ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

***

Ανώνυμος είπε...
Τώρα που ξεπουλάνε το όνομα στις αγορές της σύγχρονης διαστρέβλωσης ιστοριών και αξιών η Ελλάδα της μελούνας προδιαγράφεται. Τώρα ας κατανοήσουμε πώς και γιατί ο διαχρονικός Ελληνισμός συρρικνώθηκε σε μια κουτσουλιά γης και έφτασε στο σημείο του αφανισμού.

Αντίχριστοι Οικουμενιστές


Εἶναι προκλητικά πλέον τά βήματα τῆς ἡγεσίας τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπιδιώκει  τήν Ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» ἄνευ τῆς παραιτήσεως τῶν πλανεμένων Χριστιανῶν ἀπό τάς αἱρέσεις των. Συμπεριφέρονται ἔναντι τοῦ Πάπα δουλικῶς καί τόν προσκυνοῦν ὡς Μέγαν Πατριάρχην τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν αὐτός εὑρίσκεται ἐκτός Αὐτῆς. Ἡ ἡγεσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό θεματοφύλακας τῆς Πίστεως μεταβάλλεται εἰς ὁδοστρωτῆρα. Δι᾽ αὐτήν ἔχουν οὐδεμίαν σημασίαν οἱ Ἱεροί Κανόνες. Οὔτε τό «Πηδάλιον», τό ὁποῖον εἶναι τό Σύνταγμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τήν πολιτικήν τό Σύνταγμα εἶναι ὁ Ἀνώτατος Καταστατικός Χάρτης, ὁ ὁποῖος καθορίζει τό πλαίσιον τῆς λειτουργίας τοῦ πολιτικοῦ, κοινωνικοῦ, οἰκονομικοῦ, δικαστικοῦ, δημοσιοϋπαλληλικοῦ, Αὐτοδιοικητικοῦ συστήματος. Εἰς τήν Ἐκκλησίαν διά τά ἐκκλησιαστικά ζητήματα ὁ Ἀνώτατος Καταστατικός Χάρτης, τό Σύνταγμα, εἶναι τό «Πηδάλιον».

Ἐγκώμια στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου -- Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός


Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου». Ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι θὰ σὲ μακαρίζουν, γιατί μονάχα Σὺ εἶσαι ἄξια γιὰ μακαρισμό!
Καὶ νὰ ποὺ ὅλες οἱ γενιὲς Σὲ μακαρίζουν. Ἐσένα εἶδαν οἱ θυγατέρες τῆς Ἱερουσαλήμ, δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ σὲ μακάρισαν οἱ βασίλισσες, δηλαδὴ οἱ ψυχὲς τῶν δικαίων, καὶ θὰ σὲ ὑμνοῦν αἰώνια. Γιατί Σὺ εἶσαι ὁ θρόνος ὁ βασιλικός, στὸν ὁποῖον παραστέκονται Ἄγγελοι κοιτάζοντας τὸν Βασιλέα καὶ Δημιουργὸ νὰ κάθεται ἐπάνω του.

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Ύμνοι στα Εισόδια της Κυρίας Θεοτόκου μας -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Ονουφρίου και Πέτρου των εν τω Άθω, Ζήνωνος επισκόπου Τριφυλλίου, μάρτυρος Αντωνίνης, Ιωάννου νεομάρτυρος.

Ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος ἐγεννήθηκε τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. στὴν Αἴγυτπο καὶ καταγόταν ἀπὸ ἀριστικρατικὴ οἰκογένεια. Ὁ βιογράφος του, Ὅσιος Παφνούτιος, ἀναφέρει ὡς πατρίδα τοῦ Ὀνουφρίου τὴν Περσία, πράγμα ὅμως ποὺ δὲν μνημονεύεται οὔτε στὰ Συναξάρια, οὔτε καὶ στὸν Κανόνα τῆς ἑορτῆς αὐτοῦ. Ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος στὴν ἀρχὴ τῆς μοναχικῆς του πολιτείας εἰσέρχεται σὲ κοινόβιο μοναστήρι κοντὰ στὴν Ἑρμούπολη τῶν Θηβῶν. Τὸ κοινοβιακὸ σύστημα, ποὺ εἶναι αὐστηρότερο ἀπὸ τὸ Λαυρεωτικό, διαμορφώθηκε ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου († 15 Μαΐου) τὸν 4ο αἰώνα στὴν Αἴγυπτο. Τὸ πρῶτο κοινόβιο ἱδρύθηκε περὶ τὸ 320 μ.Χ. στὴνΤαβεννίσιδα κοντὰ στὴν ἀνατολικὴ ὄχθη τοῦ Νείλου ποταμοῦ. Στὸ κοινόβιο τῆς Ἑρμουπόλεως, ὀνομαζόμενο Σμαούν, ὁ Ὀνούφριος ἐδιδάχθηκε τὰ τοῦ μοναχικοῦ βίου.

'Αγιος Ιωάννης της Κροστάνδης


Όσοι είναι αυστηροί και σχολαστικοί κριταί των σφαλμάτων του άλλου, νικώνται από αυτό το πάθος επειδή δεν απέκτησαν ακόμη για τα ιδικά τους αμαρτήματα ολοκληρωτική φροντίδα, (γνώση) και μνήμη. Διότι όποιος αφαιρέσει «το περικάλυμμα της φιλαυτίας και ιδεί με ακρίβεια τα ιδικά του κακά, για τίποτε άλλο δεν θα φροντίσει πλέον στην ζωή του , αναλογιζόμενος ότι ο χρόνος της ζωής του δεν του επαρκεί για να πενθήσει τις ιδικές του αμαρτίες, έστω και αν θα ζούσε εκατό έτη και αν θα έβλεπε ολόκληρο τον Ιορδάνη ποταμό να βγαίνει από τους οφθαλμούς του ως δάκρυ.

«Οι έμψυχες σφαίρες»

Το μεγάλο όπλο της Τουρκίας είναι οι λαθρο-μετανάστες

Από τον
Σαράντο Ι. Καργάκο


Το μεγάλο όπλο της Τουρκίας είναι οι λαθρο- μετανάστες<--break->Εσχάτως πολύ μᾶς ἀπασχολεῖ τί κάνει ἤ τί πρόκειται νά κάνει ὁ Ἐρντογάν, φυσικά ἐναντίον μας. Ὅμως τό ζητούμενο δέν εἶναι τό τί σχεδιάζει ἐναντίον μας ὁ ἀείποτε ἐχθρός ἡ Τουρκία ἀλλά τό τί κάνουμε ἐμεῖς ὄχι βέβαια εἰς βάρος της ἀλλά γιά τήν προστασία τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τῆς χώρας μας. Ἄν ἔχω καλή πληροφόρηση –καί σίγουρα ἔχω– κάνουμε τά τρία κακά τῆς μοίρας μας. Ἀκούγεται ὅτι ἡ κυβέρνηση καταρτίζει σχέδια ἐπί σχεδίων. Ὅμως ὅλα αὐτά ἔχουν τή σχεδιαστική ἀκρίβεια πού ἔχουν τά μωσαϊκά δαπέδου, στά ὁποῖα μπορεῖ κανείς μέ λίγη φαντασία νά ἰχνηλατήσει κάθε λογῆς παράσταση.

Παραίτησις των 34 παπικών «επισκόπων» της Χιλής λόγω σκανδάλων


Νέα σκάνδαλα συγκλονίζουν τον Παπισμόν και οδηγούν τον Πάπαν να παραδεχθή ότι ο ίδιος έχει ευθύνας όπως και το όλον «σύστημα». Συμφώνως προς άρθρον του Andrea Tornielli εις την ιστοσελίδα vaticaninsider.it της 3ης Μαΐου 2018:
«Εκείνοι που παρακολούθησαν την συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (2 Μαΐου 2018) του
Juan Carlos Cruz, του James Hamilton και του Jose Andres Murillo, των τριών θυμάτων του χιλιανού παιδοφίλου ιερέα Φερνάντο Καραντίμα, οι οποίοι έγιναν δεκτοί πρόσφατα από τον Πάπα Φραγκίσκο, έλαβαν αποτρόπαιες αλλά διαφωτιστικές απαντήσεις (σχετικώς με την όλη υπόθεση).
Ο Χάμιλτον, απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το τι θα έλεγε στον Καραντίμα, αν ο δράστης ήταν ζωντανά μπροστά στην τηλεόραση την στιγμή εκείνη, απάντησε:

Βασικόν αίτιον αποστασίας. -- Aθωνικά άνθη


Κοινή γνώσις παντός μεν ορθοδόξου πιστού, κατ΄ ιδιάζοντα δε λόγον των Μοναχών, πρέπει να τυγχάνη ότι το αίτιον του κακού δεν έχει την προέλευσίν του και δεν αποτελεί συνέπειαν απορρέουσαν εκ των προσωπικών-θεολογικών γνώσεων του Μεταξάκη ή του Παπαδοπούλου, ούτε του Αθηναγόρου ή του Bαρθολομαίου, ως και προ ή μετά άλλων ομοίων αυτοίς, αλλά πηγάζει εκ του γεγονότος ότι, ουχί μόνον ούτοι, αλλά, κρίμασιν οις οίδε Κύριος, άπασα σχεδόν (όχι η Εκκλησία, άπαγε… αλλά) η πνευματική ηγεσία τής καθ΄ όλου Εκκλησίας, εκτός βεβαίως σπανίων εξαιρέσεων, ως και οι πλείονες εκ των Καθηγητών τής σημερινής θεολογικής επιστήμης, συμμιγέντες, αφομοιώθησαν με την διεστραμμένην «θεολογικήν» σκέψιν της Δύσεως, τούθ΄ όπερ κατέστησε τούτους ου μόνον απειθείς, αλλά και επικριτάς και κατηγόρους της Ορθοδόξου Πατερικής θεολογίας, ανατρέποντες ούτω θεμελιωδώς την υπόστασιν της «Μίας, Αγίας,…» του Χριστού Εκκλησίας!

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ..ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ..ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ(3-6-2018) π.Γεώργιος Αγγελακάκης

http://agiooros.org/viewtopic.php?t=14129&p=36640#p36640

Η ιστορική άγνοια και οι «Σλαβομακεδόνες»

Οι δίγλωσσοι κάτοικοι της Μακεδονίας με την ελληνική συνείδηση

Από τον
Κωνσταντίνο Χολέβα


Από υπουργικά χείλη ακούσαμε την ανιστόρητη διατύπωση ότι δήθεν πολλοί συνεργάτες του Παύλου Μελά ήσαν «Σλαβομακεδόνες». Λάθος τεράστιο. Επρόκειτο για σλαβόφωνους - δίγλωσσους κατοίκους της Μακεδονίας, οι οποίοι εκκλησιαστικά ακολούθησαν το Πατριαρχείο και όχι τη Βουλγαρική Εξαρχία και εθνικά τάχθηκαν με το μέρος του Ελληνισμού και όχι του βουλγαρισμού. Οι Ελληνες αυτοί μιλούσαν στο σπίτι και στις συναλλαγές τους ένα ιδίωμα ανάμεικτο από αρχαιοελληνικές και βουλγαρικές λέξεις. Τούτο, όμως, δεν σήμαινε ότι αισθάνονταν Βούλγαροι. Αλλωστε, το γλωσσικό αυτό ιδίωμα χρησιμοποιούσαν και πολλοί Αθίγγανοι και Τούρκοι της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας. Ηταν ένα γλωσσικό μόρφωμα εμπορικής συνεννοήσεως, μία lingua franca.

Οι σλαβόφωνοι ήσαν ουσιαστικά δίγλωσσοι, διότι γνώριζαν και την ελληνική. Οι περισσότεροι από αυτούς αγωνίσθηκαν από το 1878 μέχρι το 1908 υπέρ της ελληνικότητος της Μακεδονίας και κατά της Μεγάλης Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι εξαρχικοί τούς αποκαλούσαν περιφρονητικά «γραικομάνους», δηλαδή φανατικά στραμμένους προς τον Ελληνισμό.