"ΖΕΚ-18376"

 Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση από Ρωσικό βιβλίο με τίτλο 
"ΖΕΚ-18376" το νούμερο που είχε ο στάρετς Αρσένιος. 

Ήταν βράδυ. Η παράγκα είχε κλειδωθεί. Έξω ο άνεμος φύσαγε άγριος και το χιόνι είχε καλύψει τα παράθυρα. Μέσα η ατμόσφαιρα ήταν υγρή και αποπνικτική, ωστόσο ζεστή. Τα χαμηλωμένα φώτα δημιουργούσαν ένα μελαγχολικό μισοσκόταδο, πού έκανε πιο βαρύ το αίσθημα της μοναξιάς, πιο καταθλιπτικό το σκοτάδι της ψυχής.
 
Κάποιες μικροπαρέες συζητούσαν χαμηλόφωνα. Μερικοί παίζανε στο ντόμινο ή στα χαρτιά το αυριανό τους συσσίτιο. Και οι περισσότεροι προσπαθούσαν ν' αποκοιμηθούν, μάταια όμως, αφού δεν τους άφηναν μήτε των άλλων οι φωνές μήτε οι δικοί τους λογισμοί.
 
Λίγο πιο πέρα άπ' το κρεβάτι του π. Αρσενίου, γύρω από έναν ξαπλωμένο κρατούμενο, μαζεύτηκαν πέντ'-έξι άτομα. Και σε λίγα λεπτά φούντωσε η λογομαχία. Το θέμα, βλέπετε, ήταν καυτό: οι κρατούμενοι και η κρατική εξουσία.
 
Μέσα σ' ένα τέταρτο της ώρας είχαν συγκεντρωθεί είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους παλαιά στελέχη του Κόμματος, διανοούμενοι, επαγγελματίες, οπαδοί του Βλάσσωφ*. Τα αίματα άναψαν.
 


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Κύριε εκέκραξα προς Σε Ψαλμός 140 - Lord i have cried to You


Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1). Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.                                                                                           
«Συντετέλεσται» (1 Βασ.  20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών.                                                                                            
 Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους  νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν  Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν  της Ορθοδοξίας.  Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και  την εν τη Οικουμενιστική  παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι. Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.                                                  
«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ.

Τον σκοπόν της εξομολογήσεως, μας εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος, λέγοντας : 

Η εξομολόγηση των αμαρτημάτων έχει τον ίδιο σκοπόν, που έχει η επίδειξη
 
των σωματικών πληγών στον γιατρόν. Όπως λοιπόν οι άνθρωποι δεν δείχνουν
 
τις πληγές του σώματος σε όλους, ούτε στον πρώτον τυχόντα, αλλά στους έμπειρους για την θεραπεία των πληγών, έτσι και η εξομολόγηση των αμαρτημάτων πρέπει να γίνεται σ’ αυτούς, που μπορούν να τα θεραπεύσουν,
 κατά τον λόγον του Αποστόλου Παύλου: Υμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζετε (Ρωμ. ΙΕ:1 ), δηλαδή να τα αφαιρήτε με επιμέλεια.

Brothers and Sisters in Christ,

We are now entering the month of August and following the tradition of our Orthodox Church, the month of August is dedicated to the Mother of God. On the 15th of August we commemorate our Holy Mother's blessed repose and entry into Heaven to be with her Son and our God, Jesus Christ. Therefore, over the14 days leading up to this great feast in our Orthodox Church, we chant a service which is called "paraklesis" or a supplicatory canon to the Mother of God. It is also prayed in times of need, illness, distress and tribulation, asking our sweetest Mother Mary The Theotokos to pray for us and give us strength. 
We ask all of you to come and join us in praying the supplicatory canon to our Mother Mary over the next couple of weeks, asking that She give Her Heavenly Blessings and Her Protection to us and the whole world. 

In Christ,

“ORTHODOX VOICE”

Montreal-Canada.

Τέρμα τα λόγια, έργα!

«Οὐκ ἔστι γάρ ἐν λόγοις ὁ ἀγών, ἀλλ’ ἐν πράγμασιν, οὐδέ ρητῶν καί ἀποδείξεων ὁ καιρός΄ πῶς γάρ ἐν οὕτω διεφθαρμένοις κριταῖς; ἀλλά δεῖ τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν ἔργοις αὐτοῖς γενναίως παρατετάχθαι καί πάντα κίνδυνον ἑτοίμους εἶναι παθεῖν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας καί τοῦ μή τῆ κοινωνία χρανθῆναι τῶν ἀσεβῶν» 


(Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελλοπονησιασκά, τόμος Α, σελ. 20).

Να σταματήσει η βία στο Περιβόλι της Παναγιάς

http://www.dimokratianews.gr/

Οι εικόνες ταραχών, επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων και η ένταση στη Μονή Εσφιγμένου προκαλούν θλίψη στις καρδιές όλων των πιστών ορθόδοξων χριστιανών. Οι εσφιγμενίτες μπορεί να είναι ζηλωτές, να μη δέχονται ούτε σεντ από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να εκφράζονται με σκληρά λόγια για εκείνους που θεωρούν ότι ξεφεύγουν από τους ιερούς κανόνες, ωστόσο ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την προσήλωσή τους στην πίστη μας και στις διδαχές του Χριστού. Η αποστολή ενός μοναχού δεν είναι να είναι αρεστός, αλλά να λέγει την αλήθεια και να πράττει το καλό, όπως αυτά έχουν αποκαλυφθεί και εξηγηθεί στις Γραφές.

Σημειώνεται ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν επειδή η νέα αδελφότητα της Μονής Εσφιγμένου κέρδισε ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με τα οποία πρέπει η προηγούμενη αδελφότητα να φύγει από το κονάκι ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης της μονής.

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ. Ως γνωστόν, το ΕΣΠΑ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αντλεί πόρους από τα Ταμεία Συνοχής της Ε.Ε. και οι εσφιγμενίτες μοναχοί της παλιάς αδελφότητας δεν επιθυμούν να έχουν καμία σχέση με τους πλήρως αποχριστιανοποιημένους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ποιος θα μπορούσε να κατηγορήσει ελαφρά τη καρδία αυτούς τους μοναχούς ότι πράττουν κάτι κακό, κάτι ενάντιο στο σχήμα και την αποστολή τους; Από πού κι ως που τα ευρωπαϊκά κονδύλια και η υποταγή σε μη εκλεγμένους άρχοντες ενός υπερκράτους έχουν υποκαταστήσει την υποταγή στον Λόγο του Κυρίου;

Δεν χρειάζεται η παρουσία της Αστυνομίας στο Περιβόλι της Παναγιάς. Δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Η παρουσία της εκεί δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τα ήδη υπάρχοντα και γίνεται αφορμή για κακεντρεχή σχόλια εις βάρος ιερών θεσμών της Ορθοδοξίας.

Ειρήνευση χρειάζεται, διάλογος και πρόθεση ειλικρινούς συνεννόησης. Η εμπλοκή στη Μονή Εσφιγμένου είναι εσωτερικό διοικητικό θέμα του Αγίου Ορους και μπορεί να ξεπεραστεί χωρίς βία και περιττές εντάσεις.

ΑΝΕΛ: Πολίτες σφάζονται στα σπίτια τους και εσείς στέλνετε τα ΜΑΤ στη Μονή Εσφιγμένου;

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=39&t=8130


Κύριε Υπουργέ Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κε. Δένδια ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της απαράδεκτης εικόνας που παρακολουθήσαμε όλοι οι Έλληνες πολίτες και την εμπλοκή των Σωμάτων ασφαλείας, με σκοπό την απομάκρυνση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου από τον τόπο μετανοίας τους;;

Γιατί κύριε Υπουργέ δεν ασχολείστε με την εγκληματικότητα εισαγόμενη και μη, που έχει χτυπήσει κόκκινο αλλά ξοδεύετε τα χρήματα του Ελληνικού Λαού με το στέλνετε
αστυνομικές δυνάμεις επεμβαίνοντας στα εσωτερικά προβλήματα του Αγίου Όρους;;


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

π. Θεόδωρος Ζήσης: ὁδηγήσαμε σὲ εὐτελισμὸ καὶ ξεγύμνωμα τὴν “νύμφην Χριστοῦ”

π. Θεόδωρος Ζήσης: «Ἡ ὑπερπεντηκονταετὴς παρουσία τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν στὸ ΠΣΕ, μέσα στὴν πανσπερμία, στὸ πλῆθος καὶ στὴν θεολογικὴ ἀναρχία καὶ σύγχυση τῶν Προτεσταντικῶν Ὁμολογιῶν, συνδεόμενη οὕτως ἢ ἄλλως στὴν πράξη, παρὰ τὶς ἀντίθετες διακηρύξεις, μὲ ἐκκλησιολογικὲς παραχωρήσεις, συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις, δὲν ἦταν δυνατὸν ἀθροιστικὰ καὶ οὐσιαστικὰ νὰ ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσδοκώμενη καρποφορία. Ἐξαφανιστήκαμε, χαθήκαμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἀριθμητικά, δὲν εἴχαμε καμιὰ δυνατότητα μὲ τὸν ἐλάχιστο ἀριθμὸ ψήφων, ποὺ διαθέταμε, νὰ ἐπηρεάσουμε τὶς συζητήσεις καὶ τὶς ἀποφάσεις…Νομιμοποιήσαμε ἐκκλησιολογικὰ μὲ τὴν παρουσία μας τὶς ποικίλες προτεσταντικὲς ὁμάδες καὶ παραφυάδες ὡς «ἐκκλησίες», καὶ ὁδηγήσαμε σὲ εὐτελισμὸ καὶ ξεγύμνωμα τὴν “νύμφην Χριστοῦ”, ὑπὲρ τῆς ὁποίας ὁ Χριστὸς ἔχυσε τὸ πανάγιον αὐτοῦ αἷμα, τὴν ἐδόξασε καὶ τὴν λάμπρυνε ὑπὲρ τὸν ἥλιον».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

Πηγή : http://esfigmenou.blogspot.ca/2009/12/blog-post.html

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀδελφοί,

«Δέν πάσχομεν οὔτε ὡς κλέπται, οὔτε ὡς κακοποιοί, οὔτε ὡς ἀλλοτριοεπίσκοποι, ἀλλά διά δικαιοσύνην», ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος Πέτρος.

Ὅθεν βροντοφωνοῦμεν καί διασαλπίζομεν στεντορείᾳ τῇ φωνῇ πρός ἅπαντας ὅτι ὁ μοναδικός λόγος διά τόν ὁποῖον διωκόμεθα εἶναι διότι δέν ἐπιθυμοῦμεν νά προδώσωμεν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί νά μολύνωμεν τήν συνείδησιν ἡμῶν ἐπικοινωνοῦντες μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ, τούς Οἰκουμενιστάς, τούς παποφίλους, τούς καινοτόμους τοῦ Φαναρίου.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς---ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 31ῃ Ἰουλίου 2013


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν


ΜΙΣΘΟΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Υπό Αντωνίου Κασιμάτη, Δικηγόρου
Νομικού Συμβούλου Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς

Κάθε φορά που θέλει η εξουσία να αποπροσανατολίσει από τα καυτά και υπαρκτά προβλήματα που η ίδια δημιούργησε, επανέρχεται στην επικαιρότητα η εκκλησιαστική περιουσία και η από το κράτος μισθοδοσία των Ιερέων. Κραυγές λαϊκισμού ακούγονται για το πως είναι δυνατόν η Εκκλησία να διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία, πώς ανέχεται η Πολιτεία να αμείβει αυτή τους Ιερείς και ως επιστέγασμα των κραυγών έρχεται η επωδός περί χωρισμού Εκκλησίας και κράτους.
Ας εξετάσουμε μέσα από την πορεία του χρόνου πώς έχουν τα πράγματα αναφορικά προς την μισθοδοσία του Κλήρου :

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Το προσφιλέστερον πράγμα εις τον ευρωπαίον άνθρωπον είναι ακριβώς το να παριστά τον θεόν, παρ΄ ό,τι εις τούτο το σύμπαν είναι ως ποντικός μέσα εις την φάκαν. Δια να δείξη και αποδείξη την «θεότητά» του διεκήρυξεν ότι όλοι οι κόσμοι επάνω μας είναι άδειοι, άνευ Θεού και άνευ ζώντων όντων. Ούτος θέλει πάση θυσία να κυριαρχήση επί της φύσεως, να υποτάξη αυτήν εις τον εαυτόν του. Δια τούτο έχει οργανώσει μίαν συστηματικήν εκστρατείαν εναντίον της φύσεως, την οποίαν εκστρατείαν έχει ονομάσει «κουλτούραν» και πολιτισμόν. Εις αυτήν έχει συζεύξει την φιλοσοφίαν και την επιστήμην του, την θρησκείαν και την ηθικήν του, την πολιτικήν και την τεχνικήν του. Και έχει μεν κατορθώσει να λειάνη μερικά κομμάτια επί του φλοιού της ύλης, δεν μετεμόρφωσεν όμως την ύλην. Πολεμών με αυτήν ο άνθρωπος δεν κατώρθωσε να την ανθρωποποιήση. Αντιθέτως, αυτή επέτυχε να στενεύση τον άνθρωπον και να τον κάμη μόνον επιφάνειαν, δηλαδή να τον καταστήση ύλην. Αυτός πάλιν περικυκλωμένος από αυτήν, συνειδητοποιεί τον εαυτόν του ως ύλην και μόνον ως ύλην. Και γνωρίζετε ποίος ενίκησεν; Ειρωνεία, διότι ο πολιτισμός κατέστησε τον άνθρωπον δούλον της ύλης, δηλαδή δούλον των πραγμάτων. 

Τι βοάτε προς με; Δεν βλέπετε ότι καρπόν ου φέρει η άμπελος αύτη;

Ο π. Θεοφάνης είδεν εις όραμά του, εις τας αρχάς του ιθ΄ (19ου) αιώνος, τη βοηθεία του Οσίου Νείλου, όρασιν φοβεράν και προφητικήν δια τους Αγιορείτας Πατέρας των ημερών μας και δι΄ ολόκληρον την Ελλάδα, της οποίας Σκέπη μοναδική ην και εστίν η Θεοτόκος. Εόρακε ούτος εν πλήθος παλαιών Αγιορειτών Πατέρων λέγοντες: 

«Ω, ποία ταλαιπωρία συνέβη εις την άμπελον ταύτην ; πως ησθένησαν τα κλήματα όλα ταύτα;» Και πλείστα άλλα τοιαύτα, εκφράζοντες δε ούτοι την ανησυχίαν των δια τους νυν πατέρας τους καλλιεργούντας νωχελικώς και νεωτεριστικώς το Περιβόλιον της Παναγίας. Ηκούσθη κατόπιν φωνή ερχομένη έσωθεν βροντής λέγουσα: «Άρατε την σκέπην ταύτην ότι η άμπελος αυτή ηχρειώθη και ου χρήζει της σκέπης ταύτης». Οι πολιοί ούτοι Όσιοι Πατέρες ήρχισαν βοώντες μεγαλοφώνως: «Παύσον Κύριε την οργήν σου κατά της αμπέλου ταύτης, μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από την άμπελον ταύτην. Επάκουσον της φωνής του στεναγμού ημών και παύσον την αγανάκτησίν σου, ότι πολλούς και μεγάλους κόπους κατεβάλομεν εις την άμπελον». Και πάλιν φωνή ηκούσθη εκ της βροντής λέγουσα: «Τι βοάτε προς με; Δεν βλέπετε ότι καρπόν ου φέρει η άμπελος αύτη; Ηβουλήθην πέμψας αγγέλους Σατανά του ερημώσαι την άμπελον ταύτην, ότι ατιμίαν αντί καρπόν φέρει». Ο π. Θεοφάνης βλέπει εν συνεχεία Γυναίκα ερχομένην από την Εκκλησίαν της Παναγίας κρατούσαν Βρέφος εις τας αγκάλας Της και είπε προς τους πατέρας εκείνους: «Παύσατε, ω οσιώτατοι πατέρες τι; Δεν βλέπετε την άμπελον ότι εξέκλινε και αντί καρπού φέρει εργασίαν ψυχοφθορίας;» Οι δε πατέρες εστράφησαν τότε προς την Θεοτόκον με θρήνον και κλαυθμόν λέγοντες: «Παντάνασσα Δέσποινα, φείσαι της αμπέλου ταύτης της παρά Σου φυτευθείσης. Δέξαι την δέησιν ημών των αναξίων δούλων σου. Μη παραδώσης εις αιχμαλωσίαν την άμπελον ταύτην». Και ευθύς το Βρέφος Αυτής εβόησε: «Που είναι ο καρπός της αμπέλου ταύτης;» και έκαμε νεύμα δια της χειρός Του να συμμαζώσουν το πανίον (την σκέπην). Η δε Κυρία Θεοτόκος εκράτησε την χείρα του Βρέφους και έβαλε την δεξιάν Της εις το στόμα Τούτου και ημπόδισε να ποιήση νεύμα και να κράξη την εγκατάλειψιν του Αγίου Όρους.