Cherubic Hymn-Theodoros Vasilikos-Our Home


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Ζ ΛΟΥΚΑ.
Ακινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου μαρτύρων.

Ἦταν ἀξιωματοῦχοι τοῦ Πέρσου βασιλιὰ Σαπὼρ τοῦ Β’. Ἐπειδή, ὅμως, ὁμολόγησαν ὅτι εἶναι χριστιανοί, συνελήφθησαν καὶ μαστιγώθηκαν σκληρά. Ἔπειτα, τοὺς ἔριξαν στὶς φλόγες μιᾶς μεγάλης φωτιᾶς. Ἀλλὰ οἱ θερμὲς δεήσεις τους πρὸς τὸν Θεὸ προκάλεσαν φοβερὴ θύελλα μὲ βροχή, ποὺ ἔσβησε τὴν φωτιά. Αὐτὸ προκάλεσε φόβο στοὺς Πέρσες , καὶ τὸν ἴδιο τὸ Σαπώρ, μὲ ἀποτέλεσμα να’ ἀναβάλει, τὸν θάνατο τῶν γενναίων χριστιανῶν.
Ἀλλὰ μετὰ μερικὲς μέρες, τοὺς ἔφερε καὶ πάλι στὸ κριτήριο. Ἀφοῦ εἶδε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ ἀλλάξει τὸ χριστιανικό τους φρόνημα, ἀποκεφάλισε πρῶτο τὸν Ἀφθόνιο. Ἔπειτα, ἀπευθυνόμενος στὸν Ἐλπιδοφόρο, τοῦ εἶπε νὰ φανεῖ λογικός, σὰν ἐγγράμματος ποὺ ἦταν καὶ μποροῦσε νὰ διακρίνει τὸ ψέμα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Ὁ Ἐλπιδοφόρος του ἀποκρίθηκε ὅτι γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς πιστεύει στὸν Χριστό, διότι Αὐτὸς εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». Δηλαδὴ ὁ σωστὸς δρόμος, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια καὶ στὴν πραγματικὴ καὶ πηγαία ζωή, ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ πεθάνει γι’ αὐτή.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἐλπιδοφόρου ἐξαγρίωσε τὸν Σαπὼρ καὶ ἀμέσως τὸν ἀποκεφάλισε. Οἱ θυσίες αὐτὲς ἐνθάρρυναν ἀκόμα περισσότερο τοὺς ὑπολοίπους, καὶ ἔμειναν ἀκλόνητοι στὴν πίστη τους. Τότε ὁ Σαπὼρ διέταξε νὰ τοὺς ρίξουν μέσα σὲ ἀναμμένο καμίνι.
Ἔτσι, μαρτυρικὰ καὶ ἔνδοξα, παρέδωσαν ὅλοι τὴν μακαρία ψυχή τους στὸ ζωοδότη Χριστό.

Ο Καθ. του Παν. Αθηνών Κ. Μουρατίδης :

Το μέγεθος της θανασίμου απειλής δια την φυλετικήν και εθνικήν ενότητα και ανεξαρτησίαν του Ελληνικού Έθνους δια μέσου των αιώνων εκ του Παπισμού γνωρίζουν και οι άκρω δακτύλω αψόμενοι της Ιστορίας. Τοιαύτην δε φρίκην προεκάλει εις τας συνειδήσεις των Ορθοδόξων Ελλήνων του Βυζαντίου και η σκέψις ακόμη της υποταγής εις τον Παπισμόν, λόγω των διαπραχθεισών υπ΄ αυτού φρικαλεοτήτων εις τον χώρον της Ορθοδοξίας (σταυροφορίαι κλπ.) ούτως, ώστε ο κατά την άλωσιν της Βασιλευούσης Πρωθυπουργός αυτής μέγας δουξ Λουκάς Νοταράς, ευρεθείς προ τραγικού διλήμματος, να διακηρύξη ότι προτιμά και αυτό το σύμβολον της βαρβαρότητος και της απιστίας, το τουρκικόν δηλαδή φακιόλιον, της λατινικής καλύπτρας, εν η συμβολίζεται η μεγάλη έκπτωσις και νοθεία της εν Χριστώ αποκαλυφθείσης Αληθείας! «Κρειττότερον εστι ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν Λατινικήν». Ασφαλώς δε θα έφθανε τα όρια του αδιανοήτου ό,τι απέρριψαν μετ΄ αγανακτήσεως οι προπάτορές μας του Βυζαντίου και μάλιστα υπό τραγικάς δι΄ αυτούς συνθήκας, να προσφέρη σήμερον ελευθέρως η ελευθέρα Ελλάς και μάλιστα προς ένα καταρρέοντα Παπισμόν.

O αδελφός μας Ευστάθιος Μοσχοβίτης μου γράφει :

www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr

Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Κωνσταντίνε Αργυρακόπουλε Χαίρε εν Κυρίω,  
Μια ορθόδοξη σελίδα πρέπει να κρίνεται από το περιεχόμενό της, η οποία αν είναι αληθινά ορθόδοξη (ίσως δεν είναι πάντα ευχάριστη σε όλους) δεν φοβάται να κρίνει ακόμα και τον αιρεσιάρχη Βαρθολομαίο αλλά και όσους εκφράζουν αιρετικές απόψεις ακόμα και αν είναι φίλοι, αδέρφια...  και τον «κοσμικό πατέρα μας» ακόμα...  ΓΙΑΤΙ Αγάπη πού δεν περιέχει μέσα την Αλήθεια του Χριστού είναι ψεύτικη αγάπη, Καινή Διαθήκη, προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, στίχος 15: «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ».  Καινή Διαθήκη, προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, στίχος 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·»    
Η διαχρονική Ορθόδοξη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας, σώζει την αθάνατη ψυχή μας, και όχι η Οικουμενική Πανθρησκεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Παναιρετικών εκκλησιών του Αντιχρίστου, στην οποία είναι μέλη και οι δήθεν Ορθόδοξοι Οικουμενιστές Επίσκοποι του νέου και παλαιού ημερολογίου των αμέτρητων παρασυναγωγών.
Αυτή και μόνον είναι η ορθή Πίστη των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας και πρέπει να την ομολογούμε συνέχεια για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και με κεφαλαία και αν είναι δυνατόν με γράμματα τόσο μεγάλα όσο ένας πλανήτης το κάθε ένα και σε όποιον αρέσει!
Συγγνώμη λοιπόν γιατί τα γράμματα δεν είναι ποτέ «ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΑ» όταν ομολογούμε την Αλήθεια του Χριστού μας και των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας!
Ιδιαίτερα σήμερα με την αντίχριστη Παναίρεση Πανθρησκεία του Οικουμενισμού, αν δεν φωνάξουμε και δεν αντιδράσουμε εμείς θα φωνάξουν και οι πέτρες!
Οι ύβρεις, οι συκοφαντίες και το αντίχριστο μίσος των αιρετικών Σιωνιστών δεν πρέπει να μας φοβίζουν όταν είναι μαζί μας ο Χριστός μας. Σημασία έχει να αρέσουμε στον Χριστό μας ακόμη και αν δεν αρέσουμε σε όλους τους ανθρώπους…
Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει και άλλη «εκκλησία» εκτός από την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που ίδρυσε ο Αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός μας, και συνέχισαν διαχρονικά οι Απόστολοι, οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας, οι Μάρτυρες και Ομολογητές, ο Ορθόδοξος Άγιος Πιστός Λαός του Θεού, τότε όχι μόνο είμαστε ανιστόρητοι αλλά δεν είμαστε Χριστιανοί και δεχόμαστε το αντίχριστο πνεύμα της Οικουμενικής Πανθρησκείας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Παναιρετικών εκκλησιών του Αντίχριστου γιατί δεν πιστεύουμε αληθινά στον Χριστόν μας και δεν μαρτυρούμε Ορθόδοξα το όνομά Του.ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ.

Του μακαριστού Γέροντος Χρυσοστόμου Σπύρου των Σπετσών:

Ποία υπήρξεν η στάσις των Ορθοδόξων έναντι της παναιρέσεως του Οικουμενισμού; Ενταύθα η έκπληξις ανακόπτει τον λόγον και η λύπη επιβραδύνει την σκέψιν. Τα γενόμενα είναι άξια θρήνου μάλλον ή διηγήσεως. Τα γνωρίζετε κάλλιον παντός άλλου! Είναι αναντίρρητον ότι, και μία μόνον απλή σύγκρισις της συγχρόνου εκκλησιαστικής καταστάσεως και της του παρελθόντος τοιαύτης, δημιουργεί βαρυτάτην κατάθλιψιν εις τον αληθή εραστήν της Ορθοδοξίας. Το πάλαι, δια την παράβασιν ενός και μόνον ιερού κανόνος, έστω απλής ηθικής τάξεως και ευταξίας, εξεγείρετο πλήθος κληρικών και λαϊκών, αγωνιζομένων άχρι δεσμών και φυλακής, εξοριών και αυτού του θανάτου, μη υποστελλόντων όμως ουδέ μέχρι κεραίας την ευθαρσή ομολογίαν των! Απηύθυνον το του Προδρόμου «ουκ έξεστί σοι» εις βασιλείς και Πατριάρχας, ουδέν προτιμώντες της του Χριστού Εκκλησίας και της ευνόμου Αυτής λειτουργίας! Σήμερον, εξ αντιθέτου, ενώ πορθείται σύνολος η των Πατέρων διδασκαλία και τα περί την πίστιν ναυάγια πυκνά, «σιγά των ευσεβούντων τα στόματα» (Μ. Βασιλείου επιστ. 92), η των ποιμένων παρρησία, πλην ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων, ουδέ ίχνη διασώζει αγωνιστικής διαθέσεως των αρχαίων πατέρων, τα των αιρέσεων κύματα όντως δεινά και πολλά και «βράχος» ουδείς…

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Ωδή  ζ΄.  Ο  Ειρμός.

Ουκ ελάτρευσαν, τη κτίσει οι θεόφρονες, παρά τον κτίσαντα, αλλά πυρός απειλήν, ανδρείως πατήσαντες, χαίρονται έψαλλον· Υπερύμνητε, ο των Πατέρων Κύριος, και Θεός ευλογητός ει.

Ερμηνεία.


Ο παρών Ειρμός ουδέ εξήγησιν χρειάζεται· διότι είναι ευκολοκατάληπτος και κατά τας λέξεις και κατά το νόημα, και διότι πλειστάκις είπομεν την περί των τριών Παίδων ιστορίαν, την οποίαν αναφέρει εδώ ο Μελωδός, οι τρεις Παίδες, λέγων, φυλάττοντες τον νόμον του Θεού τον λέγοντα «Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς» (Έξ. κ : 4-5), δια τούτο δεν ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα, ως λέγει ο Απ. Παύλος περί των ειδωλολατρών Ελλήνων (Ρωμ. α΄), δεν ελάτρευσαν την αισθητήν και άψυχον εικόνα του Βασιλέως Ναβουχοδονόσορος, ουδέ επροσκύνησαν αυτήν ως Θεόν, καθώς ελάτρευσαν και επροσκύνησαν αυτήν όλοι οι λαοί, οι υπό την εξουσίαν ευρισκόμενοι του τυράννου· «Γνωστόν, έλεγον προς τον τύραννον, γνωστόν έστω σοι, ω Βασιλεύ, ότι τοις Θεοίς σου ου λατρεύομεν και τη εικόνι, τη χρυσή ην έστησας, ου προσκυνούμεν» (Δαν. γ: 18). Όθεν επειδή οι τρισμακάριοι επροτίμησαν την λατρείαν και προσκύνησιν του Θεού από την λατρείαν και προσκύνησιν της αψύχου εικόνος· τούτου χάριν κατεπάτησαν ανδρείως τον φοβερισμόν της αναμμένης καμίνου. Όθεν βαλθέντες εις την κάμινον και μη βλαβέντες από αυτήν δια της συγκαταβάσεως του θείου Αγγέλου, έχαιρον, και από την χαράν των έψαλλον λέγοντες: συ, υπερύμνητε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, είσαι ευλογητός εις τους αιώνας· από την χαράν γαρ φυσικώ τω τρόπω γεννάται το ψάλλειν· όθεν είπεν ο θείος Ιάκωβος ο αδελφόθεος «Ευθυμεί τις; Ψαλλέτω» (Ιάκ. ε: 13).  

EΠEIΓON MHNYMA ΣYMΠAPAΣTAΣHΣ ΓIA THN ΓNHΣIA MONH EΣΦIΓMENOY

Ως γνωστόν πριν από λίγες ώρες η ψευδοαδελφότητα των Κατσουλιέρηδων με την συνδρομή ισχυρής αστυνομικής δύναμης κατέλαβε το κονάκι της γνήσιας Αδελφότητας. 

Πέρα από τα σχόλια για το συμβάν, την στιγμή αυτή οι Πατέρες της Μονής χρειάζονται επειγόντως την συμπαράσταση όλων μας στο εξής πρόβλημα που δημιουργείται με τα νέα δεδομένα τα οποία προέκυψαν.

Ως γνωστόν, το συγκεκριμένο Κονάκι χρησιμοποιούνταν από τους Πατέρες για την ολιγοήμερη διαμονή τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όποτε έβγαιναν εκτός Αγίου Όρους για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, ή ακόμα σοβαρότερα, όταν έπρεπε έπειτα από εγχειρήσεις να παραμείνουν για επίβλεψη και αποθεραπεία.

Σήμερα οι Πατέρες της Γνήσιας Μονής Εσφιγμένου υπερβαίνουν τους 120 και καθώς μας πληροφόρησαν το πρόβλημα είναι τεράστιο καθότι λόγω της πολυαρίθμου Αδελφότητος, κάθε εβδομάδα υπάρχουν ιατρικά περιστατικά και όχι μόνο, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την παραμονή των Πατέρων στην Θεσσαλονίκη.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν η ανάγκη να ευρεθεί στέγη στην συμπρωτεύουσα είναι επιτακτική και κατεπείγουσα.

Παρακαλούμε οποιονδήποτε διαθέτει χώρο φιλοξενίας και διαμονής των Πατέρων έστω και προσωρινά, να επικοινωνήσει άμεσα με τον Ιερομόναχο Γρηγόριο Εσφιγμενίτη στο τηλέφωνο 6973 345 171 για διευκρινίσεις.


Ελπίζουμε η Κυρία Θεοτόκος να βοηθήσει για άλλη μια φορά τα αδέλφια μας και να τους στηρίξει με την Χάρη Της.

Το Μαρτύριο της Ι. Μ. Εσφιγμένου δεν σταματά εδώ… -- Νέα επίθεση και συγχρόνως πλήγμα στην Ορθοδοξία.

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=39&t=10153&p=31811#p31811Κάθε φορά που η γνωστή μικρή ομάδα των Κατσουλιέρηδων βάζει σε πειρασμικήταλαιπωρία το μεγαλύτερο πληθυσμιακά και μικρότερο σε μέσο όρο ηλικίας Μοναστήρι του Αγίου Όρους, το επιλεγόμενο παραδοσιακό, παλαιό και ζηλωτικό γράφει Ιστορία με την ακράδαντο Ομολογία του.

Τούτη τη φορά έβαλαν στόχο το κονάκι της Θεσσαλονίκης που ανήκει σαφώς ιδιοκτησιακά και χρηστικά στους Πατέρες της παλαιάς αδελφότητας οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν για ίδιες ανάγκες και σχετικές επικοινωνίες πνευματικής φύσεως με τον πιστό λαό. Άλλωστε, είναι το αναγκαστικό βήμα στον κόσμο μη δυνάμενοι να διαμείνουν οπουδήποτε αλλού, λόγω ράσου.
Πήραν το Κονάκι… ξένη ιδιοκτησία! Διεκδίκησαν κάτι που δεν τους ανήκει!...αφαίρεσαν ξένη περιουσία!... Και τι κέρδισαν λοιπόν; Την απληστία; Τη βία και την εκδίκηση; Θα «χορτάσουν» με το νέο Κονάκι , αν τελικά τους μείνει;… Νομίζουν πως μας περνούν έτσι κάποια «ορθόδοξα» μηνύματα;

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – Ε΄ ΛΟΥΚΑ -- «Ανθρωπός τις ήν ευφραινόμενος καθ’ ημέραν λαμπρώς…»

Οι όψεις της αλήθειας

Τη γνωστή παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου ξεδιπλώνει σήμερα ενώπιον μας η Εκκλησία. Καλεί όλους να εγκύψουν στα πολύ βαθιά μηνύματα και νοήματά της και να αντλήσουν από τους πολύτιμους θησαυρούς του περιεχομένου της. Ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι που άπτονται του κοινωνικού, όπως αποκαλείται, προβλήματος και κατ’ επέκταση της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την ανθρωπότητα σήμερα, βάζουν θα λέγαμε στη σωστή τους βάση κάποιες ευαισθησίες μας, στο βαθμό που πηγάζουν μέσα από το πνεύμα της αλήθειας του Ευαγγελίου. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως φαίνεται και μέσα από τη διήγηση.

Οι αντιθέσεις

Η μέγιστη προδοσία --Οικουμενισμός

http://www.freevolition.gr/