Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.

β΄. Ὁ φόβος ὅτι ὁ ἀποτειχιζόμενος ἐξέρχεται τῆς Ἐκκλησίας.


Τό δεύτερο ἐπιχείρημα αὐτῶν πού ἀντιδροῦν εἰς τήν ἀποτείχισι εἶναι τό ὅτι διδάσκουν πώς διά τῆς ἀποτειχίσεως ἐξερχόμεθα ἀπό τήν Ἐκκλησία. Διαὐτό ἰσχυρίζονται, ὅτι ἐμεῖς θά ἀγωνισθοῦμε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Εἰς αὐτό τό ἐπιχείρημα ἔχομε νά ἀπαντήσωμε τά ἑξῆς:
1. Γίνεται ἠθελημένα ἀθέλητα σύγχυσις τῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικά τῶν ὁρίων της καί τοῦ ἐντός καί ἐκτός αὐτῆς χώρου. ἐντός λοιπόν τῆς Ἐκκλησίας χῶρος εἶναι ἐκεῖ πού ὑπάρχει κατά πρῶτον καί κύριον λόγον ἀληθινή πίστις καί κατά δεύτερον Ἀποστολική διαδοχή, ὁποία, ἐξάλλου, ἄνευ τῆς ἀληθινῆς πίστεως εἶναι κενή περιεχομένου. Συνεπῶς ἀποτείχισις σημαίνει τό νά θυσιάσω τό δευτερεῦον (τήν Ἀποστολική διαδοχή) χάριν τοῦ πρωτεύοντος (τῆς Ὀρθοδόξου καί ἀληθινῆς πίστεως). Ἄν λοιπόν, ἐνῶ ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι αἱρετικός, δέν ἀποτειχίζωνται ἀπό αὐτόν οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀποδεικνύουν ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι ἀντέστρεψαν τούς ὅρους καί τόν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας χῶρο τόν ἐταύτισαν μέ τήν παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου. Αὐτό ὅμως εἶναι ἡ μόνιμη διδασκαλία καί ἐπωδός τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί κατά κόρον τήν ἀκοῦμε στήν ἐποχή μας νά διδάσκεται ἀπό τά στόματα τῶν Οἰκουμενιστῶν. Συνεπῶς αὐτοί πού σκέπτονται κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἔχουν ἤδη ἀποδεχθῆ βασικές ἀρχές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ὁπωσδήποτε κινοῦνται στά ὅρια τά ὁποῖα θέτουν οἱ αἱρετικοί.

Συνεχίζεται.

H Αγνή, η πρώτη Λουθηριανή "Επισκοπίνα" της Ισλανδίας...


Lutheran World Federation welcomes Iceland's first female bishop

(ENInews)--Lutheran World Federation (LWF) General Secretary Rev. Martin Junge called the installation of Bishop Agnes M. Siguroardottir, Iceland's first female bishop, an affirmation of the leadership role women play in the church, according to an LWF news release. "We celebrate your ordination as a bishop in the memory of Jesus' commissioning women disciples to become his followers and partaking in God's mission to the world," said Junge in a congratulatory greeting conveyed on behalf of the LWF by Bishop Jana Jeruma-Grinberga, Lutheran Church in Great Britain, on 24 June. [ENI-12-0401, 252 words]

(Εν ολίγοις: η «εκκλησία» των Λουθηριανών χειροτόνησε την πρώτη Επισκοπίνα στην Ισλανδία )
==========

Τώρα πλέον –εκτός του Παπικού καρδινάλιου-θα μπορεί να «ευλογήσει» τον Μητροπολίτη Γερμανίας  κ. Αυγουστίνο, και η ….θεοφιλεστάτη  Αγνή...
Δυστυχώς αυτήν την «Ορθοδοξία» παρουσίασαν 60 χρόνια οι οικουμενιστές στο ΠΣΕ, και ιδού τα αποτελέσματα.

Taufgedächtnis

Δύο Έλληνες μαχαιρώθηκαν από αλλοδαπούς12-07-2012 12:46:18


ImageΔύο νεαρούς από την Αρτάκι μαχαίρωσαν αλλοδαποί χθες το βράδυ στο αλσύλιο της N. Aρτάκης (πάρκο Kυζίκειων). Η επίθεση σύμφωνα με τα θύματα ήταν απρόκλητη. Το ένα από τα θύματα μετά την αντιμετώπιση των τραυμάτων του πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Χαλκίδας ενώ το δεύτερο θύμα  έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά και μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Xαλκίδας σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.
Φυσικά καμία οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή κάποιο κόμμα με ιδιαίτερη ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρόκειται να εκδώσει κάποια ανακοίνωση για τα δύο αυτά θύματα γιατί δυστυχώς για αυτά είναι Έλληνες και όχι αλλοδαποί.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 

ΑΝΤ1 11- 7- 2012Απόστολος Παύλος : αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζηται υμίν παρ΄ ο ευηγγελισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω (Γαλ. 1, 8).
«Οίτινες την υγιή ορθόδοξον πίστιν προσποιούντες ομολογείν, κοινωνούσι δε τοις ετερόφροσιν, τους τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μη αποστώσιν, μη μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν» 
(Μεγ. Βασιλείου, P.G. 160, 101Α)

 «‘Άπαντες οι της ’Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι καί πάσαι αι θείαι Γραφαί φεύγειν τούς ετερόφρονας παραινουσι καί της αυτών κοινωνίας διΐστασθαι» 
(Aγ. Μάρκου: P.G. 160, σ. 101).

«Φεύγετε και υμείς, αδελφοί, την προς τους ακοινωνήτους κοινωνίαν και το μνημόσυνον των αμνημονεύτων. Ίδε εγώ ο Μάρκος ο αμαρτωλός λέγω υμίν, ότι ο μνημονεύων του πάπα ως ορθοδόξου αρχιερέως, ένοχος εστί και ο λατινοφρονών μετά των Λατίνων κριθήσεται και ως παραβάτης της πίστεως λογισθήσεται» 
(Αγ. Μάρκου, Επιστολή προς Θεοφάνην)

Bατικανό : η πηγή των βδελυγμάτων του αμαρτωλού κόσμου τούτου...


Ο οικονόμος του πάπα Βενέδικτου παραμένει υπό κράτηση
Ο Πάολο Γκαμπριέλε κρατείται σε ένα «ασφαλές δωμάτιο» στο αστυνομικό τμήμα του Βατικανού

Ο Πάολο Γκαμπριέλε, ο οικονόμος του πάπα Βενέδικτου που συνελήφθη στις 23 Νοεμβρίου και κατηγορείται ότι διέρρευσε ευαίσθητα έγγραφα, θα παραμείνει προς το παρόν υπό κράτηση, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί μια έρευνα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό.
Ο εκπρόσωπος του Βατικανού ιερέας Φεντερίκο Λομπάρντι δήλωσε προς τους δημοσιογράφους ότι το Βατικανό αποφάσισε να κρατήσει προς το παρόν τον Γκαμπριέλε σε ένα «ασφαλές δωμάτιο» στο αστυνομικό τμήμα του Βατικανού. Οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει να τεθεί υπό κράτηση κατ' οίκον.
Ο Λομπάρντι δήλωσε πως ένας δικαστής αναμένεται να ολοκληρώσει μια επίσημη έρευνα μέσα σε λίγες εβδομάδες και να αποφασίσει αν θα απαλλάξει τον οικονόμο ή θα ζητήσει τη δίκη του.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς : ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Ἰουλίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Θεῖος Παῦλος ἀναφερόμενος στούς μακράν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εὑρισκομένους καί στερουμένους τῆς Θείας Χάριτος καί τοῦ Θείου φωτισμοῦ γράφει στήν πρός Ρωμαίους (1:22) ἐπιστολήν του «παρεδόθησαν εἰς ἀδόκιμον νοῦν. Καί φάσκοντες εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν». Ἡ οὐσιώδης αὐτή κρίσις ἁρμόζει ad hoc σέ ὅλους ἐκείνους πού μέ ἐμπάθεια, κακότητα καί μέ πρόδηλη φασιστική νοοτροπία ἀφοῦ μόνον ἡ δική τους «ἀλήθεια» πρέπει νά ὑπάρχει καί ἀπαγορεύεται ἐπί ποινῇ γελοιοποιήσεως, ἐξυβρίσεως καί εὐτελισμοῦ ἡ δημοκρατικά κατοχυρωμένη ἔκφρασις ἀντιθέτου γνώμης μεθοδευμένα ἐπεδόθησαν σέ συστηματική διαστρέβλωση τῶν θέσεών μου, μέ ἀφορμή τό πρόσφατο ἀνακοινωθέν μου γιά τήν «θεοποιημένη» ἐκτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ πειράματος Cern, ὄχι ἀσφαλῶς σέ ἐπιστημονικό πεδίο ἀλλά σέ ἠθικό, ὑπαρξιακό, πνευματικό καί φιλοσοφικό.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Το ξεπούλημα και τα ερωτήματαΓράφει στο "Ριζοσπάστη" ο Ν. Μπογιόπουλος (*) ...

ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ
τα αεροδρόμια,
τα λιμάνια,
τους σιδηροδρόμους,
το νερό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
τη ΔΕΗ,
το φυσικό αέριο,
τους αυτοκινητόδρομους,
τα ταχυδρομεία,
τις τράπεζες,
τα Ολυμπιακά ακίνητα,
τα ακίνητα του Δημοσίου,
το Ελληνικό,
τα τουριστικά ακίνητα, από μουσεία μέχρι αρχαιολογικούς χώρους,
τα βουνά, τις παραλίες, τις λίμνες,
τη γη, τον ήλιο, τον αέρα και τη θάλασσα,
τα πάντα!

*
Ρωτάμε:
Τι από όλα αυτά είναι διαφορετικό από την πολιτική του ξεπουλήματος και των ιδιωτικοποιήσεων που ακολουθείται εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα, μια πολιτική που οδήγησε τη χώρα σε κρατικά χρέη, σε δημόσια ελλείμματα και σε παραγωγική αποσάθρωση;
ΚΧ
Χωρίς να θέλω να γίνω συνήγορος του κεφαλαίου, ας μου συγχωρεθεί κι εμένα το ερώτημα :

- Και πώς να μην ξεπουλάνε, όταν τα αεροδρόμια έκλειναν από "στάσεις" του προσωπικού των εργαζομένων;
- Πώς τα λιμάνια και οι σιδηρόδρομοι να μη ξεπουληθούν όταν οι καταπέλτες έμεναν σηκωμένοι, οι συρμοί κλειδωμένοι,
  και ταξιδιώτες ή εμπορεύματα σάπιζαν, λόγω στάσης και κατάληψης των εργαζομένων;
- Πώς το νερό, η ΔΕΗ και άλλα να μη ξεπουληθούν όταν οι εργαζόμενοι απεργούσαν (θυμόμαστε όλοι το πανελλαδικό
blackout) ή έκαναν "στάσεις";
- Και οι αυτοκινητόδρομοι; Γιατί κι αυτοί να μη βγουν στο σφυρί, όταν η Ελλάδα κοβόταν στα δυο από τις "στάσεις" των διερχομένων φορτηγών και πολλών άλλων ακόμη; Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς και τι να πει για τις αστικές συγκοινωνίες, τα μουσεία ή τους αρχαιολογικούς χώρους;
- Γιατί να μείνουν εκτός οι τράπεζες και τα ταχυδρομεία, όταν ένα γράμμα από Αθήνα προς ... Αθήνα έκανε περισσότερο από εβδομάδα να φθάσει και όταν οι εργαζόμενοι στο ρετιρέ των τραπεζών απεργούσαν - πριν από μερικά χρόνια - και ο οφειλέτης μιας δόσης επιβαρυνόταν με τα έξοδα της καθυστερημένης εξόφλησης;

Κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και καλοκαίρι, είχαμε σε σταθερή βάση τις "στάσεις" των εργαζομένων για δημιουργία εντάσεων και κοινωνικής αγανάκτησης. Ερωτώ λοιπόν : Ήταν ή δεν ήταν αναμενόμενο το ξεπούλημα;
Ερωτήματα όπως αυτά, δεν είναι από στρατευμένο, προερχόμενο από τις τάξεις του κεφαλαίου. Είναι από έναν δυστυχή πολίτη, που έζησε την βάσανο της μεταπολιτευτικής πόλης των Αθηνών. Αγόγγυστα υπέστη - και υφίσταται - επί σαράντα χρόνια "το δίκιο του εργάτη" όντας, επιπλέον, υποχρεωμένος να ανέχεται την επί των τοίχων ανταρσία με αφίσες και μουτζούρες (ευλόγως) αντιφασιστικές.
 
Φαίνεται, λεφτά υπάρχουν! Εμείς για να βάφουμε και να ξαναβάφουμε τους τοίχους των σπιτιών μας, οι άλλοι για να αγοράζουν μπογιές, να φτιάχνουν αφίσες και να τις κολλάνε στα σπίτια μας.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Η σωτηρία έγκειται εις τον αγιασμόν του ανθρώπου δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι ένας δύσκολος και μακροχρόνιος αγών δια τον χαρισματικόν εξαγιασμόν, ο οποίος επιτυγχάνεται δια της εργασίας των ευαγγελικών εντολών, ένας αγών προσωπικός, εσωτερικός και ακατάπαυστος. Εις αυτό μας καλεί ο Θεός δια του Ευαγγελίου Του (Β΄ Θεσ.  2,13). Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου επί της γης είναι η απόκτησις του Αγίου Πνεύματος περί του οποίου μαρτυρεί και διδάσκει θεοπνεύστως ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ. Δια τούτο ονομάζεται το Άγιον Πνεύμα Πνεύμα αγιοσύνης, Πνεύμα αγιασμού (Ρωμ. 1,4).                                                                                                                                                                        Ο αγιασμός εκδηλούται ως φωτισμός υπό του Αγίου Πνεύματος. Δι΄ αυτό η ημέρα της Πεντηκοστής, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι ημέρα φωτισμού από την Αλήθειαν, την αγιότητα, εν τω πυρί. Εν τω Αγίω Πνεύματι η αγιότης και το φως είναι εν και το αυτό, ούτω συμβαίνει και εις τους πνευματοφόρους Αποστόλους και τους αγίους Πατέρας. Δια τούτο οι άγιοι ως πνευματοφόροι είναι οι μοναδικοί φωτισταί και διδάσκαλοι. Είναι άγιοι δια του φωτός και εν τω φωτί (Κολ. 1,12. Πρβλ. του αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου: «Μακάριοι οι τω θείω φωτί πλησιάσαντες και ένδον αυτού εισελθόντες και φως όλοι γενόμενοι, συγκραθέντες αυτώ» :Λόγος Ηθικός 10). Με την αγιότητά των διώχνουν την αμαρτίαν από την άβυσσον της ανθρωπίνης ψυχής και του σώματος, δια του φωτός δε φωτίζουν τον δρόμον κάθε ανθρώπου δια να μεταβή από την κοιλάδα του θανάτου εις την γαλήνην της αθανασίας.   

Συνεχίζεται.