Simonopetra Terirem


O Κοσμάς :

2. Οι αποφάσεις της Συνόδου του Λατερανού εξόργισαν τον αυτοκράτορα Ηράκλειο, ο οποίος συνέλαβε τον άγιο Μάξιμο και τον οδήγησε στη Κων/πολη.

α. Στην Κων/πολη σε συζήτηση, που είχε με τον πατρίκιο Τρωΐλο και το Σέργιο Ευκρατά, όταν ρωτήθηκε να τους διηγηθεί για το διάλογο, που είχε στην Αφρική με τον μονοθελήτη Πατριάρχη Πύρρο, ο άγιος Μάξιμος τους είπε μεταξύ άλλων:

«... Εγώ δική μου διδασκαλία δεν έχω, αλλά την κοινή της καθολικής Εκκλησίας.
Μετά την αφήγησή του, του λένε:
- Δεν κοινωνείς με το θρόνο της Κων/πολης;
Και αυτός είπε:
- Δεν κοινωνώ.

Και αυτοί του είπαν:
- Για ποιά αιτία δεν κοινωνείς;
Απάντησε:
- Επειδή απέρριψαν τις άγιες τέσσερες συνόδους .... κτλ.

Και του απαντούν αυτοί:
- Μόνο εσύ θα σωθείς;
Και αυτός είπε:
- ...ας μην επιτρέψει ο Θεός να καταδικάσω κάποιον, ή να πω, ότι μόνο εγώ σώζομαι. Προτιμώ να πεθάνω, παρά να έχω ταραχή στη συνείδησή μου, ότι με οποιοδήποτε τρόπο πλανήθηκα στη πίστη μου προς το Θεό.

Του λένε τότε:
- Και τι θα κάνεις όταν οι Ρωμαίοι ενωθούν με τους Βυζαντινούς; Γιατί να, χθες ήρθαν οι αποκρισιάριοι της Ρώμης και αύριο κοινωνούν με τον πατριάρχη, και γίνεται φανερό ότι εσύ διαστρέβλωσες τη γνώμη των Ρωμαίων. Και πραγματικά, μόλις εσύ αναχώρησες από εκεί, συμφώνησαν με τους εδώ.
Και αυτός είπε προς αυτούς:
- ....ας κοινωνήσουν, αφού δεν έφεραν επιστολή στον Πατριάρχη. Και οπωσδήποτε δεν πείθομαι ότι οι Ρωμαίοι ενώνονται με τους εδώ...

Του λένε εκείνοι:
_ Και αν οι Ρωμαίοι συμβιβαστούν με τους εδώ, εσύ τι θα κάνεις;
Αυτός απάντησε:
- Το άγιο Πνεύμα με το στόμα του Αποστόλου αναθεματίζει ακόμα και αγγέλους, αν δέχονται άλλο νόμο από αυτόν που έχει κηρυχθεί».

( βλ. Φιλοκαλία 15Γ, Μαξίμου Ομολογητού, Θεσ/κη 1995, 89-93).


β. Στο βίο του αγίου Μαξίμου διαβάζουμε:

« Λίγος καιρός πέρασε από τότε και έρχονται σ’ αυτόν άλλοι, ενώ ήταν πλέον φυλακισμένος. Έλεγαν αυτοί που ήρθαν ότι τους είχε στείλει ο Πατριάρχης.
Και του λένε:

- Εσύ σε ποιά εκκλησία ανήκεις;» (θα χρησιμοποιήσω τα ίδια τους τα λόγια), «του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας, των Ιεροσολύμων; Ορίστε, όλες αυτές και μαζί και οι επαρχίες τους ενώθηκαν. Αν είσαι, λοιπόν, και εσύ της Καθολικής Εκκλησίας, ενώσου...
Σ’ αυτούς, ο μακάριος αποκρίνεται:
- Καθολική Εκκλησία είπε ο Κύριος, ότι είναι η ορθή και σωτήρια ομολογία της πίστεως, γι’ αυτό και μακάρισε τον Πέτρο, που ομολόγησε καλά, πάνω στον οποίο διεκήρυξε ο Θεός των όλων ότι θα οικοδομήσει αυτή την Εκκλησία.

( βλ. Φιλοκαλία 15Γ, Μαξίμου Ομολογητού, Θεσ/κη 1995, σ. 313)

Οι «50 ομιλίες» του Αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Μελέτημα 4ον.


. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους αποτελώντας μια ιερή αλυσίδα. Έτσι η προσευχή ξεκινάει από την αγάπη. Η αγάπη από τη χαρά. Η χαρά από την πραότητα. Η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη από τη διακονία. Η διακονία από την ελπίδα. Η ελπίδα από την πίστη. Η πίστη από την υπακοή. Η υπακοή από την απλότητα. Επίσης και οι κακίες είναι αλυσίδα μεταξύ τους: Το μίσος από το θυμό. Ο θυμός από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια από την κενοδοξία. Η κενοδοξία από την απιστία. Η απιστία από την σκληροκαρδία. Η σκληροκαρδία από την αμέλεια. Η αμέλεια από τη χαύνωση. Η χαύνωση από την ολιγωρία. Η ολιγωρία από την ακηδία (=αφροντισιά). Η ακηδία από την ανυπομονησία. Και τέλος η ανυπομονησία από τη φιληδονία.
2.Ο,τιδήποτε καλό κάνει ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το λερώνει με τα δικά του σπέρματα. Δηλαδή με την κενοδοξία, την οίηση, τον γογγυσμό, ούτως ώστε το καλό να μη γίνεται προς δόξαν Θεού ή με προθυμία. Ο Άβελ π.χ. πρόσφερε στο Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάϊν πρόσφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι΄ αυτό και ο Θεός δέχθηκε τη θυσία του Άβελ και δεν δέχθηκε τα δώρα του Κάϊν. Απ΄ αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό, αν το κάνουμε με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για το Θεό, δεν γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό.

Χριστός Ανέστη- PASCHA - the Sunday of the Resurrection - Hymns

 

Συμπληρωματικά σχόλια στο κήρυγμα της Κυριακής του Αντίπασχα-π. Θεόδ

Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : Η Ελλάδα μας, Χώρα Αγίων και Ηρώων, με αργά μεν, πλην όμως σταθερά, βήματα καταπνίγεται και απορροφάται από τον Ισλαμισμόν!

Μακαριώτατον
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον της Ιεράς Σύνοδου  της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21   ΑΘΗΝΑΣ
Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,
Ως είναι τοις πάσιν γνωστόν σήμερον τα πάντα ανατρέπονται εις την σύγχρονον Ελλάδα! 
Το ερώτημα, το οποίον προβάλλει ενώπιόν μας είναι: Πότε επί τέλους η εκκλησιαστική Διοίκησις θα εγκαταλείψη την τακτικήν της «μυστικής Διπλωματίας;» Πότε θα εξέλθη με θάρρος, τόλμην και αποφασιστικότητα εις το πεδίον της μάχης; Πότε θα μας συγκαλέση να δώσωμεν την μάχην υπέρ της πίστεως, ώστε -και εάν ακόμη χάσωμεν την μάχην- να έχωμεν ήρεμον την συνείδησίν μας, ότι τουλάχιστον ηγωνίσθημεν;


Το νέον ζήτημα, όπερ τίθεται σήμερον προς νομοθετικήν ρύθμισιν, είναι η ολοκληρωτική κατάργησις της αργίας κατά την ημέραν της Κυριακής! Εις την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» της 18ης Απριλίου ε.ε. αναγιγνώσκομεν την πληροφορίαν, ότι καταρτίζεται νομοσχέδιον και ότι «επιμένει για 52 Κυριακές η Κυβέρνηση» !!!!!
Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,
·         Σας ικετεύω ευλαβώς: Σαλπίσατε! Κηρύξατε γενικήν επιστράτευσιν! Καλέσατέ μας εις γενικήν κινητοποίησιν!
·         Η Ελλάδα μας, Χώρα Αγίων και Ηρώων,  με αργά μεν, πλην όμως σταθερά, βήματα καταπνίγεται και απορροφάται από τον Ισλαμισμόν! Η εδαφική της ακεραιότης κινδυνεύει! Η Γερμανική «μπότα» της κατοχικής περιόδου 1941-1944 επανήλθεν σήμερον με το πρόσωπον της λεγομένης «Τρόϊκας»! Νέα περίοδος λιμού έχει ενσκήψει εις την Χώραν μας.  Αι ένοπλοι Δυνάμεις έχουν αποδυναμωθή!  Οι «κληρωτοί» στρατιώτες, όσοι δηλ. υπηρετούν την καθιερωμένην στρατιωτικήν των θητείαν,   τώρα πλέον ΔΕΝ σιτίζονται εις τα στρατόπεδα και ΔΕΝ κοιμούνται εις τους στρατώνας, ως μέχρι χθες εγένετο, ελλείψει πόρων! Τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας ακινητοποιούνται ελλείψει καυσίμων! Το πολιτικόν Σύστημα κυριολεκτικώς έχει σαπίσει!  Το Κράτος ευρίσκεται υπό διάλυσιν! 
·         Εξ άλλου και η  Αγία ’Ορθοδοξια μας βάλλεται πανταχόθεν! Η Παιδεία αποχρωματίζεται! Παραβιάζοντες το Σύνταγμα οι Διοικούντες, εις τα Σχολεία μας δεν διδάσκουν και δεν ενσταλλάζουν πλέον τα ιδεώδη του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας εις τας ψυχάς των παιδιών μας! Ο ασεβέστατος Δήμαρχος των Αθηναίων διασαλπίζει, ότι Τζαμιά των Μουσουλμάνων πρέπει να ανεγερθούν και εις τα είκοσι Διαμερίσματα του Δήμου του!  Η Χώρα μας, λοιπόν,  εξ επόψεως θρησκευτικής αποχρωματίζεται! Η παγκοσμιοποίησις, με διάφορα τεχνάσματα, επεκτείνει την κυριαρχίαν της! Η Ορθοδοξία χάνεται! Ο θεσμός της οικογενείας απώλεσε πλέον την ιερότητά του! Τα Διαζύγια πολλαπλασιάζονται! Η Ελλάδα επίσης χάνεται! Τα πάντα αλλοτριούνται!  Οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί δρουν ελευθέρως!
·         Και ενώ ταύτα πάντα συντελούνται ημείς «υπνώττομεν υπό τον Μανδραγόραν!»  Η φωνή της Εκκλησίας ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Αντίστασις δεν υπάρχει!  Τα πολυδιαφημισμένα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής, εις τα οποία τόση έμφασις έχει δοθή, δεν επιλύουν το πρόβλημα! Απλώς  συσκοτίζουν την όλην κατάστασιν και παραπλανούν τον Λαόν! Είναι ωσάν τα μπαλόνια της περιόδου των Απόκρεω, τα οποία απορροφούν την προσοχήν των μικρών παιδίων και τα διασκεδάζουν! Αλλά δεν παύουν να είναι «φούσκες»!
·         Θα το επαναλάβωμεν: Εις καιρούς χαλεπούς η φωνή της Εκκλησίας ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Αντίστασις δεν υπάρχει! Όθεν σας ικετεύομεν: Αντισταθήτε! Εγερθήτε εκ του αναπαυτικού καναπέ της αρχιερωσύνης μας! Εξέλθετε εις τας οδούς! Καλέσατέ μας εις Γενικήν επιστράτευσιν! Ξυπνήσατέ μας εκ της ραστώνης, ήτις έχει καταλάβει ημάς τους ογδοήκοντα και έναν (81) Αρχιερείς! Σαλπίσατε το εγερτήριον σάλπισμα, δια να λάβωμεν τα Λάβαρα των ιερών και των οσίων της Φυλής μας, δια να αντισταθώμεν εις την λαίλαπα του κακού, εις την κυριαρχίαν του Διαβόλου!
Θέτοντες σήμερον ενώπιον Υμών, Αδελφοί, το ζήτημα της καταργήσεως της καθιερωμένης αργίας της Κυριακής, δηλ. της ημέρας του Κυρίου, παρακαλούμεν δια τα καθ’Υμάς.
Επί δε τούτοις , ευχόμενος πάσιν Υμίν ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, διατελούμεν
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
            + Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Η Θεανθρωπίνη αυτή αποστολικότης παρατείνεται καθολικώς εις τους επί γης χριστοφόρους διαδόχους των Αποστόλων, τους αγίους Πατέρας. Αλλ΄ η αποστολική διαδοχή αυτή δεν είναι μόνον μία σειρά διαδοχών της χειροτονίας, αλλά συνέχεια της αποστολικής και καθολικής πληρότητος της Εκκλησίας του Θεού. Οι άγιοι Πατέρες ως διάδοχοι των Αποστόλων είναι και αυτοί ζωντανοί μάρτυρες και ζωντανές εικόνες του Χριστού και εις αυτούς, όπως και εις τους Αποστόλους, εξ ίσου ζη και ενεργεί ο πάντοτε ίδιος Θεάνθρωπος Χριστός: «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. 13, 8). Δια των Πατέρων συνεχίζονται οι άγιοι Απόστολοι με την θεανθρωπίνην πίστιν του Ευαγγελίου και τα θεανθρώπινα μυστήρια, τα χαρίσματα και τας αρετάς των. Όπως λ.χ. λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δια τον Μέγαν Αθανάσιον ότι είναι διάδοχος του Αποστόλου Μάρκου και κατά την αληθινήν πίστιν και κατά τον τρόπον, δηλαδή τον ενάρετον βίον (Γρηγορίου Θεολόγου, Εγκώμιον εις τον Άγιον Αθανάσιον, PG, 35, C 1089B. Πρβλ. και το εκκλησιαστικόν τροπάριον αφιερωμένον εις τους μαρτυρίσαντας Ιεράρχας:  «και τρόπων μέτοχος και θρόνων(αποστολικών) διάδοχος…»). Οι Πατέρες είναι διάδοχοι των Αποστόλων και ως Επίσκοποι των τοπικών Εκκλησιών και ως Θεανθρώπινα πρόσωπα και ως θεανθρωποποιημένα πρόσωπα και ως μέλη των Αγίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Δια τους Πατέρας, όπως και δια τους Αποστόλους η μοναδική και καθολική Αλήθεια ήτο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δια τούτο αι Άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι επίστευαν, ωμολογούσαν, εκήρυττον και υπερήσπιζον την αποστολικήν πίστιν περί του Θεανθρώπου Χριστού και της σωτηρίου Οικονομίας Του.                                                                                                                    

Σχετικά με την καταδολίευση της προαίρεση μέσω της αρνητικής Υπεύθυνης Δήλωσης στη Δωρεά Οργάνων

http://kyprianoscy.blogspot.gr/


Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε την παγίδευση που μας κάνουν οι κυβερνήτες μας (Κοινοβούλιο) προτείνοντάς μας να υποβάλουμε Υπεύθυνη αρνητική Δήλωση για τη δωρεά σώματος :http://kyprianoscy.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9828.html

Σχολιαστής υπογράφοντας Μιχάκης Δημήτριος, Νομικός-Δικηγόρος, παρατήρησε ότι "χωρίς πρακτική ρητή άρνηση η θεωρία δεν μας σώζει" και την απάντηση μπορείτε να τη διαβάσετε στον υπερκείμενο δεσμό. Επανήλθε εκ νέου γράφοντας ότι "ενωμένοι πρέπει να αγωνισθούμε δηλώνοντας ταυτόχρονα ρητά την άρνησή μας", για να δοθεί απάντηση, την οποία παρουσιάζω εδώ αυτούσια, αν και υπάρχει στην οικεία ανάρτηση όπου και ο δεσμός. Συνήθως κουράζουν τον αναγνώστη τα μακροσκελή κείμενα και αυτό εξηγεί τούτη τη σύντομη ανάρτηση.

Αγαπητέ κύριε Μιχάκη

Γράφετε ακόμη, ότι ενωμένοι πρέπει να αγωνισθούμε δηλώνοντας ταυτόχρονα ρητά την άρνησή μας. Δεν γνωρίζω πόσο ενωμένοι είμαστε - δεν τους ενδιαφέρει και δεν είναι εκεί το ζήτημα - σαφώς όμως γνωρίζω ότι ουδόλως τους ενοχλεί (στατιστικά) η ρητή μας άρνηση. Την γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Τους είδατε ποτέ να προτείνουν διάλογο με όσους έχουν τεκμηριωμένες : ιατρικά, νομικά, θεολογικά, αντίθετες γνώμες; Γιατί δεν το κάνουν; Γιατί δεν προγραμματίζουν επιστημονικά συνέδρια, ώστε να ακουστούν και οι δυο φωνές και ο κόσμος "να βγάλει τα συμπεράσματά του", όπως αρέσκονται να δηλώνουν οι δημοκρατικοί δημοσιογράφοι μας; Επιπλέον, γιατί θέλουν μόνο την αρνητική υπεύθυνη δήλωση και αφήνουν στην άκρη τη θετική; Γιατί αυτοί που επιθυμούν να γίνουν δωρητές δεν το δηλώνουν, παρά νομοθετούν υπέρ αυτών οι κυβερνήτες μας (Κοινοβούλιο) την καθ΄ υπόθεση (εικασία) συμφωνία όλων; Τελικά, πείτε μου, ποιος κοροϊδεύει ποιον; Αυτοί που υποστηρίζουν την παγίδευση με την αρνητική υπεύθυνη δήλωση ή οι εικάζοντες ότι όλοι καταφάσκουν στις μεταμοσχεύσεις; Με την αρνητική Δήλωση καταδολιεύουν και σπιλώνουν την προαίρεσή μας, διότι είθισται κάθε τι αρνητικό να είναι και αντιδραστικό. Άρα, αντικοινωνικό, αφού οι μεταμοσχεύσεις περιβάλλονται με ανθρωπιστικό, αλτρουιστικό και οπωσδήποτε, φιλάνθρωπο μανδύα.

Οι ελληνικές υποχωρήσεις και το θράσος των Σκοπίων

Οι ελληνικές υποχωρήσεις και το θράσος των Σκοπίων
Κωνσταντίνος Χολέβας.
Κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο των Σκοπίων κ. Μπεσίμι, ο Ελληνας ΥΠΕΞ Δ. Αβραμόπουλος προσδιόρισε ως εξής την επίσημη πολιτική μας: Η Ελλάς θα δεχθεί μία ονομασία των Σκοπίων με γεωγραφικό προσδιορισμό, ο οποίος δεν θα επιτρέπει αλυτρωτικές βλέψεις. Η χώρα μας επιθυμεί στα βόρεια σύνορά της να δημιουργηθεί μία ζώνη ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας. Κατανοώ την πρόθεση και την ανάγκη του Ελληνα υπουργού να συνδυάσει τη διπλωματική αβροφροσύνη με τον ρεαλισμό, αλλά φοβούμαι ότι όσα είπε περιέχουν αντιφάσεις και αφήνουν αρκετά κενά.
 

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Χορηγός του Thessaloniki Pride το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων!


(Αποκάλυψη της Ενωμένης Ρωμηοσύνης)
Από τις 8 ως και 13 Ιανουαρίου του 2013 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η διεθνής συνάντηση BA.R.CO.D.E. (Balkans Rainbow Colourful Dawn Emerges) με συμμετοχή 36 νεαρών Λ.Ο.Α.Τ  (δηλαδή Λεσβιακών, Ομοφυλόφιλων, Αμφισεξουαλικών και Τρανσεξουαλικών) ακτιβιστών και ακτιβιστριών από τη ΝΑ Ευρώπη και ευρύτερα. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εκδήλωσης (εδώ:http://www.thessalonikipride.com/?q=barcode2013) οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αξιολόγησαν τις δράσεις τους και ενδυνάμωσαν τη δικτύωση μεταξύ τους θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για το μέλλον, εξετάζοντας ακόμα και το ενδεχόμενο θέσπισης ενός Balkan Pride.
Όπως φαίνεται και από την αφίσα της εν λόγω εκδήλωσης, υπήρξε συνειδητή η επιλογή να ονομαστεί η εν λόγω συνάντηση BARCODE. Μάλιστα το εικονιζόμενο barcode δεν είναι οποιοδήποτε, αλλά το τύπου ΕΑΝ 13 με τις τρεις προεξέχουσες διπλές γραμμές που σύμφωνα με την ομολογία του ίδιου του σχεδιαστή του (εδώ: http://bellsouthpwp.net/l/a/laurergj/UPC/666quest.html )  εμπεριέχει πάντοτε το 666. Η ως άνω αφίσα δεν αποτελεί παρά μια ακόμη απόδειξη – ομολογία της Οργάνωσης Thessaloniki Pride ότι η παρέλαση των ομοφυλόφιλων στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα είναι μέρος του συνολικού σχεδίου της Νέας Τάξης Πραγμάτων για το Έθνος μας. Θα έλεγε κανείς μάλιστα εύλογα ότι το Gay Parade αποτελεί ουσιαστικά και την παρέλαση κατοχής των Νεοταξιτών στη Χώρα μας…
Αυτό που κάνει ακόμη πιο θλιβερό το γεγονός όμως είναι ότι αν κοιτάξει κανείς τους χορηγούς της εκδήλωσης, θα δει ότι πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγός υπήρξε και  το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων!!!
Το σκληρό χειμώνα του 2013 που υπήρξαν μαθητές που λιποθυμούσαν και μαζί με τους καθηγητές τους ξεπάγιαζαν στις αίθουσες λόγω των περικοπών και της “πλάτης” που κληθήκαμε να “βάλουμε” σαν Έλληνες μπας και σωθεί ο τόπος, τον ίδιο αυτό χειμώνα, το Υπουργείο Παιδείας «έβαζε πλάτη» για να στηρίξει οικονομικά  τους 36 Λεσβιακούς, Ομοφυλόφιλους, Αμφισεξουαλικούς και Τρανσεξουαλικούς ακτιβιστές των Βαλκανίων και περιχώρων μήπως και πραγματοποιηθεί Balkan Pride!!!
Έστω και 1 Ευρώ να «χορήγησε» είναι ανήθικο και αναπολόγητο. Είναι μήπως έστω νόμιμο; Διαβάζοντας κανείς τους σκοπούς του Ιδρύματος (εδώ: http://www.inedivim.gr/index.php/2012-02-09-19-43-18 ) αδυνατούμε να αντιληφθούμε κατά ποιον τρόπο η διενέργεια παρελάσεως ομοφυλοφίλων εμπίπτει σε αυτούς. Η διοίκηση του Ιδρύματος οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός και μαζί με αυτή και το εποπτεύον Υπουργείο Παιδείας καθώς επίσης και να μας κάνουν γνωστό το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης της εκδήλωσης και με ποια κριτήρια εγκρίθηκε αυτή.