Τό ειμί καί τό εχω ---- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Μέ κάτι τέτοια καί τέτοιους αποβλακωθήκαμε πλήρως. Δηλαδή, από τό είμαι καί από τό έχω. Τό είμαι δηλώνει τήν ψυχή, τό έχω δηλώνει τό σώμα. Ψυχή καί σώμα είναι Ένα. Διαβάστε τό παρακάτω σέ δύο συνέχειες, αφορούν στήν νεόκοπη παραθεολογία (Νεορθόδοξη) τής σχέσης τών ενδοτριαδικών Προσώπων καί αυτές τών ανθρώπων ... .

Τό

1.

https://kyprianoscy.blogspot.com/2023/03/blog-post_27.html?m=1

2.

https://kyprianoscy.blogspot.com/2023/03/blog-post_91.html?m=1

Γράμμα σέ έναν φίλο --- Ο κύριος Νικόλαος Χατζηνικολάου γιά τό θέμα τής ομοφοβίας

Εν περιλήψει διά τό βίντεο, το οποίο ενδεχομένως χαθεί. Ο Πρόεδρος τής Επιτροπής Βιοηθικής, κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου, δίνει απαντήσεις στό θέμα τής ομοφυλοφιλίας. 

 

https://docs.google.com/document/d/1LTJiTcPbzFzF2zxdl1MtGNSlQ-hrfZvm/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

μηνυμα για την 25η Μαρτιου

 Κασιδιάρης για Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώνη - 25η Μαρτίου - YouTube

 

Elpi Argyrakopoulos B.Ed., M.A.

Απάντηση σέ δημοσίευση στό fakebook -- Kyprianos Christodoulides

Τό έγραψε ο Ernestos καί προσθέτω : (*)

 

Θά εορτάζαμε τήν ελευθερία μας, εάν τό αποτέλεσμα τών εκλογών ήταν οι άδειες κάλπες. Επειδή, μόνος τρόπος είναι αυτός, ώστε νά γνωρίζουμε πόσοι είμαστε, οι εκτός ΜενουμΕυρώπη (ΜΕ) καί τό αντίστοιχο ΑνηκουμεΔύση (ΑΔ). Μόνο αυτοί συντάσσονται μέ τόν Μακρυγιάννη. Ο οποίος, όταν κλήθηκε νά ψηφίσει τό Σύνταγμα τής Ελλάδος καί είχε γίνει πρόταση νά τεθεί η θρησκεία σέ ψήφο, απάντησε : "Η θρησκεία δέν μπαίνει σέ ψήφο", εννοώντας τήν Πίστη, που είχε ξεσηκώσει τούς Έλληνες καί τήν Επανάσταση αυτών κατά τών Τούρκων.

 

Λοιπόν εδώ είμαστε καί οφείλουμε νά γνωρίζουμε ποιοί καί πόσοι είμαστε. Από τή μιά μεριά έχουμε τούς ΜΕ καί τούς ΑΔ, από τήν άλλη, όσους απορρίπτουν τόν αφανισμό μας, από τούς ολετήρες τύπου  ΜενουμΕυρώπη καί ΑνηκουμεΔύση.

 

Υστερόγραφο

Τό άρθρο στό fakebook αναφέρεται στόν θρήνο τού Μακρυγιάννη, ο οποίος γράφει " λευτερωθήκαμε από τόν Τούρκο καί δουλωθήκαμε στήν μαγαρισιά τής Ευρώπης." . Καί αλλού, "άν μάς έλεγε κανείς ότι αυτή τήν λευτεριά θά γευόμαστε, θά παρακαλούσαμε τόν Θεό νά μάς αφήσει άλλα τόσα χρόνια στόν Τούρκο, όσο νά γνωρίσουν οι άνθρωποι τί θά πεί πατρίδα, τί θά πεί θρησκεία, τί θά πεί φιλοτιμία, αρετή καί τιμιότη.".

 

Υστερόγραφο. 

Οι αναφορές Μακρυγιάννη από τό ομόνυμο δίτομο έργο : " Άπαντα Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, 1821 Ελληνική Εκδοτική Σχολή, Αθήνα 1977"

 

(*) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SkTkU44YrNsc3k7c5iPA8zC8kLMJ8WUVAuLQWfisx9Js8HqgGFZYqQfzDCWisXggl&id=1093980993

Η απάτη τού ημερολογίου --- Kyprianos Christodoulides

Μέ λίγα λόγια

 https://kyprianoscy.blogspot.com/2023/03/25.html?m=1

Η Θεολογία των ονομάτων μέσα από το Πρόσωπο του Χριστού. (συνέχεια από προηγούμενα άρθρα).

Θέμα: Η Εικόνα της Αγίας Τριάδας.

 

Ο Θεός που γνωρίσαμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Χριστός. Ακόμα, Αυτός που μας δίδαξε την Θεολογία είναι ο Χριστός. Επιπλέον στη μελέτη αυτήν, θα γίνει αναφορά ότι όλη η Θεολογία βρίσκει την ύπαρξη και είναι Ενυπόστατη μέσα στο Πρόσωπο του Χριστού. Σε Αυτόν είναι και αναφέρεται όλος ο Απερίγραπτος Θεός. Η Πληρότητα του Θεού βιώνεται στο Πρόσωπο του Χριστού. Ο Λόγος είναι ο Πλήρης Θεός και Πλήρης Θεός είναι ο Λόγος:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα: «ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 25-3-1983]             

Ω, αγαπητοί μου, ελάτε να ψηλαφήσουμε αυτό το καινούριο μυστήριο, το καινόν μυστήριο, το όντως καινόν μυστήριον υπό τον ήλιον, για να αισθανθούμε αυτά τα μυστήρια του Θεού.      Η Θεοτόκος αποτελεί πράγματι το καινόν όνομα και το καινόν μυστήριον. Διότι αληθώς είναι καινόν πράγμα. Λέγει ο Εκκλησιαστής: «οὐδέν καινόν ὑπό τον ἣλιον», δεν υπάρχει τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιον. Και όμως, ένα μόνο είναι καινούριο. Εκείνο το σεσιγημένον μυστήριον, το κεκρυμμένον και εις τους ανθρώπους και εις τους αγγέλους. Και αυτό το μυστήριον είναι ότι άνθρωπος θα γινόταν Θεοτόκος! Θα γεννούσε τον Θεό! Αυτό είναι όντως το καινούριο μυστήριο.  Γι' αυτό σας είπα ότι η Θεοτόκος είναι το καινόν όνομα και το καινόν πράγμα.     Πράγματι ήτο η προαιώνιος βουλή του Θεού, η ένωσίς του μετά της κτιστής Του δημιουργίας. Ευθύς μετά τη δοκιμασία που υπέστη, ο Αδάμ και ενικούσε τον πειρασμόν και ενισχύετο και εσταθεροποιείτο στην αρετήν και στην αγιότητα, τότε ευθύς μετά ο Θεός Λόγος θα εσαρκούτο. Και θα ήτο σε κοινωνία μετά του Αδάμ. Βεβαίως δε θα υπήρχε ανάγκη να υπάρξει η γυναίκα, ούτε η γέννησις με τον γνωστό μας τρόπο. Έχουμε τρεις τρόπους υπάρξεως. Ο Αδάμ δημιουργείται άμεσα από τον Θεό. Η Εύα δημιουργείται από τον Θεό διαμέσου του Αδάμ. Και ο Κάιν γεννιέται με την ένωση του Αδάμ και της Εύας. Έχουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας του ανθρώπου. Δεν θα υπήρχε λοιπόν ο λόγος,παρά μόνο ο πρώτος τρόπος δημιουργίας. Οι άλλοι τρόποι εισήχθησαν ενόψει ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε. Και έτσι ο Θεός Λόγος θα ενηνθρώπιζε και θα ήτο κοινωνός των ανθρώπων και ολοκλήρου της δημιουργίας Του. Ήτο μέσα εις την προαιώνιαν βουλή Του. Ο Αδάμ όμως έπεσε, ηστόχησε, κι έτσι ματαιώθηκε αυτή η κοινωνία του Θεού Λόγου, να έλθει τότε, όταν ετοποθέτησε τον Αδάμ εις τον Παράδεισον

Στην Ορθοδοξία συντελείται η προσωπική κοινωνία και συνάντηση του πιστού με τον Θεό

Η Ορθοδοξία είναι η αποκάλυψη του Θεού με την ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι δηλαδή η Ορθοδοξία απλώς μία θρησκευτική τελετουργία ή θρησκευτική γνωσιολογία και θρησκευτικός στοχασμός. Στην Ορθοδοξία συντελείται η προσωπική κοινωνία και συνάντηση του πιστού με τον Θεό, ο Οποίος στις σχέσεις Του με τον άνθρωπο δεν είναι μόνο Θεός , αλλά Θεάνθρωπος. Και η συνάντηση και κοινωνία του πιστού με τον Θεάνθρωπο συντελείται με την βιωματική ένταξή του στο Σώμα του Χριστού, την Αγία Εκκλησία Του και την μέθεξη της Θείας Χάριτος με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Χωρίς την βιωματική αυτή ένταξη είναι αδύνατη η λύτρωση, η αναγέννηση και τελείωση του ανθρώπου. Η Ορθοδοξία ως καθαρώς πνευματική βασιλεία του Χριστού έχουσα αποκλειστικό σκοπό την πνευματική αναγέννηση, απολύτρωση και θέωση του ανθρώπου, αποτελεί την μοναδική δυνατότητα για την διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και συνεπώς κοινοτήτων με ανθρώπινο πρόσωπο, όπως απέδειξε με την δισχιλιετή προσφορά Της στην ανθρωπότητα.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (8) μέρος 2004


 

ΟικουμεισμόςOι «Ηρωδιάδες» της Αγιομάννας Ελλάδας -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Βρεφομαχεί, νηπιομαχεί, παιδοσφάζει ο Ηρώδης, μεθυσμένος απ’ την μανία του να σκοτώση το «παιδίον νέον», τον Ιησούν!

Ανεξίτηλη η ντροπή του. Άνανδρη η ενέργειά του! Θύμα του το παιδί!
Στα ίχνη του παιδοκτόνου Ηρώδη, οι …. «Ηρωδιάδες» όλων των εποχών. Γυναίκες του Λαού, ή Αρχόντισσες, παντρεμένες ή ανύπαντρες σκοτώνουν με εμβρυοκτόνα βότανα, ή με άλλους τρόπους, το πρωτοσχημάτιστο παιδικό πλάσμα, που «τόλμησε» να παρουσιαστή μέσα τους, σαν φυσική συνέπεια μιας νόμιμης ή λαθραίας σαρκικής ηδονής! Θύμα, κι εδώ, το παιδί! Και ποιος να το φανταζότανε πως οι «Ηρωδιάδες» αυτές θα συγκροτούσανε στην Αγιομάννα Ελλάδα συμμορίες παιδοφθόρες, που, κάτω από έναν απατηλό φεμινισμό, θα κηρύσσανε εξοντωτική σφαγή κατά των αγέννητων νηπίων της Ελλάδος;

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2016

17 .310. 000,  ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν με αμβλώσεις από τις «Ηρωδιάδες» Eλληνίδες !!!

Ἀναζητοῦντες λύσιν 100 ἔτη ἀπὸ τὸ «Παλαιοημερολογιτικόν»

23-3-2023 https://orthodoxostypos.gr/%e1%bc%80%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b9%ce%bd-100-%e1%bc%94%cf%84%ce%b7-%e1%bc%80%cf%80%e1%bd%b8-%cf%84%e1%bd%b8-%cf%80%ce%b1/

 

--

Dimitris Hatzinikolaou, Associate Professor

 

University of Ioannina, Dept. of Economics

 

University Campus, 45110 Ioannina

 

HELLAS

 

Tel.: +30 26510 05925, Fax: +30 26510 05092

 

E-mail: dhatzini@uoi.gr

Ένα φτωχό αγόρι χτύπησε την πόρτα για να ζητήσει φαγητό: Αυτός που του άνοιξε έκανε κάτι απίστευτο -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

https://www.ksipnistere.com/2023/03/%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84%cf%89%cf%87%cf%8c-%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b9-%cf%87%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd.html

Βαρύτητα στην αλώβητη διαφύλαξη των δογμάτων

Θεολογία είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας περί της υγείας της πνευματικής, αλλά και περί του δρόμου που πρέπει να ακολουθήσουμε οι ασθενείς για να θεραπευθούμε. Γι΄ αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην αλώβητη διαφύλαξη των δογμάτων, όχι μόνον γιατί φοβούμεθα τον κλονισμό μιας διδασκαλίας, αλλά γιατί χάνουμε την δυνατότητα της θεραπείας και επομένως της σωτηρίας.

ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Της Λαμπρινής Ιω. Μαστρογιάννη, Εκπαιδευτικός – Θεολόγος. Μεταπτυχιακά στην Θρησκειολογία με ειδίκευση στη Φιλοσοφία και στην Επικοινωνιακή Θεολογία.

 

Μάρτυρες και Άγιοι όσοι οδηγήθηκαν στις φυλακές, βασανίσθηκαν, λιθοβολήθηκαν, όσοι ομολόγησαν πίστη στην Αγία Τριάδα δεν αρνήθηκαν το όνομα του Ιησού Χριστού, όσοι ραβδίσθηκαν και έπαθαν τόσες συμφορές χάρη Εκείνου και δεν πρόδωσαν το όνομα του Χριστού και την Ορθόδοξη πίστη τους. Οι φάλαγγες των μαρτύρων, ο δήμος των οσίων, το στράτευμα του κλήρου, το Θείον ιεράτευμα, της Εκκλησίας ο εσμός.

Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών ήρθε στην Αθήνα και μίλησε για τον άγνωστο Θεό, τον σαρκωθέντα για την σωτηρία μας. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο οποίος άκουσε τον λόγο του Αποστόλου, ήταν αυτήκοος του λόγου, οι πρώτοι μάρτυρες των Αθηνών, ο Ρουστικός και ο Ελευθέριος. Προηγήθηκαν αρκετοί μάρτυρες πριν την Αγία Φιλοθέη. Ο Νάρκισσος, ένας από τους εβδομήκοντα, ο Πόπλιος, ο Διονύσιος και η Χριστίνα, ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος και ο Βενέδικτος, η Δαρεία, ο Μηνάς και ο Ερμογένης, ο Ίσαυρος, ο Βασίλειος ο Ιννοκέντιος, όσοι έδωσαν για του Χριστού την πίστη το αίμα τους πριν την εμφάνιση της Αγίας Φιλοθέης.

Οι Άγιοι επίσκοποι των Αθηνών, ο Κλεινός Λεωνίδης, ο Μιχαήλ Χωνιάτης που εξορίστηκε από τους Φράγκους και άφησε τη ζωή του στην ερημία. Οι Πάπες που κατάγονταν από την Αθήνα ήταν ο Ανάκλητος, ο Υγιεινός κι ο Σίξτος Β’. Ο Βασίλειος, ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος, οι μεγάλοι δάσκαλοι και φωστήρες της Εκκλησίας, πλήθος ευσεβών, κοσμικοί, λόγιοι, απλοί και σοφοί γέροντες και νέες γυναίκες και παιδιά, πολεμιστές και ανώνυμοι μάρτυρες που υπερασπίστηκαν την αιώνια και ένδοξη πόλη ανά τους αιώνες κατά των βαρβάρων. Η Δάμαρης, γυναίκα Αθηναία που πίστεψε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, η μετανοούσα Βασίλισσα Ειρήνη η Αθηναία που αναστήλωσε τις εικόνες και την Ορθοδοξία, ο Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας που δεν λησμόνησε την Ελληνική καταγωγή του και αρκετοί ναοί ανεγέρθησαν στο όνομά του, οι γυναίκες Αγαθόκλεια και Θεοδούλη και ο Όσιος Μελέτιος ετιμούντο πριν την Αγία Φιλοθέη. Η Θεοτόκος η Αθηνιώτισσα απάλλαξε την ιερά πόλη από τα δεσμά και τους φόρους και την κατέστησε Πόλη αυτοδέσποτη.

Το Κράτος σε ρόλο Παρακράτους --- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η εθνική τραγωδία δεν απαλύνεται με ευχολόγια, ή με συνθήματα, δήθεν πεζοδρομίου, όπως η πολύφερνη κατ’ επίφαση «δημοκρατική», μεταπολίτευση, έχει συνηθίσει καθότι εν προκειμένω ομιλούμε, ματά συντριβή καρδίας απλούστερα δια την ανθρώπινη ζωή, την ύπατη και ύψιστη αξία του Πολιτισμού, δίκην της προστασίας της οποίας έχουν τα πάντα οικοδομηθεί.

Εαρινή Ισημερία. Άλλη μία φενάκη των αιρετικών.

Ως γνωστόν,το 325 ,έτος συγκλήσεως της Α΄Οικουμενικής Συνόδου,,η Ορθόδοξος Εκκλησία είχε σε χρήση το Ιουλιανό Ημερολόγιο,αυτό το οποίο ακολουθεί και τώρα.

Σήμερα Τρίτη 8 Μαρτίου 2023 Ιουλιανού Ημερολογίου, λαμβάνει χώρα η Εαρινή Ισημερία.

Συνεπώς τα  όσα κατέγραψαν οι αιρετικοί στο Πηδάλιον [εκδ.Ρηγοπούλου σελ.9,10] ότι δηλαδή η Ανοιξιάτικη Ισημερία το 325 έγινε στις 21 Μαρτίου και επίσης ότι έπεσε αυτή, είναι άλλη μία απάτη των αιρετικών [με σκοπό να δικαιολογήσουν την Καινοτομία των δεκατριών ημερών ] η οποία προστίθεται σε ΄κείνη περί εικονίσεως Θεού Πατρός.[αυτόθι 320,321]

 

Χαρίλαος Ι.Στουρα΄ί΄της.

Θεολόγος

ΤΟ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΝ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Όσοι εγεύθησαν την ανέκφραστον πνευματικήν γλυκύτητα της θείας εν Χριστώ ζωής, αυτοί μόνον ημπορούν να αντιληφθούν εις μίαν φωτεινήν πληρότητα, την αδιάρρηκτον σχέσιν της δογματικής και πνευματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου αγίας Εκκλησίας μας. Εάν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον, «ίνα σώση τον κόσμον» και «ίνα ζωήν έχωμεν και περισσόν έχωμεν», είναι προφανές ότι δεν ήλθε, δια να διδάξη απλώς δόγματα εις τους ανθρώπους, αλλά δια να αγιάση τους ανθρώπους δια των δογμάτων. Και ο αγιασμός αυτός είναι η ζωή. Πρέπει να ζήση κανείς την εν Χριστώ ζωήν, δια να αντιληφθή, να αισθανθή εν χάριτι, ότι όλα τα δόγματα της Εκκλησίας οδηγούν κατ’ ευθείαν εις την σωτηρίαν, την θέωσιν, εις την γνώσιν την μυστικήν, η οποία δεν αποτελεί κατηγόρημα διανοητικόν, αλλά μετουσίαν ψυχής, δια την γνώσιν της Αγίας Τριάδος, όπως είναι και το θέλημα του Θεού. «Αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν».

Οικουμενισμός


 

Η προτροπή της Παρθένου -- Του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομοτ. Καθηγητού του Α.Π.Θ

Ώρα μοναδική στην ιστορία του κόσμου. Τα μάτια τα σάρκινα των μαθητών μπαίνουν στην πνευματική διάσταση κι ατενίζουν το άκτιστο φως. Εκεί στο υψηλό όρος όπου τους είχε ανεβάσει ο Ιησούς Χριστός και «μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών», οι τρεις απόστολοι (Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης) γίνονται θεαταί και μάρτυρες του υπερκοσμίου, «επόπται της θεότητος» και «κοινωνοί της θείας φύσεως». Βλέπουν την ουράνια δόξα σ΄ όλη τη λάμψη και το μεγαλείο της! Κλήση και πρόκληση ιερή, για τον κάθε άνθρωπο—και για τη δική σου ψυχή, αδελφέ μου--, η ενόραση του Θεού, η κοινωνία μαζί Του·