Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Ο υπεράνθρωπος είναι το νόημα της γης και ο σκοπός της ιστορίας. Από τι αποτελείται ο υπεράνθρωπος; Αποτελείται από τέσσαρα στοιχεία και αρχάς. Η πρώτη είναι: είναι ανάγκη να φονευθή ο Θεός. «Ο σεις οι ανώτεροι άνθρωποι», λέγει ο Ζαρατούστρα, απευθυνόμενος προς τους μαθητάς του, «ο Θεός, αυτός ήτο ο μεγαλύτερος κίνδυνος δι΄ εσάς». Αλλά μη φοβείσθε «ο Θεός απέθανε», διακηρύττει ο Ζαρατούστρα, δεν υπάρχει πλέον δι΄ εσάς κίνδυνος, δεν υπάρχει πλέον εμπόδιον να εμφανισθή ο υπεράνθρωπος. Το δεύτερον στοιχείον και η αρχή είναι:  μη λυπείσθε τον πλησίον, ό,τι πίπτει πρέπει ακόμη και να το σπρώξωμεν. Η Τρίτη αρχή:  το σπουδαιότερον απ΄ όλα είναι ο ανεύθυνος και ανελέητος πόθος της εξουσίας. Και η Τετάρτη αρχή είναι:  όλα επιτρέπονται. Δια τον υπεράνθρωπον δεν υπάρχει ούτε καλόν ούτε κακόν, ζη επέκεινα του καλού και του κακού, επέκεινα της αληθείας και της πλάνης, επέκεινα της συνειδήσεως και της ευθύνης.                                                                                                            
Και εδώ τελειώνει το δράμα του ανθρωπισμού:  εδημιουργήθη ο νέος άνθρωπος, ο υπεράνθρωπος! 

ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


π. Θεόδωρος Ζήσης - Το αγιασμένο και προδομένο ᾿21 (Βίντεο)

Όποιος πέσει στα μικρά, αναμφίβολα θα πέσει και στα μαγάλα.

Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, όποιος πέσει στα μικρά, αναμφίβολα θα πέσει και στα μαγάλα. Και ενώ τότε, η ημερολογιακή αλλαγή της Εγκυκλίου του 1920, φαινόταν ως κάτι μικρό και ασήμαντο (δεδομένου ότι η Εγκύκλιος δεν είχε γνωστοποιηθεί ακόμα στον κόσμο), οδήγησε σιγά-σιγά σε ολοένα και μεγαλύτερες προδοσίες, σε σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι η Εγκύκλιος (η οποία, κατά τους σύγχρονους Πατέρες, θεωρείται και ως ο καταστατικός χάρτης του Οικουμενισμού) έχει εφαρμοστεί πλήρως από όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία. Αυτό σημαίνει ότι ο Οικουμενισμός και η Εγκύκλιός του, έχει επικρατήσει παντού.

THE HYPOCRITE


(Taken from BEHOLD THE MAN)
by
 Archimandrite Chrystophoros Kalybas

          The hypocrite is that simple-minded cunning type [of person] who pretends to cover his, according to the rule, pitiful dispositions with gestures, contortions, movements, words and actions.                                                                 
The hypocrite always and surely has targeted his victim. The deeper motives are low, cheap, earthy. His aim is perfect[ly formed] or complete[d] in his ruined soul, but for his victim or victims it is [still unclear], dark. His victim can be an individual or individuals, a man or woman, religious or a-religious. For the hypocrite it makes no difference what state, condition, gender, attribute, religion, morality, or social strata. The dominating element in the miserable soul of the hypocrite is the aim, which includes some reward, bodily or spiritual. Hypocrisy is the means by which the selfish or pleasure-loving aim is achieved. The hypocrite is egocentric, an individualist, severely the type that gathers unto himself others belongings, deeply envious and jealous. 
As a personality he isn’t worth it.

«Ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» (Ματθ. ε’, 13) Την απάντηση, μας την δίδει η ίδια η Αγία Γραφή στην συνέχεια: «εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων». (Ματθ. ε’, 13)

Το Περιβόλι της Παναγίας
αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας !!!


«Ο Θεός ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1) 


ΕικόναAυτή την εποχή όπως η σημερινή, που η κρίση έχει και έκταση και βάθος, η αποκλειστική σωτηρία μας είναι η Αλήθεια, που πρέπει να λέγεται χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, υπέρ όλων και εναντίον όλων και να υπηρετείται αντί πάσης θυσίας! Όλα τα άλλα, δήθεν διαλλακτικά και ειρηνικά, είναι παραπλανητικά, ηττοπαθή, υποκριτικά, καθαρές σοφιστείες του διαβόλου, για να τροχοπεδείται ο αγωνιστικός ζήλος, ν' αποκοιμίζονται οι πιστοί, κι' οι υπηρέτες του διαβόλου  οικουμενιστές  να δρουν ανενόχλητοι!

αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζηται υμίν παρ΄ ο ευηγγελισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω ( Γαλ. Α:8 ).

Ταλαίπωρη Ορθοδοξία! Σε σέρνουν και σε άγουν ως αρνίον επί σφαγήν. Στον πέλεκυ
της αιρέσεως! Ζει, όμως, Κύριος….!

«τα αρχαία παρήλθαν, ιδού γέγονε καινά τα πάντα»

Αποτελεί  ενσυνείδητη προσπάθεια της Εκκλησίας να μας εμποτίζει στη βέβαιη πραγματικότητα ότι «τα αρχαία παρήλθαν, ιδού γέγονε καινά τα πάντα».
Η νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο, της αλήθειας πάνω στο ψέμα, της χαράς πάνω στη λύπη, του Θεού πάνω στο διάβολο, είναι οριστική αλλά και καθοριστική για τη ζωή μας. Το αμαρτωλό παρελθόν, με όλο τον πόνο που προκάλεσε, πρέπει πια να ξεπεραστεί. Η κατήφεια που προκαλούσε ο θάνατος πρέπει να δώσει τη θέση της στην αισιοδοξία της ζωής. «Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται».
Ο άνθρωπος πρέπει να το πάρει απόφαση πώς πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Να γυρίσει τίς πλάτες στο παρελθόν καί τα του παρελθόντος: Πάθη, μίση, αδυναμίες, ελαττώματα, αμαρτίες, όλα τα συμπτώματα του παλιού ανθρώπου, να απορριφθούν., Με τη μετάνοια να ξεπεραστεί μια για πάντα ο συσχηματισμός με τη φθορά του παλιού κόσμου καί να μεταμορφωθούμε σε νέους ανθρώπους, με ανακαινισμένη τη σκέψη καί τη νοοτροπία.
Το Πάσχα - που σημασιολογικά δηλώνει διάβαση, πέρασμα σε μια καινούργια ζωή - να είναι για μας πραγματικά Πάσχα. Να αποτελεί για μας την απαρχή μιας νέας βιοτής, της αιωνίου, μιας ζωής συμπόρευσης με τον Αναστημένο Χριστό, λυτρωμένοι από κάθε μεθοδεία του διαβόλου.
Η πρωταρχική σημασία πού αποδίδεται στο γεγονός της Αναστάσεως δεν είναι τυχαία. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί σαν μια απλή συναισθηματική φόρτιση, πού θα αποχρωματιστεί σιγά - σιγά με την καθημερινότητα. Η Ανάσταση είναι πρώτα απ' όλα αποδέσμευση από τις αντίθεες πνευματικές δυνάμεις του σκότους, απελευθέρωση από την αμαρτία καί τα συμπτώματα της, τη φθορά καί το θάνατο. Μια καινούργια πορεία πού την χαρακτηρίζουν δυο Ιδιώματα: Μετάνοια και αισιοδοξία.

Μετάνοια για τα ατοπήματα της καθημερινότητας, αισιοδοξία πού πηγάζει από την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Τα δυο αυτά συνθέτουν την πίστη μας στην ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός καί του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Oμιλεί ο Σατανάς

Η δύναμις του Σατανά έγκειται εις αυτήν την φωτοφάνειάν του, εις τας περί αγάπης Θεού και του πλησίον θεωρίας του, εις τα δάκρυά του υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού! Εις τας τάσεις δημιουργίας μιας «νέας και υγιούς τάξεως πραγμάτων», εις τον πόθον της άρσεως του «σατανικού» σχίσματος των Εκκλησιών, εις το ενδιαφέρον δια την αναπροσαρμογήν του Ευαγγελίου εις τα σύγχρονα δεδομένα, εις την αναψηλάφησιν θεολογικών, ηθικών και Εκκλησιαστικών θεμάτων, διότι ναι μεν – ομιλεί ο Σατανάς – οι άγιοι Πατέρες ορθώς εδογμάτισαν, αλλά η πρόοδος του κόσμου, αι ανάγκαι της νέας κοινωνίας, η ύψωσις της διανοητικής στάθμης των ανθρώπων, η ασύλληπτος εξέλιξις του τεχνικού πολιτισμού, όλα ταύτα, εν πάση περιπτώσει, επιβάλλουν την επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας επί συγχρονισμένων βάσεων….

Ποιος θα σώσει τώρα την Εκκλησία από την παναίρεση του Οικουμενισμού και την δολιότητα του Παπισμού;

O μοναχός δεν πρέπει να επιτρέπει την παραμικρή καινοτομία σε θέματα πίστεως, κατά τον αυτόν “Άγιο Πατέρα και μεγάλο μοναστικό ηγέτη, οργανωτή του μοναχικού βίου και Γέροντα όλων μας”. Δεν φοβήθηκε τις απειλές και τους διωγμούς των εικονομάχων αυτοκρατόρων και πατριαρχών αλλά μέσα στην Κωνσταντινούπολη, στον περίβολο, της Μεγάλης Ιεράς Μονής Στουδίου, οργάνωσε λιτανεία με λαμπαδηφορία χιλίων μοναχών, που κρατούσαν τις απαγορευμένες άγιες εικόνες στα χέρια τους. Δέκα χιλιάδες μοναχούς της Παλαιστίνης συγκέντρωσαν παλαιότερα στα Ιεροσόλυμα οι Άγιοι Σάββας Ηγιασμένος και Θεοδόσιος Κοινοβιάρχης, και άλλοι μέγιστοι μοναχικοί ηγέτες, και έσωσαν την Ορθοδοξία από την αίρεση του Μονοφυσιτισμού. Ποιος θα σώσει τώρα την Εκκλησία από την παναίρεση του Οικουμενισμού και την δολιότητα του Παπισμού;

π. Θεόδωρος Ζήσης - Παρουσίαση του βιβλίου "Να λάμπεις σαν ένα αστέρι" (video - 2013)

Ολα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.

Όποιον μνημονεύουμε με εκείνον κοινωνούμε και με όποιον κοινωνούμε τον μνημονεύουμε. Ολα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.
Έλεγε ο άγιος Αθανάσιος «Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφωνται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή (=πρέπει) αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή μετ' αυτών εμβληθήναι, ως μετά Άννα και Καϊάφα, εις τήν γέενναν του πυρός» (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 33, 199)

και
"ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει(=αρμόζει) φεύγειν" (PG 26, 1188 Β).

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Οικουμενιστικά αίσχη Ορθοδόξων στη Ρώμη και Ο αετός στο κοτέτσι (ποίημα) [ΒΙΝΤΕΟ-2013]

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/10/2013 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί .
Το απόγευμα της Παρασκευής 25/10/2013 θα παραστεί στην λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη , ο αρχιοικουμενιστής οικουμενικός πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

 Με την ευκαιρία αυτή , η πανελλήνια ένωση αντιαιρετικών ορθοδόξων χριστιανών και η κίνηση αποτοιχίσεως ορθοδόξων αντιοικουμενιστών Ελλάδος από ενορίες και μονές των μητροπόλεων της ορθοδόξου εκκλησίας διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των αιρετικών οικουμενιστών στην Θεσσαλονίκη την παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17 : 00 έξω από τον ναό του αγίου Δημητρίου.

εκ της πανελληνίου ενώσεως και της κίνησης αποτειχίσεως

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ.....

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ.....

 Στις 6 το απόγευμα της Τρίτης 22/10 θα του γίνει υποδοχή από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου.

 Την Παρασκευή 25/10 θα επισκεφθεί το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και θα παραστεί στη λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου Δημητρίου.
ο πρωί του Σαββάτου 26/10 θα παραστεί στην πανηγυρική δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, και του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Την Κυριακή 27/10 ο κ. Βαρθολομαίος θα επισκεφθεί τη Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Βασικὲς ὀρθόδοξες ἐκκλησιολογικὲς ἀρχὲς

Ὁ Οἰκουμενισμός, ἐκκινώντας ἀπὸ προσπάθειες προσεγγίσεως τῶν «χριστιανῶν» σὲ πρακτικὰ θέματα στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ., ἐξελίχθηκε σὲ προσπάθεια ἐξωτερικῆς συγκολλήσεως τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς λοιπὲς «ὁμολογίες», χωρὶς τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς μόνης ἀναλλοίωτης καὶ παραδοσιακῆς, τῆς ὀρθόδοξης, διδασκαλίας, ἀλλὰ μέσῳ ἐλαχιστοποιήσεως τῆς σημασίας («μινιμαλισμοῦ»), τῆς ἀποσιωπήσεως καὶ παρερμηνείας τῶν ἱ. δογμάτων ἀπὸ ὅλες τὶς διαλεγόμενες πλευρές. Ἐκκινώντας στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ., ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ οἱ αἱρετικοὶ (ἑτερόδοξοι ) ὀνομάστηκαν σὲ ἐπίσημα ὀρθόδοξα ἐκκλησιαστικὰ κείμενα «Ἐκκλησίες» (τὸ 1903 καὶ κυρίως τὸ 1920), ἡ δογματικὴ παρέκκλιση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μεταξὺ ἄλλων φοβερῶν πτώσεων ὁδήγησε σταδιακῶς στὴν ἀπὸ μέρους ἐπιφανῶν ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ θεολόγων (α) ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας μὲ τοὺς παπικούς («ἄρση τῶν ἀναθεμάτων») τὸ 1965, (β) μερικὴ ἀποδοχὴ τῶν ἑτεροδόξων τελετῶν βαπτίσματος, εὐχαριστίας καὶ ἱερωσύνης («Κείμενον Β.Ε.Μ.», Λίμα τοῦ Περοῦ 1982, (γ) διαπίστωση δῆθεν χριστολογικῆς συμφωνίας μὲ τοὺς μονοφυσίτες-μονοθελῆτες (Β΄Κοινή Δήλωση, Chambésy 1990) - ἡ ὁποία σημαίνει τὴν ἀπόρριψη τῆς συμπαγοῦς ὀρθοδόξου χριστολογίας 15 αἰώνων, Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ πληθύος Ἁγίων Πατέρων, (ε) διαπίστωση ὅτι ὁ παπισμὸς εἶναι ὄχι αἵρεση, ἀλλὰ «ἀδελφὴ Ἐκκλησία» μὲ ἔγκυρα μυστήρια (Κείμενον Balamand 1993) κ.ἄ. Χειρότερο ὅλων εἶναι (στ) τὸ ἐκκλησιολογικὸ κείμενο τῆς Θ΄ Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε (Βραζιλία, 2006) · ἐκεῖ ἡ πλειονότης τῶν ὀρθοδόξων ἐκπροσώπων ἀρνήθηκε ἰδιότητες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὶς ὁποῖες ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἐκεῖνες τῆς «Μιᾶς» (δηλ. σὲ ἑνότητα πίστεως) καὶ τῆς «Καθολικῆς», ἐπειδὴ συμφώνησαν ὅτι κανένα μέλος τοῦ Π.Σ.Ε. δὲν ἀποτελεῖ καθ’ ἑαυτὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία (§6) καὶ ὅτι εἶναι θεμιτὴ ἡ ὕπαρξη ποικιλίας δογμάτων ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας (§5). Αὐτὸ εἶναι ποὺ λίγο ἀργότερα οἱ οἰκουμενιστὲς ὀνόμασαν «ἑνότητα μέσα στὴ (δογματικὴ) διαφορετικότητα» , “unity in diversity”, ἔνα σύνθημα παρμένο ἀπὸ τὰ βουδιστικὰ κινήματα τῆς New Age, δηλαδὴ μιὰ «περιεκτικότητα» (“comprehensiveness”) ἀντίθετη μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ «ἀποκλειστικότητα» (“exclusiveness”). 

Στὰ πλαίσια τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως οἱ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων οἰκουμενιστὲς ἔχουν ἐγγράφως δεσμευθεῖ νὰ μὴ καλοῦν τοὺς ἑτεροδόξους στὴν Ἐκκλησία καὶ ἔτσι διαψεύδεται ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ἡ συμμετοχή μας ἐκεῖ ἀποσκοπεῖ στὴν ὁμολογία τῆς Ὀρθοδοξίας· ἀντιθέτως δέ, μὲ τὴν ἐπίσημη ἀποδοχὴ ἑτεροδόξων θέσεων, ἀποπροσανατολίζονται οἱ ἑτερόδοξοι ὡς πρὸς τὸ ἀληθινὸ φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

"πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς ὃς δυνήσεται διακρῖναι"

(σ. σ. Χοροστάτησε ο μνημονεύων τον αρχιαιρεσιάρχη λατινόφρονα κ. Βαρθολομαίο τον εχθρό της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της, Αγιορείτης Ηγούμενος "π." Φιλόθεος και ελπίζουν να ευοδωθεί το έργο τους!!! ).


ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΙΝΕ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ

 ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 Π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ
21.10.2013

Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπὸ τὶς χιλιάδες φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ Αὐστραλία, Καναδά, Ἀμερική, Ἀφρική, Εὐρώπη κ.λπ., διότι τοὺς ταλαιπωρήσαμε νὰ ἀναζητοῦν στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ TV (www.axeloostv.gr) τὴν βιντεοσκόπησι τῆς ἐκδηλώσεώς μας τῆς 19.10.2013 στὶς εἰδήσεις ὥρα 21.00 καὶ 24.00, καθὼς καὶ τὴν Κυριακὴ 20.10.2013 τὸ πρωὶ ἀπὸ ὥρα 9.00.
Δυστυχῶς ἔγινε προφανῶς «σαμποτάζ» ἢ ζημία καὶ ἡ ἱστοσελίδα τοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ TV ἦταν ἐκτὸς λειτουργίας.
Εὐελπιστοῦμε πολὺ σύντομα οἱ τεχνικοὶ νὰ τὴν ἐπαναφέρουν καὶ νὰ εἴμαστε καὶ ἐμεῖς σὲ θέσι νὰ προβάλουμε ὅλη τὴν ἐκδήλωσι.
 Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν μεγαλειώδης. Ἑκατοντάδες προσωπικότητες τῆς πνευματικῆς, δικαστικῆς καὶ διοικητικῆς ἡγεσίας μαζὶ μὲ πολλοὺς θερμοὺς φίλους μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους.