Η Χριστιανοσύνη, είναι έξω καί πέραν πολιτισμικών ή πολιτιστικών πολιτικών παραγώγων -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ανώνυμος, 2 Μαΐου 2020 - 5:41 π.μ
κ. ιατρέ Χριστοδουλίδη παλαιοημερολογίτη. Λέτε ότι δεν υπάρχει παλαιοημερολογιτισμός, πείτε μας: Νεοημερολογιτισμός υπάρχει; 

Απάντηση
Κάθε λέξη μέ κατάληξη -ισμός, αναφέρομαι στά πολιτικώς δρώμενα, δηλώνει πολιτιστικό ή πολιτισμικό συνακόλουθο, καί ως γνωστόν, τά δρώμενα τής πολιτικής, είτε πολιτιστικής είτε πολιτισμικής, διαρκώς μεταβάλλονται. Γνωστή ρήση «
o tempora, o mores». Υπό αυτήν τήν έννοια, όποιος θέλει νά είναι καί νά λέγεται Χριστιανός, απορρίπτει καί τόν πολιτιστικό, αλλά καί τόν πολιτισμικό παγκοίνως γνωστό Χριστιανισμό. 

-----------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Πρός τούς «σχολιαστάς» 3 Μαΐου 2020 - 2:18 π.μ., 3 Μαΐου 2020 - 2:20 π.μ., 3 Μαΐου 2020 - 2:21 π.μ.

Βλέπω ὅτι ξαναφέρατε τά «κουβαδάκια» σας μἐ τό γνωστόν αἱρετικόν περιεχόμενον εἰς αὐτήν τήν «παραλίαν», ἀφοῦ ἐπί μερικές ἡμέρες μεταδώσατε τόν ἰόν τῆς αἱρέσεως εἰς τό ἱστολόγιον «Ρωμαίϊκον Ὁδοιπορικόν»! Κάνοντας «ἀντιγραφήν καί ἐπικόλλησιν» ἀπό τό ἀπόσπασμα τοῦ αἱρετικοῦ βιβλίου τοῦ π. Ἐπιφανίου «Τά Δύο Ἄκρα», τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη ἐκεῖ, ἀναπαράγετε διά χιλιοστήν φοράν τό βρωμερόν δόγμας τοῦ π. Ἐπιφανίου «καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον»! Διότι αὐτό σημαίνει ἡ διδασκαλία τοῦ π. Ἐπιφανίου περί τοῦ δῆθεν δυνητικοῦ 15ου Κανόνος τῆς ΑΒ καί περί τῆς «ἄχρι καιροῦ» κοινωνίας Ὀρθοδόξων καί Οἰκουμενιστῶν. Ἔτσι, τά τσιράκια τοῦ Βαρθολομαίου καί τοῦ Φραγκίσκου θά πιστώσουν τούς λογαριασμούς σας μέ μερικά ἀκόμη εὐρώ διά τίς αἱρετικές σαχλαμάρες σας.

Προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών -- Μηνυτήρια Αναφορά Του Χαράλαμπου β. Κατσιβαρδά, Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών, Πανεπιστημίου αριθμός 59 Αθήνα.

Μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα Αθηνών, κατέθεσε ο Δικηγόρος Αθηνών, Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, ( κατ’ άρθρο 42 του Κ.Π.Δ, του άρθρου 1,2,5 του Ν. 4194/2013 καθώς και της παραγράφου 2  του άρθρου 120 του Συντάγματος), εξ αφορμής του πρωτοσέλιδου της Αθηναϊκής εφημερίδας "Εστία"  με τίτλο "Ραμαζάνι στην Θράκη με νταούλια, ζουρνάδες και παράνομες βεβαιώσεις, Απηγόρευσαν τον Επιτάφιο, αλλά επιτρέπονται Ισλαμικά έθιμα-ο ρόλος του Βουλευτού Ιλχάν", η οποία αναφερόταν, σχετικώς με την ανοχή της κυβέρνησης, κατά την έναρξη της θρησκευτικής εορτής των Μουσουλμάνων "Ραμαζάνι"  και την εφαρμογή ¨δύο μέτρων και δύο σταθμών, υπέρ τους (ήτοι των Μουσουλμάνων εν προκειμένω), κατά παράβαση του άρθρου, 3, 13, του Συντάγματος καθώς και των άρθρων 9 και 14 της ΕΣ.Δ.Α.
Η μηνυτήρια αναφορά, επικεντρώνεται ιδίως στο αδίκημα του άρθρου 183 του Π.Κ, περί διέγερσης σε ανυπακοή, διότι οι πιστοί του Ισλάμ παροτρύνονταν να κατασκευάσουν παράνομες βεβαιώσεις κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί περιορισμού της κυκλοφορίας προς αποσόβηση διαδόσεως του ιού, προκειμένου να προσέλθουν εις τα Τζαμιά, ενώ εις την πράξη λίγες ημέρες πριν, όποιος Ορθόδοξος κληρικός, τηρώντας ακόμη και τις αποστάσεις, άνοιγε τους Ιερούς Ναούς, ή μεταλάμβανε μεμονωμένα πιστούς, εδιώκετο απηνώς, τόσο διοικητικά όσο και ποινικά και διεπομπεύετο εις τα Μ.Μ.Ε.
Για τους ως άνω λόγους εξ αιτήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέως να διενεργήσει δεόντως, κατ’ άρθρο 43 και 243 του Κ.Π.Δ, προκαταρκτική εξέταση ίνα διερευνηθεί ενδελεχώς η επίμαχος υπόθεσις.

Το διαλαμβανόμενο περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς ακολουθεί πλήρως :
-------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια στόν ἐκλεκτόν Πατριώτην Δικηγόρον κ. Κατσιβαρδᾶν! Δεδομένου τοῦ ἐμπαιγμοῦ τῶν ψευδο-πολιτικῶν κατά τῶν Ἑλλήνων γιά πάρα πολλά ζητήματα, παρακαλῶ τόν κ. Εἰσαγγελέα νά παραπέμψῃ τούς ΠΡΟΔΟΤΑΣ (Σημίτην, Καραμανλῆν, Ἀβραμόπουλον, ΓΑΠ, Παπαδῆμον, Σαμαρᾶν, Βενιζέλον, Τσίπραν, Μητσοτάκην κ.ἄ.) εἰς δίκην μέ τήν κατηγορίαν τῆς ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Ἰδού μερικά μόνον ἀπό τά ἐγκλήματά των: (1) Διασπάθισις τοῦ δημοσίου χρήματος μέ τήν ἀγοράν ἀχρήστων ἀντικειμένων, ὅπως πλοῖα πού «γέρνουν», 16 ἑκ. ἐμβόλια πού πετάχτηκαν, κ.λπ., (2) παράνομα μνημόνια, (3) ἐκχώτησις τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας, (4) ξεπούλημα τῆς περιουσίας τοῦ κράτους, (5) Προδοσία τῆς Μακεδονίας ὑπό τοῦ Τσίπρα καί τοῦ Μητσοτάκη, (6) κατακλυσμός τῆς χώρας μέ παρανόμους λαθρομετανάστας μέ τήν πολιτικήν τῶν ἀνοικτῶν θαλασσίων συνόρων, (7) καταστροφή τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας μέ τά πρόσφατα μέτρα ἐναντίον της, ἐξαπατῶντας τούς πάντας μέ τήν διόγκωσιν τῶν συνεπειῶν μιᾶς συνήθους ἰώσεως, (8) στέρησις τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν Ὀρθοδόξων, ὄχι ὅμως καί τῶν μωχαμεντιανῶν (γεγονός πού ἀποδεικνύει τόν δόλον τῆς «κυβερνήσεως») κ.λπ.

Του Επισκόπου Κερκίνης και Καλαβρύτων, Ηλία Μηνιάτη

...Δεν σας έλεγα εγώ πως μεταξύ τόσων χριστιανών, ζητώ και δεν ευρίσκω τον αληθινόν χριστιανό; «Πάντες εξέκλιναν άμα ηχρειώθησαν, ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός». Όλοι, ιερωμένοι και λαϊκοί, άρχοντες και πτωχοί, άνδρες και γυναίκες, παιδιά, νέοι και γέροντες, παρεξέκλιναν από την πίστιν, ηχρειώθησαν στην ζωή. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να ζη όπως πιστεύει. Χριστιανοί, το ακούετε και δεν κλαίετε; Και αν δεν θέλετε να κλαύσετε από κατάνυξιν, κλαύσετε τουλάχιστον από εντροπήν.

ΟΙ ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη Γ΄ (3η) Μαϊου, μνήμη της ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΞΕΝΙΑΣ της Θαυματουργού.

Ξενία η Αγία Μεγαλομάρτυς του Χριστού εγεννήθη εν έτει 291 εις τας Καλάμας της Πελοποννήσου. Οι γονείς της ωνομάζοντο Νικόλαος και Δέσποινα, ήσαν δε Χριστιανοί εκ προγόνων, όχι τόσον επιφανείς και ευγενείς, όσον αυτάρκεις και ευσεβείς, κατήγοντο δε ούτοι από τα ανατολικά μέρη της Ιταλίας. Εξ αιτίας όμως των συνεχών και σκληρών κατά τους χρόνους εκείνους διωγμών κατά των Χριστιανών, κατέφυγον εις την πόλιν των Καλαμών και εγκατεστάθησαν εις τι αγροτικόν κτήμα, έξω της πόλεως, διότι ο πατήρ της ήτο γεωργός.

Διαβούλευση στο Υπουργείο Παιδείας για το νέο νομοσχέδιο περί αναβάθμισης σχολείου.

Στο παρακάτω λινκ :http://www.opengov.gr/ypepth/?

p=5132&cpage=15#comment-70729

γίνεται διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου μέ τόν τίτλο αναβάθμιση σχολείου και άλλες διατάξεις.

Στο άρθρο 1 και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου στον τομέα "ευ ζειν", στη σελίδα 2 αναφέρεται επιγραμματικα & πονηρά μόνο το θέμα της σεξουαλικής διαπεδαγώγησης στα σχολεία, χωρίς να αναγράφονται άλλες λεπτομέρειες.

Όμως δίνουν το δικαίωμα της έκφρασης γνώμης στούς πολίτες με σχόλια πού δημοσιεύονται από κάτω.

Θεωρώ πώς είναι επιτακτική ανάγκη να γράψουμε αυτά τα αυτονόητα πού οι Σατανάδες τά αγνοούν.

Επισυνάπτω το σχόλιο του Κου Χατζηνικολάου.


Τα εκατοντάδες σχόλια έχουν πολύ ενδιαφέρον.

«διατείνονται οι νεομπολιασμένοι ΓΟΧ πώς το σώμα τους έχει δύο πρόσωπα, του Χριστού και τού Κράτους» -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Οι "νεομπολιασμένοι" εν αληθεία καί δικαιοσύνη Ορθόδοξοι ή παλαιοημερολογίτες, ποτέ δέν ισχυρίστηκαν ή ισχυρίζονται ότι έχουν δύο πρόσωπα. Τολμώ νά γράψω ότι δέν έχουν κάν πρόσωπο, έστω κι άν αυτό συνηθίζεται νά γράφεται γιά κάθε άνθρωπο.

Η έννοια τού προσώπου που όλοι έχουμε, είναι νομικής φύσεως καί όχι θεολογικής. Κατά θεολογικήν έννοια πρόσωπο έχει μόνον ο ενανθρωπήσας Θεός, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, καθώς καί όσοι κρίθηκαν άξιοι από τό σύνολο σώμα τής Εκκλησίας. Ειδικότερα, οι άγιοι : Μάρτυρες, Ομολογητές, ασκητές, πατέρες τής Εκκλησίας καί άλλοι.

Σύμφωνα μέ τό Μηναίον τής Κυριακής, τής δευτέρας καί αδεκάστου Παρουσίας τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μνείαν ποιούμεθα καί διαβάζουμε :

«Σαλπισάντων δέ τών Αγγέλων ήξει αθρόον εκ τών περάτωντής γής, καί από πάντων τών στοιχείων, σύμπαν τό ανθρώπινον γένος εις Ιερουσαλήμ, ότι μέση τού κόσμου αύτη, καί εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν. πλήν μετά τών ιδίων σωμάτων καί τών ψυχών πάντων πρός αφθαρσίαν μεταστοιχειωθέντων, καί μίαν εχόντων μορφήν (ΜΙΑΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΜΟΡΦΗΝ), καί αυτών δέ τών στοιχείων, τήν επί τό κρείττον δεξαμένην αλλοίωσιν, καί διαχωρίσει ενί λογω ο Κύριος δικαίους από τών αμαρτωλών. καί πορεύσονται οι τών αγαθών εργάται, αιώνιον ζωήν κομιζόμενοι. οι δέ αμαρτωλοί αιώνιον πάλιν τήν βάσανον, καί ουδέποτε τούτων παύσις γενήσεται».

Μέ άλλα λόγια πρόσωπο (καί όνομα) θά ανακτήσουνν οι δίκαιοι, όπως ο Λάζαρος τής Παραβολής του πλουσίου καί τού Λαζάρου (Λκ. ις΄ 19-31).
Οι άλλοι όχι.

Η Σύνοδος Κων/πόλεως του έτους 1724 διακήρυξε:

Αιρετικοί είναι εκείνοι οπού αποσκιρτήσουσιν από την ευσέβειαν και αφήσουσι μεν τα πάτρια και ορθά της πίστεως ημών δόγματα και τας κοινάς παραδόσεις της Εκκλησίας, περιπέσωσι δε και εξολισθήσωσιν εις νεωτερισμούς και αλλοκότους υπολήψεις και έθη ετερόδοξα και παραχαράξωσι και νοθεύσωσι την της ευσεβείας αλήθειαν, οι τοιούτοι ούτε πλέον είναι, ούτε ονομάζονται τη αληθεία Χριστιανοί, αλλ’ ως ετερόδοξοι και νεωτεριστάς εκκόπτοντας και χωρίζοντας της εκκλησιαστικής και χριστιανικής ολομελείας και της ιεράς μάνδρας εκβάλλονται ως πρόβατα ψωριώντα και μέλη σεσηπότα» 
(Mansi, 37, 209)!

Λόγος Εγκωμιαστικός εις τον Μέγαν Ιεράρχην Αθανάσιον.

Αρχίζει επάνω εις το στερέωμα η πνοή του ανέμου να συναθροίζη τα πυκνά και σκοτεινά νέφη, όχι μόνον δια να καλύψη με την φοβεράν ταύτην θύελλαν τας φεγγοβόλους αστραπάς του ηλίου, αλλά (μη υποφέρουσα από τον φθόνον να βλέπη εκείνην την ηλιοστάλακτον λάμψιν) μηχανάται με μαύρα και σκοτεινά παραπετάσματα και να αρπάση, αν ήτο δυνατόν, όλην την ακτινοβολούσαν και λάμπουσαν μορφήν του προσώπου του. Αρχίζει λοιπόν εδώ κάτω εις την επιφάνειαν του νοητού ουρανού το πονηρόν πνεύμα του διαβόλου να πλέκη εν πυκνόν και σκοτεινόν νέφος, ζοφωδέστερον τούτο του Άδου, όχι μόνον δια να καλύψη με την συσκότισιν ταύτην τας φεγγοβόλους ακτίνας του ανατέλλοντος ηλίου, του Αθανασίου, αλλά μη υποφέρων από τον φθόνον του να βλέπη την λάμψιν της Ορθοδοξίας ακτινοβολούσαν εκ των λόγων της διδασκαλίας του, προσπαθεί με τα μαύρα και σκοτεινά παραπετάσματα των αιρέσεων να του αρπάση, αν ήτο δυνατόν, όλην την φεγγοβόλον και απαυγάζουσαν πνοήν της ζωής του.

Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην απειλή της αυταρχικής πανδημίας -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Αυτό που συμβαίνει με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους, «εταίρους» και «συμμάχους» μας, τρόπος τού λέγειν πλέον, είναι αδιανόητο. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται την βρώμικη τουρκική προκλητικότητα απέναντι μας και, αντί να πειθαναγκάσουν τους οσμανλήδες να αλλάξουν συμπεριφορά, πιέζουν εμάς να το πράξουμε «για το συλλογικό καλό» (στη μοντέρνα ορολογία τους).
    Η Ελληνική κυβέρνηση ως αυτή τη στιγμή αρνείται να υποκύψει στις ευρωαμερικανικές προτροπές και πιέσεις. Οι ευχές και οι προσευχές όλων των Ελλήνων είναι να σταθεί ανένδοτη ως το τέλος! Θα είναι μέγιστο μάθημα στους νεοοθωμανούς οιηματίες και προπαντός στους προστάτες τους, οι οποίοι δυστυχώς περισσεύουν εντεύθεν και εκείθεν του Ατλαντικού.
-----------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...

Το κόσκινο της επιδημίας χώρισε τον Αθάνατο από τον θάνατο όπως χωρίζει ο ποιμήν τα κατσίκια από τά αρνιά.
Όσοι πίστεψαν στον θάνατο έκλεισαν τις Εκκλησίες και ακολούθησαν αυτούς στα σπίτια τους, όσοι πιστεύουν στόν Αθάνατο, καταφρόνησαν το εμπάργκο για τον θάνατο, και σαν τα ελάφια έτρεξαν στον Αναστάντα εκ τού θανάτου, για την συνανάσταση.
Πάντοτε, από εδώ και πέρα έτσι θα γίνεται, θα έρχεται ο ψεύτικος θάνατος να επιβληθεί στον Αθάνατο, αλλά το Πανάγιο Πνεύμα πού στεφανώνει τούς Αγίους, φτερά θα τούς δίνει και θα πετάνε ψηλότερα από τις ψευτοδαγκάνες τού θανάτου.
Η απόκτηση Τού Παναγίου Πνεύματος είναι το ζητούμενο για την κατάργηση τού Θανάτου.

Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ο "παλαιοημερολογητισμός" είναι τίτλος που απέδωσαν οι Νεορθόδοξοι καινοτόμοι, σφετεριζόμενοι τό όνομα τής Ορθοδοξίας. Άν, τώρα, μεταξύ τών "παλαιοημερολογητών" υπάρχουν είτε κληρικοί είτε λαϊκοί, που δέν αντιλαμβάνονται τί σημαίνει Ορθοδοξία, δηλαδή πίστη που μάς παρέδοσαν οι πρό ημών γονείς, παρένθεση, "γονείς" δέ όλων είναι ο Νυμφίος τής Εκκλησίας καί η Εκκλησία Αυτού (η παρένθεση κλείνει), τούτο δέν σημαίνει ότι οι "παλαιοημερολογίτες" είναι συλλήβδην καινοτόμοι, Νεοορθόδοξοι, σχισματικοί, αιρετικοί ή ό,τι άλλο. Οι μεταξύ των διαφωνίες, εφόσον δέν άπτονται σημαντικών ζητημάτων πίστεως, ήτοι δόγματος, δύνανται νά επιλύονται, όταν προαίρεση αμφοτέρων είναι τό «30 ... Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»

Η αλήθεια μάς ελευθερώνει, μεταξύ άλλων, καί από διαφωνίες, προερχόμενες είτε από καλή είτε από κακή προαίρεση καί όποιοι ή όσοι, υπετάγησαν στήν εντολή Καίσαρος νά σφραγιστούν οι Ιεροί ναοί, μάλιστα δέ τήν αγία καί Μεγάλη Εβδομάδα, τότε "είναι αντιλεγόμενοι ιερείς και υιοί λοιμοί, που προτείνουν το δικό τους θέλημα και τα δικά τους δικαιώματα, εν ονόματι δήθεν του Θεού" (1), ότι «Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου». Η υποταγή αυτή ήταν υποταγή στά δικαιώματα τού Καίσαρα καί τό αντίχριστο αντιεκκλησιαστικό του φρόνημα. Δέν ήταν ένδειξη μαθητείας στά δικαιώματα τού αγίου ημών Θεού.

(1) https://kyprianoscy.blogspot.com/2010/02/blog-post_14.html

Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ: Οἱ θέσεις ὅμως αὐτές ἀνατρέπουν πλήρως τήν θεολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων…

Τό οὐσιῶδες ζήτημα εἶναι οἱ πεποιθήσεις ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὅτι ἡ ἀληθής πίστις δέν ἀποτελεῖ ἀπόλυτο προϋπόθεση γιά τήν μετοχή στήν ἄκτιστη χάρι τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ὅτι ἡ ἑτεροδοξία κέκτηται ἀληθές βάπτισμα, μυστηριακή δομή, ἀποστολική διαδοχή καί ἱερωσύνη καί ἑπομένως καί ἡ αἵρεση εἶναι καί αὐτή «ὁδός πρός σωτηρίαν». Οἱ θέσεις ὅμως αὐτές ἀνατρέπουν πλήρως τήν θεολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων 2000 χρόνων καί ἀποτελοῦν καθαρή ὑποβολή τοῦ διαμονικοῦ περιπαίγματος πρός ἀνατροπή τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.
----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κύριε Σεραφείμ, ἐφόσον οἱ θέσεις αὐτές τῶν συνεπισκόπων σας ἀνατρέπουν ὁλόκληρον τό οἰκοδόμημα τῆς Ὀρθοδοξίας, τότε γιατί κοινωνεῖτε μετ' αὐτῶν, ὀνομάζοντάς τους μάλιστα «ἀδελφούς»; Κοντεύετε νά τρελλάνετε αὐτούς πού σᾶς παίρνουν στά σοβαρά!