆκε τὸν Ἐλλισαῖο μὲ τὸ ἄροτρο στὸν ἀγρό του καὶ ἐκάλεσε αὐτὸν νὰ τὸν ἀκολουθήσει, ἀφοῦ ἔρριψε ἐπάνω του τὴ μηλωτή του. Ἡ πράξη αὐτὴ συμβόλιζε τὴν κλήση τοῦ Ἐλισσαίου στὸ προφητικὸ ἀξίωμα καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ ἄντληση ἰσχύος καὶ θείας αὐθεντίας. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τα μεγάλα «λάθη» σε μια πρόταση για το νέο Σύνταγμα

Δεν γνωρίζω ποιο είναι το περιεχόμενο της αναθεωρήσεως του Συντάγματος, την οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση. Παρατηρώ, πάντως, μια αναζωπύρωση της συζητήσεως για το Σύνταγμα και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σχολιάσω την πρόταση νέου καταστατικού χάρτη της χώρας μας, την οποία κατέθεσε προσφάτως ομάδα πολιτικών και συνταγματολόγων υπό τους Στέφανο Μάνο και Νίκο Αλιβιζάτο.

Το προτεινόμενο νέο Σύνταγμα δεν αρχίζει με το γνωστό Προοίμιο, δηλαδή με την επίκληση στην Αγία Τριάδα. Θυμίζω ότι το Προοίμιο ετέθη από τους αγωνιστές του 1821 κατά τις Εθνικές Συνελεύσεις του Αγώνος. Αν το αφαιρέσουμε, καταργούμε την Ιστορία μας. Η ομάδα Μάνου - Αλιβιζάτου δεν πιστεύει ότι πρέπει να επιδεικνύουμε σεβασμό στα ελληνορθόδοξα ιδανικά των ανθρώπων που μας ελευθέρωσαν;

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1931

Αυτή την φορά τα γεγονότα συνέβησαν στο χωριό Καπαρέλλι των Θηβών με στόχο τον Ιερομόναχο π. Ακάκιο Παππά. Ήταν καλοκαίρι του έτους 1931 και παραμονές της εορτής των Αγίων Αποστόλων, τότε που οι χωρικοί κάλεσαν στο Καπαρέλλι τον π. Ακάκιο για να τους εξομολογήσει και να τους λειτουργήσει την μεγάλη αυτή εορτή. Από την παραμονή της εορτής, ημέρα Σαββάτο, ήλθε ο π. Ακάκιος στο Καπαρέλλι και μάλιστα ακούραστος κατευθύνθηκε αμέσως στο Ναό για να κάνει εσπερινό ώστε να προλάβει και την εξομολόγηση των πιστών. Όλα ήσυχα και ωραία εξελίχθησαν εκείνο το απόγευμα. Μόνο το πρωί της Κυριακής σαν πήγε στο Ναό για να λειτουργήσει κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Δυο χωροφύλακες φρουρούσαν τον Ναό με την εντολή να εμποδίσουν την θεία Λειτουργία.

Αναβολή της Πανορθοδόξου Συνόδου προτείνει η Ρωσική Εκκλησία

Την αναβολή της Πανορθόδοξης Συνόδου ζητά εκ νέου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Μόσχας.
Σε ανακοινωθέν που εξέδωσε πριν από λίγο, ύστερα από τη συνεδρίαση της Ιεράς του Συνόδου, το Πατριαρχείο Μόσχας δηλώνει ότι για να μετάσχει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Κρήτη, θα πρέπει πρωτίστως να δοθούν λύσεις στα αιτήματα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, να υπάρξει εξομάλυνση και όλοι μαζί να οδηγηθούν σε Πανορθόδοξη Σύνοδο.


***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αναβολή της Πανορθοδόξου Συνόδου προτείνει η Ρωσικ...":

+Ι.Γ.Ζ.

Βεβαίως, όπως το οικονομικό (έξοδα αποστολής ) που έθεσε η εκκλησία της Βουλγαρίας, το να καθίσουμε σε στρογγυλή τράπεζα για να μην έχει ο Βαρθολομαίος, το επί τιμή πρόεδρος, που έθεσε η εκκλησία της Ρωσίας, να λυθεί το ποιος θα έχει την κουτάλα που έθεσε η εκκλησία της Αντιοχείας, και ένα σωρό άλλα σωτηριολογικά ζητήματα.


***

Ο  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αναβολή της Πανορθοδόξου Συνόδου προτείνει η Ρωσικ...":

Πρωτοφανή τα γεγονότα, αλλά η ουσία δεν αλλάζει οι  Φιλοοικουμενιστές θα κάνουν την Σύνοδό τους  και μάλιστα με την απουσία αντιρρησιών στις απόψεις τους, οπότε θα μπορούν ευκολότερα να επιτύχουν τους σκοπούς τους.  Όσο για τους απέχοντας της Συνόδου δια της ουσιαστικής ανοχής και της Εκκλησιαστικής Συγκοινωνίας θα αποδεχθούν, στην πράξη, την Σύνοδο στην οποία απέχουν σήμερα.

Πρός Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων κ. Νικόλαον Φίλην -- † Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Ἀριθμός Πρωτ. γ – 2406.
Ἐν Ἀθήναις, 05 / 18 - 05 - 2016

Πρός
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων
κ. Νικόλαον Φίλην
Ἀνδρέα Παπανδρέου 37 
151 80 Ἀμαρούσιον

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ· Χριστὸς Ἀνέστη!
Σχετικὰ μὲ τὴν ὑπουργικὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ὁλοήμερων Σχολείων τοῦ ἐρχομένου σχολικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία προβλέπει τὴν μείωσιν τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἰς τὰς τάξεις Ε’ καὶ ΣΤ’ ἀπὸ δύο εἰς μίαν ὥραν ἀντιστοίχως, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἐκφράζει τὴν δυσαρέσκειαν καὶ διαμαρτυρίαν Αὐτῆς· καὶ τοῦτο, διότι θεωροῦμεν ὅτι εἰς μίαν τοιαύτην κρίσιμον καμπὴν εἰς τὴν πορείαν τῆς πατρίδος καὶ τοῦ λαοῦ μας, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρξῃ ἐλάττωσις διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλὰ ἐνίσχυσίς του.

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρός Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρη...":

+Ι.Γ.Ζ.
Δηλαδή το πρόβλημα των ΓΟΧ είναι εάν θα διδάσκεται ο Οικουμενισμός ( θρησκειολογία ) λιγότερες ώρες, και όχι για τις βλασφημίες που διδάσκονται τα παιδιά μας.

ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ -- Ανένδοτο στη Θράκη σκηνοθετεί η Αγκυρα -- Εάν επιτρέψει ο Αλλάχ ας γίνουμε και εμείς μάρτυρες

Σκηνικό έντασης και υπονόμευσης της ειρηνικής συμβίωσης στη Θράκη επιχειρείται να στηθεί από τη νέα «ηγεσία» της μειονότητας που έχρισε η Αγκυρα. 

Οι απειλές για δυναμικές κινητοποιήσεις και τα εμπρηστικά συνθήματα έρχονται τη στιγμή που η τουρκική κυβέρνηση στοχοποιεί τη Θράκη και λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τη συνάντηση που είχαν τα μέλη της λεγομένης «Συμβουλευτικής Επιτροπής Τούρκων Δυτικής Θράκης» με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αγκυρα.

Ὁ Μέγας Φώτιος ἑρμηνεύοντας τὸ «ἂν δαγκώνετε καὶ τρῶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, προσέξετε μήπως ἐξοντωθεῖτε μεταξύ σας», λέγει:

«Ἡ δουλεία τῆς σάρκας εἶναι φανερὸ πὼς εἶναι καὶ πολλῶν ἄλλων παθῶν καὶ κακίας δημιουργὸς καὶ βρίσκει τρόπους νὰ καταστρέφει τὸ κάλλος τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ ἐξίσου καὶ τὴν ἀγάπη νὰ διώξει ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἐκτὸς τὶς ἄλλες ἐπαναστάσεις τῆς κακίας, ποὺ εἶναι γεννήματα τῆς σάρκας καὶ τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος, θὰ πρέπει νὰ ἀγωνιστεῖτε γενναῖα ἐναντίον τῆς ἐπιβουλῆς ποὺ θανατώνει τὴν ἀγάπη καὶ νὰ μὴ δίνετε ἀφορμὴ σὲ αὐτὸ τὸ ψυχικὸ βέλος τῆς ἁμαρτίας νὰ βρεῖ εἴσοδο σὲ ἐσᾶς. Κι αὐτὸ πῶς θὰ γίνει; Ἂν μὲ τὴν ἀγάπη εἶστε δοῦλοι ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, θὰ ἀδρανήσει κάθε ὅπλο τῆς κακίας ποὺ βάλλει ἐναντίον σας. Ἐπειδὴ ἡ δουλεία τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλο γιὰ τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης γίνεται προμήνυμα τῆς οὐράνιας συμμαχίας καὶ πραγματοποιεῖ τὴν καθαρὴ καὶ μακάρια ἐλευθερία μέσῳ τῆς μεταξὺ σας εἰρήνης καὶ ἐγκαθιστᾶ μέσα στὶς καρδιὲς σας τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό».

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (24.6.1827)

ΟΛΒΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΣΧΕΝ ΜΑΘΗΣΙΝ
Δηλαδή:  «Εἶναι πολὺ εὐτυχεῖς,
ὅσοι γνωρίζουν τὴν ἱστορία τους καὶ τὴν καταγωγή τους»

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ 12.6.2016

Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις διὰ τῶν ντόπιων ὀργάνων τους προσπαθοῦν νὰ καταργήσουν ἀκόμη καὶ τὶς ἐπέτειες Πανελλήνιες ἐκδηλώσεις, ἐν τούτοις ὁ Δήμαρχος τῆς μαρτυρικῆς πόλεως Καλαβρύτων, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολι Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, οἱ Ἱερὲς Μονὲς Μεγάλου Σπηλαίου καὶ Ἁγίας Λαύρας, ἡ Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις καὶ ἄλλες ἑνώσεις Καλαβρυτινῶν χωριῶν καὶ ἐξωραϊστικῶν Συλλόγων ἀγωνίζονται νὰ ἐπαναφέρουν παλαιὲς ἐπετείους, ὡς π.χ. τὴν ἐπέτειον τῆς συντριβῆς τοῦ πανίσχυρου καὶ φρικτοτάτου Ἰμπραὴμ Πασὰ στὸ Μέγα Σπήλαιο.

Χιλιάδες ομοφυλόφιλοι στο 12ο Athens Pride (σ.σ. τρία κειμενάκια φανερώνουν τους σκοπούς της Νέας τάξης...)

Το φεστιβάλ στήριξαν διπλωμάτες από τις πρεσβείες της Αυστραλίας, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Χιλής, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του Ισραήλ, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ :


Ἡ ἀπόδειξι ὅτι ὅλοι οἱ ψηφίζοντες αὐτή τήν θεσμική ἀνατροπή τῆς ὀντολογίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὑλοποιοῦν τό σχεδιασμό τοῦ διεθνιστικοῦ κέντρου μᾶς «δωρήθηκε» ἀπό τήν ἀπρονοησία τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τήν φετεινή παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων gay pride, νά ἀναγράψη μέ ἔμφαση ὅτι χορηγός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι τό Ἀμερικανικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης, γεγονός πού δημιούργησε «καυγά μέγα» μεταξύ τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη καί τῶν «ἀκτιβιστῶν» διοργανωτῶν τῆς παρελάσεως, οἱ ὁποίοι δυσανασχέτησαν γιά τά ἀποκαλυπτήρια τῆς χρηματοδοτήσεώς των. Καί ἐφ’ ὅσον λοιπόν τό Ἀμερικανικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης χρηματοδότησε τό gay pride Θεσσαλονίκης, κατά λογική ἀκολουθία ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία Ἀθηνῶν θά χρηματοδότησε τό gay pride Ἀθηνῶν, ἄσχετα ἄν ὁ Δῆμος Ἀθηναίων δέν τό γνωστοποίησε «πονηρῶς» φερόμενος, διότι δέν μπορεῖ νά πιστέψει ἐχέφρων ἄνθρωπος ὅτι ὁ Ἀμερικανός Πρόξενος Θεσσαλονίκης κινήθηκε αὐτοβούλως καί χωρίς τήν ἐντολή καί τήν ἔγκρισι τοῦ Ἀμερικανοῦ Πρέσβεως. Καί τώρα μπαίνει τό τρομακτικό ἐρώτημα γιά τούς δῆθεν ἀντισυστημικούς τοῦ Κοινοβουλίου μας Δεξιούς, Κεντρώους καί Ἀριστερούς: Γιατί ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία καί κατ’ ἐπέκτασι ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησι χρηματοδοτεῖ τίς παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων στήν Ἑλλάδα;
Κισινγκερ πρώην υπ. εξωτερικών Η.Π.Α:
«Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. Εννοώ, δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των ΗΠΑ».

π.Νικόλαος Μανώλης : Αποσύρω την Ομιλία μου πειθόμενος στις διαβεβαιώσεις του π. Βαρνάβα Γιάγκου

Κατόπιν της διαβεβαίωσης που έλαβα διά μέσου τρίτου προσώπου από τον π. Βαρνάβα Γιάγκου, πως εν αγνοία του συμμετείχαν στον εσπερινό που τελούσε ο ίδιος στην Ι.Μονή της αγίας Θεοδώρας, της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, πάστορες και μοναχοί της παπικής θρησκευτικής κοινότητας, παρακαλώ να μην δημοσιεύσετε ή να αποσύρετε από την δημοσιότητα σχετική  σας ανάρτηση. 
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "π.Νικόλαος Μανώλης : Αποσύρω την Ομιλία μου πειθ...":

Φαίνεται ενοχλήθηκαν όσοι τον ακολουθούν από αλήθειες που ειπώθηκαν όπως το ότι ανήκει στη γραμμή των οικουμενιστών του οικουμενικού πατριαρχείου, δεν είναι παραδοσιακός ιερέας, οι χαρακτηρισμοί που αποδίδει σε πιστούς ως οπαδούς και τον π. Νικόλαο ως δαιμονισμένο κ.α υπάρχουν
photo και ομιλίες που αποδεικνύουν όλα τα υπόλοιπα οπώτε το ότι αποσύρατε ένα βίντεο που μπορεί να κάνατε και λάθος εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι τη στιγμή που εξακολουθεί να κηρύττει κακοδοξίες.. Σε παλιό σας βίντεο πάτερ είχατε πει ότι κάποιοι παρατρεχάμενοι (αναφερόμενος στον π. Βαρνάβα) δεν έπρεπε να είναι στη θέση που βρίσκονται μήπως αλλάξατε και για αυτό  γνώμη..;

Η άλλη διάστασις -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Από την αρχή του Χριστιανισμού, όπως το δείχνει η Καινή Διαθήκη και μάλιστα οι επιστολές του αποστόλου Παύλου, η θεολογία αποτελεί τη ρίζα και το θεμέλιο της πράξεως. Διαφορετικά, η θεολογία εκφυλίζεται σ΄ ένα στεγνό και άχρηστο σύστημα ιδεών, ενώ η πράξη χάνει το βάθος και την ουσία της, καταντά τύπος και, όχι σπάνια, αιρετικός ακτιβισμός. Μ΄ αυτή την προοπτική είναι χρήσιμο και αναγκαίο τις μέρες αυτές, που γιορτάζουμε την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να σκύψουμε στη θεολογία αυτής της κατεξοχήν θεολογικής γιορτής. Το «θαυμαστόν και μέγα» τούτο γεγονός σηματοδοτεί το τέλος της επίγειας δράσεως του Ιησού και συγχρόνως συνοψίζει τη θεολογία όλων των γεγονότων της θείας οικονομίας.                                   
Επιβεβαιώνει τον Ευαγγελισμό και την ενανθρώπηση του Κυρίου: Το ανθρώπινο σώμα, το οποίο τότε ενωμένο με τη θεία φύση συνελήφθη εν Πνεύματι αγίω στη μήτρα της Παναγίας μας και γεννήθηκε στη φάτνη της Βηθλεέμ, αυτό το ίδιο αναλαμβάνεται τώρα στους ουρανούς.                                                                                 
Διευρύνει τη Μεταμόρφωση: Τη θεϊκή δόξα του Θεανθρώπου, που αξιώθηκαν να δουν οι τρεις μαθητές στο όρος της Μεταμορφώσεως, την ατενίζουν στο όρος των Ελαιών όλοι οι μαθητές.  Μπαίνουν στη διάσταση της πνευματικής συχνότητας και βλέπουν τον Θεό με τα μάτια τους!                                                                                     
Επιμαρτυρεί την Ανάσταση: Είναι μια επίσημη – η τελευταία στη διάρκεια των σαράντα ημερών – εμφάνιση του αναστημένου Ιησού.                                                       
Προετοιμάζει την Πεντηκοστή: Ανεβαίνοντας στα ουράνια, το σώμα του Κυρίου εγκαινιάζει τη γέφυρα μεταξύ γης και ουρανού, ώστε να κατεβεί στη γη ο Παράκλητος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.                                                                        
Προαναγγέλλει τη Δευτέρα Παρουσία: Οι άγγελοι διαμηνύουν στους μαθητές την παρήγορη υπόσχεση· «ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ΄ υμών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσεται, ον τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ. 1: 11). Ο Θεός δεν περιορίζεται από τον δικό μας χωροχρόνο.

Πρωτ. Νικόλαος Μανώλης, Κατάργηση του Νόμου που απαγορεύει την βλασφημία του Θεού [ΒΙΝΤΕΟ 2016].