ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Της Λαμπρινής Ιω. Μαστρογιάννη, Εκπαιδευτικός – Θεολόγος. Μεταπτυχιακά στην Θρησκειολογία με ειδίκευση στη Φιλοσοφία και στην Επικοινωνιακή Θεολογία.

 

Μάρτυρες και Άγιοι όσοι οδηγήθηκαν στις φυλακές, βασανίσθηκαν, λιθοβολήθηκαν, όσοι ομολόγησαν πίστη στην Αγία Τριάδα δεν αρνήθηκαν το όνομα του Ιησού Χριστού, όσοι ραβδίσθηκαν και έπαθαν τόσες συμφορές χάρη Εκείνου και δεν πρόδωσαν το όνομα του Χριστού και την Ορθόδοξη πίστη τους. Οι φάλαγγες των μαρτύρων, ο δήμος των οσίων, το στράτευμα του κλήρου, το Θείον ιεράτευμα, της Εκκλησίας ο εσμός.

Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών ήρθε στην Αθήνα και μίλησε για τον άγνωστο Θεό, τον σαρκωθέντα για την σωτηρία μας. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο οποίος άκουσε τον λόγο του Αποστόλου, ήταν αυτήκοος του λόγου, οι πρώτοι μάρτυρες των Αθηνών, ο Ρουστικός και ο Ελευθέριος. Προηγήθηκαν αρκετοί μάρτυρες πριν την Αγία Φιλοθέη. Ο Νάρκισσος, ένας από τους εβδομήκοντα, ο Πόπλιος, ο Διονύσιος και η Χριστίνα, ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος και ο Βενέδικτος, η Δαρεία, ο Μηνάς και ο Ερμογένης, ο Ίσαυρος, ο Βασίλειος ο Ιννοκέντιος, όσοι έδωσαν για του Χριστού την πίστη το αίμα τους πριν την εμφάνιση της Αγίας Φιλοθέης.

Οι Άγιοι επίσκοποι των Αθηνών, ο Κλεινός Λεωνίδης, ο Μιχαήλ Χωνιάτης που εξορίστηκε από τους Φράγκους και άφησε τη ζωή του στην ερημία. Οι Πάπες που κατάγονταν από την Αθήνα ήταν ο Ανάκλητος, ο Υγιεινός κι ο Σίξτος Β’. Ο Βασίλειος, ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος, οι μεγάλοι δάσκαλοι και φωστήρες της Εκκλησίας, πλήθος ευσεβών, κοσμικοί, λόγιοι, απλοί και σοφοί γέροντες και νέες γυναίκες και παιδιά, πολεμιστές και ανώνυμοι μάρτυρες που υπερασπίστηκαν την αιώνια και ένδοξη πόλη ανά τους αιώνες κατά των βαρβάρων. Η Δάμαρης, γυναίκα Αθηναία που πίστεψε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, η μετανοούσα Βασίλισσα Ειρήνη η Αθηναία που αναστήλωσε τις εικόνες και την Ορθοδοξία, ο Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας που δεν λησμόνησε την Ελληνική καταγωγή του και αρκετοί ναοί ανεγέρθησαν στο όνομά του, οι γυναίκες Αγαθόκλεια και Θεοδούλη και ο Όσιος Μελέτιος ετιμούντο πριν την Αγία Φιλοθέη. Η Θεοτόκος η Αθηνιώτισσα απάλλαξε την ιερά πόλη από τα δεσμά και τους φόρους και την κατέστησε Πόλη αυτοδέσποτη.

Το Κράτος σε ρόλο Παρακράτους --- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η εθνική τραγωδία δεν απαλύνεται με ευχολόγια, ή με συνθήματα, δήθεν πεζοδρομίου, όπως η πολύφερνη κατ’ επίφαση «δημοκρατική», μεταπολίτευση, έχει συνηθίσει καθότι εν προκειμένω ομιλούμε, ματά συντριβή καρδίας απλούστερα δια την ανθρώπινη ζωή, την ύπατη και ύψιστη αξία του Πολιτισμού, δίκην της προστασίας της οποίας έχουν τα πάντα οικοδομηθεί.

Εαρινή Ισημερία. Άλλη μία φενάκη των αιρετικών.

Ως γνωστόν,το 325 ,έτος συγκλήσεως της Α΄Οικουμενικής Συνόδου,,η Ορθόδοξος Εκκλησία είχε σε χρήση το Ιουλιανό Ημερολόγιο,αυτό το οποίο ακολουθεί και τώρα.

Σήμερα Τρίτη 8 Μαρτίου 2023 Ιουλιανού Ημερολογίου, λαμβάνει χώρα η Εαρινή Ισημερία.

Συνεπώς τα  όσα κατέγραψαν οι αιρετικοί στο Πηδάλιον [εκδ.Ρηγοπούλου σελ.9,10] ότι δηλαδή η Ανοιξιάτικη Ισημερία το 325 έγινε στις 21 Μαρτίου και επίσης ότι έπεσε αυτή, είναι άλλη μία απάτη των αιρετικών [με σκοπό να δικαιολογήσουν την Καινοτομία των δεκατριών ημερών ] η οποία προστίθεται σε ΄κείνη περί εικονίσεως Θεού Πατρός.[αυτόθι 320,321]

 

Χαρίλαος Ι.Στουρα΄ί΄της.

Θεολόγος

ΤΟ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΝ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Όσοι εγεύθησαν την ανέκφραστον πνευματικήν γλυκύτητα της θείας εν Χριστώ ζωής, αυτοί μόνον ημπορούν να αντιληφθούν εις μίαν φωτεινήν πληρότητα, την αδιάρρηκτον σχέσιν της δογματικής και πνευματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου αγίας Εκκλησίας μας. Εάν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον, «ίνα σώση τον κόσμον» και «ίνα ζωήν έχωμεν και περισσόν έχωμεν», είναι προφανές ότι δεν ήλθε, δια να διδάξη απλώς δόγματα εις τους ανθρώπους, αλλά δια να αγιάση τους ανθρώπους δια των δογμάτων. Και ο αγιασμός αυτός είναι η ζωή. Πρέπει να ζήση κανείς την εν Χριστώ ζωήν, δια να αντιληφθή, να αισθανθή εν χάριτι, ότι όλα τα δόγματα της Εκκλησίας οδηγούν κατ’ ευθείαν εις την σωτηρίαν, την θέωσιν, εις την γνώσιν την μυστικήν, η οποία δεν αποτελεί κατηγόρημα διανοητικόν, αλλά μετουσίαν ψυχής, δια την γνώσιν της Αγίας Τριάδος, όπως είναι και το θέλημα του Θεού. «Αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν».