«Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω» (Ματθ. κδ: 15)

Με ανέκφραστη οδύνη διαβάσαμε στο επίσημο όργανο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας «Ορθόδοξος Κήρυξ» κείμενο με τίτλο «Προσλαλιά γενομένη υπό του Πρωτοσυγκελλεύοντος Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τροπαίου κ. Αθανασίου», στο οποίο περιέχονται και τα εξής απίστευτα: «Εν τω οίκω των Θυατείρων επραγματώθησαν ευάριθμοι τιμητικαί εκδηλώσεις, περιλαμβάνουσαι δεξιώσεις και φιλοξενίας. Εν τοις πλουσίοις τούτοις η Ιερά Αρχιεπισκοπή προσέφερε φιλοξενίαν τη Αυτού Χάριτι τω Αγγλικανώ Κυρίω Rowan Williams μετά της συμβίας αυτού, έτι δε και τω Αγγλικανώ Επισκόπω Dover  Κυρίω Stephen Venner μετά της ανδρίδος αυτού, αμφοτέρας τας φιλοξενίας ταύτας κατά μήνα Απρίλιον».

Διερωτώμεθα:
1. Κατ΄ αρχήν, πόσο συνάδει με την Ορθόδοξη Παράδοση και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων η φιλοξενία «Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου μετά της συμβίας αυτού». Αμνηστεύονται οι αιρετικοί; Τι είδους «συμβία επισκόπου» είναι η φιλοξενηθείσα;

2. Το τραγικότατον, όμως, είναι η φιλοξενία ετέρου «αγγλικανού επισκόπου» μετά της ( άκουσον, άκουσον!!!) ανδρίδος αυτού. Ακούγαμε κατά καιρούς το απερίγραπτο κατάντημα των αιρετικών, έως και αντιχρίστων, «χριστιανικών παραφυάδων», ότι μαζί με το υπόλοιπον πλήθος των αιρετικών τοποθετήσεών τους, αμνηστεύουν προσέτι και τη σοδομία, «παντρεύοντας» μάλιστα σοδομίτας και γομορίτας. Μήπως αγνοούν ότι ο Θεός μετά βδελυγμίας ετιμώρησε την «παρά φύσιν πράξιν» των Σοδομιτών με την «παρά φύσιν βροχήν» φωτιάς και θείου; Όμως, το να αμνηστεύωνται και να επιβραβεύωνται οι επαίσχυντες αυτές συμπεριφορές από ορθοδόξους Επισκόπους, ώστε να παρέχεται στους σοδομίτας και φιλοξενία εις τας Αρχιεπισκοπάς των και η συγκεκριμένη μάλιστα φιλοξενία να προβάλλεται με καμάρι μέσα από τις σελίδες του επισήμου εντύπου εκφραστικού οργάνου της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, αυτό ούτε στο εφιαλτικότερο όνειρό μας δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε!....  

"Ορθ.Τύπος"

Η παναίρεση του Οικουμενισμού


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων.

Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τὴν ἐποχὴ ποὺ αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων ἦταν ὁ Κάρυνος, ἦταν γιατροὶ στὸ ἐπάγγελμα καὶ παρεῖχαν ἰάσεις σὲ ὅλους ὅσους εἶχαν ἀνάγκη, καὶ γιὰ ἀντάλλαγμα δὲν ἔπαιρναν χρήματα, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ ζητοῦσαν ἦταν νὰ πιστέψουν στὸν Χριστό. Κάποιοι ὅμως καλοθελητὲς διέβαλαν τοὺς ἁγίους στὸν αὐτοκράτορα καὶ τοῦ εἶπαν ὅτι οἱ θεραπεῖες καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσαν τὰ ἔκαναν μὲ μαγικὲς τέχνες.

Τότε οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ πᾶνε ἄλλους ἀντὶ αὐτῶν στὸν αὐτοκράτορα, προσῆλθαν μόνοι τους ἐνώπιόν του καὶ ὁ Καρίνος προσπάθησε νὰ τοὺς μεταπείσει νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστό.

ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ --- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Γνώρισμα ζωής και πλούτος ακριβός του ανθρώπου η Ελπίδα. Ανάσα της ψυχής του όχι απλώς ισάξια, αλλά αναγκαιότερη από του σώματος την ανάσα. Την θαύμασαν όλοι από τα πανάρχαια χρόνια. Την απεικόνισαν με χρώματα εξαίσια οι ζωγράφοι. Της έπλεξαν εγκώμια και ύμνους οι ποιηταί. Εμβάθυναν στο νόημά της οι σοφοί. Μα και τους απλούς ανθρώπους συγκίνησε η παρουσία της. Την καμάρωσαν ως την πολυτιμότερη περιουσία τους εκείνοι, που αισθάνθηκαν να τους φουσκώνει τα στήθη το χαρούμενο φτερούγισμά της κι ένιωσαν διπλά έρημοι και δυστυχισμένοι εκείνοι, που στερήθηκαν τη συντροφιά της.  

Η αιρετική πατρικία

Κάποια πατρικία, που λεγόταν Κοσμιανή ( 6ος αι. ) ήρθε μια νύχτα να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ. Καθώς πλησίαζε, της παρουσιάσθηκε η Κυρία Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες και της είπε : 
-Δεν επιτρέπεται να μπεις εδώ, γιατί δεν είσαι δική μας.
 
Το είπε αυτό, γιατί η Κοσμιανή ανήκε στην αίρεση του Σεβήρου. Εκείνη όμως επέμενε και παρακαλούσε να της επιτρέψει την είσοδο. Τότε η Θεοτόκος αποκρίθηκε:
 
- Είναι αδύνατο να μπεις εδώ μέσα, αν προηγουμένως δεν έρθεις σε μυστηριακή κοινωνία με εμάς.
 
Κατάλαβε τότε η πατρικία ότι η είσοδός της εμποδίζεται επειδή είναι αιρετική, και ότι αν δεν προσέλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πρόκειται να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο.
 

Έτσι κι έκανε. Πρώτα-πρώτα εγκατέλειψε την αίρεση του Σεβήρου, κι ύστερα μετανοημένη κάλεσε τον διάκονο και μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια. Τότε προχώρησε ανεμπόδιστα και προσκύνησε το ζωοποιό μνήμα του Σωτήρος Χριστού.

Οι Οικουμενιστές και η επινόηση του Βεελζεβούλ

Οι Φαρισαίοι τα θαύματα του Xριστού απέδιδαν στη δύναμη του Bεελζεβούλ, οι οικουμενιστές την περί ψευδοενώσεως έμπνευση και επινόηση του Βεελζεβούλ, αποδίδουν στον Xριστό!

Ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησιολογία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ καί αἱ καινοτομίαι τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε καί τοῦ Πουσάν

Ὁ ἅγιος Κυπριανός, τονίζει ἤδη τόν 3ον αἰῶνα, τήν ἑνότητα περί τόν Ἐπίσκοπον, περί τήν εὐχαριστίαν καί ἐν τῇ ὀρθοδοξίᾳ· γράφει ὁ ἅγιος Πατήρ: «Ὁ Θεός ἐστιν εἷς, καί ὁ Χριστός εἷς, καί μία ἡ Ἐκκλησία Aὐτοῦ, καί ἡ πίστις μία, καί ἡ ποίμνη μία ἡνωμένη διά τῆς κόλλας τῆς ὁμοφωνίας εἰς τήν στερεάν ἑνότητα τοῦ Σώματος». Ἀλλ’ ἡ  Ὀρθοδοξία διά τόν ἅγιον Κυπριανόν δέν ἀποτελεῖ Πίστιν ἀποφασιζομένην ἑκάστοτε κοινῇ συναινέσει ὑπό τῶν  Ἐπισκόπων, ἀλλά τήν ἀπ΄ ἀρχῆς παραδοθεῖσαν ὑπό τῶν Ἀποστόλων  τοιαύτην. Χάριν αὐτῆς ὁ ἅγιος Κυπριανός, δέν ἐσεβάσθη τήν δικαιοδοσίαν ἤ τήν ἄποψιν τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης Στεφάνου, ἀλλά συνίστα τήν ἀνυπακοήν πρός αὐτόν, διότι ὁ Στέφανος ἐνήργει κατά παράβασιν τῆς ἀποστολικῆς Πίστεως (Epistola LXXIV, Ad Pompeium contra Epistolam Stephani) !  Ἡ αὐστηρά ἐκκλησιολογική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ περί μή σωτηρίας ἐκτός Ἐκκλησίας (“extra Ecclesiam nulla salus”) εἶναι, κατά τόν Καθηγητήν Βλάσιον Φειδᾶν, ἡ κατ΄ ἐξοχήν και κατά παράδοσιν ὀρθόδοξος. Ἀντιθέτως, ἡ αὐγουστίνειος ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία ἀποδέχεται στοιχεῖα ἐκκλησιαστικότητος ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποτελεῖ οὕτω τήν βάσιν τοῦ κειμένου τῆς Ραβέννας καί τῶν  τελευταίων κειμένων τοῦ Π.Σ.Ε. (Πόρτο Ἀλέγκρε καί Πουσάν) συνιστᾷ καινοτομίαν, καί ὡς γνωστόν, πᾶσα ἐπίμονος καί ἀμετανόητος δογματική καινοτομία ἀποτελεῖ διά τήν Ὀρθοδοξίαν αἵρεσιν!
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησιολογία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ καί ...":

Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος όπου εκτός από τους Νεοημ/τες οι πρώην Κυπριανίτες και νυν ΓΟΧ
έχουν αγιοποιήσει τον Αυγουστίνο. Είναι παγκοίνως γνωστό ότι μέχρι πριν από την ένωση με τους ΓΟΧ επίσημα ομολογούσαν την εκκλησία του ως Νέου μητέρα εκκλησία με άγιο Πνεύμα κλπ
Για τα υπόλοιπα, κοντά στο νου και γνώση, περί διδασκαλίας Αυγουστίνου.
Μιας και όλοι βολευόμαστε με αυτή την εκκλησιολογία...
Δεν ανοίγει μύτη κανενός, και είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα.
Συνεπώς εάν δεν δεχθείς τον άγιο Αυγουστίνο, πάει περίπατο η κυπριανίτικη εκκλησιολογία 30 ετών, που σημαίνει ψυχές στον Άδη.
Και όποιος κατάλαβε κατάλαβε.

ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ --- Aθωνικά άνθη

Εκκλησία είναι άθροισμα πιστών ανθρώπων ενωμένων με την κοινήν αγάπη στο Χριστό και ενωμένων μεταξύ τους με την αγάπην, αφού ο Χριστός είναι σαφής: «Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις» (Ιωαν. Ις, 35). Δηλαδή υπέρτατο κριτήριο της ιδιότητος των πιστών και μαθητών του Κυρίου Ιησού είναι η μεταξύ τους αγάπη. Οπότε είναι αληθινή τραγωδία να νομίζει κανείς ότι είναι μαθητής Χριστού και ότι αγωνίζεται για την δόξα του, ενώ είναι γυμνός από την αγάπη στον πλησίον του. Βέβαια οι Χριστιανοί ούτε μηχανές ομόρρυθμα λειτουργούσες είναι, ώστε να ομοφρονούν πάντοτε, αλλά και «ως σάρκα φορούντες και τον κόσμον οικούντες και υπό του διαβόλου πλανώμενοι», υφίστανται αλλοιώσεις μη καλές, απατώνται λίγο ή πολύ στη διακρίβωση του αληθινού και στην επιλογή τρόπων και μεθόδων ενεργείας και, εφ’ όσον τελούν υπό το κράτος των μη καλών παθών σε ποικίλο βαθμό, επόμενον είναι να νικώνται από τον εχθρό διάβολο και φυσικά να αμαρτάνουν. Απολείπεται βέβαια η μετάνοια σαν μοναδικό μέσον επιστροφής «όθεν πεπτώκαμεν», δοθέντος ότι είναι φιλάνθρωπος και πολυεύσπλαγχνος ο Κύριός μας και «προσδέχεται τον τελευταίον καθάπερ και τον πρώτον».  

Διαμαρτυρίες κατά Ιγνάτιου και συλλήψεις από την αστυνομία!

ΕΝΤΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

«Ντροπή σας, προδώσατε την Πίστη»!
Ακολούθησαν συλλήψεις των πιστών από την αστυνομία

Έντονες διαμαρτυρίες δέχτηκε ο μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος εκτός και εντός του Ιερού Ναού των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου από πιστούς του Βόλου, για όσα κακόδοξα υπέγραψε στην «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» του Κολυμπαρίου Κρήτης. 

Οι Ορθόδοξοι πιστοί με φωνές, «προδώσατε την Πίστη», «ντροπή σας», «είστε προδότες» υποδέχτηκαν τον κ. Ιγνάτιο, ο οποίος με το γνωστό «γλυκούλικο» ύφος του, τους ευλόγησε και κατέφυγε στον Ναό, μη τολμώντας (κατά την πάγια τακτική του) να συνομιλήσει μαζί τους και να αντικρούσει τις κατηγορίες.

ΓΕΡΟΝΤOΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

«Κάποτε εἶχα πεῖ κάτι, ἀποτέλεσμα στοχασμοῦ, δέν μοῦ ἀπεκαλύφθη, δέν εἶμαι προφήτης, ἀποτέλεσμα στοχασμοῦ, ὄχι προφητείας. Στοχάστηκα τό ἑξῆς, ὅτι ὁ Ἀβραάμ ἔζησε τό 2.100 π.Χ. καί ὅτι λέει ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τόν Μεσσία -ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ- ὅτι ὁ ἐρχομός Του εἶναι μακρινός, «θά ἔλθει». Ὅταν Χριστός ἦρθε, ὕστερα ἀπό 2.100 χρόνια, τότε ὅλοι οἱ Προφῆτες τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέει: «Ἔρχομαι ταχύ», ἔρχομαι γρήγορα. Δέν τελειώνει ἔτσι ἡ Ἀποκάλυψη; «Ναί Κύριε, ἔρχου», λέει τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού μένει στήν Ἐκκλησία καί φωτίζει τούς πιστούς νά ποῦν τό: «Ναί, ἔρχου Κύριε». Δέν μποροῦμε νά ποῦμε στό Χριστό νά ἔρθει, ἄν δέν ἔχομε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Συνεπῶς σημαίνει, ὅπως λέει ὁ μακαριστός Μπρατσιώτης, ὅταν ἑρμηνεύει τήν Ἀποκάλυψη, ὅτι στήν Παλαιά Διαθήκη θά ἔρθει ὁ Μεσσίας κάποτε, χρόνος ἀόριστος καί ἀπεριόριστος. Τώρα, στήν Καινή Διαθήκη, χρόνος συνεσταλμένος. Ἀκοῦμε, γράφει ἐκεῖ ὁ Μπρατσιώτης: «Σάν νά αἰσθανόμεθα τόν καλπασμό τοῦ χρόνου, νά, ἔρχεται ὁ Χριστός!». Ἄν γιά ἐκεῖνο, πού ἦταν ἀόριστο χρονικῶς καί μακρύ, πέρασαν 2.100 χρόνια, γιά τό γρήγορο πού ἔρχεται ὁ Χριστός; Ἤδη ἔχουν περάσει 2.000 χρόνια! Τί νομίζετε; Δέν νομίζετε ὅτι αὐτό σημαίνει κάτι πολύ κοντά; Στοχασμός εἶναι, δέν εἶναι προφητεία. Ἔτσι, τό λογαριάζω, τό θεολογῶ».

(Ἠσαΐας, ὁμιλία 59η)

http://athanasiosmytilinaios.blogspot.ca/2012/09/o-1927-2006.html#more

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Αγία και Μεγάλη Τρίτη - η παραβολή των Δέκα παρθένων [mp3 - 2016].


Στα γεράματά μου εγώ, άγιε Δέσποτα, Φράγκος δεν γίνομαι!

Το 1924 εφημέριος στο χωριό Κέρτεζη Καλαβρύτων ήταν ο παπα- Σπυρίδων Οικονόμου, ένας γέρος 79 ετών. Ο παπα- Σπυρίδων δεν δέχτηκε το νέο Ημερολόγιο. Ο δεσπότης του Αιγιαλείας Τιμόθεος τον κάλεσε στη Μητρόπολη να τον νουθετήσει για το Νέο Ημερολόγιο. Όταν ο Τιμόθεος τέλειωσε τις νουθεσίες του, ο παπα- Σπυρίδων του απάντησε: 
- Στα γεράματά μου εγώ, άγιε Δέσποτα, Φράγκος δεν γίνομαι!
 
Ο Τιμόθεος τον έβαλε σε αργία και τον παρέπεμψε στο Συνοδικό Δικαστήριο. Εκεί, οι Συνοδικοί επίσκοποι με τον Χρυσόστομο Παπαδόπόυλο, τον κάλεσαν να υποταχθεί στην Εκκλησία (του Νέου Ημερολογίου), για να μην χάσει την ψυχή του. Ο παπα- Σπυρίδων τους απάντησε:
 
- Μα, για να μη χάσω την ψυχή μου άγιοι Συνοδικοί, δεν απαρνιέμαι το πάτριο εορτολόγιο των αγίων Πατέρων μου!
 
Το Δικαστήριο τον καθαίρεσε και διέταξε την εξορία του! 

(Πάτρια, τομ. Ε΄, σελ. 87 επ.) 
***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Στα γεράματά μου εγώ, άγιε Δέσποτα, Φράγκος δεν γί...":

Άλλος ένας Αγωνιστής Ποιμένας του Χριστού μας!
Τί να πούμε άραγε για την σημερινή κατάσταση που το μαύρο παρουσιάζεται ως άσπρο?
Η άποψη μου είναι ότι οι λεγόμενοι χριστιανοί των ημερών μας έγιναν πιο φράγκοι από τους φράγκους.
Παρακαλώ πολύ να έχετε υπ'όψιν σας ότι εκκλησία δεν είναι τα ντουβάρια, οι μήτρες και τα πανηγύρια. Εκκλησία του Χριστού είμαστε εμείς, όλος ο κλήρος και ο λαός που ορθοτομεί τον Λόγο της Αληθείας!
Ευχαριστώ για την φιλοξενία και εύχομαι καλή δύναμη στα αποτειχισμένα αδέλφια μας που στις μέρες μας ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

Σεβ. Δημητριάδος: «Να στηρίξουμε το Ισλάμ»

Εις τηλεοπτικήν εκπομπήν εκλήθη ο Σεβ. Δημητριάδος, δια να ομιλήση δια την Σύνοδον της Κρήτης. Εις τας απαντήσεις του εχρησιμοποίησε πληθυντικόν αριθμόν. Διερωτώμεθα: εκπροσωπεί την Ι. Συν­οδον η μήπως αθελήτως κατέστησε γνωστόν ότι ήτο εις συνεννόησιν με το Πατριαρχείον Κων/πόλεως; Πάντως ουδέν νεώτερον ανέφερε παρά μόνον επανέλαβε τα επιχειρήματα που εχρησιμοποίησε και το Φανάρι. Το σκανδαλώδες όμως ήτο, όταν ηρωτήθη δια την κατάστασιν που έχουν δημιουγήσει οι Ισλαμισταί. Απήντησεν ως εξής:
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Σεβ. Δημητριάδος: «Να στηρίξουμε το Ισλάμ»":

Απορώ με αυτές τις δηλώσεις, όταν τις μαθαίνει το ποίμνιο του εκάστοτε ιεράρχη πώς αντιδρά?
Δεν υπάρχει ένας ορθόδοξος να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας? Κρίμα!

***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Σεβ. Δημητριάδος: «Να στηρίξουμε το Ισλάμ»":


Το μεροκάματο για κληρικούς και το βόλεμα εν συνδυασμώ αδιαφορίας για λαικούς εστίν ο λόγος.
Η Δειλία είναι standard ένθεν κι ένθεν.

New guidelines forbid Montreal Catholic priests, lay workers to be alone with children

http://news.nationalpost.com/news/religion/new-guidelines-forbid-montreal-catholic-priests-lay-workers-to-be-alone-with-children

MONTREAL – Invoking past sexual abuse scandals and the need to create a “healthy and safe environment” in its churches, the Roman Catholic archdiocese of Montreal has announced new guidelines to ensure priests and lay workers are never alone with children.
“Recent events have brought to light the horrific reality of abuse of minors and vulnerable persons by members of the Church,” Christian Lépine, archbishop of Montreal, wrote in a message to the faithful dated Wednesday.

Άγιον Όρος • Σιμωνόπετρα • Παράκληση - Mount Athos • Paraklesis -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σύναξις των δώδεκα Αποστόλων.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ μνῆμές τους σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, ἀλλὰ μὲ αὐτὸ τὸ συλλογικὸ ἑορτασμὸ τιμᾶται σύμπασα ἡ χορεία τῶν μεγάλων αὐτῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ὡς συνεχιστὲς τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς, ἔστρεψαν τὸ ροῦ τῆς ἱστορίας καὶ ἄλλαξαν κυριολεκτικὰ τὴ μορφὴ τοῦ κόσμου. Χάρη στὸν ἰδικό τους ἀγώνα, τὶς ἀφάνταστες προσωπικὲς τους θυσίες, τὴ μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριό τους ἐθεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία στὸν κόσμο.

Αυτός σήμερα, εγώ αύριο

Το γεροντικό αναφέρει ότι: «Ένας από τους πατέρες, βλέποντας κάποιον να αμαρτάνει, έκλαψε πικρά και είπε: Αυτός σήμερα, εγώ αύριο».

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο Α...":

Θεολογία και κοινωνική μηχανική

«καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν»

Με τέτοια κακοποίηση, κατάχρηση, διαστρέβλωση αυτής της λέξης ( : αγάπη) πώς να μην επέλθη κατάψυξη της προς τον Θεό πίστεως (σημ. το «ψυγήσεται ἡ ἀγάπη» σημαίνει ότι χάνονται όχι μόνο η αγάπη, αλλά η πίστη και η ελπίδα. Η αγάπη έχει γίνει μέσο πορισμού της βιομηχανίας των ψευδεπίγραφων συναισθημάτων (δισκογραφία, κινηματογράφος κ.λ.π.)

«Πλήν ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἇρα εὐρήσει τήν πίστιν ἐπί τῆς γῆς;» (Λουκ. ιη΄, 8). Θα βρει υποκατάστατα αυτής. Χορηγός ο Πάπας και οι εν διαλόγω αγάπης διαφωνούντες, αλλά υπογράφοντες Εγκυκλίους, Αποφάσεις, Μηνύματα του ΠΣΕ και άλλα.

᾿Ορθόδοξη Θεολογία καὶ Θρησκευτικὸς Συγκρητισμὸς -- τοῦ αείμνηστου ᾿Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν

 α. ῾Η ᾿Ορθόδοξη Θεολογία
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ Διδασκαλία περὶ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ Ζωῆς ἀποτελεῖ προϊὸν τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εἰς τὸν κόσμο πρῶτον διὰ τῆς λειτουργίας καὶ διαδόσεως, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ προφητικοῦ λόγου καὶ δεύτερον, τελικῶς, διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ! ᾿Εξάλλου, οἱ βασικὲς καὶ οὐσιώδεις ἀρχὲς τῆς Πίστεως καὶ τῆς Διδασκαλίας αὐτῆς, καταγραφεῖσες ὑπὸ τῶν Μαθητῶν καὶ
᾿Αποστόλων τοῦ Κυρίου, ἀποτέλεσαν τὸ γραπτὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, τὸ περιεχόμενο δηλαδὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στὸ γραπτὸ αὐτὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, οἱ Μαθητὲς συγγραφεῖς, ἀνέπτυξαν πᾶν ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τὸ πρόσωπον καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ περιστασιακῶς, κάποια κύρια σημεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ κυριακοῦ λόγου καὶ μᾶς παρέδωσαν ἔγκυρο λόγο περὶ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ Ζωῆς, ἐφόσον καὶ εἰς τὴν περίπτωση αὐτή: «ὑπὸ Πνεύματος ῾Αγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Βʹ Πέτρ. αʹ 21).
᾿Ενωρὶς ὅμως, κατὰ τὰ πρῶτα βήματα τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς ᾿Εκκλησίας μέσα εἰς τὸν κόσμο, ἐμφανίσθηκαν προβλήματα ὀρθῆς καὶ μάλιστα ἁγιοπνευματικῆς κατανοήσεως τῶν ἀρχῶν Πίστεως καὶ Ζωῆς τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου.

Χόχολοι και Χοχολουλού

Μια ιδιαίτερα καυστική περιγραφή του ελληνόφωνου «μαζάνθρωπου», όρου που πρώτος εισήγαγε ο ισπανός φιλόσοφος Χοσέ Ορτέγκα υ Γκασέτ (1883-1955) για να περιγράψει το τσουνάμι των κρετινάνθρωπων που κατέκλυσαν την μαζική βιομηχανική κοινωνία της Ευρώπης, είδε πρόσφατα (26 Ιουνίου 2016) το φως της διαδικτυακής δημοσιότητας με την υπογραφή του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Κώστα Κεφαλά. Ο εν λόγω κριτικός αναλυτής της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας (σύμμεικτης εκ ρωμιών και ρωμά) εισήγαγε για τον ελληνόφωνο μαζάνθρωπο τον ευρηματικό όρο «χόχολος», προερχόμενο προφανώς από την σχετλιαστική λέξη «χαχόλ» (που όμως γράφεται στην ρωσική «χοχόλ») η οποία περιγράφει πρωτογενώς τον άξεστο ουκρανό χωριάτη, και ως δάνειος λέξη έχει βρει την θέση της στην ελληνική αργκό ως «χαχόλος», πληθυντικός «χαχόλοι» (από την ελληνοποιημένη λέξη του αντίστοιχου πληθυντικού στην ρωσική «χαχλοί»).

Ἡ Πεντηκοστή καί ἡ Παγκοσμιοποίησις - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Πεντηκοστῆς)


Μία Πολύτιμη Αλυσίδα --- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Έχει μόλις κλείσει το «χαρμόσυνον Πεντηκοστάριον», όπως ονομάζει η Εκκλησία μας την περίοδο των 50 ημερών από το Πάσχα έως την Πεντηκοστή, όπου εξάρχει η χαρά και η αγαλλίαση των πιστών για τα λαμπρά δώρα της Αναστάσεως· όπου χορεύει η άνοιξη γύρω μας και ζεσταίνονται οι καρδιές μέσα μας από την αγάπη του Θεού, του Δημιουργού και Λυτρωτού μας. Είναι ίσως κατάλληλη η ώρα να σταθούμε πίσω από τις μεγάλες γιορτές της πίστεώς μας, που πέρασαν και να κάνουμε έναν απολογισμό· να μετρήσουμε τον πλούτο, που μας άφησαν, να εκτιμήσουμε τη χάρη, που μας δίνουν, ως σύνολο πλέον, όλες μαζί, το Πάθος, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή. Το «τέλος» αυτών των θείων γεγονότων, με τα οποία ο Θεός συνέδεσε την ιστορία του με την ιστορία μας, ο σκοπός, που υπηρετούν και το αποτέλεσμα, που φέρνουν είναι βέβαια η σωτηρία μας, η ελευθερία της ψυχής μας από την ενοχή της αμαρτίας, η λύτρωση του σώματός μας από τη φθορά του θανάτου, η δόξα μας ως αιωνίων όντων. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι κανένα από αυτά τα θεία γεγονότα δεν επιτελεί τη σωτηρία μόνο του και απομονωμένο από τα άλλα. Όλα νοούνται μαζί, το ένα συμπληρώνει το άλλο και το ύστερο απορρέει από το πρώτο.

π. Νικόλαος Μανώλης για τον Αρχιεπ. Αλβανίας Αναστάσιον....Τοῦ ἐξήγησε (ο Άγγελος) ὅτι στὸ κομβοσχοίνι του μπορεῖ νὰ βάλει προσευχόμενος τοὺς πάντες, αἱρετικούς, ἑτεροθρήσκους, φονιάδες, ἐγκληματίες, ἀσελγεῖς, τὸ πλήρωμα ὅλης τῆς οἰκουμένης, ζῶντες καὶ κεκοιμημένους. Στὴν εὐχαριστιακὴ Ἀναφορὰ ὅμως, μόνο τοὺς Ὀρθοδόξους, γιατὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὰ μέλη τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

«καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12)
(ὅταν ἀποκορυφωθῆ τὸ κακό, τότε θὰ ἀποθαρρυθοῦν καὶ θὰ ἀποκάμουν οἱ περισσότεροι…).


Ὅμως « δ πομείνας ες τέλος, οτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)...

Συνέχεια :  http://www.fotgrammi.gr

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγ. Πάντων [mp3 - 2016].


Στὴν εὐχαριστιακὴ Ἀναφορὰ ὅμως, μόνο τοὺς Ὀρθοδόξους, γιατὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὰ μέλη τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος
«Ὁ Γέροντάς μας, π. Εὐμένιος Σαριδάκης, προσευχόταν κάποτε γιὰ τὸν διάβολο. Τὸν σταμάτησε ὅμως ὁ Θεός, λέγοντάς του ὅτι ἡ προσευχὴ αὐτὴ εἶναι ἀτελέσφορη, ὡς πρὸς τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα. Κάποτε, ὁ Γέροντας μοῦ ἐκμυστηρεύθηκε ὅτι μνημόνευσε στὴν Πρόθεση τὸν Εὐρωπαῖο γνωστὸ ἀνθρωπιστὴ Ραοὺλ Φολλερώ, παπικὸ στὸ δόγμα, ἐπειδὴ εἶχε εὐεργετήσει τὸ Λεπροκομεῖο καὶ ἦταν πολὺ καλὸς ἄνθρωπος. Τότε, ἄγγελος Κυρίου τοῦ πέταξε τὴ μερίδα ἀπὸ τὸ ἅγιο Δισκάριο τρεῖς φορές.

Τὴν τρίτη φορά, τοῦ ἐμφανίσθηκε λέγοντάς του ὅτι ἐκεῖ (στὴν Πρόθεση) ἔχουν θέση μόνο τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ ἐξήγησε ὅτι στὸ κομβοσχοίνι του μπορεῖ νὰ βάλει προσευχόμενος τοὺς πάντες, αἱρετικούς, ἑτεροθρήσκους, φονιάδες, ἐγκληματίες, ἀσελγεῖς, τὸ πλήρωμα ὅλης τῆς οἰκουμένης, ζῶντες καὶ κεκοιμημένους. Στὴν εὐχαριστιακὴ Ἀναφορὰ ὅμως, μόνο τοὺς Ὀρθοδόξους, γιατὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὰ μέλη τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας».

***

Aγαπητοί αδελφοί, "θαυμάστε" ένα ακόμη δείγμα της "υψηλής πνευματικότητος" της "συνόδου" του Κολυμπαρίου! Οι συμμετασχόντες τελικά "κολύμπησαν" μέσα σε ωκεανό "ορθοδόξου ήθους" και "ορθοδόξου πνευματικότητας"! Όχι παίζουμε!
Λ.Ν.

"Ο είς και η αληθεία αποτελούν την πλειοψηφία".

Στην Ορθοδοξία προέχει η αλήθεια και έπεται η πλειοψηφία. Όταν υπάρχει αντίθεση της πλειοψηφίας προς την αλήθεια, τότε ισχύει, το περιώνυμο αξίωμα:

 "Ο είς και η αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία". 

Η Πατερική αλήθεια δεν ορίζεται από την ''ποσότητα'' αλλά με την συμφωνία στα όσα θέσπισε η κοινή των Θεουμένων Πατέρων Δόξα....ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ... ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΙΣΤΟΙ ΧΟΡΕΥΣΩΜΕΝ... ΣΗΜΕΡΟΝ ΝΑΟΣ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ...Οrthodox Hymns


ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ... ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΙΣΤΟΙ ΧΟΡΕΥΣΩΜΕΝ... ΣΗΜΕΡΟΝ ΝΑΟΣ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ... ΣΥ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ... ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΑ ΑΓΙΑ... ΑΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΧΑΙΡΟΥΣΑΙ... ΓΗΘΟΜΕΝΗ ΥΠΟΔΕΞΑΙ... ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ. ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Των πανευφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἡ ἡρωικότερη ἀποστολικὴ μορφὴ τῆς πρώτης Χριστιανικῆς περιόδου, ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ μοναδικὸς διδάσκαλος καὶ ὁ σπουδαιότερος παιδαγωγὸς τῆς Οἰκουμένης, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀγωνιστὴς καὺ φυτουργὸς τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζονται μὲ τὸ μεγαλύτερο θαυμασμὸ καὶ ἐξυμνοῦν μὲ τὰ καλύτερα λόγια τὴν προσωπικότητά του, τὸ καταπληκτικὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του καὶ τὴ μοναδικὴ διδασκαλία του. Μάλιστα ὁ κυριότερος ἑρμηνευτής του, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐκ τῶν κορυφαίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, εὔστοχα τὸν χαρακτηρίζει ὡς «τὸν πρῶτον μετὰ τὸν Ἕνα» καὶ συνιστᾶ «μὴ θαυμάζειν μόνον ἀλλὰ καὶ μιμεῖσθαι τὸ ἀρχέτυπον τοῦτο τῆς ἀρετῆς». Ἄριστος γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ παιδείας, ἔφερε τὸ ἀληθινὸ φῶς τῆς θεογνωσίας, τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴ Δύση.

Θράκη: Το ύπουλο παιχνίδι του Σαδίκ!

Ρεπορτάζ
Αρ.Μάτιος


Χοντρό παιχνίδι του αρχιπράκτορα της Τουρκίας στη Θράκη Λεβέντ Σαδίκ. Ο γιος του «Ντενκτάς της Θράκης» Αχμέτ Σαδίκ, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Τουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου και μελλοντικός πολιτικός ηγέτης του τουρκόφιλου DEB, παρέθεσε Ιφτάρ (το γεύμα στη διάρκεια του Ραμαζανιού, μετά τη δύση του ηλίου).
Εκεί, έδειξε τις τάσεις για «οικονομικό προσηλυτισμό» των μουσουλμάνων της Θράκης, προκειμένου να τους εντάξει σταδιακά στον στρατό αντιδρώντων που θα επιδιώξουν την ανεξαρτητοποίησή της. Ο Σαδίκ, εξάλλου, όπως έχει γράψει επανειλημμένα η «δημοκρατία», δημιουργεί το προφίλ μελλοντικού πολιτικού ηγέτη που θα συνενώσει όλες τις φιλοτουρκικές δυνάμεις στα Βαλκάνια.

Περί Οικουμενισμού -- κείμενο από την εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος" αριθ. φ. 1784

Υπάρχουν σήμερα ορισμένα αυτονόητα, τα οποία επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των γεγονότων, που θα οδηγήσουν στο «κοινό ποτήριο» εφόσον η ένωση των Εκκλησιών έχει ήδη υπογραφεί από καιρό! Δυστυχώς δε, με μίαν απίστευτη ειρωνεία της Ιστορίας είναι τα ίδια «αυτονόητα», τα οποία στον καιρό τους δεν επέτρεψαν την εσχάτη προδοσία της αληθινής πίστεως. Το μεγαλύτερο είναι πως όταν έρθει η ώρα, ο λαός του Χριστού θα αντιδράσει! Στην ερώτηση, γιατί ο λαός του Χριστού δεν έχει αντιδράσει ακόμη, η απάντηση είναι πως ο λαός αυτός δεν είναι ενημερωμένος! Όλα γίνονται με πρωτοβουλία της διοικήσεως της Εκκλησίας, η οποία διοίκηση, σαν γραφειοκρατικός οργανισμός, δεν έχει υποχρέωση να δίνει λόγο. Έχει στηθεί λοιπόν μία Μυστική συμφωνία τύπου Ποντίου Πιλάτου, ανάμεσα στον «λαό» και στην «Ιεραρχία», κατά την οποία θα εμφανιστούν όλα σαν τετελεσμένα. Ο λαός θα νίπτει τας χείρας του, επειδή δεν ήταν ενημερωμένος. Και η Ιεραρχία θα νίπτει τους πόδας της, διότι ό,τι κι αν έγινε και ό,τι κι αν γίνει δεν πρόκειται να προδόση την Ορθοδοξία! Το μοντέλο της μη-προδοσίας είναι ήδη έτοιμο: Η  ΟΥΝΙΑ! Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει πλέον ούτε ο λαός του Χριστού, ούτε η «Ιεραρχία» της Εκκλησίας! Υπάρχει μόνον η Διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος! Ένα μεγάλο μέρος του υποτιθέμενου λαού του Χριστού κρέμεται από τους κανόνες, που επιβάλλουν τα διάφορα Γεροντοπαλλήκαρα, που παριστάνουν τους Γέροντες, και δεν γνωρίζει τίποτα άλλο πλέον παρά να μισεί και να κατακρίνει όλους όσους δεν τηρούν τους ίδιους κανόνες και δεν έχουν μεταμορφώσει την ζωή τους σε Κόλαση! Το υπόλοιπο μέρος του λαού απολαμβάνει τις ακολουθίες και την Θ. Λειτουργία της Ορθοδοξίας μας, έχοντας και την διαβεβαίωση του κ. Ζηζιούλα ότι αυτή την απόλαυση δεν θα τους την αφαιρέσει κανείς, καθώς η Θ. Ευχαριστία στο κέντρο της Θ. Λειτουργίας είναι όλη η αλήθεια και η Δόξα της Εκκλησίας. Ξεχνώντας ύποπτα την εμπειρία και την διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού, ο οποίος μέσα στην πληρότητα της Χαράς της Ορθοδόξου Μοναστικής ζωής, είχε εκ Κυρίου την αποκάλυψη πως όλα όσα έκανε ήταν ψεύτικα και πως όλα τα έκανε χάριν του εαυτού του και όχι του Κυρίου! ….

Στρατηγός Μακρυγιάννης : Καὶ ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήματα.

Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους μου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνιν καλὸν ἁγιορείτικον. Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά μου τοὺς εἶπα· «Δὲν βλέπετε ποὺ θέλουν νὰ κάμουν τὴν Ἑλλάδα παλιόψαθα; Βοηθῆστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοὶ οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου τοῦ Πάπα. Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου, αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ μασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερα κακὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας».

Η Διαβολική μετάνοια -- Ευχή και ευλογία Ιερομάρτυρος

Του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ


Είναι παλιά δουλειά του διαβόλου να εμποδίζει τους ανθρώπους από την μετάνοια. Να παρουσιάζει δύσκολη και ακατόρθωτη την υπακοή στη σωτήρια πρόσκληση «μετανοείτε», που απευθύνει ο Χριστός και η Εκκλησία. Μα δεν αρκείται ο πονηρός μόνο στα πλήθη των αμετανοήτων, τους οποίους καταδυναστεύει ανενόχλητος. Στηλώνει βλοσυρό το βλέμμα του και σ’ εκείνους τους λίγους, που τον περιφρόνησαν κι εντάχθηκαν εκούσια στο «μικρόν ποίμνιον» του Χριστού. Επιδιώκει να τους κάνει κι αυτούς να… μετανοήσουν, διότι μετανόησαν. Να υποτροπιάσει μέσα τους η απιστία και η αμετανοησία, ώστε να μπορεί να στρογγυλοκαθήσει και πάλι αυτός βασιλιάς, για να καταστήσει τα «έσχατα» των ανθρώπων εκείνων «χείρονα των πρώτων» (Ματθ. 12: 43-45). Είναι μάλιστα τόση η επιμονή και το θράσος του Σατανά, ώστε επιτίθεται ακόμη και σ΄ αυτούς τους κήρυκες της μετανοίας, που τον έχουν πληγώσει καίρια και τον έχουν απογυμνώσει από πολλούς οπαδούς. Παράδειγμα χαρακτηριστικό η μανιώδης επίθεσή του εναντίον του γηραιού επισκόπου Σμύρνης, του αγίου Πολυκάρπου.                                      
–Έχω θηρία. Σ΄ αυτά θα σε ρίξω, αν δεν μετανοήσεις!  Απειλεί εξοργισμένος ο ανθύπατος και προσπαθεί να αναγκάσει το δούλο του Θεού να μετανοήσει για την πίστη του και να προσκυνήσει τα είδωλα.                                                                                                                                     
–Κάλεσέ τα! Δεν μπορούμε να μετανοούμε και ν΄ αφήνουμε τα καλύτερα, για να πέσουμε στα χειρότερα, αποκρίνεται ο άγιος.                                                                                                                   
–Μετανόησε, γέροντα! Αρνήσου τον Χριστόν, επιμένει ο άρχοντας.                                                               
–Ογδόντα έξ χρόνια τον υπηρετώ και σε τίποτε δεν με έβλαψε. Πως μπορώ, λοιπόν, να υβρίσω τον Βασιλέα και Σωτήρα μου;                                                                                                                        
Αυτή είναι η συλλογιστική του Πολυκάρπου, που κατακαίει το διάβολο. Συντρίβει ολοκληρωτικά κάθε σατανική προσπάθεια το επιχείρημα του Ιερομάρτυρα. Θέλγητρα και φόβητρα εξουδετερώνονται από την εμπειρία του. Και γίνεται η ηρωϊκή στάση του ευχή και ευλογία για τους χριστιανούς της κάθε εποχής, αλλά και πρότυπο τεχνικής για τον πνευματικό τους αγώνα. Δεν είναι θεωρητική γνώση η χριστιανική πίστη. Είναι βίωμα και εμπειρία. Ο άνθρωπος που έζησε την προσφορά του Χριστού, που την ένιωσε και την γεύθηκε με της ψυχής του τις αισθήσεις, δεν αλλάζει με τίποτε αυτή τη γεύση και την εμπειρία. Την απολαμβάνει ως την πιο χειροπιαστή απόδειξη της αλήθειας του Θεού, αλλά και την προβάλλει ως το πιο δυναμικό όπλο του. Μ΄ αυτήν βιώνει και επιβεβαιώνει την ασύγκριτη υπεροχή του Χριστού και φιμώνει το αδιάντροπο στόμα του διαβόλου.

Καλώς έγραψε ο Πλάτων "η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.

«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.


«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ

Προσφιλέστατα εν Κυρίω τέκνα. Χαίρω και δοξάζω το πανύμνητον όνομα του Κυρίου Ιησού συν Πατρί και Πνεύματι, δια την πίστιν σας και τας αγίας εμπνεύσεις σας…                                                                                                                                      

… Γράφετε, προφανώς υπό τον φωτισμόν του αγίου Πνεύματος, του «συναντιλαμβανομένου ταις ασθενείαις ημών»: «Είμεθα νέοι φοιτηταί τεσσάρων διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Ζώμεν και ημείς εις τον καταλυτικόν 20ον  αιώνα. Ρεύματα μας περιβάλλουν ποικίλα, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, κοινωνιστικά, πολιτιστικά, πολιτειακά, εκκλησιαστικά και μας προκαλούν εις αντιμετώπισίν των, εις μίαν τοποθέτησιν απέναντί των… Βεβαίως, πλην των διανοητικών προκλήσεων έχομεν και πειρασμούς ηθικούς. Είμεθα Ορθόδοξοι χριστιανοί και θέλομεν να ζήσωμεν και να αποθάνωμεν εν ευσεβεία και να μη εκπέσωμεν, όσον εξαρτάται από ημάς, της αιωνίου ζωής και μακαριότητος…  Δια τούτο, παρακαλούμεν την αγιότητά σας, όπως μας υποδείξη τρόπους οικοδομής εν Χριστώ και μας βοηθήση εις μίαν ορθήν αντιμετώπισιν των ανωτέρω συγχρόνων προκλήσεων, ώστε, χωρίς υπεκφυγάς, να πάρωμεν μίαν έλλογον στάσιν και θέσιν…».   Εξ όσων γράφετε συνάγω, ότι γνωρίζετε εις γενικάς γραμμάς την διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εντός της οποίας περιλαμβάνεται η εν Χριστώ ζωή, είναι η ιδία εν Χριστώ, ολόκληρος η Εκκλησία, αν όχι εν τελεία πληρότητι, όμως είναι, ως καταβολαί, ως λέγει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Και σεις μετέχετε αυτής της εν Χριστώ ζωής, έκαστος κατά το μέτρον της πίστεως, επομένως μετέχετε και της αναλόγου γνώσεως.

ΤΣΥΡΙΖΕΜΟΣ -- Χρίστος Γούδης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αθηναίων

Υστερική κρίση έπαθαν οι (τ)συ(π)ριζαίοι δι-ανοούμενοι του κιλού, της σακούλας και της διατίμησης, καθώς και οι παρομοίου πολιτικού εκτοπίσματος ευρωφιλ-λελέδες, με το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016. Και μέσα στον νευρικό τους κλονισμό (κάτι σαν τον κλονισμό του άξονα της γης που δημιουργεί ζαλάδες και ναυτία) απέβαλαν τα δημοκρατικά τους προσωπεία και ψιμύθια, καθότι προϊόντα παρά φύσιν κύησης, κι έβγαλαν από τον πολιτικό τους βόθρο τα εσώψυχά τους, αποκαλύπτοντας με τα ουρλιαχτά τους urbi et orbi (σε πολιτείες και χωριά, σ’ όλον τον κόσμο και ντουνιά) το πόσο καραγκιόζηδες είναι. Τί είπαν καθώς διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους κατά την αφρώδη (από την τρομώδη σιελόρροια) φάση του σεληνιασμού τους, τού και delirium tremens αποκαλούμενου εις τα πάλαι ποτέ εγχειρίδια ψυχιατρικής και νευρολογίας; Ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι, υπέρ δηλαδή της απόσχισης της Μεγάλης Βρετανίας από την «Ευρωπαϊκή ΄Ενωση», γιατί ψήφισαν οι γέροι, οι αμόρφωτοι, και οι επαρχιώτες!!! Τα κατ’ αυτούς δηλαδή «πολιτικά βοθρολύματα» της δημοκρατίας. Όπερ μεθερμηνευόμενον εστί ότι: όσο τα απανταχού πολιτικά «σκατά» είναι διαχειρίσιμα μέσα από την προπαγάνδα τους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τα γλύφουν και να τα αποκαλούν κυρίαρχο λαό. Μόλις όμως σηκώσουν κεφάλι, μη υπακούοντα στην δική τους αυθεντία, γίνονται στα μάτια τους μια πολτώδης εθνικιστική λαϊκή μάζα που «δεν δικαιούται δια να ομιλεί», κάτι σαν την ημετέρα «χρυσαυγή» δηλαδή. Δημοκράτες, έ δημοκράτες, φτου σας να μην βασκαθείτε, έκτακτοι είστε, φτου σας και πάλι φτου σας, για να μην σας ματιάξουμε…

H ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου πρόδωσε την Ορθοδοξία

σ.σ. Ερώτηση: Μία Σύνοδος που αποτελείται από Οικουμενιστές έχει τίποτε κοινό με την Ορθοδοξία; 

Δυστυχώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία σε επίπεδο κορυφής δεν εκπροσωπείται από αναστήματα που στοιχούνται στην παρακαταθήκη των προφητών, των αποστόλων και των πατέρων 

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΑΝΗ


    Σπαταλήθηκαν τόσα χρήματα για μία "σύνοδο" βλαπτική του καλώς εννοούμενου συμφέροντος της Οικουμενικής Ορθοδοξίας.
   Για μία "μάζωξη" σκοπιμότητας, διπλωματίας και παρασκηνίου με έκδηλη την καταθλιπτική παρουσία ενστόλων.
   Η ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου πρόδωσε την Ορθοδοξία (διά του τελικού της κειμένου αναφορικά με τη σχέση Ορθοδοξίας και αιρέσεων, παρά την έκδηλη φαναριώτικη διπλωματία των σχετικών διατυπώσεων) και δίχασε τον Ορθόδοξο κόσμο, ευτέλισε κάθε έννοια κανονικότητας και συνοδικότητας, συνετέλεσε στην έτι περαιτέρω εκκοσμίκευση της Εκκλησίας, θεωρητικά (π.χ. διά των περί γάμου τελικών κειμένων) αλλά και πρακτικά (διά της συμμετοχής γυναικών σε αυτή, διά της υπερβολικής οικονομικης δαπάνης καθώς και άλλων εκδηλώσεων και παραμέτρων).

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Ανακομιδή λειψάνων αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, Παπίου, Παύλου και Μωϋσέως μαρτύρων.


«Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου· καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀθανασίας καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων καὶ παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης καὶ Εὐδοξίας».
Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κύρος καὶ Ἰωάννης, Ἀθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία († 31 Ἰανουαρίου) ἄθλησαν κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σήμερα ἑορτάζεται ἡ εὕρεση τῶν ἱερῶν λειψάνων αὐτῶν. Ἡ Σύναξή τους ἐτελεῖτο «ἐν τοῖς Φωρακίου καὶ ἐν ταῖς Ἀρκαδιαιναῖς».

π.ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 28-12-14 ''H ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ''


Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Σχολιασμός των αποφάσεων της Συνόδου στην Κρήτη (&...":

Σ' ευχαριστώ για την απάντησή σου, έχω όμως μια ακόμη απορία: η Χάρις του Θεού είναι ενεργή στα Μυστήρια είτε με το παλαιό είτε με το νέο και αυτό είναι φανερό σε ενορίτες μας, φίλους, γνωστούς, μοναχούς κ.α.... και οι σύγχρονοι άγιοι μας όπως ο Εφραίμ Αριζόνας ή και άλλοι γεροντάδες που τους έχει δώσει ο Θεός το διορατικό και το προορατικό χάρισμα(συγκεκριμένα γνωρίζω δύο) και αυτοί μνημονεύουν τον επίσκοπο και τον Πατριάρχη... με τον λογισμό μου λέω πως ο Θεός αυτά τα χαρίσματα δεν μπορεί να τα έχει δώσει σε ανθρώπους χωρίς κάποιες προυποθέσεις δηλαδή σε ανθρώπους που ενεργούν λάθος ή δεν έχουν αγάπη Θεού... πως λοιπόν προτείνουν κάποιοι ως μόνη λύση την αποτείχιση όταν έχουμε παραδείγματα αγίων και ευλαβών κληρικών και πιστών που μένουν στην εκκλησία και συζητούν και με οικουμενιστές και με αιρετικούς με ελπίδα να εμπνευστούν και να καταννοήσουν αληθινά την Ορθοδοξία μας...? δηλαδή οι προσευχές μας, η μια ζώσα καρδία Χριστού δεν είναι αρκετή...? συγγνώμη για την έκταση αλλά είμαι προβληματισμένη....

σ.σ. Εγώ, ο διαχειριστής αυτού εδώ του ιστολογίου "Ορθόδοξος Φωνή", ο Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος, ήμουν πνευματικό τέκνο του σεβαστού Γέροντα Εφραίμ του Αριζονίτου. Τώρα πλέον έκανα αποτείχιση επόμενος της διδασκαλίας του Κυρίου μας και των Πατέρων της Εκκλησίας. 
***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σ...":

και γιατί είσαι προβληματισμένη;;έχεις τους εν ζωή αγίους σου,εξομολογήσαι και σε κάποιον από τους διορατικούς φαντάζομαι...μια χαρά είσαι...τι αγωνιάς για μας;;;
εμείς ακολουθούμε την γραμμή των αγίων πατέρων,μέχρι να μας φανέρωσει ο Κύριος και σε μας τους αμαρτωλούς κάποιον με χαρίσματα...άαα και να μήν ξεχάσω...
υπάρχει ένα βιντεάκι στο διαδύκτιο,εύκολα θα το βρείς,από μία ομιλία του παπά-σάββα του λαυρεώτη,που έλαβε χώρα στα γραφεία του ορθοδόξου τύπου-κάμει ερωτήσεις κι ο μακαρίτης ο ζερβός.παρευρίσκεται κι ένα γεροντάκι από την λαύρα,που κάποια στιγμή που έλεγαν για τον πατριάρχη,σηκώνεται και λέγει, ότι έχει πεί στον εφραίμ στην αριζόνα πώς εάν του κόψει το μνημόσυνο,έφυγε την επόμενη μέρα από εκεί.το βιντεάκι θα μπορούσε να το βρεί κι ο αγαπητός κύρ-κώστας διαχειριστής του ιστολογίου τον οποίον ευχαριστούμε για την φιλοξενία.

***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σ...":

ουππςςςς...βρέθηκε και το βίντεο.

2014-να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί..μετα τό 1.21-1.25
https://www.youtube.com/watch?v=qVS4ohqu3pw
το βίντεο συγγνώμη... 

***

φυσικά υπάρχει κι αυτό..χμμμμ....τι να πει κανείς....

από το 18ο λεπτό και μετά.

***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σ...": σχετικά με αυτές τις δηλώσεις έχει απαντήσει ο π.Νικόλαος Μανώλης:https://youtu.be/cKHcPzdMTMI απο το 3:30 και μετά....όσο για το αν είμαι μια χαρά,κανένας άνθρωπος πιστεύω δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο και ναι αγωνιώ για τον καθένα....
***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σ...": αααα γειά σου.αυτό περίμενα να απαντήσεις...είδες διορατικότητα;;καιρός να απαντήσει και στον π.ανανία κουστένη,διαπιστευμένο γέροντα τς εκκλησίας.να του το προτείνετε!
***
Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σ...": +Ι.Γ.Ζ.
Τα πρόβατα φοβούνται τον λύκο, αλλά στο τέλος πάντα ο βοσκός τα πηγαίνει για σφάξιμο

Η Εκκλησία πορεύεται με κανόνες. ( κανόνας λεγόταν το αλφάδι εκείνη την εποχή )
Οι κανόνες λοιπόν είναι Ξεκάθαροι. Οποιος τους αντιστρατεύεται, στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον του Αγίου Πνεύματος, καθώς επιφοίτησε στις Οικουμενικές Συνόδους με απαρχή την Αποστολική Σύνοδο 44μ.χ..
Αποστολικός Κανόνας 45ος όποιος συμπροσευχηθεί με αιρετικό καθαιρείται. π.χ. το πάτερ ημών. ( για Ιεροπραξία ούτε να το σκέφτεσαι ) και πιο κάτω γράφει: ποια μερίδα έχει ο Χριστός με τον Διάβολο, η ο πιστός με τον άπιστο;
Ρωτώ:
1.Ποιον να πιστέψω; τον δείνα κληρικό η το Αγιο Πνεύμα; Ρητορικό το ερώτημα.
2.Είναι δυνατόν να έχει Αγιο Πνεύμα ο Βαρθολομαίος και ένα σωρό άλλοι επίσκοποι οι οποίοι είναι Μασόνοι;;; ( βλέπε στο Μαρτυρική Εκκλησία κατηγορία Ιουδόπαπες )3.Ξέρεις τι λένε οι κανόνες για τον κληρικό που απλώς θα περάσει το κατώφλι εβραικής συναγωγής; Ξέρεις τι σημαίνει κληρικός να εισέρχεται σε Μασονική Στοά;

Σημαίνει ότι στην εξώπορτα άφησε την Ιεροσύνη του, και το Βάπτισμά του.
4.Γνωρίζεις τι σημαίνει για τον κληρικό να μνημονεύει τον δείνα επίσκοπο;
Σημαίνει ότι Ταυτίζεται μαζί του εν παντί. Οτι είναι ο άρχοντας που μνημονεύει αυτό είναι και ο Παπάς, και αυτό είναι και όλοι οι πιστοί που άκουσαν ποιος επίσκοπος μνημονεύτηκε και συνειδητά κοινώνησαν απο το ποτήρι του.
5.Τους θεοφόρους Πατέρες ο Θεός τους έχει καλά κρυμμένους. Ούτε γράφουν στο ιντερνετ όπως εγώ, ούτε είναι πρώτες φίρμες στην πιάτσα... 
6.Μην ψάχνετε ορθόδοξα μέντιουμ... αναζητείστε ποιος κρατάει την πίστη, και θα σωθείτε. 
Φιλικά.

***
Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σ...": 
δεν γνωρίζω τόσα πολλά απο Κανόνες και Οικουμενικές Συνόδους,προσπαθώ να μαθαίνω όμως γι'αυτό και έθεσα αυτές τις απορίες γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν οι συμπροσευχές,οι μνημονεύσεις και βασικά όλα όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό στην εκκλησία.....όπως και να έχει ευχαριστώ και πάλι+Ι.Γ.Ζ και τον Ανώνυμο,καλή συνέχεια....
***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σ...": 


+Ι.Γ.Ζ.
Να είσαι καλά
Μεσα απο την σελίδα του silver θα ενημερωθείς αρκετά, ώστε να προφυλάξεις την ψυχή σου.


***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σ...": 


+Ι.Γ.Ζ.
Παραπάνω έγραψα ότι ο Θεός τους θεοφόρους Πατέρες τους έχει καλά κρυμμένους.
Δίνω ένα παράδειγμα ως κατευθυντήρια γραμμή:
Πρίν απο 18 χρόνια περίπου πήγα στο Αγιον Ορος σε μια Σκήτη... συνάντησα έναν Γέροντα και κάποια στιγμή του κάνω την κλασσική ερώτηση: Πόσα χρόνια έχεις εδώ;
Και μου απάντησε 70!!!!!!!! Ηρθε απο παιδάκι και ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΠΟΤΕ ΕΞΩ
Αυτοί παιδί μου είναι οι φωτισμένοι... και όχι κάποιοι... οι οποίοι έχουν βγάλει περισσότερες φωτογραφίες και απο την Βουγιουκλάκη.

1.Οπου Δόξα εκεί και ο Διάβολος
2.Οπου χρήμα και χλιδή εκεί και ο Διάβολος
3.Οπου διαφήμιση και ματαιότητα εκεί και ο Διάβολος
4.Οπου ανάκτορα και καλοπέραση εκεί το σκότος 
5.Οπου τραπεζικός λογαριασμός σαν τόμος εγκυκλοπαίδειας εκεί η κόλαση
κ.ο.κ.

Συμπέρασμα, 
Η πνευματική ανάταση προϋποθέτει ταπείνωση, και ο Φωτισμένος πρέπει έχει πάρει διαζύγιο με τα παραπάνω.
***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σ...":


πάτερ Γρηγόριε, είναι ποτέ δυνατόν να μιλάτε εν έτει 2016 για άγνωστους γέροντες, και παράλληλα φωτισμένους;; στέκουν αυτά σε μας τους νεορθόδοξους;;
 μόνο σε διαπιστευμένους, με πλούσια βιβλιογραφία, αρκετή διαφήμιση και προβολή, από έταιρους έγκυρους γέροντες συνήθως αγιορείτες, μπορούμε να εμπιστευόμαστε..
 μπορείς να αγιοκαταταχθείς την σήμερον δίχως βιβλιογραφία και κατάλληλο διαφημιστικό υλικό εκ του διαδυκτίου;; όπου και να αναρτήσεις το βίντεο του π. Ανανία ουδείς θα μπεί στον κόπο να σχολιάσει ή να πει το παραμικρό.
 σήμερα προσκυνούμε αγίους με πολιτική ορθότητα τρόπων τινά, που τους έχουμε ζήσει ή τους έχουν γνωρίσει άλλοι των οποίων διαβάζουμε τα βιβλία τους.
 γι αυτό είναι καιρός να αναρωτηθεί ο καθένας από μας νεορθόδοξος, τι του δημιουργεί την ανάγκη να πιστέψει εκεί που πιστεύει. αλλιώς προσεγγίζουμε τον Θεόν με γεμάτη τη γαστέρα, αλλιώς όταν είναι άδεια ακουσίως και αλλιώς όταν είναι εκουσίως.
 ευλογείτε.


Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους οικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ο Θεός, Εύφρανον εν τη δυνάμει σου, τους πιστούς Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτοίς, κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχοιεν την σην, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.


και αναρωτιέμαι είναι πολιτικώς ορθόν το: τους πιστούς Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτοίς, κατά των πολεμίων;;
***