Οι φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές!!!


Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. πρωτοπρεσβ. π. Θεόδωρος Ζήση,  παρατηρεί σχετικά με την αίρεση του οικουμενισμού ότι : 
«ο κίνδυνος αυτός (εκ του Οικουμενισμού) αποβαίνει μεγαλύτερος εκ του γεγονότος, ότι η απειλή δεν είναι μόνον εξωτερική. Δεν προέρχεται δηλαδή μόνον από τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό οι οποίοι αντιμετωπιζόμενοι παλαιότερα  ως αιρέσεις, είχαν ελάχιστες, σχεδόν μηδαμινές δυνατότητες να ασκήσουν επιρροή στους Ορθοδόξους πιστούς. Ο κίνδυνος τώρα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερος, διότι δρά εκ των έσω. Πολλοί ποιμένες, των οποίων βασική αποστολή είναι να διώκουν τους λύκους των αιρέσεων και των πλανών, όχι μόνον δεν βλέπουν να υπάρχουν λύκοι, για να τους εκδιώξουν, αφού θεωρούν, ότι ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός δεν είναι αιρέσεις, αλλά “σεβάσμιες εκκλησίες”, «αδελφές εκκλησίες» συνδιαχειρίστριες του αγιασμού και της σωτηρίας των πιστών, αλλά μεταβάλλονται και οι ίδιοι σε λύκους. Κατασπαράσσουν και αυτοί, επειρεασμένοι από τις αιρέσεις, τα υγιή δόγματα και μετ’ αυτών τα ανύποπτα ποίμνια, που δύσκολα, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, μπορούν να καταλάβουν, ότι οι φύλακες και φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές»

Σύγχρονα εἰδωλόθυτα εἰς τά πιάτα μας;


Άλλο καὶ τοῦτο! Μεγάλη ἑλληνικὴ πτηνοτροφικὴ μονάδα βάζει τὴν εἰδικὴ ἔνδειξη «Χαλλὰλ» στὰ κοτόπουλα καὶ τὰ ἄλλα ὑποπροϊόντα της. Κάποιοι τὸ ἔψαξαν καὶ ἀνακάλυψαν πὼς ἡ ἔνδειξη αὐτὴ σημαίνει τελετουργικὴ «εὐλογία» ἀπὸ μουσουλμάνο «ἱερωμένο»! Μάλιστα βγῆκε στὴ δημοσιότητα ἔγγραφο τοῦ Μουφτῆ Ξάνθης, τὸ ὁποῖο βεβαιώνει τὴν μουσουλμανικὴ τελετουργία στὰ σφαγεῖα τῆς ἑταιρείας. Μὲ τὸ ἀριθμ. πρωτ. 106/ 30-9-2003 ὁ (νόμιμος) Μουφτὴς Ξάνθης Ἐμὶν Σινίκογλου πιστοποιεῖ πὼς στὴ συγκεκριμένη πτηνοτροφικὴ ἑταιρεία παρίσταται στὴ σφαγὴ τῶν πτηνῶν χότζας, ὁ ὁποῖος πρὶν τὴ σφαγὴ ἀπαγγέλλει τὴν προσευχή: «Μπισμιλλὰχ Ἐρραχμάν Ἐρραχήμ, Ἀλλαχοῦ Ἐκμπάρ», τὰ «εὐλογεῖ» καὶ μετὰ σφάζονται, ὅπως προβλέπει ὁ ἰσλαμικὸς νόμος! Δηλαδὴ μὲ ἄλλα λόγια μᾶς ταΐζουν κοτόπουλα «εὐλογημένα» ἀπὸ χότζηδες, προκειμένου νὰ προτιμῶνται ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους, ποὺ ζοῦν νόμιμα ἢ παράνομα στὴ χώρα μας! Μεγάλη ἀναστάτωση ἔχει προκληθεῖ στοὺς καταναλωτὲς τῆς Βόρειας Ἑλλάδος, ὅπου πολλὰ σφαγεῖα καλοῦν χότζηδες νὰ «διαβάσουν» τὰ σφάγια, προκειμένου νὰ γίνονται ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους! Τὸ κέρδος πάνω ἀπʼ ὅλα! Τελικὰ δὲν ξέρουμε ἀπὸ ποῦ νὰ φυλαχτοῦμε! Προτρέπουμε πάντως τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας νὰ προσέχουν τὴν εἰδικὴ ἔνδειξη «Χαλλὰλ» καὶ νὰ ἀποφεύγουν νὰ ἀγοράζουν τὰ προϊόντα, ποὺ τὴν φέρουν, τὰ ὁποῖα δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὰ εἰδωλόθυτα τῆς παλιᾶς ἐποχῆς. Εἶναι ἡ μόνη δυνατή μας ἀντίδραση στὶς «μαγαρισιὲς», ποὺ μᾶς πουλᾶνε καὶ μᾶς ταΐζουν!

"Ο.Τ."

Ἀπόηχος ἀπὸ μίαν βράβευσιν


Ἀξιότιμε κύριε διευθυντά, 
Λαμβάνω ἀφορμή ἀπό μερικά δημοσιεύματα, πού κατά καιρούς βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητας στήν προσφιλέστατη καί θεόσωστη ἐπαρχία μας (Κοζάνη), νά δημοσιεύσω μερικές σκέψεις καί ἀπορίες μου. Κάθε πιστός ὀρθόδοξος χριστιανός δέν διακατέχεται ἀπό καμιά ἀμφιβολία περί τῆς ταυτότητος τῶν Ρόταρυ καί τοῦ Προσκοπισμοῦ. Πίσω ἀπʼ τό προσωπεῖο τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς κοινωνικῆς δράσης κρύβεται πολύ προσεκτικά ἡ ἀντίχριστη διάθεσή τους. Πάγια τακτική τους εἶναι νά ἀποπροσανατολίζουν καί νά παραπλανοῦν ἀνύποπτα θύματα καί ἀπολωλότα πρόβατα προσπαθῶντας νά γίνουν πειστικοί περί τῶν ὑποτιθέμενων ἰδεωδῶν τους καί ὑψηλῶν ἰδανικῶν τους. Προσπαθοῦν νά πείσουν ἀνυποψίαστους καί ἀνενημέρωτους ἀνθρώπους ὅτι στή σκέπη τους μποροῦν νά συστεγάζονται ὅλοι: χριστιανοί ὀρθόδοξοι καί προτεστάντες καί ἄθεοι καί μουσουλμάνοι καί κάθε καρυδιᾶς καρύδι ͘ γιά ὅλους ὑπάρχει θέση, γιατί αὐτοί εἶναι ὑπεράνω τῶν θρησκειῶν καί οἱ ὑψηλοί στόχοι καί τά ἰδανικά τους ἐπισκιάζουν τά πάντα. Μέ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα καί στοιχεῖα ὁ μακαριστός π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ξεσκέπασε τόσο τή Μασονία ὅσο καί τούς Ρόταρυ καί τόν Προσκοπισμό. Ὁ θεός, πού πιστεύουν δέν εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ἀλλά ὁ μέγας τέκτονας τοῦ Σύμπαντος, ὁ ΜΑΤΣ τουτέστιν ὁ Ἀντίχριστος. Τό ψέμα στίς μέρες μας, γιά νά γίνει πιστευτό, πρέπει νά εἶναι καμουφλαρισμένο, ὥστε νά ἐξαπατηθοῦν οἱ ἀφελεῖς. Δέν μπορεῖ νά συνυπάρχει ἡ ἰδιότητα τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ μέ τήν ἰδιότητα τοῦ μασόνου, ρόταρυ ἤ προσκόπου. Εἶναι ἀντίθετα μεταξύ τους καί τό ἕνα ἀναιρεῖ τό ἄλλο. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά εἶμαι μασόνος, ρόταρυ ἤ πρόσκοπος, γιά νά εἶμαι φιλάνθρωπος ἤ κοινωνικός ἄνθρωπος. Πάγια τακτική τους εἶναι νά αὐτοδιαφημίζονται καί νά αὐτοεπαίρονται παντοιοτρόπως. Καυχῶνται λοιπόν οἱ πρόσκοποι τῆς πόλης μας, ὅτι ἔχουν φιλανθρωπική δράση μεταφέροντας τρόφιμα, πού ἀφήνουν φιλάνθρωποι συμπολίτες μας σέ εἰδική θέση τῶν σουπερμάρκετ πρός ἐνίσχυση ἐνδεῶν οἰκογενειῶν, στό κοινωνικό παντοπωλεῖο, πού ὑποστηρίζεται ἀπʼ τή Μητρόπολη καί αὐτή ἡ μεταφορά βαφτίζεται φιλανθρωπία. Στό ἴδιο μῆκος κύματος κινοῦνται καί οἱ ρόταρυ. Πρόσφατα δημοσίευσαν σέ ἐφημερίδα τῆς πόλης μας ὅτι οὔτε λίγο οὔτε πολύ δίνουν μεγάλο ἀγώνα κατά τῆς πολιομυελίτιδας στήν Ἑλλάδα, ὅταν αὐτό εἶναι ἀποκλειστικά μέριμνα τῆς πολιτείας καί βέβαια ἡ πολιομυελίτιδα ἐδῶ καί δεκαετίες ἔχει ἐξαλειφθεῖ σάν νόσημα. Πρόσφατα ὁ σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Κοζάνης βράβευσε μεταξύ
ἄλλων καί τό τοπικό σῶμα Ἑλλήνων Προσκόπων. Πρέπει ἡ Ἐκκλησία νά βραβεύει τούς πρόσκοπους καί ἄν πρέπει γιά ποιά πράγματα ἀξίζουν τῆς βράβευσης; Μήπως ἐπειδή ἐμφανίζονται μέ κοντά παντελονάκια ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἄνδρες, παιδιά καί κοπέλες κρατῶντας τόν Ἐπιτάφιο; εἶναι αὐτή ἡ πράξη γιά βράβευση; Ἢ μήπως ἐπειδή ἔμμεσα ἀποτρέπουν τά παιδιά ἀπʼ τόν ἐκκλησιασμό ὀργανώνοντας ἐξορμήσεις, πορεῖες, ἐκδηλώσεις κ.λπ. τήν ὥρα τῆς κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας; Ἢ μήπως βραβεύονται γιʼ αὐτό πού πιστεύουν; Ἢ γιά τή δράση πού ἔχουν; Ἢ γιά τή δράση πού δέν ἔχουν;

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ

Ἀναστάσιος Σεμίζογλου,
Καρδιολόγος  Βενιζέλου 30, Κοζάνη

"Oρθόδοξος Τύπος"

Aυτά γράφει ο Μ. Βασίλειος, 16 αιώνες πριν….


Τα δόγματα των Πατέρων έχουν καταφρονηθεί, οι Αποστολικές Παραδόσεις έχουν εξουθενωθεί, στις Εκκλησίες έχουν ισχύ εφευρήματα νεωτέρων ανθρώπων. Οι άνθρωποι τώρα πλέον τεχνολογούν, δεν θεολογούν, η σοφία του κόσμου έχει απωθήσει το καύχημα του Σταυρού και κατέχει πλέον τα πρωτεία. Ποιμένες εξορίζονται και εισάγονται στη θέση τους λύκοι βαρείς, που διασπούν το ποίμνιο του Χριστού. Οι ευκτήριοι οίκοι είναι ερημωμένοι από εκκλησιαζόμενους, οι ερημίες είναι γεμάτες από οδυρόμενους. Οι πρεσβύτεροι οδύρονται συγκρίνοντας τα παλιά με τα παρόντα, οι νέοι είναι ελεεινότεροι, διότι δεν γνωρίζουν ποια αγαθά έχουν στερηθεί .

Εάν με όλην σου την καρδίαν προσεύχησαι και υπόσχεσαι να λείψης από τα κακά, εύκολον είναι να ιατρευθής.

Άνθρωπος τις Αντιοχεύς, το γένος ευγενής, βαθύπλουτος, ησθένησε βαρέως, διότι το εν μέρος της κεφαλής του τόσον επόνεσεν, ώστε εξήλθεν ο εις των οφθαλμών του. Έδραμε λοιπόν ούτος εις το Μοναστήριον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πεσών εις τους πόδας του τον παρεκάλει να τον ιατρεύση. Ο δε Άγιος είπεν εις αυτόν: τούτο έπαθες, διότι δεν επίστευες εις τον Χριστόν εξ όλης σου ψυχής και διότι έχεις έργα αμαρτίας. Εάν με όλην σου την καρδίαν προσεύχησαι και υπόσχεσαι να λείψης από τα κακά, εύκολον είναι να ιατρευθής. Τότε μετά δακρύων ωμολόγησεν ο άρχων εκείνος τον Χριστόν Θεόν αληθινόν, και υπεσχέθη να λείψη από τας αμαρτίας, και κρατήσας το ράσον του Αγίου, έτριψεν την κεφαλήν του και παρευθύς και ο πόνος της κεφαλής του έπαυσε και ο οφθαλμός του ιατρεύθη, ως πρότερον.
(Ορθ. Συναξ. ΙΑ, 413).

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής γράφει στην «Γ´ Εκατοντάδα περί αγάπης» τα εξής:


Η ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ.
«Ακαθαρσία του νου είναι πρώτον η ψευδής γνώσις. Δεύτερον η άγνοια κάποιου από τα γενικά, εννοώ την σχέσιν με τον ανθρώπινον νου, γιατί είναι ιδίωμα αγγέλου το να μη αγνοή τίποτε από τα μερικά. Τρίτον, το να έχει εμπαθείς λογισμούς. Τέταρτον, το να συγκατατίθεται στην αμαρτία». 

Η πληρότητα της Χάριτος


ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
(Ματθ. δ΄12-17) (Εφεσ. δ΄7-13)

«Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών»
Μετά τη Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό αρχίζει η δημόσια δράση και το έργο του Θεανθρώπου. Συνδέεται ακριβώς με το κήρυγμά του στη βάση του οποίου διακηρυσσόταν: «μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών». Η μετάνοια δεν είναι σίγουρα μια απλή έξαρση συναισθημάτων, αλλά ουσιώδες στοιχείο της πνευματικής ζωής. Συνδέεται με την Χάρη του Θεού προς τον άνθρωπο. Πρόκειται για ένα ευλογημένο σύνδεσμο που αναδεικνύει τον άνθρωπο στις κορυφογραμμές της αιώνιας ζωής, ως «εικόνα του Θεού».
Ασφαλής δείκτης
«Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών», προέτρεπε ο Κύριος. Έφθασε η Βασιλεία των ουρανών και γι’ αυτό μετανοείτε. Ο άνθρωπος επιβάλλεται να μετανοήσει για να γίνει μέτοχος της Βασιλείας. Η Βασιλεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κοινωνία με τον Χριστό και την άκτιστη χάρη του. Η άκτιστη χάρη του διαφυλάσσεται μέσα στην Εκκλησία και χορηγείται από το Πανάγιο Πνεύμα.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


41. «Ε ν  Α υ τ ώ  ε υ δ ό κ η σ ε  π α ν  τ ο  π λ ή ρ ω μ α  κ α τ ο ι κ ή σ α ι» --«παν το πλήρωμα» της Ζωής, της Αληθείας, της Αγάπης, της Δικαιοσύνης, της Αιωνιότητος, και παντός θείου, το οποίον δύναταί τις να εννοήση, και ακόμη «παν το πλήρωμα» παντός κτιστού, διότι όλα τα κτιστά «εν Αυτώ συνέστηκε». Δι΄ αυτό ο Θεάνθρωπος είναι το παμπλήρωμα. Και αυτό το παμπλήρωμα κατοικεί διαρκώς εν τω θεανθρωπίνω σώματί Του, εν τη Εκκλησία, διότι Αυτός όλος είναι εν αυτή και αυτή όλη εν Αυτώ. Έκαστον μέλος της Εκκλησίας αισθάνεται αυτό το παμπλήρωμα ως κάτι το ιδικόν του, και δεν του χρειάζεται τίποτε άλλο, διότι έχων τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, έχει τα πάντα, έχει παν ό,τι του χρειάζεται δια την αιωνίαν ζωήν εις όλους τους κόσμους. Το θεανδρικόν τούτο παμπλήρωμα δεν έχει τίποτε το κοινόν με ωρισμένας φιλοσοφικάς θεωρίας περί «παμπληρώματος», διότι όλαι αυταί αι θεωρίαι είναι αφηρημέναι σκέψεις και άψυχα σχήματα. Το θεανδρικόν παμπλήρωμα είναι η ζώσα, η εμπειρική, η βιωματική, η θεανθρωπίνη πραγματικότης. Αυτήν την πραγματικότητα δύναται να ζήση κάθε άνθρωπος, ο οποίος ενσωματώνεται ως ζωντανόν κύτταρον εις τον θεανθρώπινον οργανισμόν της Εκκλησίας. Αλλ΄ ο θαυμαστός Θεάνθρωπος είναι μεγαλύτερος και αυτού τούτου του παμπληρώματος, διότι όπως ο Απόστολος γράφει:  «εν Αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα», ενώ ο Ίδιος υπάρχει πέραν αυτού ως μεγαλύτερος και απειρότερος αυτού.

Συνεχίζεται.  

π. Θε­ό­δω­ρου Ζή­ση : Δι­α­θρη­σκει­α­κὲς Συ­ναν­τήσεις, Ἄρ­νη­σις τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου καὶ προ­σβο­λὴ τῶν Ἁ­γί­ων Μαρ­τύ­ρων.

Γράφει: «Ἂς μᾶς ξεκαθαρίσουν λοιπὸν μερικοὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες ὅτι ἔχουν προσχωρήσει σ' αὐτὴν τὴν “προοδευτικὴ” ἄποψη, γιὰ νὰ καθορίσουμε καὶ ἐμεῖς τὴν στάση μας ἀπέναντί τους, τὴν ὁποία οὕτως ἢ ἄλλως εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ καθορίσουμε διότι διαφορετικά, κοινωνοῦμε καὶ ἐμεῖς “τοῖς ἔργοις αὐτῶν τοῖς πονηροῖς” (Β' Ἰω. 11). Ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε κοινωνία ὄχι πρὸς τοὺς ἀκοινωνήτους, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἁγίους καὶ πιστοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν, νὰ πιστεύουμε ὅπως ἐπίστευαν ὅλοι οἱ πρὸ ἡμῶν Ἅγιοι Πατέρες, στοὺς ὁποίους πειθόμεθα καὶ ὑπακούουμε»