Λιτανεία με το σκήνωμα του αγίου Σπυρίδωνα


Γιορτάστηκε στην Κέρκυρα το θαύμα της σωτηρίας από πανώλη το 1673
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής η λιτανεία του ιερού σκηνώματος του αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα, εις ανάμνησιν της σωτηρίας του νησιού από την πανώλη το 1673 (Πρωτοκύριακο).

Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, ο άγιος Σπυρίδωνας, προστάτης του νησιού, έσωσε την Κέρκυρα από την πανώλη που θέρισε εκατοντάδες οικογένειες στο νησί. Το γεγονός συνέβη το 1673, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, και σε αυτό οφείλει την ονομασία της η καθιερωμένη γιορτή του νησιού, το Πρωτοκύριακο.

Ἡ Ὄγδοη Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου

Συμπεράσματα τῆς Ὄγδοης Πανελλήνιας Συνάντησης τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστανῶν Ἑλλάδος


Πολιτιστικὸ Κέντρο «Καμίνι», Γαλάτσι, Σάββατο, 22-10/4-11-2017
 
 
Ὄγδοη Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ στὸ Γαλάτσι, τὸ Σάββατο, 22-10/4-11-2017, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, Ἀρχιερέων, Ἱερέων καὶ 250 περίπου νέων ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸν Πειραιᾶ, τὸ λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς (Βοιωτία, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα κλπ.).
 
symperasmata

Τὸ κύριο θέμα τῆς Συνάντησης ἦταν γιὰ τὸ φαινόμενο τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ (bullying), τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ διεθνῶς μεγάλο καὶ ἐπικίνδυνο πρόβλημα, μιὰ σύγχρονη μάστιγα, ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ κάθε τρόπο.

''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ''


ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ ΠΡΟΣ ΣΕ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Των εν Μελετινή 33 μαρτύρων, Λαζάρου οσίου.


Ὁ πρῶτος ἀπ’ αὐτούς, ὁ Ἰέρων, ἦταν ἀπὸ τὰ Τύανα τῆς Καππαδοκίας. Ὁ πατέρας του πέθανε γρήγορα καὶ τὴν ἀνατροφή του, καθὼς καὶ τῶν δύο ἀδελφῶν του, Ματρωνιανοῦ καὶ Ἀντωνίου, ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου ἡ μητέρα τους Στρατονίκη. Παρ’ ὅλο ποὺ ὁ Ἰέρων πῆρε ἀρκετὴ μόρφωση, ἀσχολήθηκε μὲ τὸ γεωργικὸ ἐπάγγελμα. Οἱ εἰδωλολάτρες τέτοιες ἐνασχολήσεις τὶς θεωροῦσαν ὑποτιμητικές. Ἀλλὰ οἱ χριστιανοὶ ἤξεραν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἀπαξίωσε τὸν ἱδρώτα τοῦ ταπεινοῦ ἐργάτη.

Ο μακαριστός καθηγητής Ανδρέας Θεοδώρου, γράφει:

«Ο Οικουμενισμός δεν είναι αίρεσις και παναίρεσις, ως συνήθως χαρακτηρίζεται. Είναι κάτι πολύ χειρότερον της παναιρέσεως.... Ο Οικουμενισμός είναι υπέρβασις, αμνήστευσις, παραθεώρησις, δια να μη είπωμεν νομιμοποίησις και δικαίωσις των αιρέσεων. Είναι η ετεροδοξία παρηλλαγμένη και μεταμεμορφωμένη, ήτις επιζητεί αρμονικώς να συνυπάρχη μετά της καθολικότητος... Ο Οικουμενισμός είναι νόσος προς θάνατον» 

(Α. Θεοδώρου, Η Ορθοδοξία χθες και σήμερον, Αθήναι 1973, σ. 21). 

Η προδοσία των Λατινοφρόνων. -- από τη Σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας

Μέχρι του σημείου τούτου πάντες οι Ανατολικοί ήσαν με το μέρος του θείου Μάρκου, όστις ηγωνίζετο μόνος υπέρ της αληθείας, μη έχων ανάγκην βοηθείας παρά τω λοιπών. Δυστυχώς όμως μετά ταύτα και αυτοί εξεδηλώθησαν ως εχθροί αυτού ή μάλλον της αληθείας. Ο Νικαίας Βησσαρίων, ομιλήσας επ’ ολίγον, είτα εσιώπησεν ουδέν άλλο σκεπτόμενος ειμή την καρδιναλικήν πορφύραν, την οποίαν υπεσχέθη προς αυτόν ο Πάπας. Ο δε σατανικός Γρηγόριος και ο Αμηρούτζης, εκ φθόνου κατά του Αγίου, εις μίαν συνέλευσιν, κατά την οποίαν ο Άγιος κατετρόπωσε τον σοφιστήν Ιουλιανόν και πνευματοφόρος εγνωρίζετο και εκηρύττετο, καθίσαντες όπισθεν των λοιπών ειρωνεύοντο και ενέπαιζον τον Άγιον περιγελώντες ως απόκρυφα τα παρ’ αυτού λεγόμενα. Ούτως εφέροντο ούτοι κινούμενοι από διαβολικόν φθόνον προς τον Άγιον. Αλλά και οι λοιποί, μη υποφέροντες τας κακοπαθείας και στερήσεις, ήρχισαν ολίγον κατ’ ολίγον να κλίνωσι προς την παπικήν ασέβειαν και άκοντες, διότι οι Λατίνοι, ίνα αναγκάσωσιν αυτούς να συγκατανεύσωσιν εις τας κακοδοξίας των, δεν εχορήγουν εις αυτούς το συμπεφωνημένον σιτηρέσιον και τα λοιπά έξοδα.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ κατά της Διακοπής Μνημοσύνου από τον «Ορθόδοξο Τύπο»! (Β΄)   Μετά τήν παρουσίαση και τον σχολιασμό τοῦ ἄρθρου τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, που πραγματοποιήσαμε την 1η  Νοεμβρίου (ἐδῶ), σήμερα θα ἀσχοληθοῦμε με το ἄλλο ἄρθρο, στο ἴδιο τεῦχος τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου», τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ Διονυσιάτου. Θα το ἐξετάσουμε, ὄχι ὡς ἀπολογούμενοι για τους δύο πρωτοπρεσβυτέρους τῆς Θεσσαλονίκης (στους ὁποίους ὁ μοναχός ἀναφέρεται), ἀλλά ὡς προς τα θέματα τα σχετικά με την διακοπή μνημοσύνου, γιατί και αὐτό το ἄρθρο συντάσσεται με τίς …περίεργες πρακτικές, που ἐξυπηρετεῖ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος»!
    Ἤδη καταγγείλαμε (ἐδῶ) την ἄρνησή του να δημοσιεύσει το ἄρθρο τοῦ κ. Ἰωάννη Ρίζου, ὡς ἀπάντηση ἄρθρου που ἔθιγε τον ἴδιο και την ἀλήθεια! Βέβαια παρόμοια ἔχουν συμβεῖ με θέματα που ἀφοροῦν τον π. Θεόδωρο Ζήση, π. Ν. Μανώλη, ἀλλά καί, παλαιότερα, ἄλλες δημοσιεύσεις, που ἀποστείλαμε, ἀλλά ἀρνήθηκε να δημοσιεύσει ὁ "Ο.Τ." παρότι μᾶς συκοφαντοῦσαν. Ἀντίθετα, οἱ διευθύνοντες τον «Ο.Τ.» δεν ἀρνοῦνται να δημοσιεύουν ἄρθρα που ἐξασκοῦν ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ κατά τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου!

     Και ἐρχόμαστε στο ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ. Το παραθέτουμε και το σχολιάζουμε.

Η Χιακή Αδελφότης Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής» σας προσκαλεί στην πανηγυρική εκδήλωση

Πρόσκληση

Η Χιακή Αδελφότης Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής» σας προσκαλεί στην πανηγυρική εκδήλωση για τον εορτασμό της 105ης επετείου της Απελευθερώσεως της Χίου από τον οθωμανικό ζυγό, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα διαλέξεων της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, Πανεπιστημίου 22.

Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος: ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΣΤΑΡΑΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ

Η ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΣΤΑΡΑΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ

KAI ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ «BONJOUR»

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΤΑ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»!!!!

(Λαϊκή παροιμία)

_______Πολλά θα δούν ακόμη τα μάτια μας! Αναφερόμεθα στην Πανθρησκειακή ή Διαθρησκειακή Συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο των Εξωτερικών στις 30 & 31 Οκτωβρίου, στην Αθήνα. 
______Εκεί, στο όνομα μιάς προσεγγίσεως των θρησκειών, συναντήθησαν εκπρόσωποι των διαφόρων θρησκευμάτων με σκοπό να γνωρισθούν καλύτερα ο ένας με τον άλλο, δηλ. να προσεγγίσουν οι λατρεύοντες τον Μοναδικό Σωτήρα του κόσμου, τον Σωτήρα Χριστό και ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ με εκείνους,  που, ζώντας στην άγνοια και το σκοτάδι των ψεύτικων θεών, λατρεύουν τόν Μωάμεθ, τον Βούδδα, τον Α, τόν Β΄, δηλ. τον Διάβολο, ο οποίος κρύβεται πίσω από τα διάφορα ονόματα των ψεύτικων θρησκειών! 
_______Τολμάμε να ερωτήσουμε τούς Ορθοδόξους Κληρικούς παντός ιερατικού βαθμού και πάσης εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας: Αδελφοί μου, Προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας, Επίσκοποι, Αρχιμανδρίτες και Πρεσβύτεροιποιός Σας έδωσε το δικαίωμα να προβήτε σ' αυτόν τον «αχταρμά», όπως κάποτε έλεγε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος;  Γιατί γράψατε στα παλαηά σας παπούτσια τους λόγους του αγίου Αποστόλου Παύλου: «τις δε κοινωνία φωτί πρός σκότος;» (Β΄Κορινθ. 6,15). Ποιός σας έδωσε το δικαίωμα να συμφύρεσθε με τους εργάτες της ανομίας; Ποιά σχέση μπορούν να έχουν οι του Χριστού με τους εργάτες του Διαβόλου; Όλα, λοιπόν, θα τα ισοπεδώσουμε, μόνο και μόνο διότι αυτό επιθυμεί η λεγόμενη «Παγκοσμιοποίηση»;

Προς τον ιερομόναχο Ευθύμιο Τρικαμηνά

Ως γνωστόν προ καιρού προβήκαμε στην δημοσίευση της Δήλωσης περί ακύρων Μυστηρίων (σε δύο μέρη εδώ και εδώ), με σκοπό αφενός μεν να καταδείξουμε ότι το φρόνημα αυτό δεν είναι φρόνημα όλων των Παλαιοημερολογιτών, όπως αδίκως μας κατηγορούν πολλοί, αφετέρου για να αποδείξουμε την υποκρισία των κατηγόρων μας, οι οποίοι ενώ μας συκοφαντούσαν ότι απορρίπτουμε τα Μυστήριά τους και ότι αυτό το φρόνημα τάχα εμποδίζει την ενότητα μας, ουσιαστικά εκείνοι είναι αυτοί που θεωρούν άκυρα τα δικά μας Μυστήρια, βλασφημώντας έτσι το Πνεύμα το Άγιον.

Στην Δήλωση απάντησε προσφάτως ο γνωστός ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς με κείμενό του εδώ: https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/11/blog-post_23.html

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Η θεία πρόσκληση.
Στην Καπερναούμ, την «ιδίαν πόλιν» του Ιησού, κατοικεί και εργάζεται ο Ματθαίος.

...γράφουν για τους προσερχομένους του Ν.Η. ότι θα πρέπει να μυρωθούν, και στην πράξη ΔΕΝ μυρώνουν Κανέναν

SCRIPTA MANENT άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ψευδείς δηλώσεις των Γ.Ο.Χ. ως προς την Εγκυρότητα...":


Τα δύο ιστολόγια έγραψαν την ΑΛΗΘΕΙΑ και αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, καθώς τα υπογεγραμμένα κείμενα των ΓΟΧ, περί ακύρων μυστηρίων στο Νέο…. οι πρώτοι που δεν τα πιστεύουν είναι οι ίδιοι οι ΓΟΧ.
Τα δυο ιστολόγια έγραψαν την αλήθεια χωρίς να προσπαθούν να αποσπάσουν κάποια δήλωση απο απο τους αποτειχισμένους. Εδώ ο π. Ευθύμιος κάνει λάθος.
Εγραψαν αυτό που πιστεύουν οι ΓΟΧ στην πραγματικότητα λόγω και έργω.

Π.χ. γράφουν για τους προσερχομένους του Ν.Η. ότι θα πρέπει να μυρωθούν, και στην πράξη ΔΕΝ μυρώνουν Κανέναν - ζήτημα να έχει μυρωθεί το 1%.

Αυτό λοιπόν τι σημαίνει;;

Σημαίνει ότι αναγνωρίζουν άγιο Πνεύμα στην εκκλησία του Ν.Η. γι αυτό και δεν μυρώνουν.

Τότε γιατί έγραψαν κάτι που δεν πιστεύουν;

Αυτή την παράδοση τους άφησε ο Πατέρας τους ο Φλωρίνης.... όπως τότε με την εγκυκλιο του 1950 να γράφουν πράγματα που δεν πιστεύουν για να εχουν μαζί τους και τους ζηλωτές.

Ο γράφων διαχώρισε την θέση του από τους ΓΟΧ ακριβώς γι αυτόν τον λόγο, επειδή οι γοχ υπέγραψαν το άλφα, ενώ πιστεύουν και πράττουν το όμικρον.

Ξαναγράφω: τα δύο ιστολόγια έγραψαν την ΑΛΗΘΕΙΑ τούτο σημαίνει ότι από την στιγμή που οι αποτειχισμένοι του νέου έχουν την ίδια πίστι με τους γοχ, θα πρέπει να γίνουν πνευματικώς συνοδοιπόροι.

Τα υπόλοιπα είναι του Διαβόλου για να συνεχίζεται η εκκλησιολογία της Αναρχίας.

ΥΣ

Μην ζηλεύετε την δόξα των γοχ Ματθαικών Μαριάμ και Τόμπρου, οι οποίοι φρόντισαν να παγιωθεί το πρώτο σχίσμα των γοχ πριν απο 70 χρόνια.