ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

 1. Όποιος ορθόδοξος έλληνας, που επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη, δεν επέστρεψε περισσότερον έλληνας και θερμότερος ορθόδοξος, σημαίνει ή ότι δεν αισθανότανε ως ελληνορθόδοξος ή ότι ούτε σκέφτηκε ορθά, ούτε αισθάνθηκε τη φρίκη ενός απέραντου τουρκικού νεκροταφείου, που τώρα αριθμεί δέκα εκατομμύρια πτώματα. Ναι, ένα φρικαλέο νεκροταφείον είναι ολόκληρο το τουρκικόν έθνος, στα μάτια ενός ορθοδόξου χριστιανού, που προεκτείνει το όμμα της ψυχής του πέραν από την εμβέλεια, που αγγίζει την Κωνσταντινούπολη και πέραν από τις αισθητές πραγματικότητες. Περισσότερα από πενήντα εκατομμύρια παιδιά του Θεού, απόγονοι της Άγαρ, πλέουν μέσα στο ερεβώδες σκότος του Κορανίου, που ετεχνούργησεν ο σατανάς δια μέσου ενός επιληπτικού καμηλέρη, νεκρά, άταφα, πτώματα! Αληθινή συμφορά, για αμέτρητα πεντάκις εκατομμύρια ανθρώπων, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού, από τον έκτον αιώνα μέχρι σήμερα που, αντί να αναγεννηθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να λάμψουν με τη χάρη του βαπτίσματος, να αγιασθούν και να καταστούν «κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού», γεννώνται στο σκότος, ζουν στο ζόφο της αγνωσίας, χωρίς πνευματική ζωή, νεκρωμένα και πορεύονται για τα αιώνια κτηνώδη πιλάφια και τα φιλήδονα ουρί! Κόλαση αφόρητη!…
Έκλαψα τους δυστυχέστατους ολετήρες των πατρίδων μας και του χριστιανισμού και απηύδησα επί δεκαπέντε ημέρες να αισθάνωμαι την φρίκη της ισλαμικής πτωμαϊνης, την αφόρητην άπνοιαν, από την απουσία κάθε ορθοδόξου αγαθού, την αγελαία και βοσκηματώδη παραίσθηση ζωής, επικεντρωμένης στις παχυλές σωματικές αισθήσεις και ηδονές.

Διορθόδοξος Σύσκεψις Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν ὄψει τῆς λεγομένης Μεγάλης Συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐπραγματοποιήθη μεγάλη Διορθόδοξος Σύσκεψις τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ Ρουμανίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος Ἀρχιερεῖς, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι καὶ Λαϊκοὶ Ἀντιπρόσωποι-Σύνεδροι, συνολικῶς τεσσαράκοντα (40) τὸν ἀριθμόν.
diorth1
Σύσκεψις συνῆλθεν εἰς Ἀχαρνὰς Ἀττικῆς, τὴν Πέμπτην, 13/26.5.2016, τῇ προσκλήσει τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἀπὸ τῆς 10ης πρωϊνῆς ἕως τῆς 7ης ἀπογευματινῆς.
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διορθόδοξος Σύσκεψις Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐ...":

+Ι.Γ.Ζ.
Περιμένουμε το περισπούδαστο κείμενο όπου θα μας κάνει να κοιμόμαστε ήσυχοι.
Αυτό βέβαια συνεπάγεται με τις κάτωθι υποσημειώσεις:
1.Να αποκηρύξετε επισήμως τους Νεοημ/τες ως Οικουμενιστές και κατεγνωσμένη αίρεση
2.Να Απαγορευτεί η μετάδοση του αντιδώρου στους νεοημ/τες
3.Να Απαγορευτεί η μετάδοση μυστηρίων στους Νεοημ/τες - επι ποινή καθαιρέσεως
4.Να ξεκαθαριστεί ο τρόπος εισδοχής των αιρετικών Νεοημ/των

Εαν γράψετε ξεκάθαρα για τα παραπάνω, τότε έχετε το δικαίωμα να ονομάζεστε ΓΟΧ
Διαφορετικά ισχύει το "ανοίξαμε και σας περιμένουμε"

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διορθόδοξος Σύσκεψις Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐ...":

Χορτάσαμε φωτογραφίες και φιέστες... δοξάζω τον Θεό που ήρθε η ώρα να τοποθετηθούν όλοι.
Τέλος οι χρησμοί των ΓΟΧ που σημαίνουν ότι θέλει ο κάθε ένας:
Αρθρο απο το Ενωτικό κείμενο του 2014
Εἰδικώτερον περὶ τῶν Μυστηρίων τῶν τελουμένων εἰς τὰς λεγομένας ἐπισήμους ὀρθοδόξους Εκκλησίας, ἡ Γνησία ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία δὲν διαβεβαιοῖ περὶ τοῦ κύρους αὐτῶν, οὔτε καὶ περὶ τῆς σωτηριολογικῆς ἀποτελεσματικότητος τούτων».

Προς τον Ι.Γ.Ζ. χρειαζόμαστε φωνές όπως την δική σας.

Christ is Risen! --- Χριστός Ανέστη! -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ελλαδίου ιερομάρτυρος, Θεράποντος και Αλυπίου των μαρτύρων, Ιωάννου ομολογητού του Ρώσου (1730).


Εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν καὶ πότε ἄθλησε ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἑλλάδιος. Ἀφοῦ διέπερεψε στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐσέβεια, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ κατέστη Ἐπίσκοπος. Γιὰ τὴν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ δράση του συνελήφθη, καὶ, ἀφοῦ ἀρνήθηκε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, ὑποβλήθηκε σὲ σειρὰ σκληρῶν βασανιστηρίων. Ρίχθηκε στὴν πυρά, ἀλλὰ μὲ τὴν Θεία Δύναμη ἐξῆλθε ἀβλαβής. Μὲ τὰ θαυμάσια αὐτὰ γεγονότα ἔγινε πρόξενος, ὥστε πολλοὶ τῶν παρισταμένων εἰδωλολατρῶν νὰ προσέλθουν στὴν ἀληθινὴ πίστη τοῦ Χριστοῦ. Τέλος, ἀφοῦ ἐδάρη σκληρὰ μὲ ράβδους καὶ γροθιές, παρέδωσε τὸ πνεῦμα καὶ περιεβλήθηκε τὸν ἀμαράντινο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ --- Αλέξ. Παπαδιαμάντη

“Ἤμην πτωχὸν βοσκόπουλον εἰς τὰ ὄρη. Δεκαοκτὼ ἐτῶν, καὶ δὲν ἤξευρα ἀκόμη ἄλφα. Χωρὶς νὰ τὸ ἠξεύρω, ἤμην εὐτυχής. Τὴν τελευταίαν φορὰν ὁποὺ ἐγεύθην τὴν εὐτυχίαν ἦτον τὸ θέρος ἐκεῖνο τοῦ ἔτους 187… Ἤμην ὡραῖος ἔφηβος, κ᾽ ἔβλεπα τὸ πρωίμως στρυφνόν, ἡλιοκαὲς πρόσωπόν μου νὰ γυαλίζεται εἰς τὰ ρυάκια καὶ τὰς βρύσεις, κ᾽ ἐγύμναζα τὸ εὐλύγιστον, ὑψηλὸν ἀνάστημά μου ἀνὰ τοὺς βράχους καὶ τὰ βουνά.
Τὸν χειμῶνα ποὺ ἤρχισ᾽ εὐθὺς κατόπιν μ᾽ ἐπῆρε πλησίον του ὁ γηραιὸς πάτερ Σισώης, ἢ Σισώνης, καθὼς τὸν ὠνόμαζον οἱ χωρικοί μας, καὶ μ᾽ ἔμαθε γράμματα. Ἦτον πρῴην διδάσκαλος, καὶ μέχρι τέλους τὸν προσηγόρευον ὅλοι εἰς τὴν κλητικὴν «δάσκαλε». Εἰς τοὺς χρόνους τῆς Ἐπαναστάσεως ἦτον μοναχὸς καὶ διάκονος. Εἶτα ἠγάπησε μίαν Τουρκοπούλαν, καθὼς ἔλεγαν, τὴν ἔκλεψεν, ἀπὸ ἕνα χαρέμι τῆς Σμύρνης, τὴν ἐβάπτισε καὶ τὴν ἐνυμφεύθη.
Εὐθὺς μετὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν πραγμάτων, ἐπὶ Καποδίστρια κυβερνήτου, ἐδίδασκεν εἰς διάφορα σχολεῖα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, καὶ εἶχεν οὐ μικρὰν φήμην, ὑπὸ τὸ ὄνομα «ὁ Σωτηράκης ὁ δάσκαλος». Ἀργότερα ἀφοῦ ἐξησφάλισε τὴν οἰκογένειάν του, ἐνθυμήθη τὴν παλαιὰν ὑποχρέωσίν του, ἐφόρεσε καὶ πάλιν τὰ ράσα, ὡς ἁπλοῦς μοναχὸς τὴν φορὰν ταύτην, κωλυόμενος νὰ ἱερατεύῃ, κ᾽ ἐγκατεβίωσεν ἐν μετανοίᾳ, εἰς τὸ Κοινόβιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἐκεῖ ἔκλαυσε τὸ ἁμάρτημά του, τὸ ἔχον γενναίαν ἀγαθοεργίαν ὡς ἐξόχως ἐλαφρυντικὴν περίστασιν, καὶ λέγουν ὅτι ἐσώθη.

Καταρρέει το αρχοντικό του «καπετάν Φούφα»!


Πνιγμένο στα χόρτα και τα σκουπίδια είναι το σπίτι όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Μακεδονομάχος Ζαχαρίας Ανδρούτσος ή Παπαδάς, ο επονομαζόμενος «καπετάν Φούφας», το όνομα του οποίου φέρει η ομώνυμη τοπική κοινότητα του Δήμου Εορδαίας. Το αρχοντικό στην πλατεία του χωριού οικοδομήθηκε το 1900 με όλα τα στοιχεία της μακεδονικής αρχιτεκτονικής, ωστόσο η εγκατάλειψη και ο χρόνος το οδηγούν σε κατάρρευση.

Για την ληστρική Σύνοδο της Κρήτης : . Αυγά, ντομάτες, γιαούρτι και ξύλο αν χρειαστεί !


ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ "ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ"


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=69&t=12361&p=34233#p34233

Πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν;

...Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού πού, μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στήν αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και νά οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει· Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Αγγελος εγένετο άφαντος.

π. Γ. Αγγελακάκης Κυριακή του Παραλύτου 22/5/16


Πηγή : http://apotixisis.blogspot.ca/ (Αποτείχιση Τώρα)

σ.σ. Ενδέχεται το περιεχόμενο της ομιλίας, του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις της "ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ  ΦΩΝΗΣ"

Από την : Ανοικτή Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων

Αντί να καταδικάσει η λεγομένη «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» τις υφιστάμενες και καθημερινώς δρώσες αιρέσεις, οι οποίες πλανούν τους πιστούς, επιδιώκει πρωτίστως να αναγνωρίσει την Παναίρεση, κατά τον άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, του Συγκρητιστικού Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Οικουμενισμού, όπως έπραξαν και οι Παπικοί στην Β’ Βατικάνεια Σύνοδό τους (1962-1965). 

Ηγουμένη της Σουρωτής: Συνεχίζετε Παναγιώτατε να ορθοτομείτε τον λόγον της Αληθείας!


***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ηγουμένη της Σουρωτής: Συνεχίζετε Παναγιώτατε να ο...":

http://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/1731-agios-pa%CF%8Asios-o-theos-mas-edose-ton-kalutero-patriarxi
πάτερ Θεόδωρε, άλλα λέγει το εκκλησιαστικό πρακτορείο ειδήσεων, κι εντελώς διαφορετικά εσείς. Συνενοηθείτε μεταξύ σας γιατί εκτείθεστε, άν και λίγο σας ενδιαφέρει.

Ως ορθόδοξοι γνωρίζουμε το τυπικό μίας αγιοκατάταξης. Φαντάζομαι κι εσείς θα γνωρίζετε.
Αποκαλείτε την ηγουμένη, ενώ τον παναγιώτατο επειδικτικά μάλλον, Βαρθολομαίο.
Σας ρωτάμε λοιπόν:
Θα έπρεπε νομίζετε η αγιοκατάταξη να λάβει χώραν, παρουσία όλης της αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου, καθώς οπωσδήποτε, και άπασα η εκκλησία της Ελλάδος;
Θα έπρεπε να τελεστεί η ειδική ακολουθία αγιοκατατάξεως καθώς και τοποθέτηση του λειψάνου εις λάρνακαν, πρός προσκήνυσιν από τον λαόν του Θεού;
Γιατί δεν έγινε εκταφή ως ορίζει το τυπικόν της αγιοκατατάξεως;
Πώς δέχεσθε μία ημερήσια διάταξη ως επίσημη αγιοκατάταξη, ενώ διατυμπανίζετε άπαντες οι αντιοικουμενιστές, πως το πατριαρχείο δεν ορθοτομεί τ
oν λόγον της αληθείας;
http://fanarion.blogspot.gr/2015/01/blog-post_13.html

Τον άγιο Βησσαρίωνα εκεί στην μονή Αγάθωνος με την σφραγίδα του παρακλήτου επάνω του, γιατί δεν βγαίνει Πατριαρχικό φιρμάνι;
Ευλογείτε.

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ηγουμένη της Σουρωτής: Συνεχίζετε Παναγιώτατε να ο...":

Εννοώ αγία καθηγουμένη....

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : ΑΓΑΠΗΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕ κ. ΦΙΛΗ, Μπορεῖτε νά μᾶς ἀπαντήσετε;

Διότι ἀπό τό νομοθέτημά Σας προκύπτει ὅτι γιά νά διοριστεῖ δάσκαλος ἤ Καθηγητής Θρησκευτικῶν τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Δόγματος ἤ τῆς Ἑβραϊκῆς θρησκείας πρέπει νά προταθῆ ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἱεραρχία ἤ τό Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.) καί βεβαίως οὔτε κἄν νῦξις γίνεται γιά τό περιεχόμενο τοῦ διδασκομένου μαθήματος Ρωμαικαθολικῶν καί Ἑβραϊκῶν θρησκευτικῶν. Ἑπομένως τήν ἴδια στιγμή πού θέλετε νά νομοθετήσετε γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλληνοπαίδων ὄχι μόνο ἐρήμην ἀλλά καί ἐναντίον τῆς βουλήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τῶν γνωστῶν Ἀποφάσεων τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου (ΣτΕ) καί τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος νομοθετεῖτε εὐνοϊκῶς καί κατά προνομιακό τρόπο παραβιάζων κάθε ἀρχή ἰσονομίας στή Χώρα καί τήν Δημοκρατική ἔννομη τάξη ὑπέρ τῶν Ἑλληνοπαίδων Ρωμαιοκαθολικῆς καί Ἑβραϊκῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς, ἀναγνωρίζων τό ἔννομο ἀσφαλῶς δικαίωμα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ΚΙΣ νά ἐπιλέγουν τά ἁρμόδια κατά τήν κρίσι τους πρόσωπα γιά τήν διδασκαλία τῆς θρησκευτικῆς τους παραδοχῆς καί τό περιεχόμενο τοῦ διδασκομένου μαθήματος. Γιατί ὅμως δέν ἀναγνωρίζετε τό ἴδιο δικαίωμα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος; Γιατί δέν ἔχετε ποτέ ἐρωτήσει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ποιός θά διορίζεται σάν δάσκαλος ἤ καθηγητής τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὅπως κάνετε μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί τούς Ἑβραίους; Τό συγκλονιστικό λοιπόν ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι τήν «πλουραλιστική» καί «δημοκρατική» εὐαισθησία τήν δική Σας καί τῆς Κυβερνήσεως μόνο ἡ Ὀρθοδοξία τήν προκαλεῖ, ἡ Ρωμαιοκαθολική καί Ἑβραϊκή θρησκευτική παραδοχή ὄχι. Καί γιατί;


Εὐελπιστῶ ὅτι θά ἐπανεκτιμήσετε τά πράγματα καί θά ἀπαντήσετε στούς «καλούς» Σας συμβούλους διότι, ὅπως προεῖπα Σᾶς ἐκτιμῶ ἰδιαιτέρως, ὅτι μπορεῖ νά ἔχουν ἐμπάθεια κατά τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας καί νά θέλουν νά διαλύσουν τόν δεσμό Ἐκκλησίας καί Γένους καί νά ἐπιδιώκουν νά Σᾶς προσάψουν τήν ρετσινιά τοῦ ρατσισμοῦ σέ βάρος τῶν Ὀρθοδόξων συνελλήνων ἀλλά σέ μία Δημοκρατία καί σέ μία ἐλευθέρα χώρα δικαίου τοῦ Δυτικοῦ κόσμου οἱ ἰδεοληπτικοί πρέπει νά ζητοῦν ἐπειγόντως ψυχιατρική βοήθεια !!!

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ -- ΑΓΑΠΗΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕ κ. ΦΙΛΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 26 Μαΐου 2016

   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 ΑΓΑΠΗΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕ κ. ΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ

 Ἔχω δηλώσει ὅτι ἐκτιμῶ τήν εὐθύτητα τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Νικολάου Φίλη καί ὅπως γνωρίζει καλῶς καί ὁ ἴδιος ἐμπράκτως ἔχω ἀποδείξει αὐτή τήν ἐκτίμησή μου. Παρακολουθῶν τήν Ἐπιτροπή Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων ἀπό τό κανάλι τῆς Βουλῆς γιά τόν Ἐθνικό Διάλογο γιά τήν Παιδεία ἄκουσα τόν Ἐξοχώτατο κ. Φίλη νά δηλώνει ὅτι ἀπό τό Σεπτέμβριο τοῦ 2016 θά ἐπιβληθοῦν νέα προγράμματα σπουδῶν στά Θρησκευτικά τά ὁποῖα κατά τόν κ. Ὑπουργό ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε εἶναι προγράμματα «τά ὁποῖα προφανῶς ἀπομακρύνουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τόν ὁμολογιακό καί κατηχητικό χαρακτῆρα καί δημιουργοῦν τήν δυνατότητα στά παιδιά νά μπορέσουν μέ ἕνα πιό ἤπιο διδακτικό τρόπο νά ἀντιληφθοῦν τήν ἀξία τοῦ φαινομένου τῆς θρησκείας». Τήν ἴδια ὅμως στιγμή τῶν δηλώσεων τοῦ ἀγαπητοῦ κ. Φίλη δημοσιεύτηκε στίς 11 Μαΐου 2016

Ποιος Πάπας ήτο αλάθητος;…

Στα τέλη του 8ου αι. η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος (787μ.Χ. ) ανακηρύσσει την αναστήλωση των εικόνων και τις αποφάσεις της συνυπογράφει και ο πάπας Ανδριανός. Λόγω πολιτικών συμφερόντων της Δύσεως όμως το 826μ. Χ. ο πάπας Ευγένιος συναινεί στη σύγκληση Συνόδου στο Παρίσι από φράγκους επισκόπους οι οποίοι ακυρώνουν τις αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου και τάσσονται υπέρ των εικονομάχων. Καθώς ήδη ο Παπισμός είχε προβάλει το αλάθητο των παπών εύλογα ο άγιος Νεκτάριος αναρωτιέται: «Τις των δύο παπών (ο Ανδριανός, που επεκύρωσε τις αποφάσεις της Ζ΄ Συνόδου ή ο Ευγένιος, που τις απέρριψε) ήτο αλάθητος;» 

Ομολόγια Πιστέως των Ορθοδόξων Χριστιανών.

Ἀποδέχομαι καὶ τιμῶ τὰς ἁγίας καὶ Οἱκουμενικὰς Ἑπτὰ Συνόδους, καὶ τὰ ἐν αὐταῖς δογματισθέντα καὶ κηρυχθέντα θεῖα τε καὶ ὑπερφυῆ καὶ σωτήρια Δόγματα παρὰ τῶν Ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, οὔς κατὰ καιρὸν ἔθετο τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιον ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν αὐτοῦ καὶ διέπειν, καὶ πάντων τῶν ἐναρέτων καὶ Μακαρίων Πατέρων τὰ τε Δόγματα καὶ Πονήματα ἀσπάζομαι ὡς διδασκαλίαν ἀνεπίλητον, σωτηρίας θεμέλιον· καὶ οὕς ἡ Καθολικὴ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προσίεται, ἀποδέχομαι· καὶ οὕς ἀποτρέπεται, ἀποστρέφομαι. Ἀποβάλλομαι δὲ καὶ παντελῶς ἀποτρέπομαι τὰς ἀπὸ Σίμωνος τοῦ Μάγου καὶ μέχρι τοῦ δεῦρο τῆς εὐσεβείας παντάπασιν πεπτωκότας καὶ δόξας υἱοθετήσαντας καὶ φθοροποιὰ δόγματα ἐφευρόντας καὶ τὴν τῶν Ἁγίων Παράδοσιν ἀθετήσαντας καὶ τὸν πικρὸν τὸν ζιζανίων σπόρον συναμεῖξαι τῆ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀρούρα τολμήσαντας αὐτούς τε ἀναθεματίζω καὶ πάντας τοὺς ἐπομένοις αὐτοῖς, καὶ ὡς λύμην τῆς κατὰ Χριστὸν Ἐκκλησίας διαπτύω καὶ τῶ ἀναθέματι καθυποβάλω.

Πηγή: http://xristianorthodoxipisti.blogspot.ca/2016/05/blog-post_78.html#more

π.Νικόλαος Μανώλης, Ευχαριστίες στον π.Θ. Ζήση & ανταπόδοση (Βιβλιοπαρουσίαση) [ΒΙΝΤΕΟ 2016].